Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

12/2022
období 18.–24. března 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Evropská komise zveřejnila návrh na snížení závislosti EU na ruském plynu o dvě třetiny do konce letošního roku. Zcela ukončit dovoz fosilních paliv z Ruska hodlá před rokem 2030. Komise nastínila možnosti, jak zmírnit vysoké ceny energie společnými nákupy plynu a povinnosti minimálního skladování plynu v podzemních zásobnících plynu. V aktualitách Vás dále upozorníme na březnové číslo časopisu PLYN věnované problematice plynárenského vzdělávání, stavbu německého LNG terminálu nebo na výstupy mezinárodní vodíkové konference konané v Praze. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

21. 03. 2022

Vyšlo nové číslo časopisu PLYN zaměřené na plynárenské vzdělávání

Plní nabídka plynárenského vzdělávání potřeby odvětví? Jak motivovat mladou generaci a zajistit tolik potřebnou generační obměnu? Průřezové číslo problematikou plynárenského vzdělávání nabídlo dva odborné články, první zaměřený na aktuální situaci v oblasti odborného vzdělávání v České republice z pohledu MŠMT a druhý věnující se klíčové roli VŠCHT Praha ve vysokoškolském plynárenském vzdělávání. Dále byly představeny zajímavé aktivity plynárenských společností, ČPS, vybraných SOU/SŠ/VŠ, registrovaných vzdělávacích středisek, osvětových center apd. Významnou roli bezesporu sehrává Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání při ČPS, které blíže představil pan předseda Petr Zajíček v aktuálním rozhovoru. Prostor byl věnován i otázce dostatku kvalifikovaných pracovníků pro oblasti moderních vodíkových technologií. Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto speciálního čísla podíleli! Více zde

23. 03. 2022

EU chystá povinné plnění plynových zásobníků a společné nákupy plynu

Země Evropské unie by měly před nadcházející zimou povinně naplnit čtyři pětiny kapacity svých plynových zásobníků a mohou sáhnout ke společným nákupům plynu. V reakci na nový růst cen energií způsobený ruskou invazí na Ukrajinu to navrhla Evropská komise. Unijní exekutiva však nevyslyšela volání zejména jihoevropských zemí, aby výrazněji zasáhla do trhu s energiemi nebo zastropovala jejich ceny.

Komise konstatovala, že státy mohou podnikat vlastní krátkodobá opatření jako daňové úlevy či právě stanovení horní cenové hranice, ty však přinesou zvýšené náklady a musejí být v souladu s unijními tržními pravidly.

„Evropa potřebuje rychle jednat, abychom zajistili naše dodávky energie na příští zimu a snížili tlak vysokých cen na naše obyvatele a firmy,“ řekla k návrhu eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Unijní exekutiva rovněž plánuje zavést povinnou certifikaci provozovatelů zásobníků, aby EU „předešla potenciálním rizikům plynoucím z vnějších vlivů na kritickou skladovací infrastrukturu“. Brusel dnes také slíbil vytvoření týmu lidí, který bude pracovat na zajištění společných nákupů plynu. Ty mají dále snížit jeho cenu a usnadnit EU přístup k dodávkám z jiných zemí, než je Rusko.

18. 03. 2022

Německo staví terminál na zkapalněný zemní plyn, v provozu má být za tři roky

Německá společnost Tree Energy Solutions vybuduje v německém přístavním městě Wilhelmshaven v Severním moři terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Podle deníku Handelsblatt mají investice do terminálu do roku 2045 činit zhruba 25 miliard eur, do provozu pak má být zařízení uvedeno za tři roky.

V prvních letech by Německo mohlo díky terminálu dovézt až 30 miliard metrů krychlových zemního plynu. „Německá vláda nás požádala, abychom do plánované továrny na výrobu vodíku začlenili terminál na zkapalněný zemní plyn, abychom co nejrychleji snížili závislost na dovozu z Ruska,“ řekl Waterlander listu Handelsblatt.

Německo loni spotřebovalo přibližně 100 miliard metrů krychlových zemního plynu. Z toho 38 procent pocházelo z Ruska. Nový projekt by tak mohl ruské dodávky zastoupit.

„Náš projekt Wilhelmshaven bude do roku 2045 pokrývat deset procent celkové roční poptávky po primární energii v Německu, což je přibližně roční spotřeba energie 43 milionů domácností,“ sdělil provozní ředitel společnosti TES Otto Waterlander.

24. 03. 2022

Vodík jako jedno z řešení energetické soběstačnosti. V Praze se konaly mezinárodní vodíkové konference

Plnění cílů dekarbonizace a ruská agrese proti Ukrajině ukazují naléhavost zbavování se závislosti na fosilních palivech. Nejen o tom se debatovalo na vodíkových konferencích, které se konaly od 22.3. do 25.3. v Praze. Na francouzském velvyslanectví, v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí a v Comfort Hotel Prague City East vystoupili zástupci firem a sdružení z oblasti vodíkových technologií a představitelé státní správy z České republiky, Francie, Německa a Evropské unie.

„Hlavními cíli české vodíkové strategie jsou snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu. Ty nadále platí. Budeme ale nově klást ještě větší důraz na projekty, které nám umožní minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na konferenci, kterou organizovalo u příležitosti francouzského předsednictví velvyslanectví Francie v Praze.

Konference ukázala roli, kterou může nízkouhlíkový vodík sehrát jako akcelerátor ekologické a energetické transformace evropského kontinentu. Současně však výroba nízkouhlíkového vodíku v podmínkách ČR nebude jednoduchou úlohou kvůli omezeným obnovitelným zdrojům. Vzhledem k tomu, že Francie i ČR chtějí i v budoucnu využívat jadernou energetiku, nabízí se prostor pro spolupráci ve využití jaderné energie k výrobě nízkouhlíkového vodíku. Více zde

22. 03. 2022

Pražská plynárenská požádala Prahu o pomoc ve výši dvou miliard korun

Pražská plynárenská požádala Prahu o pomoc ve výši dvou miliard korun. Informaci serveru Seznam Zprávy ČTK potvrdil pražský radní Jan Chabr (TOP 09). Podle něj jde o pomoc s vyrovnáním peněžních toků, takzvaného cash flow.

Radní uvedl, že firmě zkomplikovaly fungování dodatečné garance Operátorovi trhu s elektřinou (OTE), zvýšené finanční nároky si podle něj vyžádala rovněž povinnost mít vyšší zásoby plynu. Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií a jejím vlastníkem je hlavní město.

Radní zdůraznil, že zvažovaná pomoc s cash flow neznamená, že by firma byla v problémech, nebo dokonce krachovala. „S podobnou situací se potýkají další firmy,“ řekl ČTK. Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu už zhruba dvacítka dodavatelů.

Legislativa a strategie

EU

Návrh zprávy výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Více zde
Státní podpora: Komise přijala dočasný krizový rámec na podporu hospodářství v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Více zde
Komise nastínila možnosti, jak zmírnit vysoké ceny energie společnými nákupy plynu a povinnosti minimálního skladování plynu v podzemních zásobnících plynu. Více zde

Technická normalizace

Technický odbor ČPS hledá posilu do svého týmu

Hledáme specialistu do technického odboru, který se bude věnovat agendě zpracovávání odborných stanovisek k návrhům obecně závazných předpisů a jejich změnám, zapojí se do technického poradenství v oblasti přepravy, distribuce zemního plynu a odběrných plynových zařízení. Nabízíme aktivní účast na projektech zejména v oblasti vodíku a biometanu. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 04. 2022

Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů podle TPG 938 01

PŘIPRAVUJEME
17.–18. 5. 2022

24. ročník GAS Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

PŘIPRAVUJEME
3.–4. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.