Aktuální číslo – 4/2017

INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Americký obchod s LNG
 • Projekt Nord Stream 2 a nové sankce USA proti zemnímu plynu z Ruska
 • Obtíže turkmenského plynárenství: konec v nedohlednu
 • Budoucnost zásobování Evropy – studie
 • Ekonomika výroby tepla ve vybraných zdrojích
 • Ravetti 2
 • Kotlíkové dotace – vyhodnocení 1. vlny
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • CNG je nejšetrnějším řešením pro dopravu
 • Zemřel Ing. Josef Kaňa
 • Odborná stanoviska vydaná v roce 2017
 • Nové předpisy ČPS
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Prevence vzniku výbušných uhlovodíkových směsí pomocí inertizace

Tarig Hussein, Daniel Maxa, Martin Stukbauer, Adam Pařízek, Jan Karl

Souhrn: Přímé odplyňování a odvzdušňování plynovodů vzduchem představuje operaci, při které vzniká výbušná směs a hrozí nebezpečí výbuchu. Komplikovanější situace nastává, pokud přepravovaný zemní plyn obsahuje těžší uhlovodíky tvořící v potrubí kapalné kondenzáty. Analogická nebezpečná situace nastává také v případě údržby ropovodů a produktovodů. Za účelem prevence vzniku výbušné atmosféry (u hořlavých kapalin je to přímo normativně nařízeno) je vyprazdňování a plnění hořlavin prováděno nepřímou metodou, spočívající v nahrazení vzduchu inertním plynem – nejčastěji dusíkem. Za tímto účelem firma CEPS vyvinula a provozuje generátory dusíko-kyslíkové inertizační směsi, které oproti konvenční metodě využití kapalného dusíku přinášejí výhody z hlediska mobility, flexibility a ekonomiky provozu.
Provedenými výbuchovými experimenty byl na příkladu par ropy REB popsán vývoj limitního požadavku na čistotu inertizačního dusíku parametrem MAI v závislosti na absolutním tlaku v intervalu 1 bar – 26 bar (25˚C). Získanými výsledky bylo potvrzeno, že generátory inertizační směsi pracují z hlediska zbytkové koncentrace kyslíku, resp. čistoty inertizačního dusíku, v produkované směsi na bezpečné straně ve zkoumaném rozmezí provozních tlaků.

Únavová pevnosť zvarov potrubí

Vladimír Chmelko, Matúš Margetin

Souhrn: V reálnej prevádzke potrubí pre prepravu plynu a iných médií resp. tlakových nádob existujú miesta a prevádzkové situácie, kedy sa prevádzkové podmienky líšia od projektovaných. Takýmito miestami sú potrubia v lokalite kompresorových resp. prečerpávacích staníc. Únavové vlastnosti zvarov boli merane na vzorkách získaných priamo z miesta zvarového spoja potrubia pre dva rôzne druhy materiálu. Viacročný monitoring prevádzkového namáhania potrubí v lokalite kompresorovej stanice umožnil hodnotenie prevádzkovej únavovej pevnosti zváraného potrubia. Krátka analýza je venovaná vplyvu smeru zvaru voči namáhaniu potrubia na jeho únavové vlastnosti.

Porovnání metod detekce úniků

Martin Stýblo, Marko Hauliš, Vít Meistr

Souhrn: Článek pro časopis Plyn vychází ze stejnojmenného příspěvku autorů na sympoziu „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2017“. Stručně je citována příkladová statistika, přehled a rozdělení detekčních metod a obecné poznatky pro aplikace v plynárenství. Zkušenosti s nasazením sw SIMONE, uvedené v druhé části článku, tyto obecné poznatky potvrzují.

Matthias Dornfeldt, Igor Korobov

Matthias Dornfeldt, Igor Korobov

Souhrn: Významnou součástí plynovodů zajišťujících dodávky zemního plynu do Evropy se má stát Jižní plynovodní koridor, kterým by měl proudit plyn vytěžený v Kaspické oblasti. Před tímto projektem byly připravovány dva projekty – plynovody Nabucco a Transkaspický plynovod, kterými měl do Evropy proudit zemní plyn z Turkmenistánu. Důvodům, proč tyto plynovody nebyly realizovány, je věnován následující článek.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací