Nové předpisy

přijaté Technickou schvalovací komisí

Číslo ND Název ND Datum přijetí Platnost od
TPG 927 02
(revize)
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 927 03
(revize)
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 959 01
(revize)
Zařízení pro filtraci plynu 13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 201 01
(Změna 1)
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 700 21
(revize)
Čichačky pro plynovody a přípojky 21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 702 04
(Změna 2)
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně 21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 920 21
(Změna 1)
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 800 03
(revize)
Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení 25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 902 04
(Změna 1)
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot 25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 922 01
(Změna 1)
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení 25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 905 01
konsolidované znění
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 913 01
(Změna 1)
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 925 01
(revize)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 927 01
(revize)
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení 31. 10. 2018 1. 1. 2019

Prodej TPG, TDG a TIN zde.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací