Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

7/2023
období 10. – 16. února 2023

Aktuality

16. 02. 2023

Registrujte se na premiérový SymGas!

Již v dubnu se uskuteční 1. ročník konference SymGas, v jejíž hlavní roli se představí téma dekarbonizace a nové plyny, pozornost tedy zaměříme především na biometan a vodík v plynárenství. Pro zajímavost pro Vás z programu vybíráme 8 vysoce aktuálních přednášek:

 • Připravenost přepravní soustavy na vodík
 • Připravenost distribuční soustavy na vodík
 • Nástroje zadavatele stavby k zajištění požadované úrovně bezpečnosti práce při výstavbě plynovodů
 • Připojování biometanových stanic v praxi
 • Teze nového stavebního a liniového zákona
 • Zásadní změny v novele Vyhlášky o stavech nouze v plynárenství č. 344/2012 Sb.
 • Změny vyplývající ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Kvalita prováděného servisu u plynových spotřebičů

Ožehavých „energetických“ témat však naše zbrusu nová konference nabídne samozřejmě mnohem více, včetně příspěvků od zahraničních přednášejících. Jsme potěšeni, že do kulatých stolů přijali naše pozvání například zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Technické inspekce České republiky nebo Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice. Těšíme se na plodnou diskuzi, které i Vy můžete být součástí!

Sledujte další novinky v programu a registrujte se na https://symgas.cgoa.cz/.

15. 02. 2023

Německo a Belgie propojí vodíkové sítě

Německo a Belgie se dohodly na propojení svých vodíkových sítí, zdvojení toku plynu do Německa a prozkoumání možnosti druhého vysokonapěťového elektrického propojení pro přeshraniční toky, oznámily to země po prvním belgicko-německém energetickém summitu. Belgický premiér Alexander De Croo a německý kancléř Olaf Scholz se spolu s příslušnými ministry energetiky zemí sešli 14. února, aby stanovili priority energetické spolupráce a zajistili jejich realizaci. Ve společném prohlášení obě země oznámily, že se dohodly na:

 • dalším rozvoji vodíkové infrastruktury mezi Belgií a Německem s jasným cílem propojit ji do roku 2028;
 • zvýšení toku zkapalněného zemního plynu (LNG) z Belgie do Německa s cílem zdvojnásobit tranzit;
 • společném prověření možností, které nabízí zachycování a ukládání uhlíku (CCS);
 • zintenzivnění spolupráce v oblasti energie v Severním moři (společné hybridní a přeshraniční projekty na moři);
 • implementaci druhého vysokonapěťového propojovacího vedení pro přeshraniční toky elektřiny;
 • podpoře zavedení propojení trhů mezi evropským kontinentem a Spojeným královstvím a Irskem.

Německo a Belgie spolupracovaly v oblasti energetiky již léta – první propojení mezi zeměmi bylo uvedeno do provozu na konci roku 2020, ale válka na Ukrajině a urychlení energetické transformace ještě zvýšily potřebu spolupráce a urychlily implementaci společných projektů. „LNG z Belgie, spolu s Norskem a Nizozemskem, pomohl nahradit snížené toky plynu do německého Nord Stream 1, což významně přispělo k energetické bezpečnosti země“, uvedl Scholz. Německo donedávna nemělo žádnou infrastrukturu pro dovoz LNG. Energetická spolupráce mezi Belgií a Německem je stále důležitější.

16. 02. 2023

IEA: Skutečným testem pro trhy s plynem pravděpodobně bude příští zima

„Situace na trzích s plynem je v současnosti příznivější, než mnozí předpokládali. Skutečným testem však pravděpodobně bude příští zima“, uvedl to šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v tiskové zprávě z konference o trzích s plynem a bezpečnosti dodávek, na které ministři ze zhruba 40 států jednali o řešení energetické krize způsobené válkou na Ukrajině. Ministři podle IEA na virtuálním setkání diskutovali o dodatečných způsobech, jak solidárně spolupracovat při omezování dopadů neoprávněné ruské invaze na Ukrajinu, zejména energetické krize v Evropě.

Ministři se na konferenci mimo jiné shodli na potřebě koordinovaných kroků k minimalizaci rizik spojených se snahou Ruska využívat energii jako zbraň k politickému nátlaku, která podle nich vedla k výraznému růstu ceny plynu. Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8 300 Kč) za megawatthodinu (MWh). Od té doby však výrazně klesla a v poslední době se pohybuje v rozmezí mezi 50 a 60 eury za MWh.

Schůzky se kromě zástupců členských zemí IEA, mezi které patří rovněž Česká republika a Slovensko, zúčastnili také činitelé z Evropské komise a z několika nečlenských zemí, například Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Slovinska.

14. 02. 2023

Znáte dobře řetězec plynárenství od těžby po spotřebu?

Věnujte letos na jaře 6 × 6 hodin prohloubení svých znalosti plynárenství. Počínaje jeho legislativním a normativním rámcem, složením a vlastnostmi plynů, jejich dopravou, přepravou, distribucí, měřením, bezpečností a ochranou zdraví. Pronikněte do oblasti emisí metanu, užití plynů, jejich uskladňování a obchodu. Přední experti na jednotlivé oblasti revidovali učební materiály podle aktuálního vývoje v oboru. Zajímá Vás plynárenství? Obsah kurzu je připraven, zbývá už jen se registrovat. Těšíme se na Vás!

15. 02. 2023

Cena zkapalněného zemního plynu proudícího do Evropy je nejnižší od srpna 2021

S blížícím se koncem zimy a postupným poklesem poptávky po plynu napříč globálním trhem klesají i ceny LNG, které je do Evropy dodáváno. Podle odhadů Platts, spadající pod S&P Global Commodity Insights, klesla na začátku tohoto týdne spotová ceny LNG dodávaného do severozápadní Evropy na 14,823 USD/MMBtu, tedy zhruba 47 EUR/MWh. Podle Platts se jedná o nejnižší cenu od 23. srpna 2021, kdy se zkapalněný plyn s dodávkou do terminálů v severozápadní Evropě obchodoval za 14,709 USD/MMBtu.

Kromě nižší poptávky po plynu k poklesu cen LNG částečně pomohlo i obnovení vývozu zkapalněného zemního plynu z amerického terminálu Freeport, který je s roční exportní kapacitou okolo 21 miliard metrů krychlových druhým největším terminálem v zemi. Provoz terminálu přerušil na začátku loňského června požár a prvotní odhady o obnovení provozu se z týdnů posléze protáhly na měsíce. K plnému obnovení provozu terminálu by mohlo dojít v průběhu následujícího měsíce, což by mohlo přinést další tlak na ceny zemního plynu v Evropě. Další pokles cen by však podle švédské banky SEB mohl být omezený, kdy již současné ceny mohou být atraktivní pro některé sektory evropského průmyslu, které v posledních měsících značně omezily svůj provoz a spotřebu zemního plynu.

Legislativa a strategie

EU

Komise předložila pravidla pro vodík z obnovitelných zdrojů. Více zde
Zelená dohoda pro Evropu: Komise navrhuje zajistit do roku 2030 nulové emise u nových městských autobusů a do roku 2040 pak 90% snížení emisí u nových nákladních vozidel. Více zde
Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku odhlasoval kompromisní pozměňovací návrhy k návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem. Více zde
Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku odhlasoval kompromisní pozměňovací návrhy k návrhu přepracovaného znění nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem. Více zde
REPowerEU: Evropský parlament schválil dohodu s Radou EU o energetických opatřeních spadajících pod REPowerEU jako součásti národních plánů obnovy. Více zde

ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo připomínkové řízení k návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Více zde
Naplněnost zásobníků plynu 2022–2023. Více zde
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů jako předpis 37/2023. Sb. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 2/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství zde.

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

21. 02. 2023

Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 03. 2023

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 03. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 04. 2023

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
Školení s exkurzí

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.