Plán akcí ČPS

Akce připravované v roce 2017 a 2018

V následující tabulce je přehled akcí, které Český plynárenský svaz připravuje na nejbližší dobu. Máte-li zájem o účast na připravované akci, která není v kalendáři uvedena, kontaktujte nás na vzdelavani@cgoa.cz.

Kalendář ke stažení v PDF.

Přihlašovací údaje k e-sborníku na stránkách www.cgoa.cz od nás obdrží každý účastník konference na základě jeho e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci, a to do 10 dnů po skončení konference. Přihlašovací údaje, které již dříve byly přiděleny, nadále zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
2018
LEDEN
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte (budeme ho opakovat).
Pozvánka
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Pozvánka Přihláška
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Pozvánka Přihláška
ÚNOR
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Pozvánka Přihláška
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí Pozvánka Přihláška
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Call for papers
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc
Pozvánka Přihláška
20. 3. GIS
– sdílení zkušeností
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)
DUBEN
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Upoutávka

Call for papers CZ

Call for papers EN
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň
Pozvánka Přihláška
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
25. 4. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
KVĚTEN
16. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen
ČERVEN
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy
13.–14. 6. Školení lektorů OPV
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací