Vítáme Vás na našich stránkách

Vítejte na stránkách Českého plynárenského svazu (ČPS). Naleznete zde aktuální informace týkající se plynárenství a souvisejících oborů.

ČPS navazuje na tradice založené vznikem Plynárenského a vodárenského sdružení československého v roce 1919, jednoho ze sedmi zakládajících členů Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.

PPK 2016
Pozvánka          Přihláška (CZ)          Registration form (EN)
PPK 2016
Pozvánka          Přihláška         
Upoutavka SW 2016

Aktuality

19. 10. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 19. 10. 2016 byla zahájena připomínková řízení ke konečným návrhům TPG 902 03 "Plynná paliva. Chromatografické rozbory" a TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot"

Viz Připomínková řízení.

19. 9. 2016

Přehledně vše na www.zemniplyn.cz

Dnes odpoledne na 202. Žofínském fóru "Plyn – energie budoucnosti" prezentoval Český plynárenský svaz nový informační zdroj – portál www.zemniplyn.cz, který má být pomocníkem nejen těm, co uvažují o výměně kotle, využití dotací nebo pořízení nového ekologického vozidla, ale také zástupcům samosprávy, kteří chtějí mít čistou obec, ekologickou dopravu, efektivní a úsporné vytápění škol či sportovních areálů.

Více informací zde.

16. 9. 2016

CNG se bude prezentovat na EkoAuto 2016

Pilotní ročník v rámci Autoshow Praha zaznamená poprvé akci s názvem EkoAuto, zaměřenou na ekologicky a zároveň ekonomicky šetrné vozy. EkoAuto se uskuteční od 22. do 25. září na v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti v Praze Holešovicích a první den, 22. září od 14 do 18 hodin, v rámci doprovodného programu může každý přijít se dozvědět veškeré podrobnosti k dotacím a ostatním výhodám vozidel na alternativní pohon. Laická veřejnost, odborníci i obchodníci, budou mít jedinečnou příležitost si poprvé a na jednom místě získat informace o všech alternativních pohonech vozidel, dotacích i výhodách, porovnat je na jednom místě a vychutnat si zejména širokou nabídku aut s pohony na stlačený (CNG).

Více informací zde.

Program konference zde.

8. 9. 2016

Dny Kogenerace 2016

Více informací zde.

8. 9. 2016

Výzva na dotace pro automobily s alternativním pohonem bude vyhlášena pravděpodobně už v říjnu

Výzvu na dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem pro kraje a obce vyhlásí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravděpodobně už letos v říjnu. Dotace 50 tisíc Kč by měla být vyhrazena pro vozy na stlačený zemní plyn (CNG), dalších 100 tisíc korun by mělo zamířit na plug-in hybrid, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 tisíc Kč by měl být příspěvek na nákup čistého elektromobilu. V roce 2017 by se mohla stejná nebo podobná výzva týkat už i občanů. Podle MŽP mají kraje, města a obce stejný zájem o CNG vozy a elektromobily, 43 resp. 48 procent a nejmenší zájem jen 9 procent o vozidla hybridní.

Více informací zde.

29. 8. 2016

CNG stanice ČR již v několika v mobilních aplikacích – 125 CNG stanic v ČR

CNG stanice v ČR v posledních měsících velmi rychle v ČR přibývají. Informace o celé této síti lze dnes získat i prostřednictvím mobilních telefonů. Existují již 4 aplikace zdarma, najdete je pod názvy ŠKODA CNG, 2 aplikace se jménem CNG stanice a již déle než 4 roky také v aplikaci CNGvitall. Standardně aplikace umí zobrazit seznam nejbližších stanic nebo je ukázat na mapě, poskytují informace o otevírací době stanic atd. Ve všech aplikacích je také možné si vyznačit své oblíbené stanice. Přesto se aplikace v některých možnostech odlišují.

Více informací zde.

22. 8. 2016

Nejoblíbenější alternativní palivo pro dopravu je nyní zemní plyn

Dnes jezdí na CNG v ČR již téměř 16 tisíc vozidel a stále přibývají. Sice 97 procent prodejů nových osobních vozidel u nás je stále na tradiční paliva, z alternativních vozidel se ale těch na palivo CNG prodává u nás dvakrát více než hybridních vozidel, téměř 20krát více než elektromobilů a už 70krát více než na plynné palivo LPG. Za prvních 7 měsíců roku 2016 se registrovalo u nás už 1895 jen nových osobních a dodávkových CNG vozidel, to činí přibližně 1 procento ze všech nově registrovaných. Tento počet nezahrnuje nové CNG autobusy, komunální vozy, ojetá CNG vozidla atd. Letos se navíc chystá MŽP vypsat dotace pro kraje a obce na nákup až 2000 dalších CNG vozidel, jejich počet by se tak měl letos opět výrazně navýšit.

Více informací zde.

1. 7. 2016

Nově schválená technická pravidla

Dne 29. 6. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody", platnost od 1. 9. 2016;
 • TPG 920 24 "Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím", platnost od 1. 9. 2016;

Seznam viz Nové předpisy.

16. 6. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 15. 6. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 3 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

9. 6. 2016

V ČR se za půl roku otevřelo dalších 20 CNG stanic

Na konci listopadu loňského roku dosáhl počet CNG stanic v České republice první stovky a za půl roku je otevřeno pro veřejnost už 20 dalších CNG stanic a další rychle přibývají. Pozvolný, již více než 3 měsíční růst ceny pohonných hmot, nahrává investorům a prodejcům stlačeného zemního plynu (CNG). CNG stanice každý pohodlně dohledá v nových aplikacích pro chytré telefony. Také nové modernější tankovací pistole naleznou řidiči v současnosti už na 2 plnících stanicích v ČR. Jednoduchý způsob manuálního tankování CNG si tak mezi prvními v Evropě vyzkoušeli již řidiči v Plzni a Českých Budějovicích.

Více informací zde.

7. 6. 2016

Stát neplní svůj závazek nákupu ekologicky čistých vozidel

Aktuálně běží nebo se připravuje řada programů, které jsou komplementární s vládou schváleným Národním akčním plánem čistá mobilita a mají jediný cíl: podpořit nákup vozidel na alternativní paliva. Česku navíc hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě. Na podzim bude například vypsána výzva, v níž bude 150 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, a která bude určena pro nákup ekologických vozidel pro kraje, obce a jejich organizace. Ale při prvním centrálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 12 ministerstev státní správy odhadem za cca 500 milionů korun nebyla letos v technických standardech zapracována zcela žádná povinnost pro nákup vozů na alternativní paliva a vozy mají být výhradně jen na benzin a naftu.

Více informací zde.

1. 6. 2016

Změna způsobu distribuce časopisu plyn

Rada ČPS rozhodla o změně periodicity časopisu Plyn. Od 1. 7. 2016 bude časopis Plyn vycházet jednou za dva měsíce jako dvojčíslo, tj. bude vycházet jen 6× ročně. Celkový rozsah stran ročně bude stejný, jako tomu bylo doposud, takže rozsah odborných informací se za rok zvýší o 20 stran, čili čtenář dostane navíc jedno stávající číslo časopisu. Redakce se bude snažit o to, aby se nejpozději od nového ročníku dvojčíslo dostávalo ke čtenářům vždy v průběhu první dekády sudého měsíce.

Tištěná podoba časopisu bude zachována, nicméně dojde ke snížení nákladu. Tištěná verze časopisu Plyn bude počínaje dvojčíslem 7–8/2016 zasílána pouze těm odběratelům, kteří o to písemně požádají – např. prostřednictvím žádosti, která byla přílohou časopisu Plyn č. 5 a 6. Žádost je možné také stáhnout zde:


(pokud by vyplněný interaktivní formulář nešel přímo odeslat, je možné ho odeslat jako přílohu standardního e-mailu na adresu redakce@cgoa.cz nebo plyn@cgoa.cz).

K tištěné verzi časopisu přibude verze elektronická, která bude k dispozici v členské zóně webových stránek Českého plynárenského svazu. Dále bude elektronická verze na vyžádání zasílána
e-mailem (na adresu, kterou odběratel redakci poskytne).

Předplatitelům časopisu přes A.L.L. Production bude nadále zasílána tištěná verze.

Termín pro odevzdání žádostí je 30. 6. 2016.

30. 5. 2016

Detektory na únik CO výrazně snižují nebezpečí otravy

Otrava oxidem uhelnatým (CO) je významným zdravotním problémem v mnoha vyspělých zemích světa a zaujímá první místo mezi otravami v Evropě. Za běžných okolností plynový spotřebič v domácnostech nepředstavuje žádné nebezpečí, neboť naprostá většina intoxikací není způsobena zemním plynem jako palivem, ale zanedbaným servisem spotřebičů nebo spalinových cest a nedodržováním servisních period podle návodu výrobce spotřebiče. Podle předpovědí meteorologů nás navíc čeká další tropické léto a při extrémních teplotách se může zanedbaný servis právě projevit. V horkém létě stoupá riziko až desetinásobně. Levným a jednoduchým řešením, které výrazně snižuje nebezpečí otravy, je zakoupení detektoru na únik CO.

Více informací zde.

23. 5. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 19. 5. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 934 01 "Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz".

Viz Připomínková řízení.

7. 4. 2016

Díky kotlíkovým dotacím by mohlo být instalováno až 3,5 tisíce nových plynových kotlů

Podle Českého plynárenského svazu určitě kotlíkové dotace přispějí ke zlepšení ovzduší, neboť bylo zatím podáno už téměř 2200 žádostí o dotaci na kondenzační plynové kotle. Ceny plynu dlouhodobě klesají, přejít na plyn je tak dnes mimořádně výhodné.

Více informací zde.

1. 4. 2016

Nový e-shop a změna v systému distribuce tištěných technických norem

Vážení uživatelé technických norem, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ") vychází vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a dne 15. 3. 2016 spustil internetový obchod.
Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou k výše uvedenému datu zajišťovat jak stávající smluvní prodejci, tak i ÚNMZ prostřednictvím vlastního internetového obchodu a sítě distribučních míst. Nová distribuční místa tištěných ČSN zákazníci naleznou na níže uvedených adresách - jedná se současně o sídla oblastních inspektorátů ČMI:


Kromě stávajících 8 smluvních prodejců a Informačního centra ÚNMZ, naroste počet míst, kde lze ČSN zakoupit, o dalších 10. Zákazníci budou mít možnost objednat si normu prostřednictvím internetového obchodu, nechat si ji poslat domů nebo si ji osobně vyzvednout na jedné z výše uvedených poboček.

30. 3. 2016

Fosilní zákon by neměl být proti zemnímu plynu

V programovém prohlášení se vláda zavázala, že připraví návrh zákona o snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, ale za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost ČR. Letos v březnu rozhodla, že Ministerstvo životního prostředí má nyní připravit návrh antifosilního zákona, podle kterého má Česko snižovat závislost na fosilních palivech s cílem snížit emise skleníkových plynů. Česká republika určitě musí problém s emisemi CO2 řešit. Podle názorů českého průmyslu ale mnoho nového antifosilní zákon nepřinese. Český plynárenský svaz se domnívá, že antifosilní zákon by měl pouze určovat maximální přípustné hodnoty emisí skleníkových plynů a snižovat energetickou náročnost, ale neměl by omezovat využití ekologického zemního plynu nebo ho dokonce řadit mezi vysoce emisní paliva jako jsou uhlí nebo ropa.

Více informací zde.

16. 3. 2016

10 let od Dobrovolné dohody k NAP ČM
Podpora CNG a LNG v dopravě

Dnes, 16. března 2016, je tomu již 10 let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem ČR a vyslovila tak již v roce 2006 podporu využití zemního plynu v dopravě. Dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen "Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn". Po deseti letech má již Česká republika vlastní Národní akční plán čistá mobilita a řadu opatření na podporu CNG. Podporu CNG i LNG potvrdila i Evropská unie schválením směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva.

Více informací zde.

10. 3. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 9. 3. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 903 01 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek, platnost od 1. 5. 2016;
 • TPG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic, platnost od 1. 5. 2016;
 • Změna 1 TPG 703 01 Průmyslové plynovody, platnost od 1. 5. 2016.

Seznam viz Nové předpisy.

4. 3. 2016

Omlouváme se, ale v době od 7.–11. března 2016 není zajištěn prodej TPG a publikací z důvodu dovolené.

2. 3. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 1. 3. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 24 "Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím".

Viz Připomínková řízení.

24. 2. 2016

Prodeje aut na zemní plyn stoupají
Nárůst registrací nových CNG vozidel byl největší v historii – téměř 100 procent

V ČR jezdí 30krát více vozidel než před 10 lety. V roce 2014 bylo podle SDA registrováno v ČR 1 703 nových osobních a dodávkových CNG vozidel, v roce 2015 pak 3 242. To byl největší meziroční nárůst registrací prodejů nových CNG osobních a dodávkových vozidel v ČR v historii a činil téměř 100 procent. Celkově (včetně ojetých CNG vozů, nových CNG autobusů, nákladních vozů atd.) na českých silnicích v roce 2015 přibylo více než 4 tisíce CNG vozidel, aktuálně jich jezdí u nás již 13 tisíc. Tomu odpovídal i meziroční nárůst prodeje paliva CNG, který dosahoval za rok 2015 u některých prodejců i více než 130–140 procent.

Více informací zde.

24. 2. 2016

Plynárenské společnosti postavily v ČR již 50 CNG stanic
Celkem je v ČR 111 veřejných CNG stanic

V ČR se dá dnes natankovat CNG u 111 veřejných CNG stanic. Asi 45 procent z nich, celkem 50 CNG stanic, postavily plynárenské společnosti. Dalších 35 stanic postavili také dva členi Českého plynárenského svazu, Bonett Gas Investment a Vítkovice Machinery Group. 40 CNG stojanů (ze 111) je dnes umístěno na běžných čerpacích stanicích. Do konce letošního roku by mělo být v ČR nejméně 150–160 stanic, do roku 2020 pak celkem 200–300 CNG stanic. Tyto informace zazněly dnes na největší CNG a LNG akci roku v ČR, konferenci Českého plynárenského svazu, Perspektivy a užití zemního plynu v dopravě.

Více informací zde.

23. 2. 2016

Na konferenci CNG a LNG vystoupí Matthias Maedge

Tuto středu, 24. února, přijede do České republiky a vystoupí na konferenci Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě Matthias Maedge, letos nově zvolený generální sekretář NGVA Europe. Asociace NGVA Europe má v současnosti 150 členů ze 40 zemí světa a jejím hlavním cílem je podpora využití zemního plynu a biomethanu jako pohonné hmoty v dopravě po celé Evropě. Mezi dalšími vystoupí na CNG/LNG konferenci náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický, Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí nebo Jan Bezděkovský z odboru strategie ministerstva dopravy. Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací zde.

28. 1. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 27. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody".

Viz Připomínková řízení.

26. 1. 2016

Spotřeba CNG se meziročně zvýšila téměř o 50 procent

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu byla v ČR roce 2015 rekordních 43,59 mil. m3. Meziroční nárůst tak činil 45,7 procent, o dalších 10 procent více než v předešlém roce. Jedním z tahounů růstu spotřeby CNG byla podpora MŽP na pořízení CNG autobusů ve třech krajích. Největším prodejcem CNG v ČR se stala společnost Bonett Gas Investment (6,4 mil. m3), která poprvé v historii předstihla tradičně největšího prodejce RWE Energo (5,1 mil. m3). Roční výtoč šesti společností s největším počtem CNG stanic činila téměř polovinu prodeje CNG v ČR, téměř 20,8 mil. m3 CNG. Za posledních 10 let se spotřeba CNG v ČR zvýšila více než 12 krát (3,584 mil. m3 v roce 2006).

Více informací zde.

21. 1. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 21. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 703 01 "Průmyslové plynovody".

Viz Připomínková řízení.

19. 1. 2016

Plynárenské firmy již pomáhají s kotlíkovými dotacemi

Ve většině krajů ČR tento a příští týden startuje podávání žádostí o kotlíkové dotace. Dotace je určena na výměnu starých kotlů na tuhá paliva pro fyzické osoby a rodinné domy. Plynárenské společnosti zřídily pro žadatele speciální webové stránky a telefonní linky a pomáhají žadatelům s kompletním administrativním vyřízením žádosti i s realizací výměny kotle tak, aby žadatelé mohli topit plynem již koncem letošního roku. V případě potřeby některé plynárenské společnosti pomáhají i s financováním. Ve všech krajích, kde již bylo podávání žádostí zahájeno, je o dotace na plynové kotle již nyní velký zájem.

Více informací zde.

19. 1. 2016

Matthias Maedge novým generálním sekretářem NGVA Europe

Představenstvo NGVA Europe jmenovalo s účinností od 1. ledna 2016 Matthiase Maedge novým generálním sekretářem evropské asociace NGVA Europe, jejímž hlavním cílem je podpora využití zemního plynu a biometanu coby pohonné hmoty v dopravě v Evropě. Matthias Maedge (36 let) předtím v NGVA Europe zastával pozici náměstka generálního sekretáře, do jehož působnosti spadala především podpora cílů asociace u příslušných orgánů EU. Matthiase Maedge vystoupí 24. února na již 9. ročníku mezinárodní, každoročně největší konference ČR o zemním plynu v dopravě Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě v Praze (pořádá Český plynárenský svaz).

Více informací zde.

18. 1. 2016

Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě

Český plynárenský svaz pořádá 9. mezinárodní konferenci NGV 2016
Konference se koná ve středu 24.února 2016 v Konferenčním centru CITY Praha, Na Strži 65/1702, Praha 4 – Pankrác

PROGRAM a PŘIHLÁŠKA


Tematické zaměření konference

 • Národní akční plán-Čistá mobilita: programy podpory a rozvoje
 • Legislativa CNG a LNG – bezpečnost, podmínky údržby a provozu, garážování vozidel
 • NGV technika a infrastruktura, zkušenosti provozovatelů

Na konferenci například vystoupí

 • Matthias Maedge, generální sekretář NGVA Europe, Belgie
 • Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jiří Šimek, místopředseda představenstva, E.ON Energie, a.s.
 • Michael Schaarschmidt, erdgasmobil, Německo
 • Petr Vomáčka, odborník na dopravu a redaktor, ÚAMK a.s.
 • Vladimír Ellner, jednatel, Adast Engineering s.r.o.
 • Martin Chovanec, technický a investiční náměstek, D.P. Ostrava a.s.

Více informací
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
E-mail: pavel.novak@cgoa.cz
www.cgoa.cz, www.cng4you.cz


Mediální partneři
14. 1. 2016

Podíl nových registrací CNG autobusů v ČR vzrostl z 10 na nejméně 26 procent

Nejméně 26 procent ze všech nově registrovaných autobusů v ČR bylo v roce 2015 s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Podíl registrovaných nových bezprašných CNG autobusů vzrostl tak meziročně z 10 na nejméně 26 procent. Jen v městské a příměstské hromadné dopravě přibylo nejméně 355 CNG autobusů, celkově jich v hromadné dopravě jezdí nejméně 880.

Více informací zde.

15. 12. 2015

Plán tvorby ND pro r. 2016

Na jednání Technické koordinační komise ČPS dne 21. 10. 2015 byl schválen Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2016.

Více informací zde.

3. 12. 2015

S žádostí o výměnu za plynový kotel určitě neotálejte

Takto výhodná příležitost pro výměnu kotlů na plyn ještě nikdy v minulosti v České republice nebyla. Stát nyní neposkytuje jen dotaci na nový plynový kotel a jeho instalaci, nýbrž i dotaci na náklady související s přechodem na nový kotel. Tedy například jeho instalaci, vyvložkování komína, vybudování plynové přípojky, celé nové otopné soustavy nebo její rekonstrukci atd. Dotace na nový moderní kondenzační kotel na plyn a další úpravy tak může dosáhnout až 127 500 korun (tedy až 85 procent při max. nákladech 150 tisíc korun). Poprvé v historii se nyní nepřispívá jen na prostou výměnu kotlů na plyn, ale jedná se o komplexní servis na modernizaci celého vytápění domu. Plynárenské společnosti dnes nabízejí služby na klíč, se získáním dotací všem rádi pomohou a připravili velmi zajímavé nabídky. Výměna kotlů právě startuje. Podávání žádostí o dotace by mělo začít už v lednu 2016, ale v některých krajích jako například Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém nebo Libereckém už tento měsíc. Stát zájemcům o dotaci rozdá během příštích let celkem 9 miliard.

Více informací zde.

27. 11. 2015

Řidiči v ČR mají již první stovku CNG stanic

V České republice mají řidiči letos možnost tankovat už u dalších 31 nových veřejných CNG stanic a Česká republika tak právě překročila první stovku. Dochází k ještě rychlejší výstavbě než v loňském roce, kdy přibylo 26 CNG stanic za celý rok. Na konci roku 2016 by mohlo být v ČR už 150 až 160 veřejných CNG stanic, do roku 2030 pak (jak uvádí i vládou 20. listopadu schválený Národní akční plán čistá mobilita) nejméně 300 stanic. Procentuální nárůst spotřeby CNG odhaduje Český plynárenský svaz letos také zcela jistě ještě vyšší, než v předešlých 2 letech. Do listopadu přibylo jen letos na českých silnicích více než 3 tisíce CNG vozidel, dnes už jich jezdí u nás přes 12 tisíc. Za první polovinu letošního roku přibylo 2krát tolik vozidel, než v předešlých 2 letech vždy za celý rok. Za 15 let by mělo jezdit v ČR kolem 250 tisíc CNG vozidel.

Více informací zde.

24. 11. 2015

Zkapalněný zemní plyn v dopravě

Zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě. Jeho největší potenciál je v silniční dopravě, kde se roční poptávka podle údajů CEDIGAZ odhaduje na 96 milionů tun za rok (MTPA). V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, během příštího roku by se mělo otevřít v Evropě dalších 50. Do jejich výstavby se chystají i společnosti v České republice. V roce 2016 budou již v ČR první LNG stanice. Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobusovou dopravu, a v roce 2030 se odhaduje, že bude u nás jezdit nejméně 1 300 LNG vozidel. Největší výhodou LNG v dopravě je celkový dojezd vozidel až 1 200 kilometrů.

Více informací zde.

23. 11. 2015

Závěrečné zprávy za trienium 2012-2015

V sekci Informace ze zahraničí – IGU jsou pod jednotlivými výbory uveřejněny závěrečné zprávy výborů za trienium 2012–2015.

19. 11. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 18. 11. 2015 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 70205 "Kotvení plynovodních potrubí ve svazích", platnost od 1. 2. 2016;
 • TPG 918 01 "Odorizace zemního plynu", platnost od 1. 2. 2016;
 • Změna 1 TPG 935 01 "Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub", platnost od 1. 2. 2016.

Seznam viz Nové předpisy.

16. 11. 2015

LNG v dopravě, v rámci veletrhu Czechbus

V úterý 24. listopadu proběhne v rámci veletrhu Czechbus na pražském Výstavišti workshop na téma zkapalněného zemního plynu (LNG) v dopravě. V průběhu celodenního workshopu vystoupí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva životního prostředí (MŽP), ČEPRO, Chart Ferox, E.ON Energie, GAZPROM Germania, Gazprom Export, Solbus, E.ON Global Commodities a další. Workshop moderuje pan Evgenij Pronin z Gazprom Exportu Petrohrad. Program bude zpestřen i promítnutím několika krátkých filmů na dané téma. Diskutovat se bude o všech aspektech využití LNG, což pro Českou republiku je zajímavé především v kamionové a autobusové přepravě. Český plynárenský svaz poskytl akci záštitu.

Více informací zde.

11. 11. 2015

Směrnice nařídila členským státům podpořit výstavbu infrastruktury CNG a LNG

Koordinovaná strategie čisté mobility na podporu rozvoje v této oblasti pro Českou republiku (ČR) bude dne 20. listopadu předložena na jednání Vlády ČR. Materiál Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) vychází z požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 2014/94/EU, která požaduje po každém členském státu předložit Evropské komisi svojí vnitrostátní strategii, tj. obecné a specifické cíle pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva definovaná směrnicí pro CNG a LNG, elektřinu a výhledově vodík.

Více informací zde.

23. 10. 2015

Celodenní seminář o LNG, 24. 11. od 9.30 hod. Výstaviště Praha, Levé křídlo Průmyslového paláce.

Včetně ukázky plnění LNG autobusu atd.

Více informací zde.

13. 10. 2015

Zajistěte si teplo a teplou vodu bez závislosti na dodavateli z centrálního zdroje

Dnes si můžete si zajistit teplo a teplou vodu i pomocí kogenerace a mikrokogenerace, které dosahují i více než 90 procentní účinnosti. Pokud máte stálý a vysoký odběr tepla i elektrické energie během roku, je ekonomická úspora značná. Nižší závislost na externích dodavatelích navíc přináší zajištění plynulosti provozu i v případě výpadku energetických sítí. Kogenerace (a trigenerace při zapojení i chlazení) jsou součástí schváleného dotačního operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro roky 2014 až 2020. Podrobné informace zazní dnes a zítra na konferenci Dny kogenerace 2015, která se koná ve dnech 13. a 14. října 2015 tradičně v Čestlicích u Prahy.

Více informací zde.

2. 10. 2015

Green Corridor 2015 tentokráte v Plzeňském a Jihočeském kraji

Více informací zde.

2. 10. 2015

Nové garáže už umožňují vjezd CNG vozidel

CNG vozidla začínají postupně parkovat v hromadných garážích. Od 1. 1. 2015 platí vyhláška č. 341/2014 Sb. (nahradila vyhlášku č. 341/2002 Sb.), která již parkování v garážích CNG vozidlům nezakazuje. Pokud tedy souhlasí majitelé garáží a garáže splňují vyhláškou dané technické normy, není již s parkováním v garážích CNG vozidel problém. Nové garáže u obchodních center se již staví podle platných předpisů, kde je navíc 10 % povinnost vyhradit stání pro vozidla na plyn a tak CNG vozidla v nich již dnes běžně parkují. Z hlediska bezpečnosti řadí hasiči zemní plyn až do IV. třídy nebezpečnosti (zatímco benzin a LPG do I., naftu do III.).

Více informací zde.

30. 9. 2015

Nová CNG plnicí stanice v Praze Podbabě

V České republice dnes funguje již 95 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Zítra, 1. října, zahájí pro motoristy provoz nová CNG stanice v Praze Podbabě (u Auto Podbabská) společnosti VEMEX. Slavnostní otevření proběhlo 22. září. Stanice s dvěma výdejními stojany nabízí klasický zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty a bude otevřena pro osobní vozy 24 hodin denně. V Praze je to již 11. CNG stanice.

Více informací zde.

30. 9. 2015

Dalších 20 CNG stanic a 2 tisíce CNG vozidel

V České republice mají řidiči v letošním roce možnost tankovat u dalších 20 nových CNG stanic, celkem jich mají k dispozici už téměř 95. Stovka stanic by měla být už v říjnu. Dochází k ještě rychlejší výstavbě než v loňském roce, kdy přibylo 26 CNG stanic za celý rok. Procentuální nárůst spotřeby CNG odhaduje ČPS letos také ještě vyšší, než v předešlých 2 letech.

Více informací zde.

23. 9. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 23. 9. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.

9. 9. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 9. 9. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 983 02 "Plynové hospodářství bioplynových stanic".

Viz Připomínková řízení.

7. 9. 2015

Všechny zásobníky zemního plynu jsou téměř plné

Veškerá skladovací kapacita zemního plynu ve výši 2,931 miliard metrů kubických je již nyní v ČR naplněna na více než 87 procent. Zásobníky RWE Gas Storage a MND Gas Storage by zcela plné měly být asi už během měsíce. Česká plynárenská soustava je tak již nyní dobře připravena na nadcházející zimní topnou sezónu 2015/2016. Česká republika se podílem skladovací kapacity na roční spotřebě plynu řadí mezi evropskou špičku. Podzemní zásobníky mají v případě politických konfliktů, kdy by dodavatel plynu případně omezil nebo zcela zastavil dodávky, zásadní roli pro spolehlivost dodávek.

Více informací zde.

20. 8. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 8. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 918 01 "Odorizace zemního plynu".

Viz Připomínková řízení.

6. 8. 2015

První hasičské vozy na CNG má Kraj Vysočina

Dva nové speciální vozy pro zásahy u požárů elektrorozvodů a dalších elektrozařízení mají jako první v ČR hasiči na Vysočině. Za jejich pořízením stojí vzájemně dobrá spolupráce Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a společnosti E.ON. Nové zásahové vozy používají k hašení oxid uhličitý a pohání je motory na stlačený zemní plyn (CNG). V ČR se jedná o vůbec první dva zásahové vozy Integrovaného záchranného systému, které využívají tento alternativní pohon.

Více informací zde.

31. 7. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 7. 7. 2014 byla schválena expertní skupinou, nominovanou v souladu s ustanovením čl. 9a) Příkazu předsedy ČPS č. 1/2009:

 • Změna 1 TIN 702 12 "Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry, platnost od 1. 9. 2015

Dne 23. 7. 2015 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG", platnost od 1. 9. 2015;
 • Změna 1 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně", platnost od 1. 9. 2015;
 • Změna 2 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení", platnost od 1. 9. 2015.

Seznam viz Nové předpisy.

1. 7. 2015

Živé ostrovy pomáhají podporovat biodiverzitu v okolí podzemních zásobníků plynu

Co se stane, když spojíte zájem o prostředí, v němž žijeme, inovativní přístup a snahu o nalezení úspor? Odpověď zní – projekt Živé ostrovy, který vytvořili ze společnosti RWE Gas Storage Radek Osička a Josef Šedivý z podzemního zásobníku plynu (PZP) Dolní Dunajovice.

Více informací zde.

29. 6. 2015

Letos jen do pololetí dalších 15 nových CNG stanic

V loňském roce přibylo pro motoristy 26 nových veřejných CNG stanic, tedy tolik, co dříve za celých 5 let. V letošním roce je tempo výstavby ještě rychlejší. Už jen za prvních 6 měsíců se otevřelo 15 nových stanic. Nejnověji se nyní v ČR otevírají stanice v Olomouci na ulici Přerovská a v Praze na Poděbradské. V Praze a Středočeském kraji natankujete již u 24 stanic, na Moravě u 30 stanic. Na konci příštího roku bude v ČR 150–160 veřejných CNG stanic.

Více informací zde.

26. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 26. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize Změny 2 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

25. 6. 2015

Kogenerace pomáhají modernizovat zastaralé systémy

Evropská komise schválila na konci dubna pro ČR operační program Životní prostředí (OPŽP) pro roky 2014 až 2020. Program má rozpočet 72,5 miliard korun. Mezi podporovanými aktivitami jsou zejména energetické úspory a zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Modernizaci zastaralých systémů má mimo jiné nahradit i lokální kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tzv. kogenerace (a trigenerace při zapojení i chlazení), které jsou součástí schváleného dotačního programu. Šanci na dotace mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení nebo podnikatelské subjekty. Na stránkách OPŽP budou brzy k dispozici pro žadatele veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů.

Více informací zde.

24. 6. 2015

CNG/LNG sektor se úspěšně prezentoval na světové plynárenské konferenci WGC 2015

Světová plynárenská konference WGC 2015 je již minulostí. Zatímco v konferenčních prostorách se živě diskutovalo o dodávkách zemního plynu, investičních projektech, exploraci a těžbě plynu, či cenové politice, pozadu nezůstal ani výstavní pavilón na téma "Zemní plyn v dopravě" (pod pracovním označením "NGV Village"), který byl prvním svého druhu pořádaným v rámci WGC a snad i úspěšným modelem pro nadcházející světové plynárenské konference.

Více informací zde.

23. 6. 2015

V červnu se konalo v Paříži nejvýznamnější setkání trienia světového plynárenství

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) uspořádala letos ve dnech 1.–5. června 2015 již 26. Světovou plynárenskou konferenci. World Gas Konference, která se koná jednou za tři roky, proběhla letos v Paříži (WGCParis2015). Jde o největší a nejprestižnější konferenci celosvětového plynárenství. Poprvé se v rámci konference představila i samostatná výstava "Zemní plyn pro dopravu" (CNG/LNG). Za Český plynárenský svaz (ČPS), který je členem Mezinárodní plynárenské unie (IGU), se konference zúčastnil Miloslav Zaur, bývalý předseda Rady ČPS, Martin Herrmann a Jiří Šimek, místopředsedové Rady ČPS, Martin Slabý, člen Rady ČPS. Z odborných výborů ČPS pak se za ČPS účastnili Libor Čagala a David Konvalina.

Více informací zde.

22. 6. 2015

Vytváření energetické unie začíná na regionální úrovni

Návrh na vytvoření Energetické unie předložila Evropská komise (EK) 25. února. ČR se podařilo společně se zeměmi Visegrádské čtyřky prosadit do návrhu posílení energetické infrastruktury. Od roku 2016 by měly státy připravovat národní akční plány pro energetickou a klimatickou politiku, které budou EK odevzdávat. EK tak hodlá začít budovat systém řízení pro Energetickou unii. Český plynárenský svaz (ČPS) se domnívá, že energetický koncept, který by měla Evropa mít, opravdu chybí. ČPS souhlasí, že vytvoření Energetické unie by pomohlo zvýšit bezpečnost dodávek a jednota by posílila evropskou vyjednávací pozici. ČPS se připojilo také k deklarovaným opatřením zájmového sdružení "GasNaturally".

Více informací zde.

22. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 22. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 935 01 "Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub".

Viz Připomínková řízení.

18. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 18. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TDG 903 01 "Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek".

Viz Připomínková řízení.

15. 6. 2015

Zástupci Českého plynárenského svazu (ČPS) ve vedení IGU

Po třech letech se ve dnech 2.–5. června 2015 uskutečnila v Paříži největší a nejprestižnější akce v oblasti celosvětového plynárenství.

Více informací zde.

9. 6. 2015

Meziročně se spotřeba plynu za první 4 měsíce roku zvýšila o 10 procent

Celková spotřeba zemního plynu v ČR od září 2014 do dubna 2015 (8 měsíců) byla 6 245,8 mil. m3. Ve stejném období předchozí topné sezóny (2013/2014) to bylo jen nepatrně méně, a sice 6 196,9 mil. m3. U domácností se zvýšila spotřeba meziročně v tomto období o 2,5 procenta. Na spotřebu plynu má největší vliv teplota a tak při meziročním srovnání prvních 4 měsíců roku 2014 a 2015 byla celková spotřeba zemního v ČR vyšší o cca 10 procent. Několik měsíců za sebou výrazně ubývá počet změn dodavatelů zemního plynu. V ČR je téměř 2,85 milionu odběratelů zemního plynu a měsíčně mění svého dodavatele již jen asi 11 tisíc zákazníků, tedy asi 0,4 procenta.

Více informací zde.

3. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 3. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 702 05 "Kotvení plynovodních potrubí ve svazích"

Viz Připomínková řízení.

27. 5. 2015

Novým předsedou Rady Českého plynárenského svazu se stal Jan Valenta

Včera, dne 26. května 2015, proběhl v Praze 12. řádný sjezd Českého plynárenského svazu (ČPS). Sjezdu, který se konal v Kongresovém centru RWE v Limuzské ulici v Praze 10, bylo přítomno 78 členů, kteří mimo jiné zvolili nové personální obsazení orgánů ČPS. Novým předsedou Rady ČPS byl zvolen Jan Valenta. Rada ČPS má nově pět místopředsedů Rady namísto dosavadních dvou. Sjezd ČPS schválil i návrh hlavních směrů činnosti ČPS na období 2015–2018.

Více informací zde.

21. 5. 2015

Vážení partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu sídla našeho Úřadu. S účinností od 1. 6. 2015 je nová korespondenční a fakturační adresa:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1

Tel.: 221 /802 111
Fax: 221 802 300
E-mail: unmz@unmz.cz

Ostatní údaje zůstávají beze změny.
Žádáme Vás o zaregistrování této změny a o uvádění nové adresy na veškerých dokumentech týkajících se našeho Úřadu.
Děkujeme Vám za pochopení a respektování uvedené změny.
S pozdravem

29. 4. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 29. 4. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně".

Viz Připomínková řízení.

27. 4. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 22. 4. 2015 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 938 01 "Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů", platnost od 1. 7. 2015
 • Změna 2 TPG 902 02 "Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu", platnost od 1. 7. 2015
 • TPG 923 01 "Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení", platnost od 1. 7. 2015

Seznam viz Nové předpisy.

14. 4. 2015

12. řádný (volební) sjezd ČPS

Jak jsme již informovali, Rada Českého plynárenského svazu svolala 12. řádný sjezd ČPS (dále jen "Sjezd").

Sjezd se bude konat dne 26. 5. 2015 od 9.00 hodin v Kongresovém centru v RWE Česká republika a.s., Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98.

Přihlášky, formulář plné moci k zastupování, formulář pro návrh kandidátů do voleb a další informace naleznete zde.

Program jednání a dokumenty určené k projednání na Sjezdu jsou uveřejněny v členské zóně webových stránek ČPS.

14. 4. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 14. 4. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TIN 702 12 "Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry".

Viz Připomínková řízení.

9. 4. 2015

E.ON chce mít 20% tržní podíl v prodeji CNG

Společnost E.ON Energie, která je dnes jednou ze tří největších investorů v oblasti výstavby CNG stanic, chce nejpozději do roku 2017–2020 dosáhnout 20% podílu v prodeji CNG v ČR. Už v roce 2015 chce zvýšit prodej CNG o 40 až 50 procent. E.ON Energie plánuje na území ČR účast i v LNG projektech.

Více informací zde.

9. 4. 2015

Plzeň má své CNG Centrum

Česká republika má od 8. dubna první CNG Centrum. U své nedávno otevřené CNG stanice v Plzni-Nýřanech ho slavnostně otevřel E.ON ve spolupráci se společností KOMERSIA WEST. Kromě non stop provozu samoobslužné CNG stanice nabízí CNG Centrum v Nýřanech prodej, poradenství, servis CNG vozidel a mnoho dalších služeb spojených s tímto ekologickým, a v poslední době tolik žádaným, palivem. Jelikož posláním společnosti E.ON již dlouho je šetrnost k životnímu prostředí, rozdávání ekologických Oskarů aj., součástí zahájení provozu nové stanice a CNG centra bylo i slavnostní sázení stromů.

Více informací zde.

9. 4. 2015

81 procent kladně hodnotí alternativní dopravu ve městech

Češi se dobře orientují v alternativních dopravních pohonech, za nejsympatičtější považuje více než 80 procent z nich hybridní vozy a CNG. Vyplývá to z výzkumu společnosti E.ON u agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo 1 510 respondentů. Výsledky také dokládají, že si Češi na alternativní dopravě nejvíce cení snížení emisí a levnějšího provozu. Jako negativum pak vnímají nízký počet čerpacích stanic nebo pořizovací cenu vozů.

Více informací zde.

9. 4. 2015

30. CNG stanice na Moravě se otevírá v sobotu v Břeclavi

V České republice je dnes 85 veřejných CNG stanic, z nichž už 30 je na Moravě, jen na území 4 krajů. Ta v pořadí 30., bude slavnostně otevřena právě tuto sobotu, 11. dubna v 11.30 hod., na Lidické ulici v Břeclavi. Slavnostní otevření stanice proběhne v rámci atletického závodu "RACIO Běh kolem Dyje" a řidiči u CNG stanice dostanou možnost si vyzkoušet testovací jízdy s CNG vozidlem. Tato CNG stanice, která je součástí již existující čerpací stanice Benzina, nabízí plný zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty. Na konci roku 2016 bude v ČR 150–160 veřejných CNG stanic.

Více informací zde.

31. 3. 2015

Jen společnost Bonett hodlá investovat do CNG 0,5 mld. Kč

Do realizovaných stanic pro stlačený zemní plyn (CNG) česká společnost Bonett doposud investovala více než 150 milionů a síť plánuje dále rozšiřovat. Celkové investice do CNG jsou předpokládány ve výši 400 až 500 milionů korun a společnost zvažuje i investici do LNG projektů (zkapalněného zemního plynu). Pro rok 2015 počítá Bonett s výstavbou dalších až 15 CNG stanic, na konci roku 2015 by měla mít v provozu minimálně 25 CNG stanic. V roce 2016 by pak měla mít síť Bonett více než 40 CNG stanic jen v České republice. Cílem společnosti je otevřít i řádově 10 CNG projektů na Slovensku, pro rok 2016 uvažuje Bonett i o otevření několika projektů v dalších zemích, např. Polsku. Projektem společnosti Bonett je i dnes nejvýkonnější CNG stanice ve střední Evropě v provozu v Brně.

Více informací zde.

31. 3. 2015

Novou CNG stanici v Říčanech u Prahy vybudoval Bonett

V Říčanech u Prahy na adrese Kolovratská 1367 byla vybudována firmou Bonett Bohemia a.s. nová veřejná CNG stanice. Moderní samoobslužná plnicí stanice má výdejní stojan CNG vybavený dvěma koncovkami pro plnění osobních a dodávkových vozů (koncovka NGV1), a je vybavena kapacitním skladem CNG o objemu téměř 1 300 m3 plynu. CNG na této stanici naplní i řidiči nákladních vozů a autobusů, a to díky speciální redukci, která je k dispozici. CNG stanice je plně implementována do stávající čerpací stanice pohonných hmot, je otevřena nonstop, placení je možné uskutečnit pomocí platebního terminálu CNG či platební kartou nebo v hotovosti.

Více informací zde.

31. 3. 2015

Bonett se chce stát už letos největším prodejcem CNG

Společnost Bonett Gas Investment aktuálně provozuje největší síť CNG stanic v České republice. V roce 2014 společnosti Bonett meziročně vzrostl prodej CNG o 100 procent a překonal hranici 5 milionů m3. Podíl Bonettu na trhu v prodeji CNG v ČR v roce 2014 byl téměř stejný, jako podíl jedničky na trhu, společnosti RWE Energo, také 17 procent. V roce 2015 ale Bonett plánuje otevřít dalších 15 CNG stanic, má ambice nejméně 2 krát zvýšit svůj prodej CNG na více než 10 milionů m3 a být v ČR letos jeho největším prodejcem.

Více informací zde.

26. 3. 2015

12. řádný (volební) sjezd ČPS

Rada Českého plynárenského svazu svolala 12. řádný sjezd ČPS (dále jen "Sjezd").

Sjezd se bude konat dne 26. 5. 2015 od 9.00 hodin v Kongresovém centru v RWE Česká republika a.s., Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98.

Přihlášky, formulář plné moci k zastupování, formulář pro návrh kandidátů do voleb a další informace naleznete zde.

Program sjezdu a dokumenty určené k projednání na Sjezdu budou uveřejněny v členské zóně webových stránek ČPS nejpozději šest týdnů před konáním Sjezdu.

25. 3. 2015

Vítkovice Machinery Group dále posilují v oboru CNG

Největší ryze česká strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) má již 14 plnicích stanic CNG. Výstavba nejnovější stanice byla zahájena v těchto dnech v rámci projektu budování CNG plniček na klasických čerpacích stanicích v síti společnosti BENZINA. Plnící stanice se nachází v Ústí nad Labem v městské části Předlice na ulici Hrbovická. Ve společné síti BENZINA půjde o devátý bod na mapě České republiky. Do srpna se objeví takových bodů ještě dalších 11, a to v Olomouci, Kroměříži, ve Frýdlantu nad Ostravicí (2 stanice), v Karviné, Praze – Horních Počernicích, v Mikulově, v Přibyslavicích (opět 2 stanice), ve Slaném a v Železné Rudě.

Více informací zde.

25. 3. 2015

Vítkovice Machinery Group rozšíří svou zahraniční CNG síť

V období let 2016 až 2018 rozšíří strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group (VMG) působnost své sítě CNGvitall v zahraničí, a to jak v sousedních zemích – v Polsku a na Slovensku, tak ve vzdálenějších teritoriích. "Naše plnící stanice CNG se aktuálně nacházejí v Polsku a ve Spojených arabských emirátech. Výstavbu v zahraničí budeme dále rozšiřovat. Již nyní máme poptávky také z Ruska, z oblasti Blízkého východu nebo z Chorvatska," konstatoval obchodní ředitel skupiny VMG Jiří Skuhra.

Více informací zde.

25. 3. 2015

Silný lodní motor na CNG? Vítkovice Machinery Group začínají s vývojem

Skupina Vítkovice Machinery Group (VMG) v současné době zahajuje vývoj motorů na CNG pro lodní dopravu. Jde o projekt, který je součástí ekologizace dopravních cest v ČR a má být orientován na říční přepravu a turistické lodní trasy v tuzemsku.

Více informací zde.

20. 3. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 3. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu I. revize TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG".

Viz Připomínková řízení.

18. 3. 2015

Alternativou v dopravě bude také LNG

Perspektiva alternativního paliva zkapalněného zemního plynu (LNG) je podle společností Vemex s.r.o. a Vemex Energo s.r.o. Slovensko velmi příznivá a tak společnosti plánují významně pomoci Gazpromu Germania při výstavbě prvních LNG stanic v ČR/Slovensku. Výhody LNG představil Gazprom Germania minulý měsíc právě u mobilní LNG plnicí stanice v Dunajské Stredě na Slovensku.

Více informací zde.

18. 3. 2015

Nové plnicí CNG stanice v Příbrami a Zábřehu

V České republice dnes funguje již více než 80 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Jednou z nově otevřených je veřejná CNG stanice v Příbrami společnosti Vemex, na adrese Zdaboř, Zdabořská ulice v areálu České pošty. Ve Středočeském kraji je to již 11. plnicí CNG stanice. Další novou stanicí společnosti Vemex je lokalita Zábřeh na Moravě, kde CNG stanice v ulici Dvorská zahájila svůj provoz v únoru (7. stanice v kraji Olomouckém). Bezpochyby v letošním roce dosáhne ČR počtu 100 veřejných CNG stanic.

Více informací zde.

16. 3. 2015

Krajské školy začínají používat auta na CNG pohon

Alternativní palivo CNG (stlačený zemní plyn) začínají v rámci projektu Vysočina šetří energii používat krajské školy na Vysočině. Jako první si vozidlo na pohon CNG pořídila Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště v Pelhřimově. Nová Škoda Octavia s motorem na alternativní pohon bude sloužit jako vozidlo autoškoly. Škola díky pohonu na stlačený zemní plyn výrazně ušetří na provozních nákladech auta.

Více informací zde.

3. 3. 2015

IGU pořádá světovou plynárenskou konferenci v Paříži

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) bude letos ve dnech 1.–5. června 2015 pořádat 26. Světovou plynárenskou konferenci. World Gas Konference, která se koná jednou za tři roky, proběhne letos v Paříži (WGCParis2015). Jde o největší a nejprestižnější konferenci celosvětového plynárenství. Očekává se účast až 15 tisíc účastníků z více než 600 světových energetických společností. Na konferenci vystoupí např. zástupci společností GDF SUEZ, TOTAL, Gazprom, QatarGas, Chevron, Shell, RasGas, Exxonmobil, Woodside, American Gas Association, Statoil nebo GasTerra. Poprvé se v rámci konference představí i samostatná výstava "Zemní plyn pro dopravu". Za Český plynárenský svaz (ČPS), který je členem Mezinárodní plynárenské unie (IGU), se konference zúčastní Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS.

Více informací zde.

18. 2. 2015

Zasedání výborů IGU se uskuteční v ČR

Dvě zasedání pracovních výborů Mezinárodní plynárenské unie (IGU) se letos konají v ČR. První z nich, zasedání výboru WOC 5 (Využití plynu) bylo zahájeno dnes v 10 hodin v Karlových Varech. Za Český plynárenský svaz (ČPS), který je členem Mezinárodní plynárenské unie (IGU), se zasedání účastní Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. Druhé zasedání pracovního výboru WOC 4 (Distribuce plynu) se uskuteční pak příští týden, ve dnech 3.–6. 3. v Praze.

Více informací zde.

18. 2. 2015

100 veřejných CNG stanic už letos

V příštích letech se CNG zcela jistě bude stále více prosazovat. Koncem února budou mít řidiči možnost natankovat již v ČR u 80 veřejných CNG stanic. Bezpochyby v letošním roce dosáhne ČR počtu 100 stanic. Kromě pravidelných přírůstků CNG stanic plynárenských společností Vemex, E.ON Energie, RWE Energo aj. otevřou jen v letošním roce více než desítku dalších stanic společnosti Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava. Přibývají i CNG stanice dalších soukromých investorů. Podrobnosti o lokalitách těchto stanic, stejně jako o CNG a Národním akčním plánu čistá mobilita, zazní dnes na mezinárodní konferenci NGV 2015, která je již tradičně každoročně největší konferencí o CNG a LNG v ČR. Konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo životního prostředí.

Více informací zde.

16. 2. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 28. 1. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 2 TPG 902 02 "Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu".

Viz Připomínková řízení.

11. 2. 2015

Rok 2014 byl nejteplejší v 50leté historii ČR a spotřeba plynu klesla o 12 procent

Celková spotřeba zemního plynu v ČR za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 klesla o 12 procent na cca 7,3 miliardy m3 (ERÚ). Hlavním důvodem poklesu byla v roce 2014 výrazně vyšší roční průměrná atmosférická teplota. Rok 2014 byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, přesně od zahájení měření 1961. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) označil tento rok za mimořádně teplotně nadnormální. Průměrná teplota byla 9,4 stupně, což je ještě o dva stupně více, než zatím nejteplejší roky 2000 a 2007. Každoročně se ale výrazně zvyšuje v ČR jako všude ve světě spotřeba alternativního paliva pro dopravu, stlačeného zemního plynu (CNG). Za posledních pět let se spotřeba CNG ztrojnásobila a meziročně se zvýšila v ČR o dalších 36 procent.

Více informací zde.

4. 2. 2015

Konference NGV 2015 již 18. února

Český plynárenský svaz Vás srdečně zve k účasti na již 8. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě, která se uskuteční 18. února 2015 v Konferenčním centru CITY v Praze 4. Mezinárodní konference NGV 2015, která je největší konferencí o stlačeném (CNG) a zkapalněném (LNG) plynu v ČR, je pořádaná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a vystoupí zde mnoho významných hostů.

Více informací zde.

21. 1. 2015

Spotřeba CNG se druhý rok opět zvýšila téměř o 40 procent

I když podíl CNG vozidel v ČR na všech registrovaných činí jen 0,1 procenta, jeho spotřeba se postupně zvyšuje. V roce 2013 se meziročně zvýšila o 44 procent a za loňský rok 2014 o dalších 36 procent na téměř 30 milionů metrů krychlových. Za posledních 10 let se zvýšila desetinásobně. Tak jak se zvyšuje počet vozidel za CNG (a postupně LNG), bude se i nadále zvyšovat spotřeba CNG a LNG nejen u nás, ale i v celé EU. Zvyšování spotřeby CNG, jako bezprašného a velmi výkonného paliva (oktanové číslo 130), bude vzhledem k plánům čisté mobility jednotlivých zemí EU a přijatých dokumentů EU stále narůstat. A Evropský parlament navrhuje další nové cíle v oblasti snižování emisí některých látek znečišťujících ovzduší do roku 2030.

Více informací zde.

21. 1. 2015

Do roku 2030 by měl mít CNG/LNG v ČR asi 10% podíl

Dnešní podíl CNG na veškeré spotřebě paliv pro dopravu v ČR činí jen asi 0,27 procenta. Do roku 2030, kdy by mělo být v ČR více než 300 stanic, by měl mít CNG asi deseti procentní podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v ČR. V roce 2030–2040 by pak mohlo po českých silnicích jezdit více než 300 000 vozidel na zemní plyn. Jeho roční spotřeba by se měla pohybovat mezi 600 až 700 miliony metrů krychlových.

Více informací zde.

21. 1. 2015

V EU činí podíl CNG vozidel 0,4 procenta, u nás zatím jen 0,1 procenta

Za poslední rok přibylo v ČR opět již druhým rokem po sobě 2,1 tisíce CNG vozidel, což přestavuje 1,02 procenta ze všech nově registrovaných vozidel. Za posledních 10 let ale vzrostl počet vozidel na CNG v ČR více než 22 krát. V ČR jezdí nyní již 8817 vozidel na CNG, což je ale zatím pouhých 0,11 procenta ze všech registrovaných vozů. Z toho je 7,95 tisíce osobních vozidel a dodávek (0,14 procent ze všech), 527 autobusů (2,64 procenta ze všech), 260 speciálních vozů jako vysokozdvižných vozíků, roleb a traktorů. Zbytek tvoří komunální a svozové vozy.

Více informací zde.

21. 1. 2015

Zvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR

Koncem roku 2014 se za účasti 4 ministerstev uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje udržitelné dopravy v ČR je cílem je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech. Setkání přineslo velmi pozitivní výsledky v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a budování související infrastruktury po celé České republice. CNG je na poli alternativních paliv nyní nejen u nás, ale i ve světě, největším dravcem. Finální materiál NAP čistá mobilita by měl být předložen vládě k projednání v první polovině roku 2015.

Více informací zde.

21. 1. 2015

Za jediný rok se otevřela v ČR polovina CNG stanic, které byly postaveny za celých 10 let

Během posledního roku bylo v ČR otevřeno tolik CNG veřejných stanic, kolik dříve bylo otevřeno za celých 5 let. V lednu loňského roku (2014) bylo v ČR 50 veřejných CNG stanic, za jeden rok jich přibylo 26. To představuje 50 procentní nárůst CNG stanic za jediný rok. K dnešnímu dni je jich v ČR v provozu již 75 (jedna stanice je přechodně uzavřena a hledá nové umístění) a ještě v tomto měsíci (lednu) se otevřou další. 33 veřejných CNG stanic z celkového počtu 76 (tj. 43 procent) postavily plynárenské společnosti. Za posledních 10 let vzrostl počet stanic v ČR 8 krát. Z plynárenských společností nejvíce stanic dnes provozuje v ČR společnost VEMEX (12), dále RWE Energo (9), E.ON Energie (7) a Pražská plynárenská Správa majetku (5). K veřejným stanicím mají řidiči k dispozici také nové soukromé (např. dopravní podniky) a domácí CNG stanice (soukromníci, rodiny aj.). Stojany na CNG jsou již na čerpacích stanicích Benzina, Shell, Agip, EuroOil, Lukoil (MOL), KAPRoil aj.

Více informací zde.

12. 12. 2014

Projednávání energetického zákona nedává naději na splnění termínu EU

Včera projednala PSP v 1. čtení novelu energetického zákona. Novela energetického zákona (a také zákona o podporovaných zdrojích energie) připravovaná MPO byla vyvolána nutností implementovat některé směrnice EU a dalšími důsledky negociací české energetické legislativy s orgány EU. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS) dosavadní způsob pro projednávání návrhu energetického zákona nedává příliš velkou naději na splnění termínu nabytí platnosti novely (1. července 2015). Šance pro nastavení stabilního a čitelného regulačního prostředí se tak posunuje do období 2016–2017.

Více informací zde.

8. 12. 2014

Nově schválená technická pravidla

Dne 3. 12. 2014 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 702 08 "Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně", platnost od 1. 2. 2015.

Dále byla na tomto jednání TSK zrušena:

 • TPG 401 02 "Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních", platnost od 1. 1. 2015
 • TPG 942 01 "Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje plynových zařízení", platnost od 1. 1. 2015

Seznam viz Nové předpisy a Zrušená a vyřazená TPG, TDG, TIN.

2. 12. 2014

Slavnostní rozsvícení plynového kandelábru na Dražického náměstí

Dnes v 18 hodin se slavnostně rozsvítí poslední z trojice historických, památkově chráněných kandelábrů, které má ve své správě Galerie hlavního města Prahy – kandelábr na Dražického náměstí na Malé Straně v Praze. Jde o litinové těleso čtyřramenného kandelábru, které bylo zrestaurováno a zpětně převedeno na plynové osvětlení. Plynové lampy poprvé rozsvítily ulice v naší zemi v roce 1847. V roce 1940 pak osvětlovalo pražské ulice a náměstí už více než 9 tisíc plynových svítilen. I dnes historické jádro Prahy osvětluje téměř 700 plynových lamp. Praha není jediná, kde plynové lampy svítí, jsou v řadě dalších světových městech, například v Londýně, Dublinu, Berlíně, Záhřebu, Krakově, Štrasburku, Düsseldorfu, Drážďanech nebo Lipsku.

Více informací zde.

1. 12. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 1. 12. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu I. revize TPG 938 01 "Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů".

Viz Připomínková řízení.

1. 12. 2014

ČPS apeluje na urychlené schválení Státní energetické koncepce

Dnes bude o energetické koncepci a surovinové politice státu jednat na svém zasedání tripartita (RHSD ČR), na přelomu roku má pak o materiálu rozhodnout vláda. Poslední vládou schválená Státní energetická koncepce (SEK) je stará již 10 let. V následujících letech došlo v energetice k významným změnám v rámci Evropské unie i ve zbytku světa. Riziko podnikání v energetice, a tedy i v plynárenství, se vlivem rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie a dalších změn podstatně zvýšilo. Proto má i Český plynárenský svaz mimořádný zájem o urychlené přijetí ASEK a dalších strategických dokumentů, které budou modelovat podnikatelské prostředí v plynárenství a celé české energetice a je připraven přispět k ukončení etapy značné nejistoty, která nepomáhá ani energetice ani české ekonomice.

Více informací zde.

27. 11. 2014

Žofínské fórum o zabezpečení dodávek zemního plynu

Zásobování plynem jako součást energetické bezpečnosti České republiky bude hlavním tématem Žofínského fóra, které se koná dnes, 27. listopadu od 13 hodin ve Velkém sále paláce Žofín v Praze. V úvodním bloku vystoupí předseda vlády Bohuslav Sobotka, Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu a Václav Bartuška, velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti. Mimo jiné vystoupí i členové Rady Českého plynárenského svazu Ludvík Baleka a Radek Benčík.

Více informací zde.

21. 11. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 21. 11. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 923 01 "Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

20. 11. 2014

Ceny tepla ze zemního plynu jsou již velmi výhodné

Energetický regulační úřad (ERÚ) nejpozději do konce roku vydá výsledné vyhodnocení cen tepelné energie pro jednotlivá paliva za rok 2013. V roce 2012 činil – podle zprávy ERÚ – rozdíl mezi průměrnými cenami tepelné energie pro konečné spotřebitele z domovní plynové kotelny a domovní předávací stanice z převážně uhelného centrálního zdroje tepla už jen cca 1 procento. Předběžné vyhodnocení cen tepelné energie (podle tabulky ERÚ za rok 2013 /z více než 2,5 tisíc zdrojů) ukazuje, že v roce 2013 vyjde teplo z domovní plynové kotelny dokonce levněji.

Více informací zde.

19. 11. 2014

Czechbus – Do roka bude jezdit v ČR 820 autobusů na zemní plyn

Právě začal veletrh Czechbus, jehož součástí je první den veletrhu i doprovodný program stlačeného zemního plynu (CNG) v městské dopravě. Největším problémem ČR jsou prachové částice a tato bezprašná hromadná doprava se dnes stává nejlepším řešením pro čistá města. Podle nejnovější zprávy Navigant Research světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170,2 tisíce/rok v roce 2013 na téměř 400 tisíc v roce 2022. V ČR jezdí již 523 CNG autobusů ve více než 35 městech a do roka si města zakoupí nejméně 300 dalších.

Více informací zde.

19. 11. 2014

Stavitelé CNG stanic v ČR se sejdou v Kurdějově

CNG – bilance 2014 a výhledy pro rok 2015
Panelová diskuze na konferenci PRO-ENERGY CON 2014

Již tento týden, ve čtvrtek 20. listopadu, začíná dvoudenní konference PRO-ENERGY CON 2014. Konferenci pořádá tradičně PRO-ENERGY magazín v hotelu Kurdějov u Hustopečí na Moravě. Odborná energetická konference bude letos zaměřena i na alternativní paliva v dopravě. V rámci CNG panelové diskuze "Bilance 2014 a výhledy pro rok 2015" se sejdou všichni stavitelé CNG stanic v ČR. 20. listopadu od 14.30 hodin vystoupí Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS), Jan Světlík, generální ředitel Vítkovice Holding, Zdeněk Kaplan, jednatel RWE Energo, Hugo Kysilka, marketingový ředitel, VEMEX, Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Hostem bude i zástupce společnosti Škoda Auto.

Více informací zde.

19. 11. 2014

EK oprávněně rozporuje dotování uhelných kotlů

Většina kotlů na tuhá paliva musí být kvůli novele zákona o ochraně ovzduší do roku 2022 vyměněna. Spadají převážně do první nebo druhé emisní třídy, což znamená, že nesplňují přísnější kritéria pro ochranu okolního prostředí. Z celkem 622 tisíc domů a bytů využívajících tuhá paliva v ČR bude muset zhruba 500 tisíc domácností investovat do změny způsobu vytápění tak, aby splňovaly environmentální požadavky dané legislativou. Evropská komise naprosto oprávněně nesouhlasí s českým návrhem, aby se z nového Operačního programu životní prostředí (OPŽP) podporovaly kotle na tuhá paliva. U této dotace by se mělo jednat celkově o 9 miliard korun a výměnu více jak 100 tisíc lokálních topenišť.

Více informací zde.

10. 11. 2014

Konference věnovaná CNG v městské dopravě v rámci veletrhu Czechbus

Český plynárenský svaz ve spolupráci s Incheba Expo Praha pořádá konferenci na téma "CNG – nejlepší řešení pro čistá města". Konference o čisté a bezprašné městské dopravě se uskuteční dne 19. listopadu od 10 do 15 hodin jako doprovodný program středoevropského veletrhu Czechbus, který bude probíhat ve dnech 19.–21. listopadu v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště Praha-Holešovice. Mezi významnými hosty z řad dopravních podniků vystoupí i Josep Sarrato Ariño z TMB Barcelona, kde mají zkušenosti s provozem 400 městských CNG autobusů.

Více informací zde.

Program ke stažení zde.

10. 11. 2014

Závěry 21. Podzimní plynárenské konference

Ve dnech 3. a 4. listopadu se v kongresovém sálu plzeňského hotelu Parkhotel konala již 21. Podzimní plynárenská konference (PPK), nejvýznamnější tuzemská na plynárenství zaměřená akce pořádaná Českým plynárenským svazem (ČPS). Program konference, které se zúčastnily zhruba čtyři stovky odborníků z plynárenství a příbuzných oborů, byl zaměřen hlavně na perspektivy plynárenství, věnoval se také bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu a jejich dalšího zlepšení.

Více informací zde.

6. 11. 2014

Plán tvorby ND pro r. 2015

Na jednání Technické koordinační komise ČPS dne 29. 10. 2014 byl schválen Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2015.

Seznam viz Plán tvorby TPG, TDG, TIN

23. 10. 2014

Požadavek ČPS všem členům

Vzhledem k úkolu z Rady ČPS a současně k blížícímu se volebnímu Sjezdu ČPS, který se bude konat v 1. pololetí 2015, kde bude možno schválit případné úpravy Stanov, žádáme všechny členy ČPS, aby podali do 15. 11. 2014 náměty na úpravu Stanov ČPS.

Tyto náměty zasílejte na e-mail. adresu cpsvaz@cgoa.cz

22. 10. 2014

Nárazová odorizace na začátku topné sezóny proběhne v listopadu

Za účelem zjištění eventuální netěsnosti potrubí a objevení i nepatrných úniků nejen na plynárenském zařízení, ale především také na odběrných zařízeních svých zákazníků, provádí plynárenské společnosti tzv. nárazovou odorizaci na začátku topné sezóny. Ta letošní proběhne v Čechách ve dnech 24.–26. listopadu a na Moravě pak potrvají až do 28. listopadu. Denní průměr všech potvrzených úniků plynu v období nárazové odorizace (oproti dennímu průměru za běžný kalendářní měsíc) vzroste u některých distributorů třeba až o 139 procent, zároveň se ovšem zvýší i počet zbytečných výjezdů k nepotvrzeným únikům, tzv. planým poplachům, a to např. o téměř 87 procent. Podle Českého plynárenského svazu tyto preventivní akce přispívají ke spolehlivějšímu a bezpečnějšímu provozu, což dokazuje i to, že celkový počet hlášení u všech distributorů má pozvolně klesající tendenci. Nepřetržitá poruchová telefonní linka má číslo 1239.

Více informací zde.

22. 10. 2014

Eurogas požaduje jasné a předvídatelné koncepce pro oblast energetiky a ochrany klimatu

Podle Eurogasu je třeba i v této náročné době podpořit jednotlivé společnosti v efektivním využívání zdrojů i výsledků odborných expertíz. Jde o nedílnou součást jejich obchodních aktivit, přičemž rozsah možností, které tyto společnosti mají, je mnohem širší, než kroky, které mohou učinit jednotlivé vlády. Beate Raabe, generální sekretář Eurogasu, současně upozorňuje na možná rizika v oblasti energetické bezpečnosti a vyzvedává přednosti ekonomiky založené na využití surovin a technologií s nižším obsahem uhlíku.

Více informací zde.

22. 10. 2014

Vyjádření Českého plynárenského svazu ke Zprávě Evropské komise

I zpráva, kterou ve čtvrtek zveřejnila Evropská komise, potvrzuje, že ani dlouhodobé, třeba i půlroční zastavení dodávek zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu, by pro české spotřebitele neznamenalo žádné omezení ve spotřebě. Byly provedeny zátěžové testy a díky tomu, že máme tři vysokokapacitní plynovody schopné reversního toku plynu, jsou bezpečnostní rizika pro Českou republiku velmi malá. Není opravdu důvod k žádným obavám, nová diversifikace české soustavy severní cestou přes hranice s Německem přinesla po roce 2009 velkou strategickou výhodu pro spolehlivé dodávky. Soustředíme se nyní na to, jak bychom mohli pomoci sousedním zemím, které volbu jiných přepravních cest nemají.

Ke stažení zde.

16. 10. 2014

Nově schválená technická pravidla

Dne 1. 10. 2014 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 605 02 "Regulační stanice, regulační zařízení", platnost od 1. 12. 2014
 • TPG 609 01 "Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz", platnost od 1. 12. 2014.
 • TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení" (Změna 1), platnost od 1. 12. 2014
 • TPG 982 03 "Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG", platnost od 1. 12. 2014

Seznam viz Nové předpisy.

15. 10. 2014

Dalších 5 CNG plnicích stanic během měsíce

Není to ani měsíc, co jsme informovali o naposledy otevřených deseti plnicích stanicích CNG a už je v České republice dalších pět. Nové stanice byly otevřeny v Havířově, Jeseníku, Mostě, Tišnově a Velkém Meziříčí. Počet plnicích CNG stanic v ČR je nyní už 65, do konce roku jich bude asi 80. V Evropě je jich k dispozici už přes 4 tisíce. I akce Blue Corridor 2014, jejíž vozy přijedou tento čtvrtek do ČR (a projíždět budou ve dnech 7.–23. října), poukazuje na to, že je dnes už velmi snadné projet napříč 9 státy trasu dlouhou 3 400 kilometrů bez problémů s tankováním CNG. Podle nejnovější statistiky Českého plynárenského svazu, který pravidelně sleduje vývoj v oblasti CNG, jezdí v ČR už 8 055 vozidel.

Více informací zde.

13. 10. 2014

V říjnu se bude rozhodovat o předsednictví v Mezinárodní plynárenské unii (IGU)

O předsednictví v Mezinárodní plynárenské unii (IGU) pro roky 2018–2021 se bude rozhodovat na podzimním zasedání Rady IGU, které se uskuteční ve dnech 14.–17. října 2014 v Berlíně. Předsednickou zemí IGU ve stávajícím trieniu (2012–2015) je Francie. Následující předsednictví převezme v letech 2015–2018 USA.

Více informací zde.

7. 10. 2014

Mezinárodní akce Blue Corridor představí vozy na CNG i v ČR

Dnes v Petrohradu v Rusku odstartoval další ročník mezinárodní akce Blue Corridor 2014. Vozy na stlačený zemní plyn (CNG) letos ve dnech 7.–23. října absolvují během příštích 17 dní trasu dlouhou 3 400 kilometrů přes 9 evropských států až do Itálie. Akce poukazuje na perspektivy využití stlačeného zemního plynu v dopravě. V rámci této akce přijede kolona CNG vozů také do Prahy. Vozy na CNG dorazí dne 16. října k plnicí stanici CNG v Pražských službách na Praze 9, diskuzní stůl proběhne v Plzni. Součástí roadshow v ČR je i slavnostní otevření plnicí CNG stanice v Mostě. Partnerem akcí v České republice je společnost VEMEX a Pražská plynárenská.

Více informací zde.

6. 10. 2014

Počet CNG vozidel překročil již 8 tisíc

Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) už dosáhl počet CNG vozidel v České republice 8 tisíc. Pro letošní rok to na konci 3. čtvrtletí znamená, že na českých silnicích jezdí 1 345 dalších CNG vozidel, celkem pak 8 055. To je asi 30 procentní meziroční nárůst oproti roku 2013, poslední meziroční nárůst CNG vozidel v ČR byl asi 2 tisíce CNG vozidel. Z celkového počtu vozidel jezdí v ČR již nejméně 518 CNG autobusů ve více než 35 městech a 83 komunálních CNG vozidel.

Více informací zde.

19. 9. 2014

Mezinárodní konference věnovaná výzkumu a vývoji v plynárenství se konala v Kodani

Ve dnech 17.–19. září 2014 se konal letošní ročník konference IGRC, který byl věnován výzkumu a vývoji v plynárenství. V programu letošní konference bylo předneseno více než 400 přednášek ve 20 odborných sekcích, na 8 workshopech a v rámci 10 posterových sekcí.

Více informací zde.

15. 9. 2014

Návrh vyhlášky pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla ze soustav zásobování tepelnou energií je z hlediska Ústavy nepřijatelný

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v současné době připravuje návrh vyhlášky o pravidlech pro stanovení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla ze soustav zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem. Z pohledu ústavně zaručených práv na ochranu majetku se jeví Českému plynárenskému svazu (ČPS), který je členem pracovní skupiny k její přípravě, návrh vyhlášky zcela nepřijatelný.

Více informací zde.

12. 9. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 12. 9. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 921 01 "Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.

10. 9. 2014

Plynové lampy poprvé rozsvítily ulice před 167 lety

15. září tomu bude 167 let, kdy se v naší zemi poprvé v roce 1847 rozsvítily asi dvě stovky plynových lamp. V roce 1940 pak osvětlovalo pražské ulice a náměstí už více než 9 tisíc plynových svítilen. I dnes historické jádro Prahy osvětluje téměř 700 plynových lamp. Příjemné, teplé modré světlo se rozlévá např. v Železné ulici, v části ulic Hlavsova, Jilská a Karlova, na Malém náměstí, v části Staroměstského námětí, Uhelného trhu, Ovocného trhu, na Malostranském náměstí nebo v ulici Rytířské a Nerudově. Plynové světlo září i na 39 lucernách na Karlově mostě. Lampy jsou rozsvěcovány signálem z centrálního dispečinku a lampáře potkáme jen například v době adventu. Praha není jediná, kde plynové lampy svítí, jsou v řadě dalších světových městech, například v Londýně, Dublinu, Berlíně, Záhřebu, Krakově Štrasburku, Düsseldorfu, Drážďanech nebo Lipsku.

Více informací zde.

4. 9. 2014

10 nejnovějších CNG plnicích stanic

Počet plnicích CNG stanic v poslední době velmi rychle narůstá. V minulých letech docházelo k nárůstu nových plnicích stanic CNG v řádu jednotek, nyní se staví po desítkách. Stanice CNG nyní vznikají už i na běžných čerpacích stanicích – pouze přidáním stojanu na CNG – a proto si toho nemusí každý všimnout. V současné době je motoristům u nás k dispozici už celkem 60 plnicích CNG stanic, v Evropě přes 4 tisíce. Brzy, většinou ještě letos, se otevře dalších nejméně 16 stanic, a to 3 stanice v Praze, 2 v Plzni, Břeclavi, Českém Krumlově, Gajeru u Litomyšle, Havířově, Jeseníku, Kosmonosech, Olomouci, Příbrami, ve Slaném, Vyškově, Zábřehu aj. Do rozvoje investují i automobilky, řidiči si už dnes mohou vybrat z již více než 60 druhů sériově vyráběných vozů.

Více informací zde.

2. 9. 2014

Všechny zásobníky zemního plynu jsou téměř plné

Veškerá skladovací kapacita zemního plynu ve výši 2,931 miliard metrů kubických je již nyní v ČR téměř naplněna. Zásobníky RWE Gas Storage a MND Gas Storage jsou naplněny na cca 97 procent, zcela plné by měly být během několika příštích dní. Česká plynárenská soustava je již nyní dobře připravena na nadcházející zimní topnou sezónu 2014/2015 a případné poklesy dodávek. Česká republika se podílem skladovací kapacity na roční spotřebě plynu řadí mezi evropskou špičku. Podzemní zásobníky mají v případě politických konfliktů, kdy by dodavatel plynu případně omezil nebo zcela zastavil dodávky, zásadní roli pro spolehlivost dodávek.

Více informací zde.

6. 8. 2014

Meziročně poklesla spotřeba zemního plynu o více než 17 procent

Stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku (19,7 procenta) došlo k poklesu spotřeby zemního plynu i ve druhém čtvrtletí. Díky mimořádně teplému počasí poklesla v prvním pololetí letošního roku spotřeba zemního plynu oproti stejnému období roku 2013 o 17,2 procenta. Celková spotřeba zemního plynu za první pololetí loňského roku byla 4781,2 mil. m3, ta letošní pak 3 960 mil. m3.

Více informací zde.

4. 8. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 4. 8. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 08 "Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně".

Viz Připomínková řízení.

4. 8. 2014

400 tisíc domácností spalujících uhlí by mělo přejít na jiná paliva

Český závazek úspor energie do roku 2020, který vyplývá z evropské směrnice o energetické účinnosti (EED), byl vyčíslen na 48 PJ. Mimo jiné se týká i domácností, které mají zajistit během příštích 6 let 29 procent úspor na energiích. To přestavuje i výměnu starých neekologických a energeticky málo účinných kotlů. Vysoce efektivní využití paliva dokážou spotřebiče na ekologický zemní plyn. 62 procent domácností ze všech již dnes využívá zemní plyn. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS), aby se ČR vyhnula překračování imisních limitů, nejméně 400 tisíc domácností spalujících uhlí by mělo být do roku 2020 převedeno na jiná paliva, a to převážně na zemní plyn. Zemní plyn je perspektivní ekologické palivo, jeho světové zásoby jsou nejméně na 150 až 200 let.

Více informací zde.

15. 7. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 15. 7. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 938 01 "Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů".

Viz Připomínková řízení.

11. 7. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 10. 7. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům revizí TPG 605 02 "Regulační stanice, regulační zařízení" a TPG 609 01 "Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz".

Viz Připomínková řízení.

8. 7. 2014

V ČR jezdí již 7,5 tisíce CNG vozidel

Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se registrovalo ve druhém čtvrtletí 2014 dalších 438 CNG vozidel. Za 1. pololetí je to celkem 778 dalších CNG vozidel. V České republice (ČR) již jezdí celkem 7 488 CNG vozidel. Z tohoto počtu je v ČR už 512 CNG autobusů (ve 35 městech) a 81 komunálních CNG vozidel. K dispozici mají v ČR 55 veřejných plnicích stanic a soukromníci si pořídili již 123 domácích malých plnicích stanic. V ČR existují dále i velké soukromé CNG stanice, které vlastní společnosti, dopravní podniky aj.

Více informací zde.

2. 7. 2014

První CNG autobusy za letošní dotace budou jezdit v Brně

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) vypsalo letos v lednu dotaci na výměnu nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících autobusů městské hromadné dopravy za ekologické autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). Nyní ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí seznam schválených a zamítnutých žádostí. Díky této podpoře získá několik měst v ČR desítky CNG autobusů, například město Brno 12 nových autobusů na CNG již tento měsíc a dalších 88 autobusů na přelomu roku 2014 a 2015.

Více informací zde.

1. 7. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 27. 6. 2014 a 30. 6. 2014 byla zahájena připomínková řízení ke konečnému návrhu TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG" a TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu"

Viz Připomínková řízení.

30. 6. 2014

Nový prezident EUROGASu: zemní plyn je dlouhodobě udržitelným palivem

"V této turbulentní době je třeba zaměřit se na pozitiva, která zemní plyn přináší," uvedl Gertjan Lankhorst, nově zvolený prezident Eurogasu a současně výkonný ředitel nizozemské společnosti GasTerra. "I když v současnosti zaznamenáváme v evropském prostoru jisté obavy o zemní plyn, ty by každopádně neměly mít negativní vliv na skutečnost, že zemní plyn zůstává i nadále bezpečným, konkurenčně silným a čistým palivem."

Více informací zde.

27. 6. 2014

EUROGAS zvolil nového prezidenta
Šéf české skupiny RWE Martin Herrmann byl zvolen vice-prezidentem

Shromáždění členů organizace EUROGAS dne 20. června zvolilo nového prezidenta. Stal se jím Gertjan Lankhorst. Na této pozici vystřídá Jean-Francois Cirelliho. Zástupci plynárenských společností, mezinárodní energetické agentury IEA, akademické obce či sektoru obnovitelných zdrojů se setkali v Benátkách.

Více informací zde.

25. 6. 2014

Hasiči jezdí také na CNG

Hasiči v Pardubicích si pořídili vozy na CNG již v roce 2013 a jsou velmi spokojeni. Jejich úspora na pohonných hmotách ŠKODA Citigo činí oproti původním Feliciím 2 koruny na každém kilometru, úsporou je i nulová silniční daň. Nyní i jiné složky hasičů, jako Odborné učiliště požární ochrany v Brně nebo Generální ředitelství HZS ČR v Praze, ujely s vozem na CNG již více než 5 tisíc kilometrů a jsou velmi spokojeni. CNG vozy u hasičů jsou dnes stále žádanější a ve světě si hasiči běžně pořizují celé flotily vozů na CNG. Od roku 2010 se ve světě již vystavují a prodávají například na veletrhu ACT Expo (Alternative Clean Transportation Expo), konferencích FDIC aj. i hasičské cisternové automobilové stříkačky na CNG.

Více informací zde.

19. 6. 2014

Eurogas: Přerušení dodávek ruského zemního plynu na Ukrajinu nebude mít bezprostřední dopady na odběratele v EU

Pondělní rozhodnutí společnosti Gazprom přerušit dodávky zemního plynu určené pro Ukrajinu nemá přímé dopady na odběratele v EU. Společnost Gazprom pokračuje i nadále v dodávkách zemního plynu do EU přes ukrajinské tranzitní území, evropské plynárenské společnosti jsou nicméně připraveny na to minimalizovat dopady případného přerušení těchto dodávek do EU a jsou i nadále schopny zajistit nepřerušené dodávky zemního plynu svým zákazníkům.

Více informací zde.

19. 6. 2014

Počet změn dodavatelů zemního plynu ubývá

Dodavatele zemního plynu mění za poslední roky stále méně zákazníků. Za prvních pět měsíců letošního roku podle ERÚ změnilo dodavatele celkem 109 041 zákazníků. To je o 36 procent méně v porovnání se stejným obdobím v loňském roce, kdy změnilo dodavatele zemního plynu za stejné období celkem 149 330 zákazníků. Tento trend byl patrný už v loňském roce, v roce 2012 bylo o 17 procent více změn dodavatelů než v roce 2013.

Více informací zde.

6. 6. 2014

Nová CNG plnicí stanice je v Hodoníně

Pro veřejnost bude otevřena od 19. června další stanice, kde již natankujete CNG, a sice v Hodoníně. Tato stanice na Průmyslové ulici nabízí klasický zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty. V Jihomoravském a Zlínském kraji je to již sedmá stanice a velmi brzy se otevřou další. Stanice je umístěna v areálu České pošty a funguje ve zkušebním provozu.

Více informací zde.

29. 5. 2014

Nová CNG plnicí stanice ve Zlíně

V České republice dnes funguje již 53 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) a jejich počet se neustále zvyšuje. Dnes otevřela společnost E.ON stanici CNG ve Zlíně – na čerpací stanici zlínského MAKRA – Třída 3. května, č.p. 119. Tato stanice tak nabídne klasický zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty a bude otevřena jak pro osobní, tak pro nákladní vozy (koncovka NGV1) a umožňuje i platbu kartou CCS.

Více informací zde.

28. 5. 2014

Ekologické CNG autobusy potřebují podporu

Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020, která byla schválena vládou v roce 2013, je pokles množství rizikových látek z dopravy a nižší úroveň znečištění ovzduší. Vláda v dubnu 2014 projednala informaci o stavu přípravy strategie čerpání pro období 2014–2020 (Dohody o partnerství) a programů, které budou spolufinancovány z evropských fondů. Přestože v Dohodě o partnerství se deklaruje zlepšení kvality ovzduší skrze podporu alternativních zdrojů paliv jako je CNG, podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy. V ČR jezdí dnes 500 CNG autobusů, ale je to jen 2,5 procenta ze všech, která v ČR jezdí. CNG autobusy potřebují výraznou podporu, zájem měst o dotace na CNG autobusy je obrovský.

Více informací zde.

22. 5. 2014

Národní akční plán Čistá mobilita podpoří CNG

Dnes v 10 hodin začalo v Praze již páté zasedání pracovní skupiny PLYN k Národnímu akčnímu plánu Čistá mobilita. Za Český plynárenský svaz (ČPS) se vždy účastní výkonný ředitel Jan Ruml. Výsledkem práce skupiny bude koncem roku 2014 koordinovaná strategie čisté mobility na podporu výzkumu a vývoje v této oblasti pro Českou republiku (ČR), která bude do konce roku 2014 předložena na jednání Vlády ČR. NAP vychází z Národního programu reforem 2013, na základě kterého se vláda rozhodla přijmout Program čisté mobility zaměřený na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší, snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Přijatý program má být také zaměřen na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru. Zpracování NAP ČR je současně jedním z nástrojů prosazování státní energetické koncepce.

Více informací zde.

21. 5. 2014

Green Corridor 2014

10 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) se představí ve čtyřech městech ČR, v dopoledním programu na středních školách (Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové) proběhnou přednášky o alternativním palivu CNG a jeho budoucnosti, v odpoledním programu, který je určen široké veřejnosti, se mohou zájemci seznámit se CNG vozy a v případě zájmu je otestovat na krátké testovací trase.

Více informací zde.

21. 5. 2014

Během příštích 3 let přibude nejméně 150 CNG stanic

ČR má dnes více než 50 plnicích CNG stanic. V současné době stlačený zemní plyn (CNG) a výstavba těchto stanic doslova zažívá boom. Počet vozidel na CNG přibývá o několik tisíc ročně. Tomuto trendu je nutné přizpůsobit infrastrukturu a zvyšovat počet plnicích stanic. Jen dvě plynárenské společnosti hodlají investovat během dvou až tří let zhruba půl miliardy korun do vybudování vlastní sítě plnicích stanic na CNG v ČR, sama společnost E.ON pak 0,8 miliardy Kč během příštích pěti let. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS) během příštích 3 let přibude nejméně 150 CNG stanic.

Více informací zde.

20. 5. 2014

Vyjádření ČPS k Putinově dopisu ze dne 15. května

Prezident Putin ve svém dopise ze dne 15. května 2014 nepíše o zastavení dodávek "ruského plynu pro Evropu", ale jen o části ruského exportu zemního plynu pro Ukrajinu. Zatím neexistují žádné signály, že by mělo dojít k omezení dodávek plynu jinou, např. severní cestou. Novou diversifikací přepravy severní cestou má ČR dnes strategickou výhodu a díky existenci plynovodu NordStream je ČR ve zcela odlišné situaci než tomu bylo v roce 2009.

Více informací zde.

20. 5. 2014

Stanovisko ČPS k novelizaci ASEK

Český plynárenský svaz podporuje stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k urychlenému dopracování a schválení aktualizované Státní energetické koncepce.

Více informací zde.

13. 5. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 13. 5. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení", viz Připomínková řízení.

Viz Připomínková řízení.

13. 5. 2014

Spolehlivosti dodávek plynu věnujeme velkou pozornost

V Kongresovém centru U Hájků Na Florenci se ve dnech 14. a 15. května 2014 koná již 23. kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů. Je to tradiční setkání odborníků v oblasti výstavby, provozu a údržby potrubních plynovodních sítí. Jeho tématem jsou reálné problémy provozovatelů plynovodů ať již přepravních (TSO), nebo distribučních sítí (DSO´s). Součástí kolokvia je také doprovodná výstava a prezentace firem. Kolokvium pořádá Český plynárenský svaz (ČPS).

Více informací zde.

7. 5. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 6. 5. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.

6. 5. 2014

Spotřeba zemního plynu poklesla v prvním čtvrtletí meziročně téměř o 20 procent

Díky mimořádně teplému počasí v prvním čtvrtletí letošního roku poklesla spotřeba zemního plynu oproti roku 2013 o 19,7 procent. Konkrétně to byl meziroční pokles skutečné spotřeby v lednu 2014 o 12,4 procenta, v únoru o 15,4 procenta a v březnu dokonce o 31,2 procenta. Letošní březen byl navíc nejteplejší za posledních 50 let. Průměrná teplota v březnu činila dokonce 6,5 stupně. To je o 3,6 stupně více, než je dlouhodobý průměr od roku 1961.

Více informací zde.

25. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva Českého plynárenského svazu za minulý rok je k dispozici zde.

25. 4. 2014

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 24. 4. 2014 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 982 03 "Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG".

Viz Připomínková řízení.

15. 4. 2014

Evropský parlament schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva

Evropský parlament dnes 15. dubna odpoledne na plénu schválil výraznou většinou (622 pro, 29 proti) Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a další paliva. Určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích. Země EU, tedy i Česká republika, nyní musí do 2 let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd. Směrnice nabývá platnosti 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku EU.

Více informací zde.

11. 4. 2014

Plynárenská soustava je dobře připravena na případnou krizi spojenou s vývojem na Ukrajině

Česká plynárenská soustava byla a je dobře připravena na případnou krizi spojenou s vývojem na Ukrajině. V současné době jsou zásobníky v ČR naplněny na 37 procent z celkové kapacity, a to je přibližně 11 TWh, respektive více jak 1 miliarda m3 zemního plynu. Toto množství odpovídá celé spotřebě plynu v ČR v jarních měsících. Zemní plyn se dokonce od dubna do zásobníků již vtláčí.

Více informací zde.

10. 4. 2014

Pouze 6 ministerstev splnilo usnesení vlády
Program obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla

Jedním z bodů, který měla Vláda ČR dnes na programu svého jednání, bylo vyhodnocení "Programu obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla 2009–2013". Tento program definoval povinnost pro orgány veřejné správy mít podíl ekologických vozidel na celkově využívaném vozovém parku do konce roku 2013 ve výši nejméně 25 procent. Ačkoliv cílem programu bylo také, aby státní správa šla příkladem všem občanům a společnostem a deklarovala tak zájem o zlepšování našeho životního prostředí, tak naopak ani minimální závazek, který si sama uložila, za celých 5 let nesplnila. Většina ministerstev si tato vozidla, jak jí nařizuje usnesení vlády, nepořídila.

Více informací zde.

9. 4. 2014

Nová odborná stanoviska ČPS

V I. čtvrtletí 2014 vydal ČPS Odborné stanovisko č. 119/2014 týkající se požadované kvalifikace a kompetence k činnostem na zařízeních umístěných v centrálním areálu podzemních zásobníků plynu (viz seznam Odborná stanoviska a technické poradenství). Toto stanovisko bylo projednáno s RWE Gas Storage, Net 4Gas , MND Gas Storage, SÚIP, TIČR, MPO a vydáno ve spolupráci s Českým báňským úřadem.

9. 4. 2014

Nově schválená technická pravidla

V I. čtvrtletí 2014 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 900 01 "Názvosloví a zkratky v plynárenství", platnost od 1. 4. 2014
 • TPG 920 21 "Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů" (Revize), platnost od 1. 4. 2014
 • TPG 923 01-1 "Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 1: Všeobecně" (Změna 1), platnost od 7. 3. 2014
 • TPG 923 01-2 "Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení" (Změna 3), platnost od 7. 3. 2014

Viz seznam Nové předpisy.

9. 4. 2014

Český plynárenský svaz a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

zvou na konferenci Trvale udržitelný rozvoj a plynárenství, která se bude konat ve dnech 24.–25. 4. 2014. Bližší informace najdete v Plánu akcí ČPS.

7. 4. 2014

11. řádný (nevolební) sjezd ČPS

Jak jsme jiz informovali Rada Českého plynárenského svazu svolala 11. řádný sjezd ČPS (dále jen "Sjezd") na 22. 4. 2014 od 15.00 hodin do Velkého sálu budovy č. 7 areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle.

Program jednání, přihlášky, formulář plné moci k zastupování a další informace naleznete zde.

Dokumenty určené k projednání na Sjezdu jsou uveřejněny v členské zóně webových stránek ČPS.

7. 4. 2014

Za první 3 měsíce roku jezdí dalších 340 CNG vozidel

Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se registrovalo letos za první čtvrtletí 340 CNG vozidel, tedy v České republice (ČR) jezdí dnes celkem již 7 050 CNG vozidel. Z tohoto počtu je již v ČR 435 CNG autobusů a 81 komunálních CNG vozidel (nárůst v prvním čtvrtletí byl 12 CNG autobusů a 6 komunálních vozidel). To odpovídá i poslednímu meziročnímu nárůstu CNG vozidel v ČR, který byl dokonce více než 2 tisíce CNG vozidel. V prvním čtvrtletí roku 2014 bylo v ČR prodáno celkem 42 993 všech nových osobních automobilů, některá ale i do zahraničí.

Více informací zde.

2. 4. 2014

Výroba elektřiny z bioplynu meziročně vzrostla v ČR o téměř 60 procent

Dnes v 9 hodin byl tradičně v Českých Budějovicích zahájen již 9. ročník konference BIOPLYN, kterou pořádá Český plynárenský svaz (ČPS). Dvoudenní konference je zaměřena na problematiku a podporu rozvoje bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Celková výroba elektřiny z bioplynu v ČR meziročně vzrostla o téměř 60 procent. Přesto podstatná část odpadů (materiál pro produkci bioplynu, pochopitelně vedle cíleně pěstovaných zemědělských produktů) se v České republice nijak energeticky nevyužívá a často končí jen na skládkách. V současné době je celková produkce bioplynu v Evropě asi 14 miliard m3 ekvivalentu zemního plynu. V roce 2030 by mohla dosáhnout 18–20 miliard m3, tedy asi 3 procenta evropské spotřeby zemního plynu a biometan by mohl nahradit minimálně 10 procent z celkové spotřeby paliv všech vozidel na plyn.

Více informací zde.

1. 4. 2014

Plynárenská soustava je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině

Dnes se sešla Rada Českého plynárenského svazu (ČPS). Na svém zasedání konstatovala, že česká plynárenská soustava byla a je dobře připravena na krizi spojenou s vývojem na Ukrajině. V současné době jsou zásobníky v ČR naplněny na více jak 30 procent z celkové kapacity, a to je přibližně 9,5–10 TWh, respektive více jak 900 milionů m3 plynu. Toto množství odpovídá zhruba jeden a půl měsíční spotřebě plynu ČR v jarních měsících.

Více informací zde.

28. 3. 2014

Končí výzva na 1 miliardu korun pro CNG autobusy

V pondělí 31. března v 16 hodin končí příjímání žádostí na poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS), který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v ČR již více než 420 CNG autobusů v nejméně dvaceti městech a z této dotace půjde pořídit asi 120 dalších CNG autobusů včetně 4 až 5 plnicích stanic. Ve světě dnes jezdí již téměř 782 tisíc CNG autobusů.

Více informací zde.

27. 3. 2014

Konference EUROGAS v Praze

EUROGAS spolu s Českým plynárenským svazem (ČPS) dnes pořádají v Praze v hotelu Hilton konferenci "Internal gas market – How will Central and Eastern European markets catch up?" Konference je věnována zejména aktuálním i strategickým aspektům rozvoje středoevropského plynárenského oboru v kontextu s jeho místem v evropském prostoru.

Více informací zde.

26. 3. 2014

Tisková konference EUROGAS & Český plynárenský svaz

Hotel Hilton

Více informací zde.

26. 3. 2014

Pokles poptávky po zemním plynu v EU v roce 2013 je potřeba změnit

Celková spotřeba zemního plynu 28 členských států EU klesá již třetí rok po sobě. Podle posledních odhadů Eurogasu klesla celková spotřeba zemního plynu o 1,4 procenta v roce 2013, v roce 2011 o 10 procent a v roce 2012 o 2 procenta. Celkově v roce 2013 poptávka po plynu klesla z důvodu snížení využití zemního plynu v energetickém sektoru.

Více informací zde.

25. 3. 2014

Rada ČPS svolává 11. řádný (nevolební) sjezd ČPS

Rada Českého plynárenského svazu svolává 11. řádný sjezd ČPS (dále jen "Sjezd").
Sjezd se bude konat dne 22. 4. 2014 od 15.00 hodin ve Velkém sále, budova č. 7 v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle.

Program jednání, přihlášky, formulář plné moci k zastupování a další informace naleznete zde.

20. 3. 2014

První bezobslužná CNG stanice otevřena v Ostravě

Ve středu 19. března společnost BENZINA otevřela první bezobslužnou CNG čerpací stanici v Ostravě. Čerpací stanice je v provozu nonstop, sedm dní v týdnu, řidiči ji najdou v ulici Ruská. Je to první v ČR a možná i v Evropě, kde kromě klasických paliv mohou zákazníci natankovat bezobslužně také CNG.

Více informací zde.

18. 3. 2014

Vyjádření ČPS ke Státní energetické koncepci

Dnes od 14 hodin proběhla v centru Prahy v Hotelu Ambassador – Zlatá husa konference pod názvem Budoucnost energetiky v ČR III – setkání I. ASEK nebo NASEK? Na konferenci za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka proběhla diskuse, zda přijde nová Vláda ČR s novou, aktualizovanou energetickou koncepcí. Mezi devíti diskutujícími se vyjádřili i předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) Miloslav Zaur a místopředseda Rady ČPS Jiří Šimek, kteří se shodli, že stabilita legislativního a regulačního prostředí v energetice je nezbytná pro jakýkoliv její další rozvoj.

Více informací zde.

7. 3. 2014

Zveme na 9. konferenci Bioplyn do Českých Budějovic

Zveme srdečně na tradiční setkání odborníků, investorů a uživatelů, kteří mají zájem o téma bioplyn. Na konferenci zazní pohledy státní správy a dozoru, plynárenství, ale také vědy a výzkumu, výroby a technologií, předpisů a provozu zařízení na výrobu a použití bioplynu.

Program a přihlášku najdete v Plánu akcí ČPS.

3. 3. 2014

Na některých CNG stanicích nově zaplatíte i CCS kartou

Co nejvíce zjednodušit tankování se snaží majitelům automobilů na stlačený zemní plyn (CNG) společnost E.ON. Například v areálu plnicí stanice ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích mohli řidiči dosud platit pouze E.ON CNG kartou nebo platební kartou, od února letošního roku už však zařízení akceptuje i platební karty CCS. Kartou CCS je už možné platit také v plnicích CNG stanicích v Humpolci a Brně.

Více informací zde.

28. 2. 2014

Změny technických pravidel (TPG)

Od 1. ledna 2014 platí změny v technických pravidlech TPG 913 01, TPG 905 01 a TPG 702 04.

Více informací zde.

26. 2. 2014

Spotřeba zemního plynu v roce 2013 vzrostla o 1,4 procenta

Celková spotřeba zemního plynu v ČR se v posledních několika letech příliš neliší. Za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 vzrostla předběžně o 1,5 procenta na 8 366 mil. m3. Při přepočtu na normál (DTN) se spotřeba zvýšila o 1,4 procenta. Spotřeba je tedy jen o něco málo vyšší, než by odpovídalo nižší průměrné atmosferické teplotě. Každoročně se ale výrazně zvyšuje spotřeba alternativního paliva pro dopravu, stlačeného zemního plynu (CNG). Za posledních pět let se spotřeba CNG ztrojnásobila a meziročně se zvýšila o 44 procent.

Více informací zde.

26. 2. 2014

Sv. Anežka Česká je patronkou plynárenství už 23 let

Zítra, 27. února, tomu bude 23 let, co František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas český, prohlásil svatou Anežku Českou za svatou ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu. Stalo se tak dne 27. 2. 1991 a oficiálně byla potvrzena 2. března 1991. Současně letos v lednu uplynulo 803 let od jejího pravděpodobného roku narození.

Více informací zde.

26. 2. 2014

CNG vozy vyhrávají jednu cenu za druhou
Nejzelenější van – auto roku 2014 a ocenění EcoBest 2013

Opel Zafira Tourer poháněný stlačeným zemním plynem (CNG) byl Evropským institutem Ökotrend a časopisem Auto Test vyhlášen jako "nejzelenější" van roku 2014. Toto ocenění uděluje institut od roku 1995. Posouzení probíhalo na základě kritérií jako je spotřeba, emise a dopad výroby na životní prostředí. Ocenění EcoBest 2013, který udělovala již po třinácté organizace AutoBest, získal Fiat za program CNG. V porotě AutoBest jsou zástupci 15 evropských zemí, kteří reprezentují trh, ve kterém žije 300 milionů obyvatel.

Více informací zde.

24. 2. 2014

Nová CNG plnicí stanice v Plzni

V České republice dnes funguje již 52 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Dne 6. března bude otevřena nová CNG stanice v Plzni – ulice Chebská (areál České pošty) společnosti VEMEX. Tato stanice tak nabídne klasický zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty a bude otevřena jak pro osobní, tak pro nákladní vozy (koncovka NGV1) 24 hodin denně.

Více informací zde.

20. 2. 2014

8 let od uzavření Dobrovolné dohody se státem

Již v březnu tomu bude 8 let, kdy byla uzavřena v roce 2006 Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, měřující k rozšíření stlačeného zemního plynu (CNG) jako alternativního paliva v dopravě. Na dnešním jednání valné hromady Svazu dopravy České republiky vystoupil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Jan Zaplatílek, který vyhodnotil v oblasti dohody spolupráci ministerstva průmyslu (MPO) s plynárenskými společnostmi za posledních 8 let.

Více informací zde.

20. 2. 2014

Na světě již jezdí 20 milionů CNG vozidel

Dnes se v Praze koná již 7. ročník mezinárodní konference NGV 2014. Český plynárenský svaz (ČPS) jako pořadatel má tu čest letos přivítat na konferenci výkonného ředitele Evropské asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (European Natural & bio Gas Vehicle Association – NGVA Europe) Lennarta Pilskoga a bývalého předsedu a člena představenstva NGV Global Gabrielle Gozziho. Na konferenci mimo jiné dnes už zaznělo, že svět dosáhl prvních 20 milionů CNG vozidel a že mezi roky 2008–2013 vzrostla globální poptávka po CNG a LNG o 220 procent z 13,6 miliardy m3 na 30,1 miliardy m3.

Více informací zde.

6. 2. 2014

Konference EUROGAS v Praze

Praha – Český plynárenský svaz – člen EUROGAS, si Vás dovoluje informovat o konferenci "Internal gas market – How will Central and Eastern European markets catch up?", která se bude konat dne 26. března 2014 v hotelu Hilton Prague.

Více informací zde.

27. 1. 2014

1 milarda korun pro CNG autobusy je vyhlášena

Evropská unie podporuje alternativní dopravu všemi možnými způsoby. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo do 31. března v rámci OPŽP dotaci ve výši jedné miliardy korun na výměnu těch nejstarších, a životní prostředí nejvíce znečišťujících, autobusů městské hromadné dopravy za ekologické autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). Dotace se týká i výstavby plnicích CNG stanic. Český plynárenský svaz (ČPS), který před pár dny uvedl, že se meziroční spotřeba CNG u nás zvýšila o 44 procent, tuto dotaci až do výše 85 procent velmi uvítal.

Více informací zde.

22. 1. 2014

Vozové parky na CNG šetří desítky milionů korun

Nejen dopravní podniky, které si stále častěji pořizují autobusy na stlačený zemní plyn (CNG) a šetří tím ročně i více než deset milionů korun, ale postupně přibývají u nás vozidla na CNG v organizacích jakými jsou Česká pošta, Hasičské záchranné sbory, Městská Policie, vysokozdvižné vozíky ve firemních skladech a mnoho dalších. Podle nejnovější zprávy Navigant Research světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170,2 tisíce/ rok v roce 2013 na téměř 400 tisíc v roce 2022.

Více informací zde.

22. 1. 2014

Nejméně 45 nových CNG stanic v roce 2014

V České republice je v provozu již 52 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Do konce roku zahájí provoz nejméně dalších 45 plnicích stanic – společnost E.ON otevře 12–14 stanic, VEMEX nejméně dalších 10 stanic, společnost Vítkovice chce letos vybudovat přes 20 stanic, RWE nejméně 3 další stanice atd. Podmínky připravovaného Návrhu směrnice EU o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva v oblasti CNG již nyní ČR

Více informací zde.

22. 1. 2014

ČR má za rok 2 tisíce nových CNG vozidel

V ČR je registrováno celkem asi 4,7 milionů vozidel, podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) bylo v ČR zaregistrováno v roce 2013 asi 150 tisíc nových vozidel. Na stlačený zemní plyn (CNG) jezdí v ČR už více než 6,7 tisíce, což je o dva tisíce více než před rokem. Z nich je asi 430 autobusů a 60 nákladních automobilů. Podle oficiální statistiky na světě jezdí již více než 17,7 milionu CNG vozidel, ale jelikož některé země naposledy uvedly své počty v roce 2008–2011, nepochybně je toto číslo ve skutečnosti ještě mnohem vyšší. Podle ACEA již šestý rok za sebou klesá v Evropě prodej automobilů, ale těch na CNG přibývá a v Evropě už jezdí celkem 1,85 milionů CNG vozidel.

Více informací zde.

22. 1. 2014

Spotřeba CNG za rok 2013 vzrostla o 44 procent

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) za rok 2013 činila téměř 22 miliony m3, což představuje velmi vysoký 44 procentní nárůst proti roku 2012. Za posledních pět let se spotřeba od roku 2008 CNG ztrojnásobila. Podle Evropské plynárenské asociace Eurogas, ve kterém reprezentuje Českou republiku Český plynárenský svaz (ČPS), se může spotřeba CNG v Evropě zvýšit do roku 2035 až sedminásobně.

Více informací zde.

22. 1. 2014

7. konference NGV 2014

Český plynárenský svaz Vás srdečně zve k účasti na již 7. mezinárodní konferenci Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě, která se uskuteční 19. února 2014 v Kongresovém centru U Hájků v Praze 1.

Více informací zde.

22. 1. 2014

Vývoj CNG v ČR v letech 2005–2014 v číslech

Více informací zde.

12. 12. 2013

Má váš dodavatel pro vás dostatek plynu na zimu?

Právě nyní v 10 hodin začala tento týden již třetí aukce RWE Gas Storage, ve které společnost nabízí volnou skladovací kapacitu v souhrnném objemu 61 mil. m3 na jeden až čtyři roky. V prvních dvou aukcích však o kapacitu nebyl ze strany obchodníků velký zájem a většina zůstala neprodána. Na liberalizovaném evropském trhu mají dnes provozovatelé zásobníků plynu odpovědnost pouze za bezpečný provoz svých zařízení a nikoliv za to, zda a kdy v nich bude dostatek zemního plynu. To je zcela v rukou obchodníků. Přestože ti mohou v létě nakoupit plyn levněji než v zimě, ztrácejí motivaci skladovat plyn a spoléhají na okamžitý nákup plynu na spotových trzích. V Evropě, kde je situace ještě dramatičtější, jsou v některých zemích zásobníky před zimou poloprázdné.

Více informací zde.

12. 12. 2013

Změny nájemních smluv plynovodů

Od 1. ledna vstupuje v platnost nový občanský zákoník a také Vyhláška Energetického regulačního úřadu, upravující nájmy plynárenských sítí. Během 1. čtvrtletí 2014 budou distribuční plynárenské společnosti projednávat s obcemi, jejichž sítě mají v pronájmu, změnu stávajících nájemních smluv. Pro některé obce tato změna přinese i zvýšení nájmů.

Více informací zde.

12. 12. 2013

Závěry studie Vlivu imisí na životní prostředí ČR

Podle závěrů studie ENA z prosince 2013 je příčinou extrémně vysokých hodnot imisí v ČR nárůst spalování uhlí a odpadů v lokálních zdrojích u domácností a do určité míry i vysokou koncentrací průmyslu v některých lokalitách. To vyplývá mimo jiné i z analýzy Českého hydrometeorologického ústavu. K nepříznivé imisní situaci negativně, zhruba z 10 až 15 procent, přispívají i neprůmyslové zdroje a limit pro benzo(a)pyren byl loni překročen nejen na Ostravsku, ale celkem na 69 procentech stanic v České republice. Skutečný dopad emisí je mnohem horší, než si jsme zatím v ČR schopni připustit.

Více informací zde.

12. 12. 2013

Spotřeba zemního plynu se oproti loňskému roku příliš neliší

Celková letošní spotřeba zemního plynu (přepočtena na normál) v České republice v období leden–říjen byla téměř stejná jako v loňském roce. Průměrná teplota za stejné období je srovnatelná s teplotou v roce 2012. Do konce roku se očekává oproti loňskému roku mírné zvýšení spotřeby. Každoročně se ale nejméně o 20 procent zvyšuje spotřeba alternativního paliva pro dopravu, stlačeného zemního plynu (CNG).

Více informací zde.

12. 12. 2013

Plyn je potřeba využívat zejména v malých zdrojích

Včera, 11. prosince 2013, vláda měla na programu jednání Informaci o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2012. Ta uvádí, že v zimní sezóně 2012–2013 došlo k vyhlášení 26 smogových situací. Desítky dalších nejrůznějších studií poukazují na setrvalé překračování imisních limitů a jejich následků. Ukazuje se, že největší znečištění nezpůsobují jen velké podniky a elektrárny, ty si často s imisemi již technicky umí poradit, problém ale nastává u malých zdrojů. Využití zemního plynu právě pro malé, střední teplárenské systémy a decentralizované zdroje tepla je ideálním řešením pro lepší životní prostředí. Malé zdroje navíc nabízí dlouhodobě stabilnější ceny.

Více informací zde.

5. 12. 2013

Daňové úlevy pro firmy na podporu vzdělávání

Připomínky k metodickému pokynu MŠMT možno zasílati na Hospodářskou komoru ČR do pátku 6. 12. 2013 na emailovou adresu korinek@komora.cz.

29. 11. 2013

10. ročník Gas Business Breakfast

Za účasti významných představitelů státní správy i soukromého sektoru právě začal již 10. ročník Gas Business Breakfast, tentokrát pod názvem Zemní plyn pro čistou budoucnost. Konference, která se koná v Corinthia Hotel Prague, je zajištěna vydavatelstvím Mladá fronta ve spolupráci s Českým plynárenským svazem. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Více informací zde.

Foto: Martin Pinkas, týdeník Euro

21. 10. 2013

Český plynárenský svaz pořádá školení na téma: Metodika pro stanovení rizika v okolí plynovodu

Školení je určeno projektantům – autorizovaným inženýrům TZS, autorizovaným inženýrům v oboru požární bezpečnosti staveb, technikům DSO, TSO a společností skladujících zemní plyn, odborné veřejnosti, státní správě (MPO, MMR, MV, MŽP atd.) a orgánům SOD (SUIP, TIČR, ČBÚ). Účastníci školení budou seznámeni s metodikou pro stanovení rizika v okolí plynovodu. Lektoři se zaměří na zpracování individuálního posouzení případů – kolizních stavů mezi plynárenským zařízením a stavbou.

Účastníci semináře obdrží zdarma publikaci Metodika pro stanovení rizika v okolí plynovou, kterou ČPS vydal v roce 2013, a OS GAS 118/2013.

Více informací naleznete zde.

26. 8. 2013

ENERGY EFFICIENCY, Směrnice 2012/27/EU, ISO 50 001 (Energy Management System)

Směrnice o Energy Efficiency bude implementována do české legislativy nejpozději v květnu 2014 a do té doby musí být rozhodnuto o tom, kdo ponese náklady na roční úspory energií/poklesy prodejů ve výši 1,5 % (obchodník, distributor, nebo...?).

Český plynárenský svaz proto pořádá workshop na téma "ENERGY EFFICIENCY", Směrnice 2012/27/EU, ISO 50 001 (Energy Management System), který se uskuteční dne 10. září 2013 od 9.00 hodin ve Velkém sále, budova č. 7 v areálu PP, a.s. U Plynárny 500, 145 08, Praha 4 – Michle.

Workshop je určen manažerům a zaměstnancům kolektivních členů, obchodníkům, technikům, vedoucím pracovníkům, energetikům resp. legislativním pracovníkům odpovědným za dosahování úspor energie.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. srpna 2013 na e-mail: hana.jirackova@cgoa.cz.

Více informací zde.

26. 8. 2013

Národní soustava kvalifikací (NSK) 2/2013

Státem registrovaný přehled kvalifikací a kompetencí s oporou v zákoně, který je příležitostí pro propojení poptávaných kompetencí na trhu práce se všemi formami celoživotního učení. Počet autorizací vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu se blíží k číslu 1 100, počet evidovaných úspěšných zkoušek profesních kvalifikací během května tohoto roku přesáhl 3 000 a dále narůstá – ke konci roku očekáváme okolo 4 500 úspěšných přezkoušených. Klíčovými nositeli jsou tzv. Sektorové rady. V minulém čísle jste se dočetli, že sektorové rady jsou již známým pojmem u nás i v rámci evropského prostoru. České sektorové rady na sebe navázaly již přes 2 000 lidí, kteří s nimi krátkodobě nebo delší čas spolupracují a je za nimi vidět mnoho práce   popisy stovek profesních kvalifikací, tisíců pozic, uzavřené sektorové dohody v různých regionech. V tomto vydaní naleznete další informace, mj. několik příkladů z praxe, či informaci jak je to z tzv. Excelencí SR , resp. využitelnost NSK v praxi z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací zde.

20. 6. 2013

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic.

Bližší informace zde.

13. 6. 2013

Etický kodex autorů

Redakční rada na svém zasedání dne 12. června 2012 schválila Etický kodex autorů publikujících v časopise Plyn.

Bližší informace zde.

27. 4. 2013

Prodloužení autorizace HK ČR

Český plynárenský svaz požádal o prodloužení kvalifikované autorizace Hospodářské komory České republiky v oboru plynařství a v oboru vyhrazená technická zařízení – plynová. Naší žádosti bylo vyhověno – viz dopis prezidenta HK ČR. Kvalifikovaná autorizace byla ČPS udělena na další tři roky pro výkon koordinačních, aktivizačních a reprezentačních činností souhrnu živnostenských společenstev téhož oboru a v téže územní oblasti začleněných do HK ČR.

18. 4. 2013

Přihlášky na konference

Od dnešního dne jsou funkční elektronické přihlášky jak na kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů, tak konferenci Měření plynu – nové trendy. Obě přihlášky jsou k dispozici zde.

21. 3. 2013

Zasedání výkonného výboru Marcogazu

Na zasedání výkonného výboru Marcogazu, které se uskutečnilo 14. března 2013 v Bruselu, byly představeny některé zajímavé materiály, se kterými se můžete seznamit zde.
Potenciální účastníky tradiční konference EGATEC 2013, která se bude konat 30.–31. května v Paříži, jistě potěší, že se podařilo prodloužit zlevněné vložné (early bird) až do pátku tohoto týdne. Program konference je mezi materiály z březnového zasedání.

Spolupracujeme s
IGU
EUROGAS
MARCOGAZ
NGVA
UNMZ
HK ČR
Doporučujeme
CNG4you