Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

26/2019
období 30. srpna – 5. září 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na Podzimní plynárenskou konferenci, která se bude konat za 2 měsíce, se můžete již nyní začít registrovat. Hlavním tématem je role plynů ve strategiích a oslavy 100 let ČPS. Program této významné akce se může pyšnit takovými jmény, jakými jsou Klaus-Dieter Borchardt (zástupce Evropské komise), Karel Havlíček (MPO), Richard Brabec (MŽP), James Watson (generální tajemník eurogas), Vladimír Dlouhý (prezident HK ČR) i zástupci NGVA Europe nebo DVGW a řada dalších. Podrobnější informace naleznete v úvodní aktualitě. Legislativa dnes poukáže na celoevropské srovnání nákladové efektivity přepravy plynu v rámci projektu CEER nebo na veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021–2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Technická normalizace pro změnu přiblíží stoplování plynovodu. Nezapomeňte se rovněž podívat na aktualizovaný kalendář školení plánovaných do konce tohoto roku, viz vzdělávání. Budeme se těšit na setkání s Vámi třeba právě na některé z našich akcí. Jsme tu pro Vás!

Aktuality

05. 09. 2019

26. ročník Podzimní plynárenské konference (PPK)

Letošní PPK bude vyjímečná. Nejen proto, že bude tematicky zaměřena na roli plynů ve strategiích v kontextu světovém i domácím, ale i z toho důvodu, že nabídne ohlédnutí za minulostí – konkrétně zde vyvrcholí letošní program oslav 100 let od založení ČPS. Více informací naleznete na ppk2019.cgoa.cz. Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání na tuto jedinečnou akci!
05. 09. 2019

Víc obnovitelných zdrojů energie rozpočet dál nezatíží a pomůže ekonomice

Navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v ČR na více než 23 % v roce 2030 lze dosáhnout bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Navíc to pomůže modernizaci energetického sektoru a podpoří českou ekonomiku. Vyplývá to ze studie Deloitte Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030. Základní scénář současného Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) přitom počítá s podílem 20,8 %. Vyšší podíl po Česku požaduje Evropská komise. Více zde
03. 09. 2019

Společný projekt zkoumá možnosti kamionů na LNG. Testování se účastní Pema, Scania a Yusen Logistics

Využívání zkapalněného zemního plyn LNG v silniční nákladní dopravě začaly v Česku společně testovat pronajímatel silničních vozidel Pema, výrobce Scania a logistická firma Yusen Logistics. Projekt je zaměřen na minimalizaci emisí oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší. Testování má přinést přesná a reálná data o spotřebě paliva, o reálných možnostech tankování, kilometrovém dojezdu a dalších údajích o provozu nákladních souprav poháněných LNG. Více zde
02. 09. 2019

USA s Polskem zaútočily na Rusko: Chtějí zabránit ruským dodávkám plynu

Spojené státy s Polskem a Ukrajinou zaútočily na Rusko. Státy se dohodly na posílení spolupráce při dodávkách plynu do regionu, který je nadále závislý na zásobování z Ruska. Polsko plánuje zvýšit export dovezeného amerického plynu na Ukrajinu. Více zde
30. 08. 2019

Nový letištní tahač Linde bude vybaven palivovými články. Vodík pro jeho pohon mohou podpořit dotace

Linde Material Handling připravuje další techniku poháněnou palivovými články. Tahač P250 s tažnou kapacitou 25 tun určený pro letištní logistiku výrobce představí v říjnu na veletrhu Airport Europe 2019. Manipulační elektrické vozíky poháněné palivovými články se postupně stávají perspektivním řešením pohonu. Umožňují rychlé doplňování paliva a efektivní bezemisní provoz. Více zde
30. 08. 2019

Největší ložisko zemního plynu v Evropě se má uzavřít podstatně dříve než rozhodla nizozemská vláda

Zatímco v oblasti spotřeby zemního plynu se dá v Evropské unii očekávat spíše růstový trend, v oblasti těžby je očekávaný trend zcela opačný. Jedním z důvodu je i klesající těžba ložiska Groningen – především díky tomuto ložisku Nizozemsko patří k největším těžařům zemního plynu v Evropské unii. V rámci Evropy pak více zemního plynu těží pouze Norsko, které ovšem není členskou zemí EU. Více zde

Legislativa

ČR

PS PČR
Písemná interpelace poslankyně Dany Balcarové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci prodeje elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi. Více zde
MPO
MPO informuje o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vyšlo již šesté číslo zpravodaje OPIK. Více zde
Další krok k výstavbě nových jaderných zdrojů. Dukovany II získaly od MŽP souhlasné stanovisko EIA. Více zde
MŽP
Novinky pro povinnou revizi kotlů: limit na cenu a jednotná databáze pro vyhledávání techniků. Více zde
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. Více zde
Blíží se konec výzvy na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem, část prostředků je stále k dispozici. Více zde
ERÚ
Veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021–2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Více zde
Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství. Více zde
Sbírka
Vyhláška 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (částka 91).
Zákon č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

EU

EK
Státní podpora – EK schvaluje kompenzaci nepřímých nákladů na emise energeticky náročným společnostem v Polsku. Více zde
Biopaliva – soulad programu Universal Feed Assurance s kritérii udržitelnosti. Více zde
Biopaliva – soulad britského systému pro zajištění obchodu pro kombinované plodiny s kritérii udržitelnosti. Více zde
CEER
Celoevropské srovnání nákladové efektivity přepravy plynu. Více zde

Technická normalizace

Nové technologie – stoplování STL plynovodu DN 500, 300 kPa

Zástupci TO ČPS byli přizvání k opravě STL plynovodu DN 500 v Praze 10 – Hostivaři. Na tomto plynovodu byl zjištěn únik zemního plynu na trasovém uzávěru (TU), který byl v rámci opravy odstraněn. STL plynovod DN 500 je výstupním potrubím z nedaleké VTL RS a oprava TU musela být provedena „bez odstávkovým“ způsobem. Z tohoto důvodu bylo zřízeno dočasné potrubí (bypass) PE dn 225 mm, které bylo také pomocí přechodky PE/ocel na toto stoplovací zařízení napojeno (výstup stoplovacího zařízení, pro možné přírubové napojení bypassu, je DN 300), viz foto. Oproti jiným metodám přerušení dodávky plynu v potrubí (např. balonování) měla tato zvolená technologie tu výhodu, že nemuselo dojít ke snížení provozního tlaku v potrubí. Podrobnější informace budou obsaženy v článku, který se připravuje pro časopis PLYN.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

10. 09. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
11. 09. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení, NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
24. 09. 2019

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
08. 10. 2019

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
15.–16. 10. 2019

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru – Brno

Připravujeme

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn