Aktuální číslo – 3/2021


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Technologie 3D skenování a její využití v NET4GAS
 • Praktické využití informačního modelování v plynárenství
 • Co nového přináší plynárenství nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení?
 • Rozšíření rozsahu stlačovaných plynovodů až do d315
 • Realizované projekty GasNet, s.r.o.
 • Změny v certifikaci – GAS s.r.o.
 • Použití pěnového uzávěru při odpojování plynovodních přípojek
 • Moderní rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice Libuš
 • Rekonstrukce domovních plynovodů
 • Dotazy k problematice provádění revizí a servisu u plynových odběrných zařízení a spotřebičů
 • 35. Madridské fórum se neslo v duchu obnovitelných a nízkouhlíkových plynů
 • Návštěva projektu HYPOS – testovací polygon Bitterfeld-Wolfen
 • Komentář normy ČSN EN ISO 16924
 • Z historie používaných materiálů plynovodů místních sítí
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na zemní plyn

Z ČINNOSTI ČPS

 • 14. řádný sjezd ČPS
 • Vodík a vodíkové technologie v plynárenství
 • Tvorba normativních dokumentů v roce 2021

ODBORNÉ ČLÁNKY


Výstavba nového VTL plynovodu metodou pluhování

Vladimíra Šetková

Souhrn: Článek se zaměřuje na nový způsob pokládky ocelového plynovodu metodou pluhování, který byl využit v projektu výstavby VTL plynovodu Soběslav – Planá nad Lužnicí. Popisuje danou metodu včetně výhod a poznatků spojených s jejím použitím. Součástí článku je obecný popis dané metody a konkrétní údaje z realizace stavby.

Klíčová slova: Pluhování, pokládka potrubí, izolace potrubí a svarů, bezvýkopová technologie

Objímky a jejich „tvrdá realita“ – kompozit vs. ocel na ocelovém potrubí

Lukáš Pařízek

Souhrn: Tento článek porovnává dva typy oprav vysokotlakých plynovodů a ropovodů. Prvním typem opravy je ocelová objímka s kompozitní výplní a druhým je kompozitní vinutá objímka složená z tkaniny, která je vyrobená z uhlíkových vláken a sycená epoxidovou pryskyřicí. Obě opravy byly porovnány během tlakování potrubního vzorku DN 500, na kterém byly umělé vady opraveny pomocí těchto objímek. Článek by měl poukázat na to, kdy je kombinování oceli s kompozitními materiály vhodné a kdy naopak může být problematické u prvků, které jsou vystaveny specifickému zatížení, jako například u vysokotlakých potrubí. Experiment byl doplněn softwarovým výpočetním modelem ocelové objímky s kompozitní výplní založeným na metodě konečných prvků.

Klíčová slova: Potrubí, oprava, ocel vs. kompozit, napětí, deformace

Strain hardening test (SHT) – krátkodobá zkouška pro odhad životnosti PE-HD

Eva Nezbedová

Souhrn: Tento článek obsahově navazuje na dva články publikované v tomto časopise v roce 2015. Konkrétně v čísle 7 s názvem Aplikace plastů v potrubních systémech – historie a současnost a v čísle 12 s názvem Současný stav v oblasti standardizace zkoušek SCG a RCP u PE potrubí. V tomto článku jsou shrnuty poznatky ze standardizované krátkodobé zkoušky – SHT, realizované na PE-HD. Jsou diskutovány otázky vlivu geometrie zkušebních těles, vliv přídavku recyklátu a možnosti korelace s urychlenými standardizovanými testy PENT a FNCT.

Klíčová slova: PE- HD, životnost, SHT

ROZHOVOR


Pavel Frk – předseda ASPP

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací