Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

39/2021
období 26. listopadu – 2. prosince 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuálně se budeme věnovat cenám energií, podle vyjádření ERÚ regulovaná složka ceny plynu pro domácnosti příští rok vzroste v průměru o 2,4 procenta. Dále se dozvíte, jaká náhradní školení připravujeme pro pracovníky v oblasti protikorozní ochrany, neboť tradiční prosincový workshop “Protikorozní ochrana úložných zařízení” se vzhledem k epidemiologické situaci bohužel ani letos fyzicky neuskuteční. V aktualitách si nenechte ujít informaci o tom, že Snam a Eni zvažují vytvoření vodíkového koridoru z Alžírska do Itálie, dále Vás upozorníme na rozvoj vodíkové mobility v Kodani, a to z pohledu taxislužeb. Legislativa a strategie přímo odkáže na Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále stojí za zmínku návrh nařízení EU, které omezuje úniky metanu v energetickém sektoru a zvyšuje transparentnost a úroveň vykazování emisí metanu nebo fakt, že návrh revize trhu s plynem v rámci EU staví spotřebitele a vodík do středu zájmu. Technická normalizace doplní, jaká revidovaná TPG vstupila v platnost k 1. 12. 2021. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

2. 12. 2021

Školení pro pracovníky protikorozní ochrany

Český plynárenský svaz tradičně věnuje pozornost také problematice protikorozní ochrany, k níž každoročně připravuje několik vzdělávacích akcí. V nejbližší době se můžete těšit na témata aktivní protikorozní ochrany ve městech, změn TPG 905 01 – část IX, ale i izolační systémy a měřicí postupy. Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy se koná 16. 12. 2021. Přihlaste se včas! Více zde

Dále jsme připravili Diskuzní fórum PKO, které se bude věnovat moderním izolačním systémům, požadavkům provozovatelů na výstavbu a provoz PKO, novinkám v TPG 920 22 a TPG 905 01 z hlediska PKO a dalším tématům. Poznamenejte si do kalendáře termín 27. 1. 2022. Podrobnosti sdělíme již brzy. Zájemci mohou kontaktovat už nyní vzdelavani@cgoa.cz.

Tradiční workshop „Protikorozní ochrana úložných zařízení” jsme bohužel ani letos nemohli realizovat v podobě, na kterou jsme zvyklí a kterou bychom si všichni přáli. Proto jsme jej přesunuli na příznivější termín, a to na září příštího roku. Zachovejte nám přízeň, těšíme se na setkání s Vámi!

1. 12. 2021

Regulované složky cen energií nepřekročí inflaci

Elektřina a plyn v příštím roce lidem zdraží. Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti příští rok vzroste v průměru o 3,7 procenta a u plynu o 2,4 procenta. Vyplývá to z oznámení Energetického regulačního úřadu. Další zdražení lidi čeká u neregulované složky ceny energie, do které dodavatelé energií promítají nákupy drahých energií na burze. U plynu tvoří regulovaná část stanovovaná ERÚ zhruba pětinu, letos to byla třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. Více zde

1. 12. 2021

V Kodani už jezdí 100 vodíkových taxíků Toyota Mirai

Toyota v Kodani společně s firmou DRIVR uvedla do provozu přes 100 vodíkových taxíků Toyota Mirai. Cílem dánské vlády je, aby od roku 2025 žádné nové vozy taxi neprodukovaly emise oxidu uhličitého. Od roku 2030 by pak měly být bezemisní všechny používané vozy taxi, podobně jako veřejná autobusová doprava. Odvětví taxislužeb je v Dánsku vnímáno jako klíčová hybná síla přechodu k ekologické mobilitě.

„Velký počet nových vozů taxi podporuje nezbytný rozjezd vodíku v čerpacích stanicích, což je klíčový faktor rozvoje infrastruktury. A dále vozidla taxi jsou jakousi pojízdnou ukázkou technologie zeleného vodíku,“ říká Tejs Laustsen Jensen, generální ředitel společnosti Hydrogen Denmark.

30. 11. 2021

Snam a Eni zvažují vytvoření vodíkového koridoru z Alžírska do Itálie

Italský provozovatel energetické infrastruktury Snam odkoupil od italské energetické firmy Eni 49,9% podíl ve společnostech, které provozují dvě skupiny mezinárodních plynovodů spojujících Itálii a Alžírsko. Jedná se o plynovody TTPC a TMPC vedoucí z Alžírska přes Tunisko až na pobřeží Itálie, jinak také tzv. Trans-Mediterranean Pipeline. Zbylých 50,1 % podílu Eni přesune své nové společnosti NewCo. Za podíl v plynovodech zaplatí Snam 385 milionů euro. Tímto obchodem chtějí obě společnosti, mimo jiné, otevřít prostor potenciální spolupráci v oblasti rozvoje vodíkového dodávkového řetězce ze severní Afriky.

30. 11. 2021

ERÚ a svazy samospráv zaměřují pomoc na seniory

Dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří zatím nevyvinuli žádnou aktivitu – nebyla jimi doposud zahájena změna dodavatele, a ani nebyla zaplacena listopadová záloha za energii (elektřinu nebo plyn). Energetický regulační úřad se proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR zaměřuje právě na nekontaktní spotřebitele, především seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika dodavatelů energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční – záchranné síti dodavatelů poslední instance. Energetický regulační úřad navrhl jednoduchý leták cílený zejména na seniory, kteří si nejsou jistí, zda jsou, nebo nejsou u dodavatele poslední instance. Leták jim pomůže dvěma jednoduchými způsoby ověřit, zda se jich daná situace týká, a pokud ano, nabízí jim možnosti řešení a informaci, kam se obrátit o pomoc. Tisková zpráva zde

30. 11. 2021

Modernizace teplárny v Uherském Hradišti

Zastupitelé Uherského Hradiště schválili, aby se v teplárně v místní části Mařatice po její modernizaci spaloval zemní plyn a komunální odpad. Počítá se s výstavbou tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a energetické využití komunálního odpadu (ZEVO) s kapacitou 15 tis. tun odpadu ročně. Nyní se v teplárně provozované společností CTZ, v níž má město menšinový podíl, spaluje hnědouhelný prach.

30. 11. 2021

Ohlédnutí za konferencí Vytápění 2021

Vytápění směsí zemního plynu a vodíku, frekvenční řízení tepelných čerpadel nebo využití materiálů s vysokou tepelnou kapacitou – tato a další témata zazněla během druhého dne 26. ročníku tradiční konference Vytápění 2021 v Třeboni. O využití vodíku ve vytápění plynovými kotli hovořili Ing. Pavel Kvasnička, Ph.D. a doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Návrh nařízení EU omezuje úniky metanu v energetickém sektoru a zvyšuje transparentnost a úroveň vykazování emisí metanu. Více zde
Návrh revize trhu s plynem v rámci EU staví spotřebitele a vodík do středu zájmu. Více zde
Návrh směrnice EU zavádí nové standardy pro dekarbonizaci budov do roku 2050. Více zde
Návrh Strategie EU pro udržitelné uhlíkové cykly. Více zde
Zpráva o stavu energetické unie 2021. Více zde
Vodík: Evropský průmysl představuje vodíkové projekty v masivním měřítku. Více zde
Státní podpora: Komise přijala revidovaná pravidla státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu. Více zde

ČR

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Více zde
Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010–2020. Více zde
Návrh změn Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Více zde

Technická normalizace

Nová pravidla praxe

ČPS s platností od 1. 12. 2021 vydal níže uvedená technická pravidla:

  • Revize TPG 205 01 „Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)“
    V rámci revize těchto pravidel bylo provedeno upřesnění některých pojmů v názvosloví, podmínky zátěže pohyblivého stropu/pístu suchého plynojemu a jištění pracovního přetlaku v suchém plynojemu. Dále byla aktualizována ustanovení o způsobu sledování provozních parametrů v souladu s úrovní současné techniky, doplněny podmínky umístění plynojemu v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb, upřesněn způsob zemnění kovových potrubí vedených po zemi nebo těsně nad zemí a způsob zkoušení plynotěsnosti membránového plynojemu. Tato technická pravidla nahrazují TPG 205 01 schválená dne 21. 3. 2001.
  • Revize TPG 920 22 „Protikorozníochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany“
    V rámci revize těchto technických pravidel byly doplněny další pojmy a zkratky a upřesněny požadavky na kvalifikaci pracovníků zajišťujících provoz zařízení aktivní protikorozní ochrany. Nově byla definována oblast ovlivňovaná bludnými proudy a dálkový přenos dat, včetně jím monitorovaných parametrů. Dále byly nově definovány a pojmenovány kontroly prvků aktivní protikorozní ochrany a uvedeny do souladu s názvoslovím v TPG 905 01. Rovněž byly specifikovány činnosti komplexní funkční kontroly systému aktivní protikorozní ochrany. Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 22 schválená 16. 10. 2013.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

14. 12. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 12. 2021

Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 01. 2022

Diskuzní fórum PKO

PRIPRAVUJEME
23. 02. 2022

Digitální technologie nejen v plynárenství (včetně BIM)

PRIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka