Etický kodex autorů publikujících v časopise Plyn

Autorství nebo spoluautorství příspěvku publikovaného v časopise Plyn náleží tomu, kdo splnil alespoň jednu z uvedených podmínek:

 • napsal část rukopisu daného článku,
 • podstatně přispěl duševní činností k tvůrčímu procesu vedoucímu k výslednému dílu,
 • získal vlastní činností podklady, z nichž vývoj problematiky publikované v článku zásadním způsobem vychází,
 • spojil různá teoretická východiska a tím podstatně ovlivnil kvalitu výsledků publikovaných v daném článku,
 • podílel se na analýze získaných dat či interpretaci výsledků, které významně přispěly k odborné hodnotě článku.

Autor nebo spoluautor příspěvku publikovaného v časopise Plyn:

 • nedopouští se plagiátorství (např. podání cizího článku jako vlastního, prezentace cizích výsledků jako vlastních apod.) – při každém citování jiných autorů uvede odkaz na informační zdroj. Při shrnutí poznatků jiných autorů získaných z těchto zdrojů vyjádří původní myšlenky v dobré víře a bez vědomého zkreslení. Všechny formy plagiátorství jsou nepřípustné a vedou k odmítnutí otištění článku.
 • garantuje, že odevzdal redakci rukopis, který dosud nebyl publikován, a že je nabízen k prvnímu publikování. Nabídnutí rukopisu jinému časopisu v době mezi odevzdáním článku redakci a vyjitím článku je považováno za neetické.
 • v případě objevení chyby v publikovaných výsledcích provede odpovídající kroky k nápravě chyby (např. vytisknutí errata nebo jiné opravy, stažení článku apod.),
 • je výhradním držitelem veškerých autorských práv k fotografiím a dalším materiálům a poskytuje je v plném rozsahu redakci okamžikem, kdy redakce přijme rukopis k publikování. V případě, že k materiálu má autorská práva třetí strana, opatří její písemné svolení k publikování.
 • garantuje, že reportážní fotografie jím dodané redakci byly pořízeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (nový Občanský zákoník) a vydavateli časopisu Plyn jejich uveřejněním nevzniknou žádné nepříjemnosti,
 • zbytečně nefragmentuje výsledky výzkumu do více publikací na úkor jejich kvality a přehlednosti,
 • nezahrne informace komerční či inzertní povahy do publikovaného odborného článku.

Tento kodex byl přijat redakční radou časopisu Plyn dne 12. června 2012, odstavec týkající se zákona 89/2012 byl schválen redakční radou dne 10. února 2016.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací