Katalog OPV

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
27. 10. 2021 Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
31. 10. 2021 –
2. 11. 2021
Kurz nedestruktivního zkoušení termoplastů Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
1. 11. 2021 –
5. 11. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 11. 2021 –
5. 11. 2021
Kurz svářeče plynovodů z plastů - dle TPG 927 04 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 11. 2021 –
5. 11. 2021
Kurz svářečů plastových trubních systémů dle 927 05 a TNV 75 5517 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 11. 2021 –
9. 11. 2021
Pracovník NDT-zkoušení kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 11. 2021 –
5. 11. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 11. 2021 –
9. 11. 2021
Pracovník NDT-zkoušení vizuální a kapilární - 2.stupeň Brno TESYDO, s.r.o. 2
1. 11. 2021 –
3. 11. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
2. 11. 2021 Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 09 (nové trasové uzávěr TPG 935 01) Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
8. 11. 2021 TPG 702 04 (revize) – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
8. 11. 2021 Seminář: TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - platnost od 1.12.2020 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
8. 11. 2021 –
10. 11. 2021
Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
8. 11. 2021 –
12. 11. 2021
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN ISO 9712 Ostrava DOM - ZO 13, s.r.o. 2
9. 11. 2021 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) / Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení  Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
9. 11. 2021 Seminář: TPG 800 03-revize -Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
9. 11. 2021 Seminář pro pracovníky NDT, aktualizační, dozorový Rozdrojovice TESYDO, s.r.o. 2
9. 11. 2021 –
11. 11. 2021
Doškolvací kurz pro instruktory svařování plastů Brno TESYDO, s.r.o. 2
10. 11. 2021 Plynovody a přípojky z polyetylenu - TPG 702 01 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
11. 11. 2021 Provozování OPZ v bytových domech Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
11. 11. 2021 Seminář: TPG 908 02-revize -Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším. Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
12. 11. 2021 Regulační zařízení - TPG 605 02, TPG 609 01 + Změna 1- platná předpisová legislativa Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
15. 11. 2021 –
19. 11. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 11. 2021 TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
22. 11. 2021 –
26. 11. 2021
Kurz Technologů svařování Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
23. 11. 2021 Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
23. 11. 2021 Stavební zákon v praxi - včetně prováděcích předpisů Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
23. 11. 2021 –
25. 11. 2021
Školení v oboru plynových zařízení jako příprava na závěrečnou zkoušku TIČR Olomouc Jiří Holub 2
24. 11. 2021 Provozně technická dokumentace vybraných vyhrazených plynových zařízení (průmyslové plynovody, kotelny RS, regulační zařízení, OPZ a spotřebiče v budovách, průmyslové pece) Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 11. 2021 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
26. 11. 2021 Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
29. 11. 2021 Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
30. 11. 2021 Bezpečný provoz plynových kotelen Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
30. 11. 2021 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
30. 11. 2021 Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 12. 2021 Kurz pro izolatéry PZ včetně kontroly izolace jiskrovou zkouškou Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
6. 12. 2021 –
7. 12. 2021
Vizuální kontrola svarů plastů dle OS 120/2014 Brno TESYDO, s.r.o. 2
6. 12. 2021 –
8. 12. 2021
Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
7. 12. 2021 30. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení Praha 8 Český plynárenský svaz 2
7. 12. 2021 Seminář pro pracovníky NDT, aktualizační, dozorový Rozdrojovice TESYDO, s.r.o. 2
9. 12. 2021 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
9. 12. 2021 –
10. 12. 2021
Aktualizační seminář pro VSP-Technolog a technik svařování plastů Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
10. 12. 2021 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
10. 12. 2021 Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 12. 2021 –
17. 12. 2021
Kurz pro montéry, opraváře VPZ - příprava ke zkouškám TIČR Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 12. 2021 TPG 702 04 (revize) – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
13. 12. 2021 –
15. 12. 2021
Přípravný kurz pro montéry plynových zařízení - příprava ke zkouškám TIČR Praha 4 WELDING PRAHA, s.r.o. 2
13. 12. 2021 –
17. 12. 2021
Kurz Technologů svařování Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
13. 12. 2021 Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva Ostrava - Vítkovice Revizní činnost s.r.o. 2
14. 12. 2021 Doškolovací seminář revizních techniků Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
14. 12. 2021 Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
16. 12. 2021 Školení protikorozní ochrany na plynovodech – Bezpečnost při práci a protikorozní ochrana Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2

Na dotaz

Datum Název akce Místo konání Pořadatel Body
OPV
1. 6. 2021 –
30. 12. 2021
Povolování staveb v BP a OP PZ zkušenosti s aplikací TPG 700 03 Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
1. 6. 2021 –
30. 12. 2021
Stavební zákon Praha 4, on-line Český plynárenský svaz 2
1. 6. 2021 –
30. 12. 2021
Odorizace zemního plynu Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 02 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
Kurz techniků protikorozní ochrany plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi - dle TPG 927 03 Havířov – Prostřední Suchá GASCONTROL, společnost s r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
Recertifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
školení podle TPG 927 02 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
školení podle TPG 927 03 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 7. 2021 –
31. 12. 2021
Certifikace pracovníků podle ČSN EN 15257 stupeň 2 a 3 Praha 9 ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o. 2
1. 6. 2021 –
30. 12. 2021
Novinky v oblasti vizuální kontroly plastů s ohledem na změnu ČSN EN 14 728 Úhonice UNO PRAHA, spol. s r. o. 2
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací