Aktuální číslo – 3/2017

INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Prognóza spotřeby a obchodu se zemním plynem
 • Emise CO2 jsou třetím rokem na stejné úrovni, jeho koncentrace ale stoupá…
 • Z vystoupení Alexeje Millera na konferenci Natural Gas as Destination Fuel for the Future
 • Oprava
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Tisková konference ČPS
 • Aktuální informace z Centra technické normalizace ČPS
 • Jednání Technické koordinační komise
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Jednoduchý matematický model porovnávající omezení drenážních proudů na straně EPD s omezením na straně chraněné konstrukce

Daniel Hlinomaz

Souhrn: Elektrické polarizované drenáže (EPD) jsou významným prvkem aktivní protikorozní ochrany. Jejich velkou nevýhodou je zvýšení toku bludných proudů chráněnou konstrukcí.
V článku je představen jednoduchý matematický model, ve kterém je drenážní proud na jedné straně omezován ve vlastní EPD a na druhé straně na drenážované konstrukci v tzv. přechodové oblasti mezi anodickou a katodickou lokalitou. Na tomto modelu se autor článku snaží ukázat, že je výrazně výhodnější omezit drenážní proudy na chráněné konstrukci a ne v EPD.

Korózne poškodenia katódovo chránených plynovodov

Miroslav Groško

Souhrn: Katódová ochrana je rokmi overený systém protikoróznej ochrany. V kombinácii s ochranným povlakom je základom pre zabezpečenie dlhodobej a bezporuchovej prevádzky úložných zariadení. O to viac môžu byť prekvapujúce zistenia, že aj na katódovo chránených zariadeniach sú zaznamenané pomerne závažné korózne poškodenia. Následkom toho vzniká rad spochybňujúcich otázok súvisiacich s všeobecne deklarovanou účinnosťou aktívnej protikoróznej ochrany. Spôsob zistenia korózneho napadnutia, analýza príčin a ich eliminácia je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu bezporuchovú prevádzku zariadenia. Príspevok pojednáva o zistených koróznych poškodeniach na katódovo chránených VTL plynovodoch v správe SPP – distribúcia, a.s.

Čínské plynárenství, Díl 4. Čínský břidlicový plyn

Matthias Dornfeldt, Igor Korobov

Souhrn: Čína má největší zásoby břidlicového plynu na světě. Jeho využívání však nebylo na začátku tohoto tisíciletí považováno za perspektivní, Čína se zaměřila spíše na využití konvenčních zdrojů a dovoz jak plynovody, tak LNG. Pokrok ve vývoji technologií využitelných pro těžbu plynu z břidlic vedl k zefektivnění samotné těžby. Využívání těchto technologií může v Číně přinést změny v energetické bilanci a výrazně ovlivnit dovoz plynu do Číny. Možnostem Číny v těžbě břidlicového plynu je věnován tento článek.

Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov

Ján Rajzinger, František Ridzoň

Souhrn: Proces akumulácie energie do formy vhodnej na bezpečné skladovanie a riadené uvoľňovanie je v ostatnom čase výrazným problémom, ktorý sťažuje využívanie zdrojov energie (biometán, skládkový plyn, zemný plyn) pri nestacionárnom generovaní plynu a jeho spotrebe. V záujme zvyšovania hospodárnosti a bezpečnosti skladovania energií je vyvíjaný tlak aj na energetickú efektívnosť procesu skladovania zemného plynu vo forme hydrátu.

K článku Výzkum účinnosti sušení plynovodů vakuem

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací