Technický odbor

Aktuality

9. 2. 2024

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 905 01

Dne 9. 2. 2024 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu II – revize TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.

Připomínkové řízení trvá do dne 29. 2. 2024.

26. 1. 2024

Schválení Změny 1 TPG 700 02

Dne 26. 1. 2024 byla schválena Změna 1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“ Technickou schvalovací komisí. Tato změna bude vydána s platností od 1. 3. 2024.

18. 12. 2023

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 605 02

Dne 18. 12. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 605 02 „Regulační stanice, regulační zařízení“.