Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

34/2021
období 15.–21. října 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

i v této hektické a pro energetiku i nás všechny ne zcela snadné době Vám dnešní Newsletter nabídne výběr relevantních článků k aktuálnímu dění – co dělat, pokud zákazníci padnou do režimu DPI, ale také, jaká opatření proti přílišným dopadům vysokých cen energetických komodit na občany připravuje vláda. Zároveň rádi sdílíme, že snižování emisí pomocí uplatnění technologie CCS a biometanu v dopravě se uplatňuje čím dál víc. Aktuální vysoké ceny energetických komodit dominují i části Legislativa a strategie, a to jak v kvartální zprávě EU o trhu s plynem, tak i ve sdělení Komise k vysokým cenám energií a doporučením pro vlády, jak zmírnit jejich negativní dopady. Negativa jsou alespoň částečně vyvážena pozitivní zprávou pro energetiku, kdy po řadě průtahů vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která by měla po letech přinést do sektoru OZE pobídky (včetně rozvoje biometanu) a pro sektor teplárenství a KVET požadovanou jistotu. Více se o novinkách dozvíte v našem školení k biometanu. V technické normotvorbě přináší Newsletter informace o aktuálních změnách a připomínkování relevantních technických norem. Pevné nervy do následujících dnů přeje tým ČPS!

Aktuality

21. 10. 2021

Plynárenství se připravuje na nízkoemisní budoucnost

Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské infrastruktury, příprava na transformaci za využití nových plynů s ohledem na celoevropské „zelené“ plány, plynofikace sektoru teplárenství kvůli odklonu od využívání uhlím nebo aktivní pomoc české vládě při jednání s Evropskou komisí. To jsou zásadní teze, jež vyplynuly z 27. Podzimní plynárenské konference na téma „České plynárenství v kontextu vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu“, která se konala 11. a 12. října 2021 v Praze. Generálním partnerem on-line konference se stala společnost GasNet, partnery pak Pražská plynárenská Distribuce a EG.D. Více zde

Elektronický sborník z letošní Podzimní plynárenské konference je již k dispozici. Najdete jej na webu konference ppk2021.cgoa.cz/ záložka Program. Obsahuje jednak prezentace a také záznamy z jednotlivých konferenčních bloků.

21. 10. 2021

Organizace trhu se zemním plynem

Přiměla Vás současná situace více přemýšlet nad tím, jak je organizován trh s plynem? Získejte komplexní znalosti, potřebné pro úspěšné působení na něm, počínaje legislativou, přes velkoobchod, retail, cenotvorbu a související smlouvy, až po praktické možnosti využívání přepravní soustavy či zásobníků plynu. Program a přihláška.

21. 10. 2021

Informace pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost

Ani poté, co někteří dodavatelé energií oznámili ukončení činnosti, zákazníci z řad spotřebitelů i firem o elektřinu nebo plyn nepřijdou. O nepřetržitou dodávku energií se u nich postarají dodavatelé poslední instance. POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami. Více zde.

21. 10. 2021

Česká vláda schválila novelu snižující DPH u energií na nulu

Vláda podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela podle ní míří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci, ministryně dnes podepsala potřebný dokument. Vláda těmito kroky reaguje na rostoucí ceny energií na světových trzích.

Na elektřinu a plyn platí nyní sazba DPH 21 procent. Ke snížení DPH na nulu je potřeba souhlas Evropské komise. Vláda si je vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí EU o DPH. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici. Více zde

20. 10. 2021

Zachytávání a ukládání CO2 zažívá globální boom. Celkový počet projektů se letos zdvojnásobil

Mezinárodní think tank Global CCS Institute upozorňuje na pokračující celosvětový boom technologií zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS). Podle jeho nejnovější roční zprávy v roce 2021 vzrostl celkový počet komerčních projektů ve fázi přípravy a zařízení v provozu o 71 na 135, tedy o 90 %. Roční kapacita zachyceného a uloženého CO2 u všech sledovaných projektů se zvýšila již čtvrtým rokem v řadě, a to meziročně téměř o třetinu. Experti považují technologii CCS za základní prvek pro dosahování globálních cílů v oblasti ochrany klimatu. Více zde

18. 10. 2021

Plynaři z GasNetu snižují svou emisní stopu. Jezdí na biometan

Více než 20 milionů kilometrů ročně po 12 českých krajích. Tolik najezdí inspektoři a terénní pracovníci společnosti GasNet při kontrolách plynovodní sítě, která měří 65 000 kilometrů. Každodenní jízdy zatěžují životní prostředí a vedení společnosti se proto dlouhodobě soustředí na snižování své emisní a uhlíkové stopy.

Od roku 2014 v GasNetu postupně roste počet aut poháněných stlačeným zemním plynem (CNG). Aktuálně firma využívá 620 aut na CNG, která znatelně snižují nejen spotřebu fosilních paliv celého vozového parku, ale zároveň i emise CO2. Toto ekologické palivo teď nahradil ještě šetrnější biometan (bioCNG), a to v objemu 800 tisíc m3 (8,5 GWh). Palivo vyrobené z odpadu pokrývá celkovou spotřebu vozového parku na CNG v letošní roce. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Kvartální zprávy o trhu s plynem potvrzují, že současný nárůst cen zemního plynu je způsoben nerovnováhou mezi dodávkou a nabídkou na globalizovaném trhu s plynem. Více zde
Komise představila soubor nástrojů opatření k řešení výjimečné situace na trhu s energiemi a jejích dopadů na spotřebitele. Více zde

ČR

Dne 18. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Více zde
Návrh změn Řádu PDS GasNet, s.r.o. Více zde

Technická normalizace

Výběr z Věstníku ÚNMZ č. 10/2021

Výběr normativních dokumentů z Věstníku ÚNMZ č. 10/2021, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství najdete zde

Více informací podá Ing. Radovan Ružinský, Ph.D. radovan.ruzinsky@cgoa.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

2. 11. 2021

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
9. 11. 2021

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) a základní požadavky na bezpečnost provozu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
10. 11. 2021

Biometan v plynárenských sítích – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. 11. 2021

Provozování OPZ v bytových domech

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka