Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

25/2023
období 24. listopadu – 7. prosince 2023

Aktuality

Vážení partneři,

s posledním letošním Newsletterem bychom vám všem rádi poděkovali za vynikající spolupráci v oblasti plynárenství během celého tohoto roku. Váš aktivní přístup přispěl k dosažení společných cílů a úspěchů, čehož si velmi vážíme.

Současně nám dovolte popřát vám krásné a klidné Vánoce plné radostných okamžiků s vašimi blízkými. Děkujeme vám ještě jednou za důvěru a přejeme úspěšný vstup do nového roku. Těšíme se na další společné projekty a výzvy při budování prosperující moderní energetiky, kde hlavní slovo bude hrát PLYN.

Se srdečným vánočním pozdravem

TÝM ČPS

24. 11. 2023

GasNet zahájil prodej bioLNG

Společnost GasNet, největší tuzemský distributor plynu a český lídr v LNG pro nákladní silniční dopravu, spustila prodej nízkoemisního zkapalněného biometanu (bioLNG). Je to poprvé v Česku, kdy budou moci řidiči kamionů tankovat toto unikátní obnovitelné palivo. Ve srovnání s dieselovým motorem má bioLNG až o 95 % nižší emise oxidu uhličitého. V ČR je aktuálně registrováno okolo 70 tisíc těžkých nákladních vozidel s tradičním pohonem. BioLNG nabízí jediné skutečně dostupné a efektivní řešení, jak v tomto sektoru snížit emisní stopu i související náklady na emisní povolenky, které mají v dopravě začít platit v roce 2027. BioLNG bude možné tankovat na celkem šesti plnicích stanicích GasNetu. Aktuálně poslední dokončenou stanici v Klecanech u Prahy společně se zástupci firmy slavnostně otevřel začátkem listopadu také ministr životního prostředí České republiky, Petr Hladík.

„Zahájením prodeje nízkoemisního bioLNG otevíráme novou kapitolu zelené nákladní silniční dopravy na tuzemském trhu. Toto unikátní palivo představuje vrchol čisté kamionové mobility,“ říká Martin Gebauer, generální ředitel skupiny GasNet.

BioLNG se vyrábí ze zbytků potravin, zemědělského odpadu nebo dokonce z kalu odpadní vody. Zkapalněný biometan je možné získat prakticky z jakéhokoliv biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o velmi pokročilé palivo cirkulární ekonomiky. V porovnání s naftou nevypouští motor na zkapalněný plyn žádné pevné částice ani oxidy síry. Emise oxidů dusíku jsou u zkapalněného plynu nižší až o 70 % a plynové kamiony jsou tišší až o 9 dB, což je obrovská výhoda při provozu v obydlených oblastech.

Česká republika se prostřednictvím evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie zavázala k naplňování klimatických cílů EU. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 14,5 % nebo dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 29 % do roku 2030. Více zde

28. 11. 2023

Evropský plynárenský balíček: Evropský parlament schválil nová pravidla pro vodík

Zákonodárci Evropské unie dokončili schvalování první části vodíkového a plynárenského balíčku EU. Pravidla, která byla původně navržena v prosinci 2021, stanoví podmínky pro investice do vodíkové infrastruktury a upřednostňují těžko dekarbonizovatelná odvětví, jako je ocelářství a chemický průmysl. Jeden z kompromisů, na kterém se nakonec vyjednavači shodli, je tzv. unbundling. Ten bude v oblasti obnovitelných plynů nakonec volnější, než jaký byl v původním návrhu Evropské komise a napomůže tak rozvoji budoucího trhu s obnovitelnými plyny a vodíkem.

Zástupci evropské legislativy považují za úspěch také přijetí nových pravidel pro ochranu spotřebitelů. Ti mají získat větší práva a podporu při přechodu na dodávky plynu bez fosilních paliv. Přijata byla také pravidla, která mají zabránit odpojování domácností od soustav. I přes pozitivní reakci zákonodárců vyvolalo konečné znění balíčku kritiku. Německý think-tank Agora Energiewende například uvedl, že nová pravidla uvalí na daňové poplatníky zbytečně vysoké náklady, ztíží vstup nových výrobců vodíku a amoniaku z obnovitelných zdrojů na trh, a navíc ani nevyjasňují, co se považuje za "nízkouhlíkový" vodík a biometan. Prozatím tak má Unie pouze definici zeleného vodíku, která je velmi restriktivní.

Vodík je pro EU jednou z klíčových komodit energetického přechodu. Dohodu nyní bude muset schválit Parlament a země EU prostřednictvím Rady. Zásadní změny se ovšem neočekávají. Formálně by měla být nová legislativa schválena v březnu příštího roku.

25. 11. 2023

Technická konference SymGas v dubnu 2024

Již brzy odhalíme program 2. ročníku technické konference SymGas, který právě pečlivě připravuje odborná programová komise. Zaměří se na problematiku emisí metanu, odběrná plynová zařízení, novinky v oblasti provozu, údržby a bezpečnosti plynárenské soustavy, vodík i měření kvality plynu. Těšíme se na osobní setkání opět v dubnu, a to již tradičně v hotelu Pyramida v Praze. Neváhejte a poznamenejte si termín konání této jedinečné akce!

06. 12. 2023

Export plynu z Norska v listopadu dosáhl nejsilnějších hodnot od ledna

S koncem tradiční podzimní údržby a nástupem topné sezóny se začal vývoz zemního plynu z Norska opět zotavovat. Dodávky plynu z Norska se v průběhu listopadu dostaly na vůbec nejvyšší hodnotu od konce ledna, což pomohlo udržet zásobníky plynu napříč EU téměř zcela naplněné do začátku prosince. Dodávky by měly zůstat silné i průběhu následujících týdnů, kdy není plánována téměř žádná údržba.

Norsko se po loňském výrazném propadu dodávek zemního plynu z Ruska stalo vůbec největším dodavatelem plynu na evropský trh. Podle dat S&P Global Commodity Insights Norsko v průběhu listopadu vyvezlo skrz plynovody vedoucí do Spojeného království a zemí kontinentální Evropy celkem 9,85 miliard metrů krychlových plynu. Norský export tak oproti říjnu vzrostl o 8 %, a vyšplhal se na vůbec nejvyšší hodnoty od letošního ledna. Od začátku roku Norsko vyvezlo skrz plynovody celkem 94,1 miliard metrů krychlových. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o zhruba desetinu méně.

Letošní vývoz omezila především silná údržba a prodlužování odstávek v průběhu léta a podzimu, stejně jako řada neplánovaných odstávek. Na intenzivnější údržbě v průběhu letošního roku se podle S&P Global podepsal dluh z let minulých. V letech 2020 a 2021 průběh odstávek narušila koronavirová pandemie a v loňském roce snaha o maximalizaci vývozu během vrcholu energetické krize. V minulých letech Norsko vyváželo plyn skrz plynovody tradičně do Spojeného království, Německa, Francie, Belgie a Nizozemska. Od loňského listopadu však norský plyn teče i skrz plynovod Baltic pipe, který propojil infrastrukturu v Severním moři se soustavami Dánska a Polska. V letošním roce tak do terminálu Nybro, který propojuje norskou plynárenskou infrastrukturu s Dánskem, přiteklo 744 milionů metrů krychlových plynu. Norsko tak od konce loňského roku mírně omezilo dodávky plynu do jiných zemí, a to zejména do Francie.

24. 11. 2023

Státy EU a europoslanci se dohodli na regulaci emisí metanu v energetice

Zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu v polovině listopadu dokončili vyjednávání o předpisu, který by pro energetické společnosti zavedl požadavky ohledně hlášení emisí metanu a jejich omezování. Oznámila to Rada EU po jednáních, která se protáhla do brzkých ranních hodin. V případě potvrzení předběžné dohody by se nařízení vztahovalo na dodavatele ropy, plynu a uhlí včetně firem dovážejících suroviny do unie.

Chystaná norma představuje první pokus EU o regulaci emisí metanu, které výrazně přispívají ke skleníkovému efektu, a tedy k oteplování klimatu. Nařízení je součástí strategie Fit for 55, která má EU nasměrovat k 55procentnímu snížení uhlíkových emisí do konce dekády oproti roku 1990.

Proti uvolňování metanu do ovzduší chce unie bojovat skrze povinné kontroly a hlášení pro zpracovatele fosilních paliv. Různé povinnosti se v tomto směru budou zavádět během čtyř let po vstupu nařízení v platnost a součástí plánu jsou také požadavky na opatření zmírňující produkci daného skleníkového plynu, uvádí tisková zpráva Rady EU. Na dovozce fosilních paliv by se povinnost monitorovat emise vztahovala od začátku roku 2027.

24. 11. 2023

Biometan a vodík pro učitele škol

Ve spolupráci společnosti GasNet a Českého plynárenského svazu proběhlo školení učitelů středních škol k elektronické brožuře, věnující se úvodu do tematiky nových plynů, biometanu a vodíku. Zúčastnilo se ho téměř 20 zástupců škol z celé České republiky. Den zahájila návštěva Plynárenského muzea v pražské Michli, kam učitelé mohou své žáky přivést. Tématika nových plynů byla přednášejícími nejen zasazena do celkového kontextu klimatických změn a dekarbonizace, ale také jednoduše vysvětlila základní procesy při výrobě a vtláčení biometanu a praktické informace o použití vodíku i o reálných možnostech výroby nízkouhlíkového vodíku v České republice. Děkujeme přednášejícím, že si našli čas věnovat se takto zprostředkovaně výchově mladé plynárenské generace. S e-publikací Biometan a vodík pro mladé se i vy můžete seznámit zde. Jednotlivá videa Nové plyny, Biometan a Vodík najdete na YouTube Českého plynárenského svazu.

Legislativa a strategie

EU

Evropská komise zveřejnila zprávu o trhu s plynem za 2. čtvrtletí 2023. Více zde

Evropská komise předložila 166 přeshraničních projektů, které pomohou naplnit cíle Green Dealu. Více zde

ČR

Energetický regulační úřad vydal cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství pro rok 2024. Více zde

Zpráva o implementaci Modernizačního fondu v ČR. Více zde

Technická normalizace

Stanovisko o připojování spotřebičů v domech a bytech a revize TPG 605 02

V rámci Technického odboru ČPS bylo připraveno a vydáno stanovisko č. 18/2023 o připojování spotřebičů v domech a bytech. Bylo využito dotazu na podmínky umístění konkrétního spotřebiče k vypracování stanoviska, jež se může obecně uplatnit při umisťování, připojování a uvádění do provozu různých druhů spotřebičů a jejich odpojovaní a vyřazení z provozu v bytových a domovních rozvodech.

V polovině prosince bude zaslán konečný návrh revize TPG 605 02 „Regulační stanice, regulační zařízení” do připomínkového řízení. Revize těchto technických pravidel praxe reaguje na vydání zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a upřesňuje některé oblasti působnosti normy ČSN EN 12186.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

16. – 17. 4. 2024

Technická konference SymGas                             

PŘIPRAVUJEME
23. – 24. 10. 2024

Podzimní plynárenská konference                             

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.