Plan of the development of normative documents


Plan of the development of normative documents for 2024

(updated on 19. 10. 2023)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 700 03
revision
Conditions for realizing the works and locating the building structures in protective zones and for the locating the building in safety zones of gas installations and gas infrastructure presumption of release: 2025
2 TPG 702 01
revision
Gas mains and service pipes of polyethylene
presumption of release: 2024
3 TPG 702 04
revision
Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
presumption of release: 2025
4 TPG 702 09
revision
Repairs off steel mains and services pipelines for maximum operating pressure over 5 bar up to and including 40 bar
presumption of release: 2025
5 TPG 703 01
revision
Industrial gas installation pipework
presumption of release: 2024
6 TPG 900 01
revision
Terminology and abbreviations in the gas industry
presumption of release: 2024
7 TPG 902 02
consolid. version
Quality and testing of gaseous fuels with high methane content
presumption of release: 2024
8 TPG 920 25
revision
Mitigation of the corrosion effects of stray and interference currents on the buried structures
presumption of release: 2024
9 TPG 935 01
Amendment 1
Section valves on steel gas pipelines
presumption of release: 2024

Plan of the development of normative documents for 2023

(updated on 10. 5. 2023)

Serial
number
ND number ND name
1 TDG 983 01
Amendment 2
Injection of biomethane into gas infrastructure. Requirements for quality and measurement
presumption of release: 2023
2 TPG 605 02
revision
Gas pressure regulating stations, regulating devices
presumption of release: 2023
3 TPG 700 02
Amendment 1
Determination of the technical state of steel pipelines. Diagnostic methods
presumption of release: 2023
4 TPG 700 03
Amendment 1
Conditions for realizing the works and locating the building structures in protective zones and for the locating the building in safety zones of gas installations and gas infrastructure
presumption of release: 2025
5 TPG 702 04
Amendment 2
Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
presumption of release: 2025
6 TPG 702 09
Amendment 1
Repairs off steel mains and services pipelines for maximum operating pressure over 5 bar up to and including 40 bar
presumption of release: 2024
7 TPG 703 01
revision
Industrial gas installation pipework
presumption of release: 2024
8 TPG 811 01
revision
Fuel gas engine assembly. Installation and operation
presumption of release: 2023
9 TPG 900 01
revision
Terminology and abbreviations in the gas industry
presumption of release: 2024
10 TPG 902 02
consolid. version / Amendment 4
Quality and testing of gaseous fuels with high methane content
presumption of release: 2023
11 TPG 905 01
revision
Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
presumption of release: 2023
12 TPG 920 25
revision
Mitigation of the corrosion effects of stray and interference currents on the buried structures
presumption of release: 2023
13 TPG 923 01
revision
Certification of processes. Testing the professional level and working qualities in the field of gas installations
presumption of release: 2023
14 TPG 927 04
revision and merging
Testing of the plastics pipe welders for purposes of certification their competencies
presumption of release: 2023
TIN 927 07
revision and merging
Welding plastics. Professional courses for plastics welding operators
presumption of release: 2023
15 TPG 927 06
revision
Welding plastics. Training Courses of Superior welding operator's staff
presumption of release: 2023
16 TPG 935 01
Amendment 1
Section valves on steel gas pipelines
presumption of release: 2024
17 TPG 983 03
new
Connection of renewable gas plants (hydrogen and biomethane) to natural gas pipelines
presumption of release: -

Plan of the development of normative documents for 2022

(update 13. 4. 2022)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 304 02
Amendment 1
Refueling CNG stations for motor cars
presumption of release: 2022
2 TPG 703 01
revision
Industrial gas installation pipework
presumption of release: 2024
3 TPG 704 01
revision
Gas installation pipework and appliances for buildings
paused
4 TPG 811 01
revision
Fuel gas engine assembly. Installation and operation
presumption of release: 2023
5 TPG 901 01
consolid. version
Conversion the gas supplies into energy units
presumption of release: 2022
6 TPG 902 02
consolid. version/Amendment 4
Quality and testing of gaseous fuels with high methane content
presumption of release: 2022
7 TPG 905 01
revision/Amendment 2
Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
presumption of release: 2022
8 TPG 918 01
revision
Odorization of natural gas
presumption of release: 2022
9 TPG 918 02
cancellation
Specific requirements for odour of natural gas and methods for testing
presumption of approval: 2022
10 TPG 920 25
revision
Mitigation of the corrosion effects of stray and interference currents on the buried structures
presumption of release: 2023
11 TPG 923 01
revision
Certification of processes. Testing the professional level and working qualities in the field of gas installations
presumption of release: 2023
12 TPG 927 04
TPG 927 05
TPG 927 07
revision and merging
Testing of the plastics pipe welders for purposes of certification their competencies
Courses for welding and adhesive bonding of plastics
Welding plastics. Professional courses for plastics welding operators
presumption of release: 2023
13 TPG 927 06
revision
Welding plastics. Training Courses of Superior welding operator's staff
presumption of release: 2023
14 TPG 983 03
new
Connection of renewable gas plants (hydrogen and biomethane) to natural gas pipelines
presumption of release: 2023

Plan of the development ND – 2021

(updated on 11. 6. 2021)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 205 01
revision
Systems for storage of gases in gaseous state (gasholders)
presumption of approval: 2021
2 TPG 700 03
revision
Conditions for realizing the works and locating the building structures in protective zones and for the locating the building in safety zones of gas installations and gas infrastructure
presumption of approval: 2022
3 TPG 702 01
Amendment 2
Gas mains and service pipes of polyethylene
presumption of approval: 2021
4 TPG 702 04
Amendment 1
Gas mains and service pipelines of steel for maximum operating pressure up to 100 bar included
presumption of approval: 2021
5 TPG 704 01
revision
Gas installation pipework and appliances for buildings
presumption of approval: 2022
6 TPG 800 00
cancellation
System of gas fuel combustion appliances category
presumption of approval: 2021
7 TPG 902 02
Amendment 3
Quality and testing of gaseous fuels with high methane content
presumption of approval: 2021
8 TPG 905 01
Amendment 2
Basic requirements for safety in the operation of the gas installations
presumption of approval: 2021
9 TPG 920 21
Amendment 2
Corrosion protection of underground steel constructions. Selection of coating systems
presumption of approval: 2021
10 TPG 920 22
revision
Corrosion protection of buried steel installations. Operation and maintenance of active corrosion protection facilities
presumption of approval: 2021
11 TPG 923 01
revision
Certification of processes. Testing the professional level and working qualities in the field of gas installations
presumption of approval: 2021
12 TIN 930 01
cancellation
Storage and handling of products for polyethylene gas pipelines
presumption of approval: 2021
13 TPG 935 01
revision
Section valves on steel gas pipelines
presumption of approval: 2021
14 TPG 982 01
revision
Garage, service, repair shop and other place facility for the NVG´s
presumption of approval: 2022
15 TDG 983 01
Amendment 1
Injection of biomethane into gas infrastructure. Requirements for quality and measurement
presumption of approval: 2021

Plan of the development of normative documents for 2020

(updated on 19 June 2020)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 205 01
revision
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
předpoklad schválení: 2021
2 TPG 304 03
Nová
Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
předpoklad schválení: 2020
3 TPG 609 01
Amendment 1
Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz
předpoklad schválení: 2020
4 TPG 702 04
Amendment 1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2021
5 TPG 702 06
cancellation
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
předpoklad schválení: 2020
6 TPG 702 08
revision
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
předpoklad schválení: 2020
7 TPG 704 01
Amendment 1
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: 2020
8 TPG 704 01
revision
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: 2021
9 TPG 905 01
Amendment 1
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
10 TPG 921 02
revision
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních
předpoklad schválení: 2020
11 TPG 920 23
revision
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
předpoklad schválení: 2021
12 TPG 923 01
revision
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
13 TIN 930 01
cancellation
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
předpoklad schválení: 2020
14 TPG 935 01
revision
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2020
15 TPG 982 01
revision
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
předpoklad schválení: 2021

Plan of the development of normative documents for 2019

(updated on 29 April 2019)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 304 02
revision
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
předpoklad schválení: 2020
2 TPG 304 03
Nová
Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
presumption of approval: 2020
3 TPG 702 01
Amendment 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2019
4 TPG 702 04
revision
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
5 TPG 702 08
revision
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 10
revision
Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2019
7 TIN 702 12
revision
Přivařování záplat a odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
dokončení z r. 2018
8 TDG 919 01
revision
Revizní kniha plynových spotřebičů
předpoklad schválení: 2019
9 TPG 920 26
revision
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
předpoklad schválení: 2019
10 TPG 921 02
revision
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
předpoklad schválení: 2020
11 TPG 923 01
revision
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
12 TPG 934 02
Nová
Měřicí stanice
předpoklad schválení: 2019
13 TPG 935 01
revision
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2020
14 TDG 983 01
revision
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
předpoklad schválení: 2019

Plan of the development of normative documents for 2018

(updated on 23 April 2018)

Serial
number
ND number ND name
1 TPG 201 01
Amendment 1
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
předpoklad schválení: 2018
2 TPG 700 21
revision
Čichačky pro plynovody a přípojky
předpoklad schválení: 2018
3 TPG 702 01
Amendment 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2018
4 TPG 702 04
Amendment 2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2018
5 TPG 702 04
revision
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 12
revision
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
předpoklad schválení: 2018
7 TPG 800 03
revision
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2018
8 TPG 902 04
Amendment 1
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
předpoklad schválení: 2018
9 TPG 905 01
Amendment 5
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2018
10 TPG 913 01
Amendment 1
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu
předpoklad schválení: 2018
11 TPG 920 21
Amendment 1
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
předpoklad schválení: 2018
12 TPG 921 23
cancellation
Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
předpoklad cancellation: 2018
13 TPG 922 01
Amendment 1
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
předpoklad schválení: 2018
14 TPG 923 01
revision
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2019
15 TPG 925 01
revision
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
předpoklad schválení: 2019
16 TPG 927 01
revision
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobi¬losti k montáži a opravám plynových zařízení
předpoklad schválení: 2018
17 TPG 935 01
revision
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2019
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací