Technický odbor

Tvorba pravidel praxe (TPG, TDG, TIN)

Základní informace

Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020.

Legislativně jsou technická pravidla zakotvena v Energetickém zákoně.

Proces tvorby pravidel praxe se řídí Metodickými pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe HK ČR, viz HK CRKontaktní osobyOblast LPG

Na základě smluv uzavřených mezi GAS s.r.o. a Českou asociací LPG v letech 2009 a 2011 došlo k převodu licencí na vydávání technických pravidel pro oblast LPG na ČALPG. Technická pravidla pro oblast LPG jsou nyní spravována Českou asociací LPG, přehled platných pravidel je k dispozici na webu www.calpg.cz. V případě dotazů týkajících se problematiky LPG kontaktujte zástupce České asociace LPG (tel.: 723 054 850, e-mail: calpg@calpg.cz).