Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

1/2022
období 1.–6. ledna 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

první Newsletter v tomto roce si posvítí na aktuální témata – životní prostředí a emise, taxonomii, ceny zemního plynu, změny dodavatelů energií nebo obrácený tok plynovodu Jamal. Brusel sice uznal plyn za přechodné palivo přispívající ke klimatickým cílům EU, zároveň ale stanovil poměrně striktní podmínky. K taxonomii, jinými slovy návodu pro zelené investice, se exkluzivně v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyjádřila Lenka Kovačovská. Legislativa v této souvislosti upozorní na evropský návrh aktu v přenesené pravomoci, který se týká některých činností v oblasti jaderné energie a plynu, dne 23. prosince 2021 byla ve Sbírce listin vydána vyhláška 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. Technická normalizace přinese souhrn odborných stanovisek zpracovaných za uplynulý rok. Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň. Ať se Vám i české energetice daří v roce 2022 podle těch nejlepších scénářů!

Aktuality

03. 01. 2022

Časopis PLYN a životní prostředí

Před Vánoci vyšlo další číslo časopisu PLYN tentokrát zaměřené na problematiku životního prostředí. V odborných článcích se zaměřilo na emise skleníkových plynů u dodávek LNG a diskutovalo také přechod z uhlí na ekologičtější zdroje. V rozhovoru se náměstek MŽP Jan Kříž věnoval tématu kotlíkových dotací a podpoře nových projektů vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší. Informativní články nabídly téma využití potenciálu biometanu v plynárenství, snižování emisí metanu a demonstrovaly na konkrétních příkladech prováděná opatření k ochraně životního prostředí. Nechyběl ani příspěvek k významu balíčku Fit for 55. Poslední číslo roku 2021 se samozřejmě také ohlédlo za historicky prvním on-line ročníkem Podzimní plynárenské konference. Více zde

06. 01. 2022

Nová pravidla EU pro plyn předbíhají technologický vývoj

Brusel sice uznal plyn za přechodné palivo přispívající ke klimatickým cílům EU, zároveň ale stanovil poměrně striktní podmínky. Největším problémem může být, že od roku 2026 si banky vykážou u plynu jako ekologickou jen investici do zdroje, který spaluje minimálně 30 % vodíku či jiných „zelených“ plynů. Plyn spolu s jádrem zahrnula Evropská unie počátkem roku mezi ekologické zdroje v tzv. taxonomii, která má sloužit jako návod pro zelené investice. Pro Hospodářské noviny poskytla exkluzivní rozhovor Lenka Kovačovská.

„Největší obavu mám z toho, že taxonomie předbíhá technologický vývoj, neexistuje ani trh, kde by se zelenými plyny obchodovalo, včetně záruk původu,“ říká k bruselské novince Lenka Kovačovská, ředitelka Českého plynárenského svazu. Více zde

05. 01. 2022

Mírnější teploty ve většině Evropy pomohly stlačit ceny zemního plynu

Průměrná cena nákladu LNG s dodávkou během února do severovýchodní Asie se v minulém týdnu pohybovala okolo 33,8 USD/MMBtu (zhruba 101 EUR/MWh). To značí pokles oproti předminulému týdnu o přibližně 30 %, jak uvádí průmyslové zdroje. Podle poradenské společnost Rystad Energy poptávka v Asii poklesla v důsledku vysokých spotových cen LNG, kdy kupci preferovali vzhledem k ceně alternativní paliva. Poptávka by se ale mohla dle jejich názoru během ledna zotavit. Ceny zemního plynu v Evropě mezitím významně poklesly především z důvodu příjezdu několika tankerů s LNG z USA. Ty napomohly vyrovnat nízké dodávky plynu plynovody z Ruska. Dodávky LNG do Evropy byly za prosinec podle Laury Pageové, analytičky ze společnosti KPLR, třetí nejvyšší, co se týče objemu, v historii. Odhady se pohybují okolo 9,1 milionu tun.

04. 01. 2022

Obrácený tok plynu Jamalem z Německa do Polska sílí

Plynovodem Jamal už více než dva týdny proudí ruský plyn v obráceném směru. Ruský prezident Vladimir Putin v prosinci řekl, že Německo nakupuje ruský plyn a prodává ho pak do Polska a na Ukrajinu. Plyn 4. ledna proudil Jamalem z Německa do Polska v hodinovém objemu téměř 9,9 milionu kilowatthodin (kWh/h), jak ukazují záznamy z měřicí stanice Mallnow. Plynovodem Jamal proudí zhruba šestina běžného ročního objemu plynu, který Rusko vyváží do Evropy a Turecka. Rusko preferuje dlouhodobé smlouvy na dodávání plynu, od kterých se však Evropská unie začala odklánět.

Požadovaná kapacita na přepravu ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko přes hraniční uzel Veľké Kapušany, což je další významná cesta pro přepravu ruského plynu dál do Evropy, 4. ledna rovněž zůstala nižší. Pohybovala se kolem 285 288 MWh. Na začátku prosince ale činila téměř 900 000 MWh, jak ukazují data slovenského provozovatele plynovodů Eustream.

05. 01. 2022

Počet změn dodavatele elektřiny nebo plynu loni poprvé převýšil jeden milion

Správce trhu OTE loni zaregistroval skoro 714 tisíc změn dodavatele elektřiny a 385 tisíc změn dodavatele zemního plynu. Tak vysoká čísla zatím český energetický trh nezaznamenal. Rekordní byl dosud rok 2015, kdy došlo k 570 511 změnám dodavatele elektřiny a 263 425 změnám dodavatele plynu. Hlavní podíl na loňském výsledku má mimořádný počet převodů odběrných míst v listopadu a prosinci, kdy se změnil dodavatel u 295 tisíc míst v elektrické síti a skoro 185 tisíc míst v plynárenství.

05. 01. 2022

Vláda schválila kvůli ceně energií novelu se zvýšením dávek na bydlení

Příspěvky na bydlení by se mohly pro letošek kvůli zdražení energií zvýšit. Na dávku by mohlo dosáhnout také více lidí. Vláda schválila návrh novely, která navyšuje částky pro výpočet podpory. Kabinet by mohl případně také rozhodnout o dalším navýšení, pokud by ceny dál rostly.

Legislativa a strategie

EU

TEN-E: Rada a Parlament dosáhly předběžné dohody o nových pravidlech pro přeshraniční energetické projekty. Více zde
Státní podpora: Komise schválila nové pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky. Více zde
EU Taxonomie: Komise zahajuje odborné konzultace o doplňkovém aktu v přenesené pravomoci, který se týká některých činností v oblasti jaderné energie a plynu. Více zde
EU Taxonomie: Draft verze aktu v přenesené pravomoci, který se týká některých činností v oblasti jaderné energie a plynu. Více zde

ČR

Dne 23. prosince 2021 byla ve Sbírce listin vydána vyhláška 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. Více zde
Čerpací, plnicí a dobíjecí stanice – výkaz Crs(MPO) 2–02, dotazník Crs(MPO) 1–01, evidence PHM – příloha 6, evidence elektřiny – příloha 7 za rok 2021. Více zde
Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2020. Více zde

Technická normalizace

Shrnutí odborných stanovisek za rok 2021

Technický odbor ČPS vydal v roce 2021 k problematice plynových a souvisejících zařízení následující odborná stanoviska (OS):

 • OS k předpisům DVGW k ochranným pásmům VTL plynovodů
 • OS ke změnám v ČSN 73 6005 oproti předchozím verzím
 • OS ke zpracování revize (provozní) odběrného plynového zařízení
 • OS k účasti zástupce TIČR při kontrole (tlakové zkoušce) plynovodů A3, B1 a B2
 • OS k havarijnímu odtlakování VTL plynovodů v blízkosti leteckých koridorů
 • OS ke stanovení rozsahu ochranného, resp. bezpečnostního pásma VTL trasových uzávěrů
 • OS ke kvalifikační zkoušce svářeče podle ČSN EN 12732 a TPG 702 04
 • OS k umístění HUP – důvody k jeho výměně vně budovy a instalace protipožární armatury
 • OS k výměně plynoměru, resp. Přepočítávače, a k souvisejícím právům a povinnostem distributora, prodejce a odběratele
 • OS k technické standardizaci – vtláčení vodíku do sítě
 • OS k normám, podle kterých se provádějí povinné kontroly a revize plynových zařízení z pohledu vlastníka a provozovatele
 • OS k výměně kotle na tuhá paliva za kondenzační plynový kotel
 • OS k opravě rozvodů zemního plynu (OPZ) v rodinném domě prověřenou montážní firmou
 • OS k ověření těsnosti nově vložených ohybů do VTL plynovodu DN 200 ve smyslu TPG 702 04, čl. 9.4
 • OS ke stavbě RD v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 300, Zlín
 • OS k aplikaci nového zákona č. 250/2021 Sb.
 • OS k HUP – dělicímu místu mezi distributorem a majitelem OPZ
 • OS ke zkoušce dočasného VTL obtoku DN 80
 • OS k získání kvalifikace údržbář a topič, viz vyhláška č. 91/1993 Sb.
 • OS k umístění ochranných trubek na přeložkách VTL DN 900 a DN 1000, Běchovice – Poříčany
 • OS k ochrannému pásmu plynovodů přepravující směs zemního plynu s vodíkem či samotný vodík
 • OS k technickému řešení přeložek VTL plynovodu DN 500, přeložka I. etapa, Brandýs nad Labem
 • OS k materiálu sacího potrubí kompresoru plnicí stanice CNG

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

AKTUÁLNÍ INFORMACE O FORMĚ POŘÁDÁNÍ ŠKOLENÍ NAJDETE V POZVÁNKÁCH NEBO NÁS KONTAKTUJTE E-MAILEM ČI TELEFONICKY
11. 01. 2022

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení – TPG 700 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 01. 2022

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 01. 2022

Diskuzní fórum PKO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 02. 2022

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.