Aktuální číslo – 1/2022


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Plní nabídka středního plynárenského vzdělávání potřeby odvětví?
 • Aktivity Hospodářské komory ČR v oblasti vzdělávání
 • Informace ze škol (SOU plynárenské Pardubice, ČVUT FEL, ČVUT FS, Akademie řemesel Praha – SŠT)
 • Příprava kvalifikovaných pracovníků pro zavádění a provoz vodíkových technologií v ČR
 • Ostravský Svět techniky propaguje vodíkové technologie
 • Představení aktivit plynárenských společností na podporu vzdělávání (GasNet, NET4GAS, PP, RWE GS CZ, E.ON)
 • Registrovaná střediska odborného plynárenského vzdělávání při ČPS
 • Aktivity Cechu topenářů a instalatérů ČR v oblasti plynárenského vzdělávání
 • Průběžné vzdělávání revizních techniků a montérů vyhrazených plynových zařízení
 • Pozvánka do Plynárenského muzea
 • Představení Klubu plynárenské historie
 • ANKETA
 • Pohled do historie
 • Časopisecká hlídka
 • Stručně…
 • Jezdíme na plyn

Z ČINNOSTI ČPS

 • Pomáháme aneb Letní plynárenská škola
 • Tiskové zprávy
 • Ohlédnutí za e-Sympoziem 2021
 • Komentář k tvorbě pravidel praxe a technických norem v roce 2022
 • Členská základna ČPS
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Odborné vzdělávání v ČR

Marta Stará

Souhrn: V posledních letech důsledkem rychlého technologického vývoje dochází k výrazným proměnám na trhu práce. S příchodem digitalizace a robotizace výrobních procesů začalo docházet k tomu, že se požadavky na profese mění, postupně některé profese zanikají a nahrazují je nové. Tím se také čím dál více odráží potřeba na posilování společných prvků všeobecného základu, kladení důrazu na rozvoj klíčových kompetencí nejen s ohledem na dlouhodobé uplatnění na trhu práce, ale i na další profesní vzdělávání a na vytváření vhodných podmínek pro snazší přechod absolventů do zaměstnání. Proměny trhu práce, které mění stávající profese a vytváří profese nové, se musí promítat do vzdělávacího systému. Novou výzvou v oblasti středního odborného vzdělávání je nastavit vzdělávání tak, aby dokázalo připravit žáky i pro výkon profesí, které nám v současnosti nejsou známy a budou teprve na trhu práce vznikat.

Klíčová slova: Odborné vzdělávání, trh práce, školy, profese

Význam Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha v plynárenském vzdělávání

Karel Ciahotný, Tomáš Hlinčík

Souhrn: Nejvýznamnějším vysokoškolským učilištěm zaměřeným na problematiku plynárenství v Čechách je v posledních cca 70 letech Katedra koksárenství a plynárenství na VŠCHT Praha. Článek popisuje historický vývoj výuky plynárenství v Čechách v období od vzniku oboru plynárenství přes založení samostatné Vysoké školy chemicko-technologické a jedné z jejich fakult – Fakulty technologie paliv a vody, v rámci které vznikla Katedra koksárenství a plynárenství, až do současné doby. Za dobu své existence se katedra široce zapojila také do aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce jak na poli výměny studentů a zaměstnanců, tak i v oblasti společného řešení různých projektů.

Klíčová slova: VŠCHT Praha, plynárenství, katedra, ústav, vzdělávání

ROZHOVOR


Petr Zajíček – předseda Grémia pro OPV při ČPS

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací