Nové předpisy

přijaté Technickou schvalovací komisí

Číslo ND Název ND Datum přijetí Platnost od
TPG 702 01
(revize)
Plynovody a přípojky z polyetylenu 4. 10. 2016 1. 1. 2017
TPG 905 01
(Změna 3)
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 4. 10. 2016 1. 1. 2017
TPG 934 01
(revize)
Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 4. 10. 2016 1. 1. 2017
TPG 702 09
(revize)
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně 22. 2. 2017 1. 5.2017
TPG 807 01
(revize)
Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz 22. 2. 2017 1. 5.2017
TPG 902 03
(revize)
Plynná paliva. Chromatografické rozbory 22. 2. 2017 1. 5.2017
TPG 902 04
(revize)
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot 22. 2. 2017 1. 5.2017
TPG 700 03
(revize)
Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochran¬ných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení 26. 7. 2017 1. 9. 2017
TPG 700 24
(revize)
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství 26. 7. 2017 1. 9. 2017
TPG 702 07
(revize)
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí 26. 7. 2017 1. 9. 2017

Prodej TPG, TDG a TIN zde.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací