NEWSLETTER

12/2019
období 18.–24. března 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

prostřednictvím Newsletteru nahlédneme pod pokličku prvního čísla časopisu PLYN v tomto roce. Přiblížíme vám rovněž oslavy slovenského plynárenství v Bratislavě a nezapomeneme ani upozornit na zajímavosti ze světa i z domova, v nichž hlavní roli hraje zemní plyn. Legislativa se zaměřila více na dopravu, ale i na zvýšení kapacity terminálu LNG v Polsku. Otázce zavedení „sponzorovaného přístupu“ k technickým normám a připomínkovému řízení k TPG 923 01 pro certifikaci procesů se věnuje technická normalizace. Věříme, že i dnes najdete to, co vás zajímá!

Aktuality

22. 03. 2019

Právě vychází časopis PLYN 1/2019

Časopis PLYN vychází od začátku tohoto roku nově jako čtvrtletník. Číslo 1 se v rámci dvou odborných článků zaměřuje na problematiku LNG ve světovém kontextu a likvidaci ekologické zátěže po výrobě svítiplynu v Karlových Varech. Dále přináší zajímavý rozhovor s předsedou Rady ČPS Martinem Slabým. Informativní články navazují na probíhající mediální kampaň Gas Advocacy, a to např. z pohledu vývoje spotřeby CNG v ČR nebo aktuální výměny starých kotlů. Časopis je distribuován jak v tištěné, tak v elektronické formě.

21. 03. 2019

Oslavy plynárenství v Bratislavě

Na den svatého Josefa se uskutečnila v Bratislavě oslava 163 let slovenského plynárenství spojená s tradičním zapalováním plynových lamp před Slovenským plynárenským muzeem.

Klíčovým tématem pro další práci byl v proslovu prezidenta Tomáše Malatinského i výkonného ředitele Jána Klepáče důraz na Gas Advocacy. Děkujeme našim dobrým kolegům a přátelům ve Slovenském plynárenském a naftovém svazu za pozvání a přejeme jim hodně úspěchů a pracovního elánu i do dalších let!

21. 03. 2019

První mobilní plnicí LNG stanice na Moravě zahájila zkušební provoz

Společnost Agrotec zahájila v Hustopečích zkušební provoz mobilní plnicí stanice LNG a dopravci si díky ní mohou vyzkoušet model IVECO Stralis NP. Více zde

20. 03. 2019

Těžba plynu v USA prudce roste, loni vyšplhala na nový rekord

Spojené státy i nadále navyšují těžbu zemního plynu, která tak v loňském roce opět prudce vzrostla, a vystoupala na rekordní hodnoty. Spolu s těžbou roste i vývoz plynu ze země a to jak plynovody, tak ve zkapalněné formě. Více zde

19. 03. 2019

Autobusová flotila dopravce se dále rozrůstá o vozy s pohonem na CNG

Slavnostním křtem byl oficiálně zahájen provoz 14 nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn „Crossway Low Entry Line CNG 12 m" od českého výrobce, firmy IVECO Bus z Vysokého Mýta. Osvědčený model nízkopodlažního autobusu bude zajišťovat provoz na linkách Pražské integrované dopravy v oblasti Mělníka, Kralup nad Vltavou i Brandýsa nad Labem. Více zde

18. 03. 2019

Írán rozšířil těžbu na obřím poli s plynem South Pars

Írán dokončil rozšíření těžby na poli South Pars, které je největším polem se zemním plynem na světě. Investice v hodnotě 11 miliard USD má Íránu umožnit překonat v produkci zemního plynu Katar, kterému rovněž patří část tohoto obřího pole. Obě země patří mezi největší těžaře plynu na světě, upozornila agentura AP. Více zde

Legislativa

EU

EK

Čistá mobilita: EK předává „Plán pro čistá vozidla“ předsednictví ER. Více zde

Státní podpora: EK schválila zvýšení kapacity terminálu LNG v polském Świnoujście. Více zde

Přehled výsledků v dopravě EU ukazuje pokrok v oblasti nízkouhlíkové mobility na vnitřním trhu a bezpečnosti silničního provozu. Více zde

Nařízení EK k doplnění a změně směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Více zde

EP

Změna klimatu: návrh EP na dlouhodobé snižování emisí CO2. Více zde

ČR

PS PČR

Poslanecký návrh novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Více zde

Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiše ve věci ceny energií. Více zde

MPO

Budoucnost energetiky. Ministryně Nováková vystoupila na mezinárodním fóru. Více zde

MF

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček MF. Více zde

MMR

Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR. Více zde

MSP

Návrh zákona o hromadných žalobách. Více zde

Technická normalizace

Jednání PS 4 Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR

Dne 13. 3. 2019 proběhlo jednání Pracovní skupiny 4 – Technické normy/ standardizace, Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jedním z projednávaných bodů, ke kterému byl přizván generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) pan Mgr. Zdeněk Veselý, bylo zavedení „sponzorovaného přístupu“ k technickým normám a projekt „ČSN pro studenty VŠ”. Více zde

Připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 923 01

Dne 15. 3. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
09. 04. 2019

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
11. 04. 2019

Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
25. 04. 2019

Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa


 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter