Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

37/2019
období 15.–28. listopadu 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

adventní čas začíná a my Vám přinášíme tip na zajímavý dárek – zbrusu novou publikaci mapující 100letou historii plynárenství vydanou při příležitosti našich letošních oslav. V aktualitách Vám nabídneme debatu o cenách energií v pořadu 90’ ČT24, rozhovor s Martinem Slabým nejen o vytápění pro časopis Můj dům i řadu důležitých zpráv směřujících k dění v Rusku, Polsku, Francii či Švýcarsku. Energetičtí regulátoři doporučují legislativní a regulační opatření na podporu dekarbonizace evropského energetického sektoru, o tom informuje legislativa, která upozorní rovněž na novelu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Technická normalizace se věnuje vypořádání připomínek ke konečnému návrhu revize TPG 921 02. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

28. 11. 2019

Významné milníky stoleté historie ČPS

Nová publikace je vydána při příležitosti významného jubilea – 100. výročí založení Českého plynárenského svazu. Přibližuje klíčové události, které povětšinou pozitivně, ale bohužel někdy i negativně ovlivnily vývoj československého a českého plynárenství a svazové činnosti. Nově si jí můžete objednat na e-shopu za 370,- Kč vč. DPH.
28. 11. 2019

Diskuze o cenách energií v r. 2020

Ve čtvrtečním pořadu 90’ ČT24, který nabídl zajímavou diskuzi o aktuálních cenách elektřiny, plynu, možnostech úspor i možné predikci vývoje cen v dalších letech, vystoupila také Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Více zde
26. 11. 2019

Rusko hodlá začátkem prosince spustit provoz plynovodu Síla Sibiře vedoucího do Číny

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájí 2. prosince prostřednictvím telemostu provoz plynovodu Síla Sibiře, kterým bude proudit ruský plyn do Číny. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Síla Sibiře je s náklady 55 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč) doposud nejdražším ruským plynovodem, napsala agentura DPA. Více zde
22. 11. 2019

Do Polska dorazil tanker s americkým plynem pro Ukrajinu

Do polského terminálu pro příjem zkapalněného zemního plynu (LNG) dorazil tanker s plynem ze Spojených států, který je určen pro Ukrajinu. Přestože Ukrajina v současné době nemá žádné možnosti pro přímé dodávky LNG, jednou z možností je právě dodávka plynu přes Polsko. Ukrajina se po dlouhá desetiletí spoléhala na dovoz zemního plynu z Ruska, jeho nákup však ke konci roku 2015 pozastavila a nyní musí své potřeby pokrývat dovozem z Evropy. Více zde
21. 11. 2019

Nečekejte, až se zima zeptá – rozhovor s Ing. Martinem Slabým

Pane předsedo, řada domácností se v dnešní době rozhoduje mezi plynovým a kondenzačním kotlem. Které řešení doporučujete? Jako energetik a ekonom nemohu nevidět vývojový skok směrem ke kondenzačnímu kotli. Více zde
19. 11. 2019

Francie by v budoucnu mohla zemní plyn v plynovodech mísit se "zeleným" vodíkem

V rámci úsilí o snížení uhlíkových emisí by do roku 2030 mohla být nově do francouzského plynárenské soustavy přiváděna směs zemního plynu s vodíkem. GRTgaz, GRDF, Elengy a další provozovatelé plynárenské infrastruktury uvedli, že by francouzská plynárenská síť mohla zpočátku používat směs zemního plynu s 6 % vodíku. Doporučili, aby vláda stanovila cíl 10 % do roku 2030, později až 20 %. Provozovatelé na konferenci v Paříži uvedli, že by síť mohla být přizpůsobena tak, aby změny byly co nejlevnější. Více zde
19. 11. 2019

Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)

Dne 19. 11. 2019 se uskutečnilo v sídle ČPS školení týkající se využití LNG. Program se zaměřil na tato témata:
  • Národní akční plán čisté mobility a role biometanu v dopravě
  • Použití LNG v dopravě a náhradním zásobování sítě
  • Aplikace LNG a bioLNG pro Českou republiku
  • LNG jako virtuální plynovody v praxi – možnosti a omezení
Školení bylo určeno pro pracovníky plynárenských přepravních a distribučních společností, revizní a bezpečnostní techniky, zhotovitelské firmy, projektové a konzultantské firmy. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
16. 11. 2019

Zelená pro první průmyslové zařízení Power-to-Gas ve švýcarském městě Dietikon

Na rok 2021 je plánováno zprovoznění prvního švýcarského zařízení Power-to-Gas pracujícího na principu mikrobiologické přeměny vodíku na metan. Ve spolupráci německých technologických a vývojových partnerů, dvou dceřiných společností Viessmann microbEnergy a Schmack Biogas a dále společnosti Siemens postaví švýcarská energetická společnost Limeco největší světové zařízení pro přeměnu elektřiny na plyn PtG. Více zde

Legislativa

EU

Dohoda o rozpočtu EU na rok 2020: Řešení změny klimatu a plnění dalších priorit EU. Více zde
Prohlášení Evropské komise k přijetí nová "energetické" úvěrové politiky European Investment Bank Group. Více zde
Energetičtí regulátoři doporučují legislativní a regulační opatření na podporu dekarbonizace evropského energetického sektoru. Více zde
Vodík je připraven vytvořit ekonomiku s nulovými emisemi, potvrzuje fórum zúčastněných stran FCH JU. Více zde

ČR

Jednání vlády 25. 11. 2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací – schváleno.
PSP ČR
Předložen poslanecký návrh novely energetického zákona (tisk 651) – omezení prodeje obecním nařízením.
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů – schváleno 6. 11. 2019.
Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – schváleno 8. 11. 2019.
Sbírka zákonů
Vyhláška 305/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
MMR
Návrh stavebního zákona + změnový zákon – meziresortní připomínkové řízení. Více zdezde
MPO
Novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii – meziresortní připomínkové řízení. Více zde
Doplnění dokumentu Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Více zde
Co musí splňovat nové stavby ohledně energií? Odpovídá MPO. Více zde
Požadavky na energetickou náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020. Více zde
Výstavba nového jaderného bloku Dukovan by měla začít v roce 2029. Více zde
MŽP
Hmotnými rezervami se bude zabývat Bezpečnostní rada státu. Složení strategických zásob musí odpovídat 21. století. Více zde
Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů? Více zde
Nová nařízení k ekodesignu výrobků. Více zde
MPSV
Návrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Více zde
MŽP
Změna vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích – v meziresortním připomínkovém řízení. Více zde
MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k polskému záměru rozšířit těžbu na dole Turow. Více zde
Věstník MŽP (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů, Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší). Více zde
ERÚ
Změna vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou – meziresortní připomínkové řízení. Více zde
Změna vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví – meziresortní připomínkové řízení. Více zde
Pravidla trhu s elektřinou – konzultační proces. Více zde
OTE a.s.
Měsíční zpráva OTE za říjen 2019. Více zde
Aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 29) a pro plynárenství (Revize 17). Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu“

Připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 921 02 proběhlo od 26. 9. 2019 do 18. 10. 2019. Jednání k vypořádání připomínek obdržených v rámci tohoto připomínkového řízení se konalo dne 22. 11. 2019 v sídle ČPS za účasti zástupců DSO, ČPS a zpracovatele revize. Na jednání byly diskutovány jednotlivé připomínky, způsob jejich vypořádání a návrh úpravy textu článků, který rozeslal zpracovatel revize v předstihu jako podklad pro jednání. V závěru jednání bylo dohodnuto, že konečný návrh revize TPG 921 02, upravený v průběhu jednání, rozešle ČPS do dalšího kola připomínkového řízení, více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

9. 12. 2019

Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení (zkušenosti z praxe)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
12. 12. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
14. 1. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

PŘIPRAVUJEME
21. 1. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn