Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
28. 8. 2017 –
29. 8. 2017
Příprava ke zkoušce izolatérů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
4. 9. 2017 –
12. 9. 2017
Pracovník NDT-zkoušení kapilární - 2.stupeň Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
4. 9. 2017 –
6. 9. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
4. 9. 2017 –
8. 9. 2017
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
4. 9. 2017 –
12. 9. 2017
Pracovník NDT-zkoušení vizuální a kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
11. 9. 2017 –
13. 9. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
11. 9. 2017 –
13. 9. 2017
VT2dw dle EN ISO 9712 Praha 9 – Letňany A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) 2
11. 9. 2017 –
6. 12. 2017
Mezinárodní/evropský svářečský specialista Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
11. 9. 2017 –
14. 9. 2017
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
12. 9. 2017 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW Praha 4 Český plynárenský svaz 2
14. 9. 2017 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - NTL, STL, průmyslové plynovody Praha 4 Český plynárenský svaz 2
18. 9. 2017 –
20. 9. 2017
Příprava ke zkoušce vizualistů VK dle OS 120/2014 Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
18. 9. 2017 –
20. 9. 2017
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
19. 9. 2017 –
21. 9. 2017
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
25. 9. 2017 –
29. 10. 2017
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
25. 9. 2017 –
24. 10. 2017
Instruktor svařování plastů-trubní systémy Brno TESYDO, s.r.o.
26. 9. 2017 Bezpečný provoz plynových kotelen Praha 4 Český plynárenský svaz 2
26. 9. 2017 Seminář pro svářečské kontrolory Brno TESYDO, s.r.o. 2
2. 10. 2017 –
4. 10. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
2. 10. 2017 –
30. 11. -0001
Kurz vyhodnocování makrostruktury svarů/pájených spojů Brno TESYDO, s.r.o. 2
3. 10. 2017 –
4. 10. 2017
XI. Celostátní setkání specialistů v plynárenství – Brno Brno–Bystrc Český plynárenský svaz 5
5. 10. 2017 Seminář pro specialisty na výstavbu plynovodů z PE Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
9. 10. 2017 –
11. 10. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
9. 10. 2017 –
17. 10. 2017
Pracovník NDT - zkoušení radiografické – vyhodnocování radiogramů Brno TESYDO, s.r.o. 2
9. 10. 2017 –
10. 10. 2017
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí termoplastů - Zajištění kvality ve svařování termoplastů ve vodárenství a plynárenství. Velké Pavlovice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
10. 10. 2017 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
11. 10. 2017 –
12. 10. 2017
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou 15 WELDING PRAHA, s.r.o.
12. 10. 2017 Domovní plynovody Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
16. 10. 2017 –
20. 10. 2017
Kurz pro revizní techniky VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
16. 10. 2017 –
19. 10. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů plastů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
16. 10. 2017 –
18. 10. 2017
VT2dw dle EN ISO 9712 Praha 9 – Letňany A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) 2
17. 10. 2017 Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech Praha 4 Český plynárenský svaz 2
17. 10. 2017 –
19. 10. 2017
Doškolovací kurz pro instruktory svařování Brno TESYDO, s.r.o. 2
18. 10. 2017 –
20. 10. 2017
Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
23. 10. 2017 –
25. 10. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
23. 10. 2017 –
26. 10. 2017
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
30. 10. 2017 –
1. 11. 2017
VT2dw dle EN ISO 9712 Praha 9 – Letňany A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) 2
30. 10. 2017 –
31. 10. 2017
Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů - Vady svarových spojů Velké Pavlovice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
31. 10. 2017 Seminář pro svářečské dozory Brno TESYDO, s.r.o. 2
31. 10. 2017 Seminář pro svářečské dozory Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 11. 2017 Plynové kotelny - navrhování, stavba bezpečný provoz Havířov – Prostřední Suchá Český plynárenský svaz 2
6. 11. 2017 –
8. 11. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
6. 11. 2017 –
8. 11. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
6. 11. 2017 –
16. 11. 2017
Pracovník NDT-zkoušení vizuální – 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 11. 2017 –
14. 11. 2017
Pracovník NDT-zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 11. 2017 –
14. 11. 2017
Pracovník NDT-zkoušení vizuální a kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 11. 2017 –
8. 11. 2017
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
7. 11. 2017 Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
8. 11. 2017 TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
8. 11. 2017 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 11. 2017 Lokální spotřebiče Brno-Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 2
10. 11. 2017 Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
14. 11. 2017 –
15. 11. 2017
Školení lektorů OPV Praha 4 Český plynárenský svaz 5
14. 11. 2017 –
15. 11. 2017
Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
20. 11. 2017 –
22. 11. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
21. 11. 2017 –
23. 11. 2017
Základní školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
21. 11. 2017 –
23. 11. 2017
Doškolovací kurz pro instruktory svařování Brno TESYDO, s.r.o. 2
21. 11. 2017 Seminář pro pracovníky NDT Brno TESYDO, s.r.o. 2
21. 11. 2017 –
24. 11. 2017
Vizuální hodnocení svarových spojů ocelových potrubí v plynárenství Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
23. 11. 2017 –
24. 11. 2017
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
23. 11. 2017 –
24. 11. 2017
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 11. 2017 –
1. 12. 2017
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
27. 11. 2017 –
28. 11. 2017
Příprava ke zkoušce izolatérů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
27. 11. 2017 –
29. 11. 2017
VT2dw dle EN ISO 9712 Praha 9 – Letňany A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) 2
27. 11. 2017 –
28. 11. 2017
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS 120/2014 Brno TESYDO, s.r.o. 2
27. 11. 2017 –
30. 11. 2017
Kurz svářečů plastových potrubních systémů dle TPG 927 04. Příprava ke zkouškám C-U/P - nový kurz i prodloužení kvalifikace Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
27. 11. 2017 –
1. 12. 2017
Kurz technologů svařování termoplastů CWS ANB včetně požadavků TPG 927 06 Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
4. 12. 2017 –
8. 12. 2017
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Brno GASCONTROL, společnost s r.o. 2
4. 12. 2017 –
6. 12. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
4. 12. 2017 –
11. 12. 2017
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
5. 12. 2017 26. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Praha 8 Český plynárenský svaz 2
6. 12. 2017 –
7. 12. 2017
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 5
7. 12. 2017 Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace stavebTPG 700 03, TPG 702 04 Praha 4 Český plynárenský svaz 2
11. 12. 2017 –
13. 12. 2017
Příprava ke zkoušce svářečů kovů Plzeň AZ WELD Stuchl s.r.o. 2
11. 12. 2017 –
13. 12. 2017
VT2dw dle EN ISO 9712 Praha 9 – Letňany A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) 2
11. 12. 2017 –
13. 12. 2017
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
13. 12. 2017 –
13. 12. 2017
Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 - platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
18. 12. 2017 –
22. 12. 2017
Kurz technologů svařování termoplastů CWS ANB včetně požadavků TPG 927 06 Praha 5 UNO PRAHA, spol. s r. o. 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
20. 11. 2017 –
14. 5. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský inženýr Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
20. 11. 2017 –
20. 4. 2018
Mezinárodní/evropský svářečský technolog Praha 4 – Michle SVV Praha, s.r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Školení podle TPG 927 02 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Školení podle TPG 927 02 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2017 –
31. 12. 2017
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 1 a 2 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací