Vzdělávání ČPS

Český plynárenský svaz připravuje vzdělávací akce a projekty nejen pro odborníky v oboru plynárenství, ale i pro profesionály, kteří s plynárenstvím spolupracují. Přehled školení a konferencí a jejich programů najdete v seznamu níže.

Věnujeme se dále podpoře plynárenství v oblasti generační obměny pracovníků, oblasti nových plynů a neustálého udržování kvality vzdělávání.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
17. 1. Odorizace zemního plynu (revize TPG 918 01) a detekce Pozvánka Přihláška  

Revize TPG 918 01 a s tím související zrušení TPG 918 02 - zaměříme se na novinky plynoucí z úprav TPG. Školení dále doplňuje téma kontroly těsnosti a bezpečnost práce v prostředích s nebezpečím výbuchu.

19. 1. Uskladňování zemního plynu v roce 2023 - technické uložení plynu, obchodování s kapacitou, legislativa Pozvánka Přihláška  

Zásobníky jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Školení představí principy uskladňování zemního plynu v rovině technické, i v rovině obchodní a legislativní. Získáte komplexní přehled o podzemním skladování plynu. Přednášejí přední experti provozovatelů zásobníků plynu.

ÚNOR
7. 2. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 Pozvánka Přihláška  

Regulační a bloková zařízení jsou významnou součástí plynárenské sítě. Důležitou roli hraje několik technických pravidel - TPG 605 02, TPG 609 01 a TPG 609 03. Školení zaměřeno na kvalitní servis plynárenské soustavy tak, aby byl dodržen vysoký standard její technické způsobilosti.

21. 2. Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku Pozvánka Přihláška  

Současná situace přináší velmi rychlé a zásadní změny v energetické legislativě. Představíme aktuality v evropských i národních legislativních předpisech. Školení bude zaměřeno na aktuálně projednávané předpisy za posledních 6 měsíců a na vývoj schvalovacího procesu, které představí odborníci na energetickou legislativu.

BŘEZEN
7. 3. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu Pozvánka Přihláška  

Problematika chyb při svařování PE potrubí, změna 2 TPG 702 01, reagující mimo jiné na revizi EN 1555, vyvolanou relativně novým materiálem PE100 RC, a to zejména změnou intervalu MFR u materiálů PE100 RC pro svařování. Změna TPG upravuje způsob odstavení plynovodu a přípojky pomocí stlačovacího zařízení a způsob pokládky signalizačního vodiče v těsné blízkosti kořenových systémů stromů.

9. 3. Kurz Od těžby ke spotřebě Pozvánka Přihláška  

Poznejte obor, kterému se věnujete do hloubky. Během 6 dnů, rozložených v průběhu 3 měsíců, se blíže seznámíte mimo jiné s oblastmi, jako je skladování plynu, jeho přeprava a distribuce, provoz a údržba plynárenských zařízení, obchodování s plynem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, nebo využití obnovitelných plynů jako biometan či vodík.

DUBEN
4. 4. Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 - školení s exkurzí Pozvánka Přihláška  

Navštivte velmi zajímavé prostory pražských kolektorů, v nichž vede nejen plynovodní potrubí ale i další důležitá technická infrastruktura. Dozvíte se, jaký význam mají kolektory v centrech měst nebo v nově plánovaných sídlištních čtvrtích, a to pro kontroly, servis či výměny plynovodních zařízení, bez zásahu do chodníků a vozovky. Školení s exkurzí pořádá ČPS ve spolupráci s Kolektory Praha s.r.o.

18. 4. - 19. 4. Technická konference SymGas Pozvánka Přihláška  

Získejte komplexní technický pohled na současné plynárenství. Stěžejní téma bezpečnosti provozu plynárenské soustavy a plynárenských zařízení doplní nové trendy v provozování plynárenské soustavy, dekarbonizace nebo vyžití obnovitelných plynů. Sejdou se zástupci celého řetězce souvisejícího s tuzemským plynárenstvím od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes revizní techniky a konstruktéry, ale i zaměstnance státní a veřejné správy. Program doplní doprovodná výstava s expozicemi výrobků, služeb a technologií partnerů.

KVĚTEN

Nejsou žádné akce

ČERVEN
13. 6. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, revize TPG 905 01 Pozvánka Přihláška  

Školení se zaměří na připravované novinky v revizi TPG 905 01, jejímž hlavním důvodem bylo uvedení do souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. a prováděcí předpis Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

19. 6. - 21. 6. Letní plynárenská škola pro studenty VŠ Pozvánka Přihláška  

Plynárenství hraje desítky let významnou roli v energetice a bude tomu tak i v budoucnosti. Odklon od uhlí, nové technologie a nízkoemisní plyny, jako jsou vodík nebo biometan – to vše jsou důvody, kvůli nimž projde plynárenství v nadcházejících letech obrovskou změnou. A studenti VŠ mohou být u toho.
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
20. 9. Kurz Od těžby ke spotřebě Pozvánka Přihláška  

Poznejte obor, kterému se věnujete do hloubky. Během 6 dnů, rozložených v průběhu 4 měsíců, se blíže seznámíte mimo jiné s oblastmi, jako je skladování plynu, jeho přeprava a distribuce, provoz a údržba plynárenských zařízení, obchodování s plynem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla nebo využití obnovitelných plynů jako biometan či vodík.

ŘÍJEN
11. 10. - 12. 10. Podzimní plynárenská konference 29. ročník Pozvánka Přihláška  

Vrcholní představitelé plynárenství se sejdou ve dnech 11. a 12. října v Táboře, aby diskutovali o budoucnosti plynárenství nejen v kontextu energetické krize. Program 29. ročníku konference přináší aktuální informace z oblasti obchodu se zemním plynem, věnuje se roli plynu v národním energetickém mixu a výzvám plynárenské legislativy. Druhý den se zaměří na obnovitelné plyny – biometan a vodík, jejichž potenciálu je v současné době věnována velká pozornost. Samozřejmě nebude chybět ani stěžejní téma – zdroje aneb odkud plyn do ČR přiteče.

LISTOPAD
7. 11. Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace staveb Pozvánka Přihláška  

Školení vysokotlakých plynovodů poskytne komplexní informace z oblasti výstavby a oprav vysokotlakých plynovodů. Účastníci se seznámí s nejmodernějšími postupy a technikami používanými při jejich výstavbě údržbě a provozu, s legislativními požadavky a bezpečnostními standardy, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz. Získají také příležitost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a zařízeními používanými při výstavbě, opravách. Odborní lektoři s bohatými zkušenostmi poskytnou neocenitelné know-how a odpoví na dotazy účastníků.

28. 11. - 29. 11. Organizace trhu s plynem Pozvánka Přihláška  

Přední odborníci vás seznámí s legislativou, velkoobchodem, retailem, cenotvorbu, praktickými možnosti využívání přepravní soustavy či zásobníků plynu. Školení sdružuje unikátní know how expertů k vysoce aktuálnímu tématu. 

PROSINEC
5. 12. Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok Pozvánka Přihláška  

Potřebujete se dobře zorientovat v aktuálním dění v oblasti národní i evropské energetické legislativy a strategie? Pravidelně vždy na jaře a na podzim se dozvíte o projednávaných předpisech a vývoji schvalovacího procesu. Jaký dopad mají evropské legislativní předpisy na českou energetiku, aktuální stav národních strategických dokumentů (NKEP, SEK, Vodíková strategie ČR a NAP ČM) a shrnutí aktuálního stavu novel Energetického zákona. To vše se dozvíte na jediném školení.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
11. 1. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení – TPG 700 03 Pozvánka Přihláška
18. 1. Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy Pozvánka Přihláška
ÚNOR
1. 2. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu Pozvánka Přihláška
3. 2. Od těžby ke spotřebě Pozvánka a přihláška
23. 2. Workshop Digitální technologie nejen v plynárenství Program Přihláška
BŘEZEN
1. 3. Školení revizních techniků - příprava na zkoušky TIČR Pozvánka Přihláška
22. 3. Vysokotlaké plynovody Pozvánka Přihláška
31. 3. Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů Pozvánka Přihláška
DUBEN
26. 4. Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů TPG 938 01 Pozvánka Přihláška
KVĚTEN
17.–18. 5. 24. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
26. 5. Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Pozvánka Přihláška
30. 5. – 3. 6. Letní plynárenská škola Program
ČERVEN
7.–8. 6. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY Program Přihláška Objednávka pro vystavovatele
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
13. 9. Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů Pozvánka Přihláška
15. 9. Od těžby ke spotřebě Pozvánka a přihláška
20. 9. 30. Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystovatele
ŘÍJEN
3.–4. 10. Podzimní plynárenská konference Pozvánka
11.–12. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystovatele
LISTOPAD
1. 11. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) a základní požadavky na bezpečnost provozu Pozvánka Přihláška
3. 11. Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí Pozvánka Přihláška
8.–9. 11. Organizace trhu s plynem Pozvánka Přihláška
22. 11. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace Pozvánka Přihláška
23. 11. Workshop Potenciál plynové kogenerace Pozvánka Přihláška
PROSINEC
1. 12. Nový evropský rámec pro dekarbonizaci trhu s plynem Pozvánka Přihláška
8. 12. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu Pozvánka Přihláška
13. 12. Školení protikorozní ochrany na plynovodech – bezpečnost při práci a protikorozní ochrana Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
12. 1. Opravy ocelových plynovodů do 5 bar vč. revize TPG 702 08 platné od 1. 12. 2020, nové metody oprav Pozvánka Přihláška
19. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 Pozvánka Přihláška
26. 1. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08 Pozvánka Přihláška
ÚNOR
2. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Pozvánka Přihláška
9. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče Pozvánka Přihláška
16. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Pozvánka Přihláška
17. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Pozvánka Přihláška
22. 2. Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE
únor – květen
Pozvánka Přihláška
23. 2. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
9.–10. 3. 23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení Program Přihláška Pro vystavovatele
16. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Pozvánka Přihláška
23. 3. Detekce úniku zemního plynu
30. 3. Plynárenské armatury včetně revize TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub Pozvánka Přihláška
DUBEN
20. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z1 TPG 905 01)
27. 4. Strategie a legislativa v plynárenství Pozvánka Přihláška
KVĚTEN
4. 5. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
18. 5. Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů
25. 5. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Pozvánka Přihláška
27. 5. Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – Workshop Program Přihláška
ČERVEN
8. 6. Aplikace zákona č. 403/2020 Sb. (urychlení výstavby infrastruktury) při přípravě staveb plynárenských zařízení Pozvánka Přihláška
9. 6. Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – Workshop část 2 Program Přihláška
24. 6. Školení o kontrole těsnosti PZ Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
7. 9. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
letos ještě on-line
Program Přihláška
9. 9. Od těžby ke spotřebě – Základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE
září až prosinec
Pozvánka Přihláška
13. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Pozvánka Přihláška
14. 9. Technická a provozní dokumentace vyhrazených plynových zařízení Pozvánka Přihláška
15. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – NTL, STL, průmyslové plynovody Pozvánka Přihláška
16. 9. Stanovení technického stavu sítí dle TPG 700 02 a TPG 700 04 Pozvánka Přihláška
23. 9. Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – workshop Program Přihláška
Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů
ŘÍJEN
1. a 4. 10. Školení k získání odborné způsobilosti dle TPG 913 01 Pozvánka Přihláška
5.–6. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru Program Přihláška Objednávka pro vystavovatele
11.–12. 10. PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE
letos on-line bezplatně
Pozvánka Přihláška
26. 10. Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí
LISTOPAD
2. 11. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace Pozvánka Přihláška
9. 11. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) a základní požadavky na bezpečnost provozu Pozvánka Přihláška
10. 11. Biometan v plynárenských sítích – workshop Program Přihláška
11. 11. Provozování OPZ v bytových domech Pozvánka Přihláška
23. 11. Náhradní zásobování zemním plynem se zaměřením na LNG Pozvánka Přihláška
24.–25. 11. Organizace trhu se zemním plynem Pozvánka Přihláška
PROSINEC
14. 12. Doškolovací seminář revizních techniků Pozvánka Přihláška
16. 12. Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
14. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 905 01 část II, TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Pozvánka Přihláška
21. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02 Pozvánka Přihláška
ÚNOR
3. 2. Kurz Od těžby ke spotřebě XII. běh – Průhonice
11. 2. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav Pozvánka Přihláška
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – Brno Kapacita školení naplněna
18. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče – Brno Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
3.–4. 3. 22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové 2020 Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
12. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG / LNG – TPG 304 02, TPG 982 03 Pozvánka Přihláška
31. 3. Základní informace k detekci plynů
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
DUBEN
Zkušenosti z praxe při kontrolách těsnosti PZ
Školení se nekoná, nový termín bude oznámen.
7. 4. Metodika pro dočasné uzavírání průtoku média v potrubí
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
14. 4. Doškolovací seminář pro revizní techniky a montážní pracovníky plynových zařízení
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
21. 4. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01, výroba, skladování, montáž
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
28. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)
Školení se nekoná, nový termín bude oznámen.
KVĚTEN
5. 5. Aplikace vydané normy ČSN EN ISO 3183 do praxe / API spec 5L
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
12. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
13. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků (Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
19. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
26. 5. Stavební zákon
v učebně i ON-LINE
Pozvánka Přihláška
ČERVEN
10. 6. Nové trendy – strategie, technologie a legislativa – Brno Pozvánka Přihláška
18. 6. Biometan v plynárenských sítích Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
9. 9. e-Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, Připravovaná legislativní a energeticko-klimatická strategie Pozvánka Přihláška
15. 9. Bezpečný provoz plynových kotelen – Brno Pozvánka Přihláška
22. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Pozvánka Přihláška
23. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Pozvánka Přihláška
24. 9. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Pozvánka Přihláška
30. 9. e-Sympozium: Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a České republice Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
1.–2. 10. Organizace trhu se zemním plynem
7. 10. e-Sympozium: Bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení Pozvánka Přihláška
13.–14. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru, On-line webinář Pozvánka Přihláška
21. 10. e-Sympozium: Trendy a inovace v distribuční soustavě
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
22. 10. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 vč. z1 (výroba, skladování, montáž) TPG 921 02
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
27. 10. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
LISTOPAD
4. 11. Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) – Morava
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
31. 5. – 1. 6. PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE, hotel Vienna House Diplomat, Praha
ZMĚNA TERMÍNU: 31. 5. – 1. 6. 2021
Pozvánka Přihláška
11. 11. e-Sympozium: Management kvality plynu
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
12. 11. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 09 a nové metody oprav
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
18. 11. Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
19. 11. Provozování OPZ v bytových domech
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
24. 11. Náhradní zásobování zemním plynem
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
25. 11. e-Sympozium: Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
26. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen
PROSINEC
1. 12. 29. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení – Kongresové centrum, Hotel Olympik, Praha
Letošní ročník se nekoná.
Termín v příštím roce: 7.–8. 12. 2021
2. 12. e-Sympozium: Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu Pozvánka Přihláška
3. 12. Školení protikorozní ochrany na plynovodech – Bezpečnost při práci a protikorozní ochrana
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
8. 12. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08
ON-LINE
Pozvánka Přihláška
9. 12. e-Sympozium: Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů Pozvánka Přihláška
10. 12. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08
15. 12. Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ) Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
22. 1. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav Pozvánka Přihláška
29. 1. Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01 Školení stornováno
ÚNOR
12. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
5.–6. 3. 21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
14. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž) Pozvánka Kapacita školení naplněna
19. 3. Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody
26. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03 Školení stornováno
28. 3. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Pozvánka Přihláška
DUBEN
9. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01) Školení stornováno
11. 4. Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03 Pozvánka Přihláška
16.–17. 4. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
25. 4. Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa Pozvánka Přihláška
KVĚTEN
21. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Školení stornováno
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků Školení stornováno
28. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen Pozvánka Přihláška
ČERVEN
5. 6. Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ Školení stornováno
11. 6. Workshopové školení Měření plynu Školení přesunuto na 2. pololetí
13. 6. Obchodování se zemním plynem – přípravný kurz Školení přesunuto na 2. pololetí
18. 6. Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505 Kapacita školení naplněna
19. 6. Biometan v plynárenských sítích Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
10. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Pozvánka Přihláška
11. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody
Pozvánka Přihláška
24. 9. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
8. 10. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) Pozvánka Přihláška
15.–16. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
LISTOPAD
6.–7. 11. Organizace trhu se zemním plynem Pozvánka Přihláška
11.–12. 11. Podzimní plynárenská konference Program Registrace
14. 11. Provozování OPZ v bytových domech Školení zrušeno
19. 11. Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě) Pozvánka Přihláška
26. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen nad 50 kW a výše Školení zrušeno
PROSINEC
3. 12. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08 Pozvánka Kapacita školení naplněna
9. 12. Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení
(zkušenosti z praxe)
Pozvánka Přihláška Objednávka pro vystavovatele
12. 12. Doškolovací seminář revizních techniků Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
LEDEN
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte (budeme ho opakovat).
Pozvánka
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Pozvánka Přihláška
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Pozvánka Přihláška
ÚNOR
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
Pozvánka Přihláška
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Pozvánka Přihláška
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
Pozvánka Přihláška
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Pardubice

Kapacita naplněna
Pozvánka
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
Pozvánka Přihláška
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc

Kapacita naplněna
Pozvánka
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Pozvánka Přihláška
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)

AKCE ZRUŠENA
Pozvánka
DUBEN
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Pozvánka Přihláška
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň

Kapacita naplněna
Pozvánka
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
KVĚTEN
14. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
Pozvánka Přihláška
16. 5. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Pozvánka Přihláška
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Pozvánka Přihláška
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
Pozvánka Přihláška
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
ČERVEN
4.–5. 6. Školení lektorů OPV Pozvánka Přihláška
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
– Brno
Pozvánka Přihláška
19. 6. GIS – sdílení zkušeností Pozvánka Přihláška
Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
4. 9. Povolování staveb v BP a OP PZ zkušenosti s aplikací TPG 700 03 Pozvánka Přihláška
13. 9. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh IX – Zahájení
– Průhonice (září až únor)
18. 9. TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
3. 10. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Školení stornováno
11. 10. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství – Primus Line Pozvánka Přihláška
16.–17. 10. XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství
– Brno
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
24. 10. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC Pozvánka Přihláška
LISTOPAD
5.–6. 11. Podzimní plynárenská konference Pozvánka Přihláška
Školení lektorů OPV – přesunuto na leden
8. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
15. 11. Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. Školení zrušeno
26. 11. CNG, LNG, Vodík využití v dopravě a plynárenství Pozvánka Přihláška
27. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
28. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
PROSINEC
3. 12. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Změna 5, Problematika dutých prostor TPG 913 01 Změna 1, Bezpečnost práce a provozu TPG 925 01 Pozvánka Přihláška
6. 12. 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
13. 12. Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03 Pozvánka Přihláška
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací