Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

40/2021
období 3.–9. prosince 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

plán vzdělávacích akcí na příští rok je pro Vás připraven, neváhejte si ze široké nabídky začít vybírat již nyní. V aktualitách se dále dozvíte, že průměrná spotová cena zemního plynu v obchodním bodě TTF dosáhla v listopadu 80,38 Eur/MWh (ve stejném měsíci v roce 2020 se přitom pohybovala na 13,70 Eur/MWh). Zabývat se budeme též ožehavým tématem digitalizace nebo výrobou zeleného vodíku, v Česku vznikají zajímavé pilotní projekty. Řeč bude také o naplněnosti podzemních zásobníků plynu v Evropě. Legislativa a strategie informuje o pokroku v projednávání balíčku legislativních návrhů „Fit for 55“, Energetický regulační úřad zahájil dne 3. 12. 2021 veřejný konzultační proces (VKP) a meziresortní připomínkové řízení (MPŘ) k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů. Technická normalizace se ohlédne za posledním setkáním členů HYTEP. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

09. 12. 2021

Vybírejte vzdělávací akce na příští rok

Český plynárenský svaz připravuje na příští rok zajímavou nabídku nejrůznějších vzdělávacích akcí. Jako obvykle se můžete těšit na technická školení související s novými či revidovanými pravidly praxe. První novinku pro specialisty PKO představíme již v lednu, v únoru zaměříme pozornost na téma digitalizace a v březnu nabídneme tradiční konferenci GAS 2022 pro techniky z oboru plynových a plynárenských zařízení. Květen bude bohatý na témata legislativy, strategie a kogenerace, před níž stojí velká výzva. Dále bude věnován také světovému pohledu na plynárenství a také především plynárenství pro mladé v podobě Letní plynárenské školy, což je další z nabízených novinek. Nezapomeneme ani na oblíbené Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy, které se bude konat v červnu. Více zde

04. 12. 2021

Dodávky ruského plynu do Evropy byly v listopadu nejnižší za celý letošní rok

Dodávky plynu z Ruska do Evropy prostřednictvím čtyř hlavních koridorů – Nord Stream, Jamal–Evropa, Ukrajina a TurkStream – dosáhly v listopadu 10,1 mld. m3 (bcm), nejnižší úrovně za letošní rok. Hlavním důvodem bylo snížení dodávek přes Bělorusko, přičemž celkový tok do Polska činil pouze 1,14 bcm. Maximální letošní tok do Polska, který byl dosažen v lednu, přitom činil 3,24 bcm. Nízké toky přes Bělorusko měly dopad na celkové dodávky plynu do Evropy v minulém měsíci a podpořily růst cen plynu. Průměrná spotová cena zemního plynu v obchodním bodě TTF, který je nejlikvidnějším v Evropě, dosáhla v listopadu 80,38 Eur/MWh. To je o 487 % více než v listopadu 2020, kdy průměrná cena činila 13,70 Eur/MWh.

03. 12. 2021

Dodavatelé energií digitalizují

Využívání digitálních kanálů ze strany zákazníků prudce roste a dodavatelé energií se snaží na tuto poptávku velmi rychle a účinně reagovat. Cílem je maximálně zvýšit zákaznický komfort a co nejdříve nabídnout zákazníkům, kteří o to budou stát, možnost komunikovat pouze skrze digitální, plně personalizované a automatizované kanály.

Posun k digitalizované obsluze je v poslední době velmi markantní a covid vše ještě urychlil. Ať už se jedná například o zadávání samoodečtů online, možnost sjednání smlouvy online nebo plně digitální možnost přepisu energií v případě stěhování. Významný je rovněž přechod od papírových k elektronickým fakturám. Dodavatelé energií tak společně přispívají k ochraně životního prostředí – šetří přírodní zdroje a snižují uhlíkovou stopu.

06. 12. 2021

V Česku se začne vyrábět zelený vodík

O vodíku se často mluví jako o palivu budoucnosti. V Česku vznikají první projekty na výrobu „zeleného“ vodíku, kdy se využije čistá elektřina z obnovitelných zdrojů. Skupina Solar Global chce v polovině příštího roku spustit elektrolyzér, který bude vyrábět tuto surovinu pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny. Elektrolyzér bude spolu s vodíkovou čerpací stanicí stát v Napajedlích na Zlínsku.

„Je to pilotní projekt, který postavíme vedle vlastního objektu se střešní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 600 kilowatt. Vyrobený vodík bude možné čerpat do osobních automobilů, chceme ho nabídnout i městům do vodíkových autobusů,“ říká majitel skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

07. 12. 2021

Dánský Energinet vyzývá účastníky trhu, aby pokračovali ve vtláčení plynu do zásobníků

Pokud srovnáme maximální procentuální úroveň naplnění zásobníků zemního plynu v Evropě před zimní sezónou s úrovní naplnění v předchozích letech, tak zjistíme, že nebyly a nejsou naplněny do takové míry jako bývá obvyklé. Důvodem je nižší míra vtláčení během letního období.

České zásobníky zemního plynu byly v průběhu října naplněny ze zhruba 87 %, což je v této sezóně dosavadní maximum. V sobotu 4. prosince byly zásobníky v ČR naplněny na 72 %. Ve srovnání s několika minulými roky se jedná o nejnižší hodnotu.

Legislativa a strategie

EU

Nová pravidla pro sazby DPH nabízí členským státům větší flexibilitu a zároveň podporují priority EU v oblasti životního prostředí, digitalizace a veřejného zdraví. Více zde
Přehled pokroku v projednávání balíčku legislativních návrhů „Fit for 55“. Více zde
Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty. Více zde

ČR

Energetický regulační úřad zahájil dne 3. 12. 2021 veřejný konzultační proces (VKP) a meziresortní připomínkové řízení (MPŘ) k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů. Více na následujících odkazech – VKP a MPŘ
Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 1. 12. 2021 předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů energie. Více zde
Indikativních cen služeb dodávky plynu pro první čtvrtletí roku 2022. Více zde
Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu. Více zde

Technická normalizace

Tradiční setkání členů HYTEP

Dne 25. 11. 2021 se uskutečnilo tradiční setkání členů HYTEP. Na úvod zaměstnanci HYTEPu představili jejich platformu, analytické a PR aktivity spojené s vodíkem a plán činností organizace do budoucna. Následně se v krátkých prezentacích představili nový členové skupiny HYTEP a odprezentovali své vodíkové aktivity na domácí a celosvětové úrovni.

Seznam nových členů skupiny HYTEP: Chemoprojekt, Enery Services CZ, Linde Gas, Solar Global Storage, Messer Technogas, Spolchemie, Veolie Energie ČR, GENTEC CHP, HYDROGEN INSTITUTE, SVÚM, TÜV SÜD, Zásilkovna, ZEBRA GROUP

V další části setkání se slova ujali ostatní členové skupiny a prezentovali svoje úspěchy a dosavadní i plánované aktivity v oblasti vodíkových aktivit.

Seznam ostatních členů HYTEP: Centrum dopravního výzkumu, České vysoké učení technické – Fakulta strojní, Cylinders Holding, Český plynárenský svaz, DEVINN, GREEN REMEDY, Chart Ferox, Orlen Unipetrol, Ústav Termomechaniky AV ČR, Pražská plynárenská

Závěrem setkání proběhla diskuze ohledně nově připravované evropské legislativy týkající se vodíku. Pro více informací kontaktujte pana Radovana Ružinského.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

16. 12. 2021

Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. 01. 2021

Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení – TPG 700 03

PRIPRAVUJEME
18. 01. 2021

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a provádějící předpisy

PRIPRAVUJEME
27. 01. 2022

Diskuzní fórum PKO

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka
https://www.high-endrolex.com/10