Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

37/2020
období 27. listopadu – 3. prosince 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Česko jako první v EU spustilo Modernizační fond, jehož cílem je přechod české energetiky na čisté ekologické zdroje. V aktualitách se dále zaměříme na kotlíkové dotace nebo na autobusy v Brně, které by měly v souvislosti s výstavbou nové bioplynové stanice začít jezdit na biometan. Podíváme se také na očekávaný vývoj cen energií a prozradíme, co zajímavého nabídne poslední blok e‑Sympozia. Legislativa upozorní na připravovanou veřejnou konzultaci EK k revizi evropských pravidel trhu s plynem a technická normalizace doplní informace výběrem normativních dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 11/2020. Pokud se Vám ještě do rukou nedostala publikace mapující významné mezníky z historie plynárenství, můžete si ji objednat na našem e-shopu. Příjemné čtení!

Aktuality

03. 12. 2020

Knižní ohlédnutí za historií plynárenství

V loňském roce jsme slavili 100. výročí od založení Českého plynárenského svazu, letos píšeme 100. ročník odborného časopisu pro plynárenství “PLYN”, jehož poslední číslo zaměřené na legislativní výzvy vyjde před Vánoci. Z důvodu pandemie koronaviru musela být na příští rok přesunuta také Podzimní plynárenská konference. Chcete-li si připomenout významné mezníky historie plynárenství nebo jen udělat někomu blízkému radost, můžete si na našem e-shopu objednat tematickou publikaci. Více zde
01. 12. 2020

Česko dá 150 miliard na ekologizaci energetiky

Česko spustilo Modernizační fond, jehož cílem je přechod české energetiky na čisté ekologické zdroje. Žadatelé se mohou hlásit do tzv. předregistračních výzev pro financování svých projektů. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají třech programů zaměřených na modernizace soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu. První ostré výzvy by měly být vypsány v prvním čtvrtletí 2021. Podle odhadu bude ve fondu do roku 2030 k dispozici asi 150 miliard korun z prodeje emisních povolenek.
27. 11. 2020

Statisíce kotlů se musí vyměnit

Statisíce kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech nesplní od září 2022 emisní normy a musí se odstavit. Na jejich výměnu zbývají pod hrozbou pokuty 50 tisíc Kč sotva dva roky. Úřady přichystaly jako pomoc při výměně další peníze z tzv. kotlíkových dotací. Více zde
30. 11. 2020

Autobusy na biometan budou jezdit v Brně

Už nyní má brněnský dopravní podnik vůbec největší českou flotilu autobusů jezdících na stlačený zemní plyn (CNG). Palivo, které je k životnímu prostředí šetrnější než nafta, však má do budoucna nahradit ještě ekologičtější varianta – biometan. Na jeho výrobě pro 160 vozů se přitom budou podílet samotní obyvatelé Brna. Vedení Brna ve spolupráci s městskou svozovou firmou Sako a soukromou odpadovou společností Suez chystá navzdory současnému „covidovému“ šetření na příští roky stavbu bioplynové stanice v Černovicích za téměř čtvrt miliardy korun, do níž budou „kukavozy“ přivážet biologicky rozložitelný odpad. Více zde
30. 11. 2020

Elektřina a plyn domácnostem nezdraží

Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti příští rok klesne v průměru o 1,7 procenta a u plynu o 1,6 procenta. Vyplývá to z oznámení Energetického regulačního úřadu, který část výsledné ceny energií stanovuje. Podobný vývoj cen očekávají i analytici, podle kterých mohou někteří lidé celkově za energie ušetřit stovky až nižší tisíce korun ročně. Záleží na konkrétní smlouvě, distribučním území a také k čemu danou komoditu využívají. U elektřiny tvoří regulovaná část stanovená ERÚ přibližně polovinu výsledné ceny, u plynu necelou třetinu. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé.
30. 11. 2020

Gazprom je kvůli slabému rublu ve vysoké ztrátě

Ruská plynárenská společnost Gazprom se ve třetím čtvrtletí propadla do ztráty 251,3 miliardy rublů (72,2 miliardy Kč), zatímco před rokem hospodařila s čistým ziskem 211,8 miliardy rublů. Firma dnes uvedla, že za zhoršením je pokles kurzu ruské měny. Ve čtvrtletí se také snížily tržby, a to jak v Rusku, tak za vývoz plynu do dalších evropských zemí. Ruská měna oslabila zejména kvůli dopadům pandemie způsobené šířením nového koronaviru.
03. 12. 2020

Poslední blok e‑Sympozia nabídne také téma vodíku

Problematiku vodíku představí projekt GETH2 v Německu. K dosažení klimatických cílů EU jsou kromě rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů a odpovídající elektrické infrastruktury potřebné další klíčové technologie. Konverze elektřiny vyrobené z obnovitelných energií na vodík hraje rozhodující roli v pokroku dekarbonizace i v těch oblastech, které nelze přímo elektrifikovat. Tyto technologie jsou známé jako Power-to-Gas nebo Power-to-X. Cílem projektu GETH2 je vytvořit základ pro celonárodní vodíkovou infrastrukturu, aby bylo možné účinně realizovat energetický přechod. Za touto iniciativou stojí společnosti a instituce, které se aktivně zavázaly k vytvoření konkurenčního trhu s vodíkem a k nezbytným úpravám právního a regulačního rámce.
Další podrobnosti o tomto projektu a jeho dopadu na ČR se můžete dozvědět v jedné z přednášek posledního bloku e‑Sympozia dne 9. 12. 2020. Více zde

Legislativa

EU

Evropská komise připravuje veřejnou konzultaci k revizi evropských pravidel trhu s plynem. Více zde
Emise skleníkových plynů Evropské unii v roce 2019 klesly na nejnižší úroveň za poslední tři desetiletí. Více zde

ČR

MPO
Do připomínkového řízení vstoupil návrh vyhlášky o energetickém posudku. Více zde
MŽP
Česko jako první v EU spouští Modernizační fond, konkrétně tzv. předregistrační výzvy. Více zde
ERÚ
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 11/2020

Níže je uveden výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 11/2020, které přímo či nepřímo souvisí s oborem plynárenství.

Oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

  • ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
  • ČSN EN 1359 Plynoměry – Membránové plynoměry
  • ČSN EN 13384-1+A1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
  • ČSN EN 13384-2+A1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny
  • ČSN EN ISO 21809-3 Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 3: Izolace obvodových svarů – Změna A1

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

  • ČSN EN ISO 7369 Potrubí – Kovové hadice a sestavy hadic – Slovník
  • ČSN EN 16436-1+A3 Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi – Část 1: Hadice a trubkové přívody
  • ČSN EN 15181+A1 Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
  • ČSN EN ISO 16964 Lahve na plyny – Sestavy pružných hadic – Specifikace a zkoušení
Pro více informací o těchto dokumentech je možné kontaktovat Bc. Lukáše Lasotu (lukas.lasota@cgoa.cz; 731 502 099).

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
9. 12. 2020

e‑SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 12. 2020

Seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 01. 2020

Opravy ocelových plynovodů do 5 bar, vč. revize TPG 702 08 platné od 1. 12. 2020, nové metody oprav

PŘIPRAVUJEME
19. 01. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení – TPG 605 02, TPG 959 01

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn