Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

8/2023
období 17. – 23. února 2023

Aktuality

21. 02. 2023

Obor Mechanik plynových zařízení se na Střední škole polytechnické v Kyjově otevře od září

Jedná se o jednoletý zkrácený obor, jehož otevření podpořil nejen Jihomoravský kraj, ale zejména plynárenští zaměstnavatelé a Český plynárenský svaz a otevření schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 21. 2. 2023 se na kyjovské škole konal nábor, kterého se zúčastnilo asi 40 učňů. Zástupci společností GasNet, s.r.o., NET4GAS, s.r.o. a HUTIRA, s.r.o. seznámili účastníky s pracovními činnostmi, které v průběhu roku na svých praxích absolvují. Na jaře se plánuje také pokračování exkurzí v jednotlivých společnostech a finišování veškerých příprav ke studiu, např. tematických plánů pro praktickou i teoretickou část výuky. Podpora plynárenského vzdělávání patří mezi hlavní aktivity Českého plynárenského svazu.

18. 02. 2023

Staňte se partnery Letní plynárenské školy 2023!

Plánujete posílit své týmy o mladé vysokoškolsky vzdělané odborníky? Staňte se partnery Letní plynárenské školy, kterou Český plynárenský svaz letos pořádá ve dnech 20. – 23. června 2023 a ukažte jim, jaké zajímavé a perspektivní uplatnění mohou najít v plynárenství!

Akce je určena pro studenty vysokých technických škol, umožní jim seznámit se v průběhu několika dní s nejmodernějšími technologiemi v plynárenství, na jejichž vývoji, rozvoji a využití se mohou ve své budoucí kariéře podílet. Partneři akce nechají studenty nahlédnout nejen do svých moderních plynárenských provozů, ale v přednáškové části Letní plynárenské školy budou účastníkům představeny také tradiční části plynárenského řetězce i výzvy a nové trendy, které plynárenství ovlivňují. Pokud by vás zajímalo, jak vypadal loňský velmi úspěšný ročník, podívejte se zde. Pro více informací prosím kontaktujte Janu Kymplovou, ředitelku odboru vzdělávání a podpory ČPS (mob.: 731 502 091, jana.kymplova@cgoa.cz).

18. 02. 2023

Dovoz plynu z Ruska do Česka v lednu klesl na nulu

Stát začal omezovat dovoz plynu z Ruska před rokem, od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Zlomovým bodem podle Síkely ovšem bylo letní uzavření plynovodu Nord Stream, kterým proudil plyn z Ruska do Německa a odtud i do Česka. „Po ukončení dodávek přes Nord Stream se ale ruské dodávky přes Německo podařilo nahradit plynem z Norska a také zkapalněným zemním plynem z Belgie a z Holandska,“ podotkl ministr.

Dodávky plynu z Norska do Německa podle něj v období od října loňského roku do letošního ledna meziročně vzrostly asi o 23 procent. Ještě výrazněji stoupl za stejné období dovoz plynu ze zemí Beneluxu, z Nizozemska meziročně o 29 procent a z Belgie o 250 procent.

K omezení dovozu ruského plynu podle Síkely přispěly také tuzemské úspory ve spotřebě. „Od října do konce ledna jsme spotřebu oproti loňsku snížili skoro o 28 procent, ušetřili jsme tedy přes 850 milionů kubíků plynu.“

22. 02. 2023

Cena elektřiny i plynu bude dál klesat, krize pomalu končí, shodli se experti

Energetická krize, která začala loni v létě raketovým růstem cen elektřiny a plynu, pomalu končí, ceny elektřiny i plynu budou nadále pozvolna klesat. Shodli se na tom ekonomové i odborníci na energetiku na 18. ročníku konference Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě, která se uskutečnila v Brně.

Mezi přednášejícími převažoval mírný optimismus. Zároveň ale upozornili na to, že se podobná krize může opakovat. Krize totiž podle nich nebyla spojena pouze se začátkem války na Ukrajině a panikou z nedostatku plynu v Evropě, jak upozornil místopředseda představenstva společnosti ČEPS Svatopluk Vnouček. „Dalším faktorem bylo nejhorší sucho v Evropě za posledních 50 let, které snížilo výrobu energie ve vodních elektrárnách, a nízká kapacita v jaderných elektrárnách ve Francii,“ uvedl Vnouček. Zároveň upozornil, že současně s odklonem od uhlí je třeba posilovat energetickou soběstačnost České republiky.

Klíčová je podle odborníků v tomto ohledu dostavba jaderných zdrojů včetně malých modulárních reaktorů, zajištění výstavby obnovitelných zdrojů energie a bateriových úložišť a zavedení mechanismu, který pomůže vyrovnávat výkyvy při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů – tedy z větrných a solárních elektráren. Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení ČR, potřebuje Česká republika zejména nový energetický zákon, ne pouze novely toho současného.

Podle Davida Kučery ze společnosti PXE budou ceny plynu i elektřiny dál postupně klesat. „Energetická krize se zdá být překonána, ceny se postupně vrátí k normálu. Energetický trh se ale do budoucna vlivem masivních investic změní,“ konstatoval Kučera.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 160 eurům (asi 3 790 Kč) za MWh bez DPH. U plynu sestoupila pod 59 eur (zhruba 1 398 Kč) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem, který činí pro letošní rok 6 050 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3 025 korun za jednu MWh plynu.

21. 02. 2023

Otevřený dopis za uznání výroby obnovitelného vodíku z biomasy

Česká vodíková technologická platforma se v únoru připojila k otevřenému dopisu adresovanému zástupcům unijních institucí, který podporuje více technologicky neutrální přístup k výrobě obnovitelného vodíku. V současné chvíli je zamýšleno, aby plně obnovitelný vodík mohl být vyráběn prakticky jen elektrolýzou vody za použití obnovitelných zdrojů energie. Naším návrhem je zrovnoprávnit vodík vyráběný termochemickým rozkladem biomasy za splnění striktních kritérií udržitelnosti s elektrolyticky vyráběným vodíkem tak, aby vodík vyráběný z biomasy mohl být využíván k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Dopis iniciovala francouzská vodíková asociace France Hydrogene.

Pokud by unijní instituce umožnily využívat termochemicky vyráběný vodík k plnění cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie, otevřela by se další možnost výroby čistého vodíku v Evropské unii. Termochemickou konverzí biomasy se rozumí procesy zplyňování, pyrolýzy či termolýzy biomasy při kterých ve většině případů vzniká syntetický plyn jako meziprodukt pro další využití. Z tohoto syntetického plynu lze následně vyrobit vodík, který by měl být na stejné úrovni jako vodík vyráběný elektrolyticky. Předpokladem je, aby pro výrobu vodíku byla využívána biomasa, která plní striktní kritéria udržitelnosti definovaná ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Záměr by otevřel možnost využívat takto vyráběný vodík i pro plnění cílů v dopravě a v průmyslu.

17. 02. 2023

Seminář na téma Revize kotlů a spalinových cest

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy připravila Komínová asociace APOKS informační seminář pro OZO, revizní techniky, kominíky i plynaře s názvem: Revize kotlů a spalinových cest – významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO).

Pokud máte zájem se semináře, který se bude konat dne 8. března 2023 od 8:30 h v Zastupitelském sále na Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zúčastnit, registrujte se zde.

17. 02. 2023

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti

Význam energetických úspor a energetické účinnosti je stále více skloňován napříč celou společností, i proto je důležité zavádění energeticky úsporných opatření v maximální možné míře podporovat. Pro tyto účely existuje celá řada dotačních titulů, jejichž přehled najdete na webových stránkách MPO. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Eurostat: spotřeba plynu v EU klesla o 19 %. Více zde
ACER vyzývá ke zlepšení navrhovaných italských sazeb za přepravu plynu. Více zde
ACER: monitoring referenční ceny pro spuštění mechanismu korekce trhu (aktualizováno denně). Více zde
ACER: stanovení denního odhadu ceny LNG (aktualizováno každý pracovní den). Více zde
Státní podpora: Evropská komise schválila státní podporu pro společnost ArcelorMittal za účelem podpory výroby zelené oceli ve Španělsku a Německu. Více zde a zde
Státní podpora: Evropská komise schválila dánský program na podporu výroby vodíku z obnovitelných zdrojů energie ve výši 170 milionů EUR. Více zde

Technická normalizace

Jednání OTO týmu BIM

Dne 13. 2. 2023 se konalo další jednání OTO týmu BIM, na kterém byli účastníci informováni o připravované architektuře datového standardu DSS (připravovaná architektura DSS není v rozporu s dosavadní tvorbou DSS v rámci OTO). Za ČPS se bude nově jednání DSS účastnit pan Šustek. V rámci jednání došlo k vypořádání komentářů k datovým šablonám od jednotlivých členů OTO. Doplněny byly významové definice, současně byly zahájeny práce na DSS „liniové plynovody“.

Více informací poskytne pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz nebo pan Libor Šustek libor.sustek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 03. 2023

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 03. 2023

Od těžby ke spotřebě – vzdělávací kurz

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18.‐19. 04. 2023

Konference SymGas

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
21. 09. 2023

Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/10