Centrum technické normalizace

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pověřil Český plynárenský svaz k 20. 1. 2009 výkonem Centra technické normalizace (CTN) a udělil mu ochrannou známku, číslo registrace 2009/0012/RS. Mezi hlavní činnosti CTN patří zajišťování normalizačních činností v procesu tvorby technických norem od etap mezinárodní a evropské spolupráce až po zpracování a přejímání těchto zahraničních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN). Mezi další povinnosti CTN patří:

  • účast na činnosti technických normalizačních komisí (TNK)
  • formulace odborných stanovisek a vyjádření
  • připomínkování technických materiálů
  • tvorba původních českých technických norem

Zastoupení v CEN a ISO

Český plynárenský svaz má své zastoupení v CEN a ISO, jak je uvedeno v následující tabulce:

Označení komise Název komise
CEN/SS N21 Plynná paliva a hořlavé plyny
CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem
CEN/TC 235 Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily určené pro použití při dopravě a rozvodu plynu
CEN/TC 282 Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn
CEN/TC 326 Napájení vozidel na zemní plyn (NGV)
CEN/TC 408 Biometan pro využití v dopravě a vstřikování do plynovodů na zemní plyn
ISO/TC 22/SC 25 Silniční vozidla na zemní plyn
ISO/TC 158 Analýza plynů
ISO/TC 193 Zemni plyn
ISO/TC 197 Technologie vodíku
ISO/TC 252 Plnící stanice pro vozidla na zemní plyn
ISO/TC 255 Bioplyn

Označení TNK Název TNK Zástupce za ČPS
TNK č. 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva Ing. Vojtila Lucia
TNK č. 27/SC1 Požární bezpečnost staveb – projektování Ing. Novák Pavel
TNK č. 27/SC2 Požární bezpečnost staveb – zkoušení, klasifikace a aplikace výsledků Ing. Štefl Petr
TNK č. 32 Ochrana proti korozi Ing. Vojtila Lucia
TNK č. 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti Rubek Jiří
TNK č. 50 Armatury Ing. Dvořák Jan
TNK č. 55 Plynová zařízení Ing. Štefl Petr
TNK č. 55 Plynová zařízení Ing. Vojtila Lucia
TNK č. 66 Inženýrské sítě Ing. Dvořák Jan
TNK č. 70 Svařování Rubek Jiří
TNK č. 90 Kotle pro ústřední vytápění Ing. Hanková Eva
TNK č. 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody Ing. Dvořák Jan
TNK č. 103 Tlakové nádoby na přepravu plynu Ing. Vojtila Lucia
TNK č. 105 Komíny Ing. Štefl Petr

Databázi všech TNK, včetně jejich personálního obsazení jsou k dispozici na stránkách ÚNMZ – Členové TNK.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací