Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

24/2023
období 3. – 23. listopadu 2023

Aktuality

22. 11. 2023

Biometan může do roku 2030 nahradit až pětinu dováženého plynu do ČR

Biometan vyrobený v České republice může do roku 2030 nahradit až pětinu dodávek fosilního zemního plynu z dovozu. Jeho rozvoj je důležitý pro dekarbonizaci české energetiky. Vyplývá to z pokladů, které zveřejnil Svaz moderní energetiky. Podotkl, že podle dat z loňského roku se v ČR vyrobí kolem 1,2 milionu metrů krychlových biometanu ročně.

Svaz uvedl, že podle poslední aktualizace evropské směrnice o obnovitelných zdrojích (RED) by Česko mělo do konce desetiletí vyrábět kolem 700 milionů metrů krychlových biometanu ročně. Poukázal na to, že dosažení takových cílů vyžaduje výrazné investice do nových biometanových stanic. Stát v polovině srpna vypsal první vlnu dotací na podporu budování nových bioplynových stanic. Ve výzvě je připravena miliarda korun. Pro dosažení stanovených cílů to ale podle Svazu stačit nebude. Podle vedoucího biometanové sekce sdružení CZ Biom Martina Schwarze musí stát podpořit produkci biometanu i v Národním klimatickém a energetickém plánu a Státní energetické koncepci.

Podle Svazu je v ČR nyní zhruba 570 bioplynových stanic, z toho 400 v zemědělství. Dále je v ČR přes 100 komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod s produkcí kalového plynu a asi 70 výroben s produkcí skládkového plynu. Bioplyn se primárně používá na výrobu elektřiny, v některých případech také na výrobu tepla.

12. 11. 2023

Ohlédnutí za Podzimní plynárenskou konferencí 2023

Co Vás napadne, když se řekne Tábor ve dnech 11. - 12. října? Pojďte si připomenout jedinečnou atmosféru Podzimní plynárenské konference 2023, pokud jste měli tu možnost a byli tam s námi! Video zde

Jestliže ne, nezoufejte. Příští rok se můžete těšit již na jubilejní 30. ročník!

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, kteří tento intenzivní dialog o transformaci plynárenství podpořili.

15. 11. 2023

USA během čtyř let zprovozní dalších 5 LNG terminálů

Má-li se Evropská unie do konce roku 2027 zcela zbavit dovozu ruského zemního plynu, část náhradních dodávek může pocházet ze zemí Severní Ameriky. V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických má totiž vyrůst celkem 10 nových exportních terminálů. Severní Amerika tak dále posílí svoji pozici největšího exportéra LNG na světě. Většina exportní kapacity bude vybudována na východním pobřeží. Dva kanadské LNG terminály s celkovou kapacitou 21 mld. m3 budou uvedeny do provozu na západním pobřeží. První dva z amerických LNG terminálů – Golden Pass a Plaquemines – mají být spuštěny již v roce 2024.

23. 11. 2023

Evropská komise ulevila českým zásobníkům, v únoru mohou být méně zaplněné

Evropská komise stanovila jednotlivým členským státům množství plynu, které musí být uskladněno v průběhu roku 2024 v zásobnících plynu na jejich území. České republice povinné množství plynu pro únor snížila, a to o pět procentních bodů. Česku tedy postačí zaplnění zásobníků na 40 % jejich skladovací kapacity.

17. 11. 2023

Nově vznikající spolupráce plynárenství a mladé generace v Liberci

Exkurze žáků Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci na okrsek GasNet a ukázka svařování společnosti Progres Liberec zaujala jak žáky, tak jejich učitele odborných předmětů. Účastníci viděli 7 stanovišť, počínaje novou moderní svářečkou společnosti Progres Liberec, dále zařízením na přerušení průtoku plynu, fungováním dispečinku a pohotovostní služby, v HR okénku hovořili o svých dosavadních brigádách a směřování do budoucna, viděli také praktickou ukázku vytyčování trasy plynovodu za použití přístrojů a markerů. Na stanovišti měření se seznámili s různými druhy přepočítávačů pro velkoodběratele a plynoměry pro domácnosti, v regulační stanici pak s jejími zařízeními a projektovou dokumentací.

Žáci navštěvující obor instalatér a mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení, kteří se exkurze zúčastnili, mají možnost ucházet se o odbornou praxi ve výše uvedených dvou společnostech. Exkurzi předcházelo plynárenské dopoledne, v němž společnosti představily svou činnost a zazněly také odborné přednášky například o moderních technologiích pro rekonstrukce plynovodů. Všemi těmito aktivitami se prohlubuje spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu a dává naději na otevření jednoletého zkráceného oboru Mechanik plynových zařízení.

20. 11. 2023

Technická konference SymGas znovu v dubnu 2024

V Praze se příští rok opět sejdou přední techničtí plynárenští odborníci k diskuzím o výzvách plynárenství na cestě k dekarbonizaci, novinkám z oblasti provozu, údržby a bezpečnosti plynárenské soustavy a odběrných plynových zařízení a sdílení know-how. Nezapomeňte si poznamenat termín 16.–17. dubna 2024 do svého diáře. O dalších podrobnostech Vás budeme již brzy informovat.

Legislativa a strategie

EU

Evropská komise oznámila průběžné cíle naplnění zásobníků plynu pro rok 2024. Více zde

Začalo čtvrté kolo agregace poptávky pro společný nákup plynu. Více zde

ČR

Vláda plní své programové prohlášení a Česko posiluje dlouhodobou energetickou bezpečnost v LNG. ČEZ získal kapacitu v německém terminálu Stade. Více zde

Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces k návrhu změn cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023 a 2024. Více zde

Technická normalizace

ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 11/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, k dispozici zde.

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

BIM

Na základě výsledků práce BIM – OTO týmů byl připraven návrh zákona o BIM v paragrafovaném znění. Plynárenský BIM – OTO tým v současné době spolupracuje na sjednocení termínů společných s ostatními odbornými týmy.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

16. – 17. 4. 2024

Technická konference SymGas                             

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.