Aktuální číslo – 4/2022


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Evropská metanová legislativa
 • Zájem o zálohové systémy na LNG/LBG v Česku roste
 • Zásobníky zemního plynu v ČR a jejich provoz v roce 2022
 • GasNet posiluje bezpečnost na všech frontách
 • GasNet připojil ke své síti bioplynovou stanici v Litomyšli
 • Plán REPowerEU pro transformaci evropského energetického systému
 • Srovnání emisí ze silniční dopravy dle použitého paliva
 • Mezinárodní plynárenská unie (IGU) pohledem distribuce plynu
 • Výstupy z konference Energetika 2022
 • Pohled do historie
 • Časopisecká hlídka
 • Stručně…
 • Jezdíme na plyn

Z ČINNOSTI ČPS

 • Podzimní plynárenská konference 2022 – Potenciál plynárenství je do budoucna nenahraditelný
 • Tvorba pravidel praxe a technických norem v roce 2023
 • 30. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení
 • Den plynové mobility 2022

ODBORNÉ ČLÁNKY


Stanovení uniklého množství plynu při havárii na VTL plynovodu

Libor Čapla, Václav Koza, Oldřich Kolář, František Humhal

Souhrn: Množství plynu, které unikne z plynového potrubí následkem jeho poškození, je možné stanovit na základě mnoha teoretických či empirických výpočetních vztahů, které se více či méně zabývají popisem nestacionárního proudění stlačitelných tekutin. Nejistota jednotlivých metod je většinou přímo úměrná jejich složitosti a nárokům na vstupní parametry. Prostřednictvím tohoto článku jsme se pokusili porovnat výsledky tří metod v případě reálné havárie vysokotlakého plynovodu. Jednalo se o metodu vycházející ze sofistikovaného matematického modelu v dynamickém modu, empirickou metodu dle TDG 903 01 a statistické metody vycházející z dat běžných odběrů v místě havárie, resp. v místě nejbližších regulačních a předávacích stanic TSO/DSO. Výsledky všech tří použitých metod je možné uvést do souladu při korektním zadání vstupních údajů.

Klíčová slova: Havárie plynovodu, únik plynu z potrubí, zemní plyn

Monitor změn energetického zákona

Jana Osadská

Souhrn: Cílem článku je předložit do rukou odborné plynárenské veřejnosti shrnutí v roce 2022 přijatých novel energetického zákona. Prostor je věnován zejména novým institutům, konkrétně UIOLI, mimořádnému stavu nouze v plynárenství a mimořádné tržní situaci.

Klíčová slova: Energetický zákon, UIOLI, mimořádná tržní situace, zastropování ceny

ROZHOVOR


Václav Bartuška – vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací