Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
16. 10. 2018 –
18. 10. 2018
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
16. 10. 2018 –
18. 10. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů plastových potrubí v plynárenství Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
17. 10. 2018 –
16. 10. 2018
XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství-Brno Praha 4 Český plynárenský svaz 5
22. 10. 2018 –
24. 10. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
22. 10. 2018 Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
23. 10. 2018 Požadavky a úkoly svářečského dozoru v plynárenství Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
23. 10. 2018 Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o.
24. 10. 2018 Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
25. 10. 2018 Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
26. 10. 2018 Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
29. 10. 2018 –
2. 11. 2018
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
29. 10. 2018 –
31. 10. 2018
Doškolovací kurz pro instruktory svařování Brno TESYDO, s.r.o. 2
29. 10. 2018 –
1. 11. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
5. 11. 2018 –
9. 11. 2018
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 11. 2018 –
6. 11. 2018
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS 120/2014 Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 11. 2018 –
13. 11. 2018
Pracovník NDT-zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 11. 2018 –
13. 11. 2018
Pracovník NDT-zkoušení vizuální a kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 11. 2018 –
9. 11. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů ocelových potrubí v plynárenství Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
5. 11. 2018 Postupy při servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
6. 11. 2018 Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
6. 11. 2018 Seminář pro svářečské dozory Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 11. 2018 Měření spalin plynových spotřebičů kategorie "B" (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení) Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
7. 11. 2018 –
8. 11. 2018
Školení lektorů OPV Praha 4 Český plynárenský svaz 2
7. 11. 2018 Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
8. 11. 2018 Bezpečný provoz plynových kotelen Praha 4 Český plynárenský svaz
8. 11. 2018 Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
9. 11. 2018 TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
12. 11. 2018 –
16. 11. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
13. 11. 2018 Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
14. 11. 2018 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 11. 2018 Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. Praha 4 Český plynárenský svaz 2
15. 11. 2018 Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 11. 2018 –
27. 11. 2018
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 11. 2018 –
21. 11. 2018
Doškolovací kurz pro instruktory svařování Brno TESYDO, s.r.o. 2
19. 11. 2018 –
23. 11. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
20. 11. 2018 CNG, LNG, Vodík využití v dopravě a plynárenství. Praha 4 Český plynárenský svaz 2
20. 11. 2018 Seminář pro pracovníky NDT Brno TESYDO, s.r.o. 2
21. 11. 2018 –
22. 11. 2018
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
21. 11. 2018 –
22. 11. 2018
Kurz NDT OS 120 Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
26. 11. 2018 –
27. 11. 2018
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 11. 2018 –
27. 11. 2018
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 11. 2018 –
28. 11. 2018
Kurz vyhodnocování makrostruktury svarů/pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
26. 11. 2018 –
28. 11. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
26. 11. 2018 –
27. 11. 2018
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR - včetně zkoušek TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
27. 11. 2018 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW Praha 4 Český plynárenský svaz 2
27. 11. 2018 –
29. 11. 2018
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
28. 11. 2018 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - NTL, STL, průmyslové plynovody Praha 4 Český plynárenský svaz 2
29. 11. 2018 –
30. 11. 2018
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
29. 11. 2018 –
30. 11. 2018
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
3. 12. 2018 –
7. 12. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
3. 12. 2018 –
7. 12. 2018
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
3. 12. 2018 –
4. 12. 2018
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS 120/2014 Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 12. 2018 –
6. 12. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
4. 12. 2018 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 / změna 5 Problematika dutých prostor TPG 913 01 z1, bezpečnost práce a provozu TPG 925 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
5. 12. 2018 –
12. 12. 2018
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 12. 2018 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Praha 8 Český plynárenský svaz 2
6. 12. 2018 Zařízení pro kogeneraci Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
10. 12. 2018 –
10. 12. 2018
TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 12. 2018 –
14. 12. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 12. 2018 –
14. 12. 2018
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o.
11. 12. 2018 Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
11. 12. 2018 Seminář pro pracovníky NDT Brno TESYDO, s.r.o. 2
12. 12. 2018 –
13. 12. 2018
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
13. 12. 2018 Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
17. 12. 2018 –
21. 12. 2018
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
17. 12. 2018 –
21. 12. 2018
Kurz Technologů svařování Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 6. 2018 –
30. 12. 2018
Výstavba plynovodů a přípojek do 4bar, Čištění a sušení plynovodů Praha 4 Český plynárenský svaz 2
1. 6. 2018 –
30. 12. 2018
Bezpečnostní předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů Praha 4 Český plynárenský svaz 2
10. 9. 2018 –
12. 12. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský specialista Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
19. 11. 2018 –
30. 4. 2019
Mezinárodní/evropský svářečský inženýr Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
3. 10. 2018 –
26. 10. 2018
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
15. 11. 2018 –
23. 11. 2018
Pracovník NDT - zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 7. 2018 –
31. 12. 2018
Školení podle TPG 927 02 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2018 –
31. 12. 2018
Školení podle TPG 927 03 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2018 –
31. 12. 2018
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2018 –
31. 12. 2018
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 6. 2018 –
31. 12. 2018
Školení pro lisované spoje z mědi Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
26. 11. 2018 –
30. 11. 2018
Kurz Technologů svařování Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 6. 2018 –
25. 1. 2019
Kurz Technologů svařování Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 7. 2018 –
31. 12. 2018
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi – TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 11. 2018 –
25. 4. 2019
Mezinárodní/evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací