3/2020


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Evropská a německá vodíková strategie v kostce
 • Vliv zemního plynu s příměsí vodíku na armatury
 • Podpora vodíkové ekonomiky – evropské projekty
 • Dělení vodíku z hlediska emisní stopy
 • Power to Gas – Řešení nebo slepá cesta německé energetiky?
 • Inovativní řešení PE trubních materiálů v nízkouhlíkové budoucnosti
 • Výstavba vodíkových plnicích stanic v ČR
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Činnost pracovní skupiny pro vodík
 • Memorandum o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství
 • První mobilní samoobslužná čerpací stanice na LNG v ČR uvedena do provozu
 • Píšeme 100. ročník časopisu PLYN
 • Den plynové mobility ve fotogalerii

ODBORNÉ ČLÁNKY


Výpočty plynárenských soustav s uvažováním vodíku

Martin Stýblo

Souhrn: Úvahy nad uplatněním alternativních paliv (produkce biometanu, přimíchávání vodíku do zemního plynu, případně potrubní přeprava vodíku) přinášejí potřeby zkoumání proveditelnosti takových řešení z hlediska záměnnosti plynu, sledování kvality plynu (např. spalného tepla) či dokonce nutnost vypořádat se s dosti odlišnými poměry při přepravě čistého vodíku. Příspěvek předvede možnosti výpočtů pro uvedené situace s použitím sw systému SIMONE a shrne naše dosavadní zkušenosti v této oblasti, na příkladu modelování soustavy s kompresí pro dálkovou přepravu zemního plynu, směsi zemního plynu a vodíku, a nakonec čistého vodíku.

Klíčová slova: Vodík, zemní plyn, potrubní přeprava, modelování

Potenciál výroby vodíku z obnovitelných zdrojů

Michal Kocůrek, Martin Paidar

Souhrn: Očekávání spojená s dekarbonizací energetiky se stále intenzivněji upínají na zatím minimálně využívané energetické médium – vodík. Ukládání energie do vodíku, kterou lze využít okamžitě či v horizontu měsíců v mnoha oblastech průmyslu, energetiky a dopravy, se jeví jako částečné řešení požadavku na rozvoj bezemisní elektroenergetiky a plynárenství. V Evropě se na národní úrovni množí nejen pilotní projekty, ale také státní vodíkové strategie (Nizozemí, Německo, Portugalsko). Na unijní úrovni Evropská komise představila vlastní strategii pro rozvoj využití vodíku především z obnovitelných zdrojů energie, který má pomoci dovést Evropskou unii k dekarbonizované ekonomice. Na úrovni České republiky zatím podobné dokumenty neexistují, natož zastřešující koncepční dokument, který by jasně definoval jak podobu a možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů, tak množství, které se v ČR může uplatnit.

Klíčová slova: Vodík, OZE, regulační energie, emise CO2

Spalování směsí zemního plynu s vodíkem v domácích plynových spotřebičích – 1. část

Josef Fík, Libor Čapla, Jiří Žahourek

Souhrn: V článku je popsán vliv obsahu vodíku v rozmezí 0 až 25 mol. % ve směsi se zemním plynem na spalování v domácích plynových spotřebičích. Zaměnit, resp. použít pro daný spalovací spotřebič, je možné pouze plynná paliva s podobnými spalovacími vlastnostmi – zejména pak Wobbeho číslem a spalovací rychlostí. V jednotlivých kapitolách je zde uveden vliv obsahu vodíku v zemním plynu na: Wobbeho číslo, složení spalin; emise oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku; spalovací rychlost; výkon hořáků/příkon spotřebičů, účinnost spotřebičů; stabilitu plamene; spalovací teplotu. Jsou zde uvedena doporučení týkající se obsahu vodíku v zemním plynu pro domácí plynové spotřebiče publikovaná v odborné literatuře. V závěru jsou uvedeny kladné a záporné stránky obsahu vodíku v zemním plynu a doporučení pro jeho přimíchávání do distribuční soustavy zemního plynu z pohledu spalování těchto směsí v domácích plynových spotřebičích.

Klíčová slova: Domácí plynové spotřebiče, spalování, směs zemního plynu a vodíku

Využití vodíku ve spalovacím motoru s pokročilým spalováním

Jiří Vávra, Zbyněk Syrovátka, Michal Takáts, Jan Macek

Souhrn: Na zkušebním přeplňovaném jednoválcovém zážehovém motoru o zdvihovém objemu 375 cm3 na motorovém brzdovém stanovišti byly v ustálených stavech mapovány jeho vlastnosti při provozu na vodík. Motor byl v celém rozsahu otáček a zatížení provozován v režimu nízkoteplotního spalování na velmi chudou směs s přebytkem vzduchu mezi hodnotami 2,6 až 3,0. Takto byl zajištěn provoz bez abnormálního spalování a současně dosaženo vysoké účinnosti motoru. V celém rozsahu provozních parametrů byl naměřený molární zlomek NOx v surových spalinách nižší než 10 ppm. Nízkoteplotní spalování má tedy vysoký potenciál splnit stávající i budoucí emisní limit NOx bez systému dodatečné úpravy spalin. Měrné emise CO2 včetně podílu, pocházejícího z obsahu CO2 v nasávaném vzduchu se snížily o 2 až 3 řády oproti moderním automobilovým vznětovým naftovým motorům. Emise ostatních plynných škodlivin a pevných částic jsou při provozu na vodík zanedbatelné.

Klíčová slova: Vodíkový spalovací motor, nízkoteplotní spalování, přeplňování

ROZHOVOR


Karin Stehlík - HYTEP

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací