Aktuální číslo – 1/2017

INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Prognóza vývoje zásob a těžby zemního plynu do roku 2040
 • Dodávky LNG do Evropy v období prosinec 2016 až únor 2017
 • CNG v roce 2016
 • Globální trh s LNG v roce 2016
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • 10. konference NGV 2017 v Praze
 • Aktuálně z oblasti technické normalizace
 • Nové předpisy ČPS
 • MARCOGAZ – jednání WG Odorisation
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Zkušenosti s využitím HWU – Snubbing Unit při podzemních opravách sond na PZP společnosti innogy Gas

Josef Šedivý, Josef Zaňát

Souhrn: Účelem tohoto článku je seznámit odborníky v oblasti plynárenství se zkušenostmi získanými v průběhu oprav sond PZP v České republice (ve společnosti innogy Gas Storage) při prvním tuzemském použití soupravy HWU (hydraulic workover unit) – Snubbing Unit. Metoda Snubbing Unit není široce používána pro generální opravy v zemích východní Evropy. Autoři chtěli ukázat výhody a nevýhody použití této metody získané při opravě sond zásobníků plynu Dolní Dunajovice a Háje.

Problematika měření potenciálu potrubí-půda přenášenou elektrodou

Josef Mrázek

Souhrn: Účelem měření potenciálu potrubí-půda přenášenou elektrodou je snaha stanovit skutečnou hodnotu potenciálu potrubí v každém místě polohy elektrody, aniž by zde bylo nutné zřídit měřicí objekt. V článku je zmíněna historie použití takového postupu a jsou uvedeny příklady měření ze současné doby při katodické ochraně a též při vlivu bludných proudů na potrubí. Výsledky měření jsou shrnuty v definici vyjadřující závislost ovlivnění hodnot potenciálů měřených přenášenou elektrodou na intenzitě a směru proudu v potrubí.

Čínské plynárenství, 3. Dovoz plynu plynovody

Matthias Dornfeldt, Igor Korobov

Souhrn: Čína na přelomu prvního a druhého desetiletí začala dovážet zemní plyn ze zemí Střední Asie plynovody. Dovoz plynu z tohoto regionu zatím nedosahuje přepokládaných objemů. Analýze dodávek z jednotlivých zemí a důvodům stávajícího stavu se věnuje třetí díl série článků o plynárenství Číny.

Výzkum účinnosti sušení plynovodů vakuem

Adam Pařízek, Martin Stukbauer

Souhrn: Pro sušení plynovodů podle TPG 702 11 se v dnešní době nejčastěji používají technologie vysoce suchého vzduchu a technologie vysokého vakua.
Zatímco technologie sušení vysoce suchým vzduchem je relativně dobře popsána a provozně zvládnuta, technologie vysokého vakua přináší stále řadu nejasností a otazníků. V rámci přípravy novely tohoto standardu byly provedeny experimenty s cílem některé problémy vyjasnit, lépe popsat a případně navrhnout změny ve standardizovaných postupech s cílem zefektivnit proces sušení vysokým vakuem při zachování spolehlivosti metody a dosažených výsledků.
Z naměřených dat bylo zjištěno, že sušení vody vysokým vakuem z ocelového potrubí probíhá i z pevné fáze kvantitativně a že při nízkých teplotách okolí dokonce mnohem lépe, než sušení s udržovanou kapalnou fází. Výhoda ledu spočívá zejména ve vytvoření vysokého teplotního spádu v systému, který zajistí rychlejší přísun tepla z okolí. Z hlediska ověření vysušení potrubí se led chová podobně jako voda, tudíž dochází k nárůstu tlaku v systému řádově v desítkách minut a není nutné držet extrémně dlouhé ověřovací periody v extrémních případech až stovky hodin.
Po vyhodnocení výsledků byly zpracovány upravené zásady pro sušení vysokým vakuem a budou zapracovány do novely TPG 702 11.

Off-line inspekce – důležitý nástroj pro investiční rozhodování

Ing. Cedrik Klimeš, Ing. Aleš Brynych

Souhrn: Na VTL plynovodu DN 600 Kasejovice–Mikulášov byl po padesáti letech provozu poblíž obce Čížová detekován únik zemního plynu. Po obnažení plynovodu byla nalezena rozsáhlá koroze potrubí, která byla v obdobném rozsahu objevena i při dalším kontrolním odkryvu v téže lokalitě. Provozovatel se proto rozhodl, s péčí řádného hospodáře, provést na reprezentativním úseku v délce 15 km vnitřní inspekci s cílem prověřit skutečný stav potrubí a poté na základě získaných výsledků stanovit další postup oprav, případně obnovy. Na potrubí většiny distribučních plynovodů není možné provádět klasickou vnitřní inspekci za provozu, a proto byla inspekce provedena v režimu off-line, kdy byl potrubím pomocí vody řízeně protlačen ultrazvukový inspekční ježek.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací