Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

9/2021
období 5.–11. března 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnešní Newsletter nabídne aktuální témata věnovaná budoucí proměně energetiky přímo související s razantními plány EU na snižování emisí skleníkových plynů. Návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR předloží MPO ke schválení vládě do konce roku 2023, nicméně obrovský zájem o Modernizační fond již nyní ukazuje, že Česká republika je na změnu energetiky připravená. Dotkneme se také čisté mobility, neboť třetina zemí EU vyzvala Evropskou komisi, aby stanovila termín zákazu prodeje nových benzinových a naftových aut. Velmi zajímavý je také projekt na vybudování vodíkové městské části v Ostravě, který byl nedávno detailněji představen. Moravskoslezský kraj počítá s nasazením autobusů regionální dopravy s vodíkovým pohonem. Technická normalizace odkáže na důležitý dokument zaměřený na problematiku emisí metanu. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

05. 03. 2021

Zájem o Modernizační fond je obrovský

Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny a solární panely na střechách, včetně modernizace průmyslu se objevily v podaných 9 tisících záměrech za stovky miliard korun – takový zájem byl u předregistračních výzev ve 3 oblastech Modernizačního fondu. Na předregistrační výzvy na začátku dubna navážou ostré výzvy. Do oblasti teplárenství bylo registrováno více než 500 záměrů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 113 miliard korun, ne všechny záměry ale naplnily předběžně zveřejněné podmínky programů. Nejčastější volbou nové palivové základny je zemní plyn, se kterým počítá více než 45 % modernizovaných zdrojů.
09. 03. 2021

Ukrajina plánuje masivní navýšení domácí produkce zemního plynu

Producenti plynu na Ukrajině uvítali schválení nové hospodářské strategie Ukrajiny do roku 2030, která zahrnuje zlepšení podmínek pro těžbu plynu s cílem zajištění soběstačnosti v této oblasti. Informaci přinesl zahraniční server Platts. Ukrajina, jejíž produkce zemního plynu se dlouhodobě pohybuje kolem 20 mld. m3/rok, má velký nevyužitý potenciál v oblasti konvenčních i nekonvenčních ložisek zemního plynu stejně jako ložisek v Černém moři. Více zde
09. 03. 2021

Proces aktualizace Státní energetické koncepce ČR

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR předloží MPO ke schválení vládě do konce roku 2023. Úprava dokumentu má prodloužit horizont koncepce do roku 2050 a dále zohlednit přijaté závazky zejména na úrovni EU, závěry Uhelné komise a trend rozvoje moderních technologií. Současné znění koncepce schválila vláda v květnu 2015. Dosud platný materiál obsahuje nástin dlouhodobého vývoje české energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, jenž předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se měla stát jaderná energie, následovaná zemním plynem, ropou a ropnými produkty a obnovitelnými zdroji.
11. 03. 2021

Třetina zemí EU vyzvala Evropskou komisi, aby stanovila termín zákazu prodeje nových benzinových a naftových aut

Přestože Evropská unie vyvíjí v posledních letech značné úsilí v oblasti snižování emisí, ne ve všech sektorech se daří emise znatelně snižovat. Zatímco v oblasti výroby elektrické energie významně pomohl rozvoj využívání nízkoemisních zdrojů a náhrada uhlí plynem, v případě dopravy je zatím situace zcela jiná. Jedním ze zásadních kroků by mohlo být přijetí zákazu prodeje nových aut a dodávek poháněných benzinem či naftou. Evropská komise by měla představit striktnější emisní standardy pro nová vozidla letos v červnu v rámci balíčku legislativních opatření, která mají Unii pomoci snížit její emise do roku 2030 o alespoň 55 % a následně dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století.
10. 03. 2021

Ostrava se změní na vodíkové město

Stavbu vodíkové městské čtvrti oznámily společnosti Vítkovice, a.s. a česká průmyslová skupina Cylinders Holding, která je jedním z největších světových výrobců bezešvých ocelových lahví na technické plyny. Vodíkové město H2 District má vzniknout na někdejší haldě v ostravské Hrabůvce. Halda na dohled od centra Ostravy o více než 100 hektarech prošla s pomocí státu rozsáhlou rekultivací. Díky tomu zahrnuje umělé jezero a její poloha nahrává využití slunečních a geotermálních procesů. Podle společnosti Vítkovice to má být místo přátelské ke všem novým, udržitelným technologiím – od vodíku po solární a BioCNG řešení. První projekty by měly být hotové během tří let. H2 District pak poroste po desetiletí, informoval portál solarninovinky.cz. Počítá se s bytovými domy pro až 2 800 lidí, stadionem, obchody a centrem výzkumu vodíku. Rychlost výstavby bude závislá na postupu vývoje vodíkových technologií a investorech. Vodík se v Česku začíná uplatňovat také jako alternativní palivo pro městskou hromadnou dopravu. Nedávno ohlásil zájem o nasazení autobusů regionální dopravy s vodíkovým pohonem Moravskoslezský kraj, s vodíkovými autobusy počítá také Ústí nad Labem.

Legislativa

EU

Pozice CEER a ACER k návrhu revize nařízení TEN-E. Více zde

ČR

MPO
Příprava Národního plánu obnovy vrcholí. Více zde
Úvodní informace o energetické statistice v ČR. Více zde
MŽP
Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal obrovský zájem o Modernizační fond. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy. Více zde
ERÚ
ERÚ vyhlásil veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, která nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. Více zde

Technická normalizace

Zdroje emisí metanu

Průzkumy emisí a kvantifikační procesy jsou nezbytným základem pro pochopení zdrojů emisí metanu a jejich úrovně k vyhodnocení budoucích plánů na snižování emisí. V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace o dvou různých přístupech k provádění průzkumů emisí a technické podrobnosti o technologiích, které lze použít k identifikaci a kvantifikaci zdroje emisí metanu. Tyto informace jsou zaměřeny na devět zdrojů emisí metanu. Více zde
Podrobnější informace v případě zájmu podá Ing. Petr Štefl, petr.stefl@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
23. 03. 2021

Detekce úniku zemního plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
30. 03. 2021

Plynárenské armatury

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
20. 04. 2021

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z1 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 05. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka
https://www.high-endrolex.com/10