Plán akcí ČPS

Akce připravované v roce 2017 a 2018

V následující tabulce je přehled akcí, které Český plynárenský svaz připravuje na nejbližší dobu. Máte-li zájem o účast na připravované akci, která není v kalendáři uvedena, kontaktujte nás na vzdelavani@cgoa.cz.

Kalendář ke stažení v PDF.

Přihlašovací údaje k e-sborníku na stránkách www.cgoa.cz od nás obdrží každý účastník konference na základě jeho e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci, a to do 10 dnů po skončení konference. Přihlašovací údaje, které již dříve byly přiděleny, nadále zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
ZÁŘÍ
12. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW
– Praha
Pozvánka Přihláška
14. 9. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
– Praha

! ŠKOLENÍ BYLO ZRUŠENO !
26. 9. Bezpečný provoz plynových kotelen
– Praha
Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
3.–4. 10. XI. Celostátní setkání specialistů v plynárenství
– Brno
Pozvánka Přihláška
10. 10. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)
– Praha
Pozvánka Přihláška
17. 10. Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech
– Praha

! ŠKOLENÍ BYLO ZRUŠENO !
LISTOPAD
6.–7. 11. Podzimní plynárenská konference
– Praha
Pozvánka Přihláška
14.–15. 11. Školení lektorů OPV
– Kouty
Pozvánka Přihláška
PROSINEC
6. 12. 26. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení
– Praha
Pozvánka Přihláška Call for papers
7. 12. Vysokotlaké plynovody
– výstavba, opravy, příprava a realizace staveb
– TPG 700 03, TPG 702 04
– Praha
Pozvánka Přihláška
2018
LEDEN
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, změna TPG 605 02, TPG 959 01
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
ÚNOR
7.–8. 2. Odborný kurz izolatéra plynových zařízení dle TPG 927 02
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
– TPG 952 01, TPG 905 01
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
BŘEZEN
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních
20. 3. Gis
– jak se s ním pracuje výhody nevýhody
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. revize TPG 905 01)
DUBEN
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
16.–17. 4. Odborný kurz kontrolora izolací plynových zařízení dle TPG 927 03
26. 4. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
KVĚTEN
16. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen
ČERVEN
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy
13.–14. 6. Školení lektorů OPV
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací