Plán akcí ČPS

Akce připravované v roce 2019

V následující tabulce je přehled akcí, které Český plynárenský svaz připravuje na nejbližší dobu. Máte-li zájem o účast na připravované akci, která není v kalendáři uvedena, kontaktujte nás na vzdelavani@cgoa.cz.

Kalendář ke stažení v PDF.

Přihlašovací údaje k e-sborníku na stránkách www.cgoa.cz od nás obdrží každý účastník konference na základě jeho e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci, a to do 10 dnů po skončení konference. Přihlašovací údaje, které již dříve byly přiděleny, nadále zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte.

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
2019
LEDEN
22. 1. Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav
29. 1. Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01
ÚNOR
12. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
26. 2. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování, montáž)
BŘEZEN
5.–6. 3. 21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové
19. 3. Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody
26. 3. Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03
28. 3. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
DUBEN
9. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)
11. 4. Nové trendy (evropská legislativa v plynárenství)
16.–17. 4. Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
25. 4. Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03
KVĚTEN
16. 5. Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ
21. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
28. 5. Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen
ČERVEN
11. 6. Workshopové školení Měření plynu
11.–12. 6. Školení lektorů OPV
13. 6. Obchodování se zemním plynem – přípravný kurz
18. 6. Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
19. 6. Biometan v plynárenských sítích

Akce konané v roce 2018 – archiv

Termín Název akce Pozvánka Přihláška Ostatní
2018
LEDEN
16. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

Kapacita naplněna
V případě zájmu o toto školení nás kontaktujte (budeme ho opakovat).
Pozvánka
23. 1. Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar
– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
Pozvánka Přihláška
30. 1. Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09;
Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
Pozvánka Přihláška
ÚNOR
13. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
- TPG 925 01, TPG 905 01, vč. změn
Pozvánka Přihláška
20. 2. 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě Pozvánka Přihláška
26.–27. 2. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Brno
Pozvánka Přihláška
BŘEZEN
1. 3. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
– TPG 700 03.
Pozvánka Přihláška
6.–7. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Pardubice

Kapacita naplněna
Pozvánka
8. 3. Stavební zákon
– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
Pozvánka Přihláška
13.–14. 3. 20. ročník GAS
– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
20.–21. 3. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Olomouc

Kapacita naplněna
Pozvánka
22. 3. Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Pozvánka Přihláška
27. 3. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. změn TPG 905 01)

AKCE ZRUŠENA
Pozvánka
DUBEN
4.–5. 4. Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
10. 4. Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků Pozvánka Přihláška
10.–11. 4. Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
– Plzeň

Kapacita naplněna
Pozvánka
24. 4. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh VIII – Zahájení
– Brno (duben až listopad)
KVĚTEN
14. 5. Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
– Hodonice
Pozvánka Přihláška
16. 5. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Pozvánka Přihláška
22. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
Pozvánka Přihláška
23. 5. Školení revizních techniků a montážních pracovníků
– příprava na periodické přezkoušení
– NTL, STL, průmyslové plynovody
Pozvánka Přihláška
29. 5. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
ČERVEN
4.–5. 6. Školení lektorů OPV Pozvánka Přihláška
6. 6. 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
12. 6. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
– Brno
Pozvánka Přihláška
19. 6. GIS – sdílení zkušeností Pozvánka Přihláška
ZÁŘÍ
4. 9. Povolování staveb v BP a OP PZ zkušenosti s aplikací TPG 700 03 Pozvánka Přihláška
13. 9. Kurz Od těžby ke spotřebě, běh IX – Zahájení
– Průhonice (září až únor)
18. 9. TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení Pozvánka Přihláška
ŘÍJEN
3. 10. Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
– Brno
Školení stornováno
11. 10. Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství – Primus Line Pozvánka Přihláška
16.–17. 10. XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství
– Brno
Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
24. 10. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC Pozvánka Přihláška
LISTOPAD
5.–6. 11. Podzimní plynárenská konference Pozvánka Přihláška
Školení lektorů OPV – přesunuto na leden
8. 11. Bezpečný provoz plynových kotelen Pozvánka Přihláška
15. 11. Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. Školení zrušeno
26. 11. CNG, LNG, Vodík využití v dopravě a plynárenství Pozvánka Přihláška
27. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
28. 11. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody Školení přesunuto
na 1. pololetí roku 2019
PROSINEC
3. 12. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Změna 5, Problematika dutých prostor TPG 913 01 Změna 1, Bezpečnost práce a provozu TPG 925 01 Pozvánka Přihláška
6. 12. 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Pozvánka Přihláška Objednávka služeb
13. 12. Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03 Pozvánka Přihláška
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací