Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
30. 1. 2023 –
3. 2. 2023
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
30. 1. 2023 –
7. 2. 2023
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
30. 1. 2023 –
7. 2. 2023
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
31. 1. 2023 Výstavba plynovodů z oceli, propoje Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
31. 1. 2023 Montér plynovodů z oceli, propoje Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
1. 2. 2023 Výstavba plynovodů z plastů, propoje Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
1. 2. 2023 Výstavba plynovodů z plastů, propoje Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
2. 2. 2023 Izolace a nátěry - podmínky, provádění, kontrola on-line (MS teams) Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
2. 2. 2023 Izolace a nátěry - podmínky, provádění, kontrola on-line (MS teams) Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
6. 2. 2023 Elektronizace ve stavebnictví - elektronické přejímky investičních staveb společnosti GasNet Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
6. 2. 2023 Bezpečnost na stavbách PZ (není určeno pro stavbyvedoucí a vedoucí akce) Pardubice Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
6. 2. 2023 –
10. 2. 2023
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Ostrava DOM - ZO 13, s.r.o. 2
7. 2. 2023 Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
7. 2. 2023 Školení revizních techniků pro oblast výstavby plynovodů a přípojek Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
8. 2. 2023 Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
8. 2. 2023 Workshop k zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
8. 2. 2023 Technologií pro dočasné uzavírání potrubí pod přetlakem media on-line (MS teams) Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
13. 2. 2023 –
15. 2. 2023
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
13. 2. 2023 Nový zákon 250/2021 a i NV 191/2022 pro plynová zařízení on-line (MS teams) Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
13. 2. 2023 –
15. 2. 2023
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
13. 2. 2023 –
17. 2. 2023
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 - Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
14. 2. 2023 Montér plynovodů z oceli, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
14. 2. 2023 Výstavba plynovodů z oceli, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
15. 2. 2023 Výstavba plynovodů z plastů, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
15. 2. 2023 Výstavba plynovodů z plastů, propoje Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
21. 2. 2023 Elektronizace ve stavebnictví - elektronické přejímky investičních staveb společnosti GasNet Zastávka u Brna Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
21. 2. 2023 Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky Ostrovačice TESYDO, s.r.o. 2
22. 2. 2023 Školení revizních techniků pro oblast výstavby plynovodů a přípojek Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
23. 2. 2023 Workshop k zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ Praha 4 – Michle Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů 2
27. 2. 2023 Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
7. 3. 2023 Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
13. 3. 2023 Zákon 250/2021 Sb. - o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a jeho provádějící předpisy Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 3. 2023 –
15. 3. 2023
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
14. 3. 2023 Stavební zákon v praxi Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 3. 2023 TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 3. 2023 TPG 702 01 v platném znění - Plynovody a přípojky z polyetylenu Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
17. 3. 2023 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 3. 2023 Izolatér plynových zařízení Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
23. 3. 2023 Domovní plynovody Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
27. 3. 2023 –
29. 3. 2023
Školení pro revizní a zkušební techniky vyhrazených plynových zařízení - příprava k prověření odborné způsobilosti Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
3. 4. 2023 –
4. 4. 2023
Kurz nedestruktivního testování termoplastů Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
4. 4. 2023 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
11. 4. 2023 –
13. 4. 2023
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
17. 4. 2023 –
21. 4. 2023
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Praha 9 - Běchovice DOM - ZO 13, s.r.o. 2
18. 4. 2023 AKtualizační seminář pro svářečské dozory, technické pracovníky,konstruktéry a projektanty Ostrovačice TESYDO, s.r.o. 2
19. 4. 2023 Školení regulační techniky pro projektanty Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
24. 4. 2023 Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
2. 5. 2023 –
3. 5. 2023
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 5. 2023 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 5. 2023 –
15. 5. 2023
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 5. 2023 –
17. 5. 2023
Pracovník NDT - zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 5. 2023 –
17. 5. 2023
Pracovník NDT - zkoušení vizuální a kapilární - 2. stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 5. 2023 –
11. 5. 2023
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
15. 5. 2023 –
17. 5. 2023
Makroskopická kontrola svarů a pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
15. 5. 2023 –
16. 5. 2023
XVIII. Konference svařování plastů "SKALÁK 2023" Bystřice n. Perštejnem UNO PRAHA, spol. s r. o. 5
15. 5. 2023 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
22. 5. 2023 –
26. 5. 2023
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Ostrava DOM - ZO 13, s.r.o. 2
23. 5. 2023 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, revize TPG 905 01 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
12. 6. 2023 –
13. 6. 2023
doškolovací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
12. 6. 2023 –
14. 6. 2023
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
12. 6. 2023 –
16. 6. 2023
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Česká Třebová DOM - ZO 13, s.r.o. 2
14. 6. 2023 Školení regulační techniky pro montážní pracovníky Brno HUTIRA - BRNO, s.r.o. 2
14. 6. 2023 –
15. 6. 2023
Aktualizační seminář pro Vyšší svářečský personál - svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 5
19. 6. 2023 Regulační stanice, regulační zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
27. 6. 2023 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 1. 2023 –
30. 6. 2023
Školení pro montéry, opraváře vyhrazených plynových zařízení - příprava k prověření odborné způsobilosti Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 1. 2023 –
30. 6. 2023
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle TPG 927 05 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 1. 2023 –
30. 6. 2023
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
6. 2. 2023 –
26. 6. 2023
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
6. 2. 2023 –
21. 6. 2023
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
6. 2. 2023 –
26. 4. 2023
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
1. 2. 2023 –
1. 3. 2023
Instruktor svařování plastů - trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 2. 2023 –
22. 2. 2023
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
2. 1. 2023 –
30. 6. 2023
Přípravný kurz pro montéry plynových zažízení Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
2. 1. 2023 –
30. 6. 2023
Lisování trubních systémů z mědi a nerezových materiálů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
9. 1. 2023 –
7. 2. 2023
Budování plynovodů místních sítí na distribuční soustavě on-line (MS teams) Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací