Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
23. 1. 2018 Digitální katastrální mapy, jejich přesnost a věcná břemena Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
24. 1. 2018 BOZP a PO Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
25. 1. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT-vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
25. 1. 2018 MATERIÁLY PRO STAVBY PZ V INVESTORSTVÍ Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
29. 1. 2018 –
2. 2. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
30. 1. 2018 Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09; Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11. Praha 4 Český plynárenský svaz 2
30. 1. 2018 Montér plynovodů z plastů Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
30. 1. 2018 Seminář "Prodloužení Pověření svářečského technika" Brno TESYDO, s.r.o. 2
30. 1. 2018 –
1. 2. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů plastových potrubí v plynárenství (plasty) Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
30. 1. 2018 BOZP a PO Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
31. 1. 2018 Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
31. 1. 2018 –
2. 2. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
31. 1. 2018 Projektování a výstavba VTL plynovodů Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 2. 2018 –
2. 2. 2018
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS GAS Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 2. 2018 Projektování a výstavba VTL plynovodů Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
5. 2. 2018 –
5. 2. 2018
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
5. 2. 2018 –
7. 2. 2018
Doškolovací kurz pro instruktory svařování kovů - recertifikace Havířov – Prostřední Suchá TESYDO, s.r.o. 2
5. 2. 2018 –
7. 2. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
5. 2. 2018 Bezvýkopové technologie Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
6. 2. 2018 –
7. 2. 2018
Doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 2. 2018 Digitální katastrální mapy, jejich přesnost a věcná břemena Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
7. 2. 2018 –
8. 2. 2018
Odborný kurz izolatéra plynových zařízení dle TPG 927 02 Hodonice Český plynárenský svaz 2
7. 2. 2018 –
9. 2. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
7. 2. 2018 –
9. 2. 2018
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
7. 2. 2018 Montér plynovodů z oceli Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
7. 2. 2018 Projektování a výstavba VTL plynovodů Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
8. 2. 2018 BOZP a PO Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
12. 2. 2018 MATERIÁLY PRO STAVBY PZ V INVESTORSTVÍ Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
12. 2. 2018 –
16. 2. 2018
Kurz technologů svařování termoplastů CWS ANB včetně požadavků TPG 927 06 Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
13. 2. 2018 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 952 01, TPG 905 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
13. 2. 2018 Manažerské dovednosti stavbyvedoucího a mistra Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
13. 2. 2018 Seminář "Prodloužení Pověření svářečského technika" Brno TESYDO, s.r.o. 2
13. 2. 2018 –
16. 2. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů ocelových potrubí v plynárenství - (ocel) Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
13. 2. 2018 Bezvýkopové technologie Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
14. 2. 2018 Novela stavebního zákona a prováděcí vyhlášky Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
14. 2. 2018 MATERIÁLY PRO STAVBY PZ V INVESTORSTVÍ Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
15. 2. 2018 Stavební zákon   a  změnové zákony   Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
18. 2. 2018 –
28. 2. 2018
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
19. 2. 2018 –
22. 2. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
20. 2. 2018 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Praha 4 Český plynárenský svaz 2
20. 2. 2018 Odorizace zemního plynu Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
20. 2. 2018 Manažerské dovednosti stavbyvedoucího a mistra Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
20. 2. 2018 BOZP a PO Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
21. 2. 2018 –
23. 2. 2018
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
21. 2. 2018 –
23. 2. 2108
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
21. 2. 2018 Novela stavebního zákona a prováděcí vyhlášky Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
21. 2. 2018 Stavební zákon   a  změnové zákony   Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
21. 2. 2018 MATERIÁLY PRO STAVBY PZ V INVESTORSTVÍ Brno-Zábrdovice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
22. 2. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT-vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
22. 2. 2018 Stavební zákon   a  změnové zákony   Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
26. 2. 2018 –
27. 2. 2018
Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Brno-Zábrdovice Český plynárenský svaz 2
26. 2. 2018 –
2. 3. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 2. 2018 –
2. 3. 2018
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 2. 2018 –
9. 3. 2018
Manager systému kvality Brno TESYDO, s.r.o. 2
26. 2. 2018 –
9. 3. 2018
Auditor systémů managementu kvality Brno TESYDO, s.r.o. 2
26. 2. 2018 –
27. 2. 2018
Stavební zákon   a  změnové zákony   Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
27. 2. 2018 Seminář "Prodloužení Pověření svářečského technika" Brno TESYDO, s.r.o. 2
27. 2. 2018 Projektování a výstavba VTL plynovodů Brno Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
28. 2. 2018 Digitální katastrální mapy, jejich přesnost a věcná břemena Brno-Zábrdovice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
1. 3. 2018 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení - TPG 700 03. Praha 4 Český plynárenský svaz 2
5. 3. 2018 Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
5. 3. 2018 –
26. 5. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský specialista Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
5. 3. 2018 –
9. 3. 2018
Pracovník NDT - zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 3. 2018 –
13. 3. 2018
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 3. 2018 –
13. 3. 2018
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 3. 2018 –
7. 3. 2018
Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Pardubice Český plynárenský svaz 2
6. 3. 2018 –
7. 3. 2018
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
8. 3. 2018 Stavební zákon – aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky) Praha 4 Český plynárenský svaz 2
12. 3. 2018 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 3. 2018 –
14. 3. 2018
20. ročník GAS - Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení-Hradec Králové Hradec Králové Český plynárenský svaz 5
13. 3. 2018 Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 3. 2018 –
16. 3. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
14. 3. 2018 –
14. 3. 2018
TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 3. 2018 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi – dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 3. 2018 Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
19. 3. 2018 –
21. 3. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
20. 3. 2018 –
21. 3. 2018
Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Olomouc Český plynárenský svaz 2
20. 3. 2018 Odorizace zemního plynu Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
20. 3. 2018 –
21. 3. 2018
TECHNICKÁ KONFERENCE Brno TESYDO, s.r.o. 2
21. 3. 2018 –
23. 3. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 3. 2018 Výstavba plynovodů a přípojek do 4bar, Čištění a sušení plynovodů Brno Český plynárenský svaz 2
22. 3. 2018 –
22. 3. 2018
Domovní plynovody Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
26. 3. 2018 –
29. 3. 2018
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 3. 2018 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
27. 3. 2018 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
29. 3. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT-vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 4. 2018 –
11. 4. 2018
Pracovník NDT -zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 4. 2018 –
11. 4. 2018
Pracovník NDT -zkoušení radiografické - vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
4. 4. 2018 –
5. 4. 2018
Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY Praha 6 Český plynárenský svaz 5
4. 4. 2018 –
6. 4. 2018
Kurz nedestruktivního testování termoplastů Praha 5 Český plynárenský svaz 2
4. 4. 2018 –
6. 4. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů plastových potrubí v plynárenství Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
9. 4. 2018 –
13. 4. 2018
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 4. 2018 –
12. 4. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
10. 4. 2018 Doškolovací seminář pro revizní techniky plynových zařízení (Seznámení s technickými předpisy pro plynovody v budovách, průmyslové plynovody, PE plynovody, spalinové cesty a umisťování spotřebičů vs. průvzdušnost oken ) Praha 4 Český plynárenský svaz 2
10. 4. 2018 –
11. 4. 2018
Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Plzeň Český plynárenský svaz 2
16. 4. 2018 –
17. 4. 2018
Odborný kurz kontrolora izolací plynových zařízení dle TPG 927 03 Hodonice Český plynárenský svaz 2
16. 4. 2018 –
20. 4. 2018
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 4. 2018 –
17. 4. 2018
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí termoplastů - Zajištění kvality ve svařování termoplastů ve vodárenství a plynárenství. Velké Pavlovice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
16. 4. 2018 –
20. 4. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
23. 4. 2018 –
23. 4. 2018
Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
23. 4. 2018 –
18. 5. 2018
Instruktor svařování plastů - trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o. 2
23. 4. 2018 –
25. 4. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
24. 4. 2018 Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
24. 4. 2018 Aktrualizační seminář pro svařečské dozory Brno TESYDO, s.r.o. 2
25. 4. 2018 Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2018 Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu Praha 4 Český plynárenský svaz 2
26. 4. 2018 TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 4. 2018 Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
26. 4. 2018 –
26. 4. 2018
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
26. 4. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT – vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
27. 4. 2018 TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
2. 5. 2018 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 5. 2018 –
18. 5. 2018
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 5. 2018 –
10. 5. 2018
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
14. 5. 2018 –
5. 10. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
14. 5. 2018 –
25. 10. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský inženýr Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
15. 5. 2018 –
17. 5. 2018
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
15. 5. 2018 –
18. 5. 2018
Vizuální hodnocení svarových spojů ocelových potrubí Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
16. 5. 2018 Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A-rámu Hodonice Český plynárenský svaz 2
21. 5. 2018 –
23. 5. 2018
Doškolovací kurz pro instruktory svařování kovů - recertifikace Brno TESYDO, s.r.o. 2
21. 5. 2018 –
25. 5. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
21. 5. 2018 –
25. 5. 2018
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 – Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
22. 5. 2018 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW Praha 4 Český plynárenský svaz
22. 5. 2018 –
23. 5. 2018
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
23. 5. 2018 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - NTL, STL, průmyslové plynovody Havířov – Prostřední Suchá Český plynárenský svaz 2
23. 5. 2018 –
25. 5. 2018
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
24. 5. 2018 Zařízení pro kogeneraci Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
29. 5. 2018 Bezpečný provoz plynových kotelen Praha 4 Český plynárenský svaz 2
31. 5. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT-vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 6. 2018 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu - TPG 700 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
4. 6. 2018 –
12. 6. 2018
Pracovník NDT - zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
4. 6. 2018 –
12. 6. 2018
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
4. 6. 2018 –
12. 6. 2018
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
4. 6. 2018 –
6. 6. 2018
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 6. 2018 17. mezinárodní konference Měření plynu - nové trendy Praha 4 Český plynárenský svaz 2
6. 6. 2018 –
7. 6. 2018
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 5
11. 6. 2018 –
14. 6. 2018
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
12. 6. 2018 Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče Praha 4 Český plynárenský svaz 2
13. 6. 2018 –
14. 6. 2018
Školení lektorů OPV Praha 4 Český plynárenský svaz 5
18. 6. 2018 –
22. 6. 2018
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
18. 6. 2018 –
20. 6. 2018
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
26. 6. 2018 –
28. 6. 2018
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
28. 6. 2018 Vypsané termíny: Kvalifikační zkoušky pracovníků NDT VT, PT, MT, RT-vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 7. 2018 Montér plynovodů z plastů Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 1. 2018 –
30. 6. 2018
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 1. 2018 –
30. 6. 2018
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 1. 2018 –
2. 2. 2018
Instruktor svařování plastů - trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 1. 2018 –
30. 6. 2018
Školení podle TPG 927 02 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2018 –
30. 6. 2018
Školení podle TPG 927 02 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 1. 2019 –
30. 6. 2018
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
23. 1. 2018 –
30. 6. 2018
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 Praha ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
5. 1. 2018 –
23. 1. 2018
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací