Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

11/2020
období 27. března – 2. dubna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

naše první on-line školení sklidilo pozitivní odezvu, proto pro Vás připravujeme hned několik dalších. Využijte poslední příležitost (7. 4. 2020) zúčastnit se on-line školení zdarma. Více informací najdete v části VZDĚLÁVÁNÍ a samozřejmě také na www.cgoa.cz. V aktualitách se budeme věnovat tématu výroby vodíku a snižování emisí skleníkových plynů ve světě, podíváme se i na současný stav naplněnosti zásobníků zemního plynu v Evropě a v neposlední řadě Vás upozorníme na nejnovější studii o potenciálu bioplynu a biometanu vydanou IEA. Pokud se Vás nějakým způsobem týká prokazování odborné způsobilosti Osvědčením v době nouzového stavu, věnujte prosím pozornost stanovisku TIČR. Legislativa informuje o veřejné konzultaci k hodnocení dopadů při navýšení klimatických cílů do roku 2030 a technická normalizace se zaměří na Změnu 1 TPG 704 01, která bude brzy předložena ke schválení. Dovolte nám popřát Vám za celý kolektiv ČPS veselé Velikonoce, i přestože letos budou probíhat v karanténním režimu, věříme, že je prožijete ve zdraví a pohodě!

Aktuality

02. 04. 2020

Sledujte naše další ON-LINE školení

02. 04. 2020

V Rotterdamu vyroste unikátní zařízení na výrobu zeleného vodíku

Finská společnost Neste ve své rafinerii v nizozemském Rotterdamu plánuje používat na výrobu biopaliv "zelený" vodík. Speciální vysokoteplotní elektrolyzér o výkonu 2,6 megawattu jí dodá německá firma Sunfire, ve které vlastní minoritní podíl i český ČEZ. Půjde o vůbec první zařízení svého druhu s více než megawattovým výkonem na světě. Více zde
01. 04. 2020

Nová studie IEA o potenciálu bioplynu a biometanu

Podle nejnovější studie Mezinárodní energetické agentury (IEA) může bioplyn a biometan uspokojit 20 % dnešní poptávky po zemním plynu. Studie poskytuje odhady udržitelného potenciálu pro dodávku bioplynu a biometanu na základě podrobného posouzení dostupnosti surovin a výrobních nákladů ve všech regionech světa. Ty tvoří základ výhledu nabídky a poptávky po bioplynu a biometanu do roku 2040, a to na základě scénářů předložených ve World Energy Outlook. Mezi klíčové oblasti zájmu patří, jak velkou roli mohou tyto plyny hrát při transformaci globálního energetického systému, kde leží příležitosti a potenciální hrozby, a co mohou vlády a průmysl udělat pro podporu udržitelného růstu v tomto odvětví. Více zde
30. 03. 2020

Evropské zásobníky jsou na konci zimy rekordně plné

Evropské zásobníky zemního plynu jsou na konci zimy rekordně zaplněné, jejich kapacita je naplněna z více než 50 %. Hlavním důvodem je zvýšený dovoz zkapalněného zemního plynu a relativně teplá zima, která omezila spotřebu plynu v teplárenství. Více zde
27. 03. 2020

Stanovisko Technické inspekce České republiky k prokazování odborné způsobilosti Osvědčením v době nouzového stavu

Za účelem omezení pohybu osob ze zdravotních důvodů Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., upravuje režim vydávání Osvědčení vydávaných podle §6, odst 1) písm. d). takto: Osoby, jimž skončila platnost osvědčení během nouzového stavu, mohou na území České republiky vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvědčení, a to po dobu trvání nouzového stavu.

TIČR ode dne 23. 3. 2020 pozastavuje vydávání osvědčení a přijímání žádostí o přezkoušení. K obnovení činnosti dojde bezodkladně po skončení nouzového stavu. Více zde
02. 04. 2020

BNEF: “Čistý” vodík by mohl snížit globální emise skleníkových plynů až o 34 %

Nová studie z dílny BNEF „Hydrogen Economy Outlook“ uvádí, že by rozvoj využití „čistého“ vodíku mohl vést ke snížení globálních emisí skleníkových plynů až o 34 %. To by však bylo možné pouze za předpokladu, že budou nastaveny politiky, které pomohou nastartovat toto odvětví, a ve finále povedou k poklesu ceny tohoto paliva. Více zde

Legislativa

EU

Veřejná konzultace k hodnocení dopadů při navýšení klimatických cílů do r. 2030. Více zde
Návrh směrnice týkající se průmyslových emisí. Více zde

ČR

ČÚZK
Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje. Více zde
MMR
Ke stavebnímu zákonu jsou již vypořádány ¾ připomínek. Více zde
ERÚ
Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství. Více zde

Technická normalizace

Změna 1 TPG 704 01 – koeficienty současnosti

Na základě zadání od plynárenských distribučních společností zpracovala VŠCHT v r. 2017 pro ČPS studii, jejím předmětem bylo ověření platnosti koeficientů současnosti provozu plynových spotřebičů, uvedených v TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“. Výstupem studie byl návrh nových koeficientů současnosti, které byly po dobu dvou let ověřovány v praxi, při výpočtech a ověřování kapacity plynovodních přípojek a domovních plynovodů. V říjnu r. 2019 odsouhlasila Technická koordinační komise ČPS zapracování nových koeficientů současnosti formou Změny 1 do TPG 704 01. V současné době je ukončeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1, vypořádány byly všechny připomínky a konečné znění Změny 1 je připraveno k projednání Technickou schvalovací komisí ČPS.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020:

ŠKOLÍME ON-LINE

07. 04. 2020

Metodika pro dočasné uzavírání průtoku média v potrubí (ON-LINE) – Zdarma

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 04. 2020

Doškolovací seminář pro revizní techniky a montážní pracovníky plynových zařízení (ON-LINE)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
21. 04. 2020

Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01, výroba, skladování, montáž (ON-LINE)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
ČPS nejméně do 30. 4. 2020 nepořádá vzdělávací akce v učebně, nabízí však školení on-line. Připojte se na Vašem notebooku či mobilním telefonu, z pohodlí domova či kanceláře! Více informací na www.cgoa.cz.

DOPORUČUJEME

26. 05. 2020

Stavební zákon

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn