Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

23/2023
období 20. října – 2. listopadu 2023

Aktuality

02. 11. 2023

Hlavní témata energetiky ve 3 videích

Pro vizualizaci a zatraktivnění tématu obnovitelných plynů připravil ČPS tři vzdělávací videa, která navazují na elektronickou brožuru Biometan a vodík pro mladé. Vy nejspíš víte, co jsou obnovitelné plyny a proč je jejich využití důležité? I jaký je rozdíl mezi bioplynem a biometanem? Nebo zdali lze oba plyny vtláčet do plynárenské soustavy, jak se vyrábí vodík a jak si jej můžete vyrobit doma?

Odpovědi na tyto i další otázky se studenti středních škol dozví nově na YouTube kanálu ČPS: Nové plyny Biometan Vodík. ČPS se také tímto krokem snaží vzbudit zájem u mladých a podporovat generační obměnu v plynárenství.

31. 10. 2023

Klíčová směrnice EU definuje budoucí roli vodíku v evropské energetice

Dne 31. října 2023 přijala Evropská unie oficiální revidovanou podobu směrnice na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, tzv. RED (Renewable Energy Directive). Právní text, který je závazný pro všechny členské státy, zvyšuje cíl Evropské unie v oblasti podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie na minimálně 42,5 %.

Směrnice mimo jiné nově přichází se závaznými cíli pro spotřebu obnovitelného vodíku v sektoru dopravy a průmyslu. Závazky mají za cíl zajistit nastartování spotřeby obnovitelného vodíku i v České republice. Směrnice cílí na zajištění energetické nezávislosti prostřednictvím rychlejšího zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) a přispívá k cíli EU snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Masivní rozšíření a urychlení využívání OZE při výrobě elektřiny, v průmyslu, budovách a dopravě navazuje na strategický záměr postupného odklonu od fosilních paliv a přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Více zde

30. 10. 2023

V Napajedlech je první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku

Společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku uvedla do provozu první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku. Plyn vyrobený pomocí fotovoltaické elektrárny za podpory větrné energie se uplatní při dlouhodobé akumulaci elektřiny z čistých zdrojů, v areálu také vznikne plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem.

Elektrolyzér vyrobí ročně 8 000 kilogramů bezemisního vodíku, což umožňuje osobnímu vozu ujet 800 000 kilometrů nebo 80 000 kilometrů u vodíkového autobusu. Systém je doplněn i bateriovým úložištěm o kapacitě 206 kWh a výkonu 100 kW. Zelený vodík je skladován ve vyrovnávacím tlakovém zásobníku o kapacitě 640 litrů.

Společnost instalovala zařízení na jaře, od června bylo v testovacím provozu. Náklady byly zhruba 35 milionů korun, z toho devět milionů tvořila dotace ministerstva životního prostředí. Zelený vodík chce Solar Global využít zejména pro akumulaci energie.

28. 10. 2023

Veolia připravuje pilotní projekt výroby vodíku v Moravskoslezském kraji

Moderní vodíkové technologie v Moravskoslezském kraji se pomalu ale jistě stávají skutečností. Společnost Veolia Energie spustila přípravu pilotního projektu výroby zeleného vodíku ve své teplárně ve Frýdku-Místku. Je to jediný vodíkový projekt v České republice, který uspěl v mezinárodním srovnání a jako vůbec první získal dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií. Výrobu vodíku Veolia plánuje i na dalších místech.

„Zavádění pokročilých technologií považujeme za důležitou součást přechodu na čistší zdroje energie a vodík je jedním z nich. Na možnosti jeho výroby a využívání pracujeme už více než dva roky a nyní se posouváme k realizaci pilotního projektu. Naší výhodou je, že můžeme v některých teplárnách vyrábět ekologický zelený vodík bez produkce emisí CO2 celoročně, a to navíc s vysokou účinností využívající specifika teplárenského provozu,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Vodík sehraje v nadcházejících letech důležitou roli v takzvané dekarbonizaci světové ekonomiky a sází na něj i Moravskoslezský kraj. Proto Veolia spolupracuje na platformě Vodíkového klastru s krajem, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a dalšími subjekty s cílem společnými aktivitami nastartovat vodíkovou ekonomiku v Moravskoslezském kraji.

02. 11. 2023

Trh s plynem? Rozšiřte si znalosti

Pevné základy znalostí o fungování trhu s plynem komplexně, srozumitelně, přehledně a zajímavě přináší pravidelně Český plynárenský svaz ve vzdělávacím programu Organizace trhu s plynem. Pokrývá oblasti legislativního rámce plynárenství, role operátora trhu, způsobu obchodování na velkoobchodním a maloobchodním trhu, utváření ceny, zapojení přepravní a distribuční soustavy a podzemních zásobníků plynu. Letošní setkání doplněno o základní informace k obchodování se zárukami původu. Příležitost k rozšíření znalostí díky 6 předním odborníkům máte již v listopadu. Více zde

01. 11. 2023

Evropská komise schválila českou podporu výroby biometanu za 2,4 miliardy eur

Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu, do níž chce stát investovat 2,4 miliardy eur (téměř 59 miliard korun). Program má zvýšit účinnost výroby elektřiny a být k dispozici zejména pro malé a střední podniky a společenství pro obnovitelné zdroje, uvedl dnes ministr životního prostředí Petr Hladík. Podporu budou moci získávat do konce roku 2025.

Česko potřebovalo souhlas exekutivy Evropské unie, která dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže. Komise dospěla k závěru, že „pozitivní účinky podpory převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž“.

Program je podle ní nezbytný a vhodný pro ukončení závislosti na ruských fosilních palivech a přechod na klimaticky čisté zdroje energie. Oba tyto body patří k programovým prioritám komise, která na jejich plnění umožňuje čerpat peníze z unijních fondů. Česká podpora se navíc omezuje na nezbytné minimum a neposkytne profitujícím podnikům nepřiměřenou výhodu, konstatovala komise.

Podle Hladíka pomůže program s přechodem z bioplynových stanic, které vyrábí elektřinu s účinností 40 procent, na biometanové. Ty plyn vtlačí zpátky do plynárenské sítě, díky čemuž mají účinnost výrazně větší. „Je to začátek naplňování naší vize přechodu na bezemisní elektřinu,“ dodal Hladík.

27. 10. 2023

Provozovatelé plynových zásobníků v Německu volají po podpoře na skladování vodíku

Německá asociace provozovatelů zásobníků plynu (INES) volá po zavedení provozní podpory ve formě rozdílových smluv (Contracts for Difference - CFDs) na skladování vodíku. Podle asociace totiž významná ekonomická rizika spojená zejména s rychlostí nástupu využívání vodíku odrazují investory od realizace potřebných projektů.

Společná studie asociace INES, ropné a plynárenské asociace BVEG a Německé asociace provozovatelů zásobníků plynu INES realizovaná v loňském roce odhadla, že pro realizaci plánované transformace energetiky v Německu bude zapotřebí vybudovat až 41 TWh nových zásobníků na vodík. A to za předpokladu, že všechny vhodné stávající zásobníky zemního plynu budou pro tyto účely taktéž využity.

Náklady na přebudování stávajících zásobníků odhadli autoři studie na 1,6 miliardy eur. Náklady na vybudování nových zásobníků potom na dalších 11 miliard eur. Aby k realizaci potřebných projektů došlo, je podle asociace INES nezbytné zavedení provozní podpory na skladování vodíku ve formě takzvaných rozdílových smluv.

Podle výše uvedené studie bude ve stávajících 31 německých kavernových zásobnících zemního plynu, které lze poměrně jednoduše využít i pro skladování vodíku, možné v budoucnu skladovat kolem 31 TWh vodíku. Složitější situace při přechodu ze zemního plynu na vodík nastává u takzvaných porézních zásobníků, kdy studie odhaduje, že pouze 4 ze stávajících 16 takových zásobníků bude možné využít pro skladování vodíku. Dostupná skladovací kapacita v těchto čtyřech zařízeních by mohla být kolem 1,7 TWh. V současné době nejsou v Německu komerčně provozovány žádné zásobníky vodíku. Běží sice několik pilotních projektů, které prokázaly realizovatelnost záměru, avšak finální investiční rozhodnutí nebylo prozatím u žádného z projektů podle ICIS přijato.

Legislativa a strategie

EU

Evropská komise uveřejnila report o udržitelných bioenergiích. Podle něj energie z obnovitelných zdrojů zažívají progres. Více zde

ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Více zde

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu v rámci veřejného konzultačního procesu. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise

Technická koordinační komise ČPS schválila dne 18. 10. 2023 Plán tvorby pravidel praxe na rok 2024, který naleznete zde.

ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 10/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, je k dispozici zde.

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

28. – 29. 11. 2023

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
5. 12. 2023

Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. – 17. 4. 2024

Technická konference SymGas                             

PŘIPRAVUJEME

Plán akcí na rok 2024

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/10