Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

30/2021
období 17.–23. září 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

o tom, že plyn bude hrát zásadní roli na cestě k dekarbonizaci energetiky, již není pochyb. Zbývá však dořešit otázku taxonomie a nastavení jasných podmínek pro financování projektů na zemní plyn. Český plynárenský svaz registruje výrazné zvýšení zájmu domácností o vytápění zemním plynem, každý třetí kotel podpořený kotlíkovými dotacemi byl na plyn, více se dozvíte v naší tiskové zprávě. V aktualitách Vám nabídneme výstupy z konference Energetika 2021, řeč bude rovněž o naplněnosti podzemních zásobníků nebo o výstavbě plnicích stanic na LNG. Legislativa se dotkne problematiky emisí metanu, technická normalizace přinese závěry ze zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

21. 09. 2021

Zájem o zemní plyn viditelně narůstá

  • Každý třetí kotel podpořený kotlíkovými dotacemi byl na plyn
  • Na další podporu výměn neekologických zdrojů je připraveno 14 miliard Kč
  • Zvyšuje se i počet žádostí o zprovoznění nevyužívaných plynových přípojek

Český plynárenský svaz registruje výrazné zvýšení zájmu domácností o vytápění zemním plynem. Dokládá to průběžně rostoucí prodej plynových kotlů, stejně jako nárůst uzavřených smluv o zavedení zemního plynu a s tím související i množství opětovně zprovozněných tzv. mrtvých přípojek.

„Zvýšenému zájmu o zemní plyn jednoznačně přispěly kotlíkové dotace. Zhruba každý třetí kotel, dotovaný z programu, byl plynový. Je proto dobrou zprávou zejména pro nízkopříjmové domácnosti, že nový program dotací jim pokryje téměř veškeré náklady spojené s výměnou starých kotlů za nové ekologičtější zařízení,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Tisková zpráva zde

23. 09. 2021

ČPS byl partnerem konference Energetika 2021 v Brně

Na podporu investic do podnikové energetiky může jít v příštích letech z Modernizačního fondu až 40 miliard Kč. Plyn bude hrát významnou roli na cestě k bezemisní energetice. Rozvoj kogenerace pomůže přechodu k OZE a úspěšné dekarbonizaci. Během následujících 10 let bude odstaveno přibližně 3 GW instalovaného výkonu v uhelných zdrojích. Zvyšující se tlak na snižování emisí skleníkových plynů a škodlivin vede k navyšování ceny povolenky na emise CO2, a to bude tlačit na změnu palivového mixu výroben tepla a elektřiny z uhlí na kombinaci plynu a biomasy. V současné době již potvrdilo přechod na zemní plyn 41 tepláren, zároveň bude také narůstat počet biometanových stanic v ČR. Účastníci konference se mimo jiné shodli, že vyšší investice do digitalizace jsou nezbytné. Energetika 2021 opět vytvořila diskusní platformu, na které se aktuálním tématům věnovali excelentní moderátoři i přednášející. Více zde

20. 09. 2021

Analytici: V případě chladné zimy nadále poroste cena zemního plynu, může dojít i k jeho nedostatku

Na trh se zemním plynem, který bývá obvykle v tuto dobu před nadcházející zimní sezónou klidným, se nyní obrací stále větší pozornost. Zvláště pak na trh evropský. Důvodem je jednak rostoucí tlak uvnitř EU na odklon od uhlí k čistějším zdrojům energie, kterým zemní plyn je, pak ale také současný stav zásobníků zemního plynu, který je pod dlouhodobým průměrem. A to nejen v Evropě. Nižší stav zaplněnosti v Evropě je zapříčiněn rovněž nižším importem od ruského Gazpromu. Dle analytiků hrozí v případě, kdy by se nadcházející zima ukázala být chladnou, vysoké cenové špičky či dokonce fyzické nedostatky této komodity.
22. 09. 2021

Zájem o pohon na zkapalněný zemní plyn roste. Čtvrtá stanice na LNG přibude na konci roku

V Česku zatím fungují tři čerpací stanice zkapalněného zemního plynu (LNG), přičemž dvě z nich jsou mobilní. Čtvrtá, stacionární stanice, by měla v ČR vyrůst už na přelomu roku 2021 a 2022. Zájem o pohon na LNG ale začíná růst, takže v blízké době by se měli řidiči dočkat dalších stanic.

„Díky dotacím od ministerstva dopravy by s financováním osmnácti nových stanic neměl být problém. Samozřejmě může dojít k průtahům, které běžně ovlivňují stavby všeho druhu. Nicméně pro dopravce a jejich investiční plány je důležité, že na využití LNG pro nákladní dopravu panuje široká shoda a že se na rozvoj infrastruktury v dalších měsících a letech mohou spolehnout,“ odhaduje Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru Českého plynárenského svazu.

21. 09. 2021

Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám, za kombinaci opatření bonus až 200 000 Kč

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou vyhlásil ministr Richard Brabec při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH. V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty. Více zde

17. 09. 2021

V Česku vzniká vodíková TATRA

Zelená barva vládne všem a ve světovém tažení proti klimatickým změnám by si teď jedno malé prvenství mohlo připsat i Česko. Pět domácích firem se spojilo s kopřivnickou firmou Tatra a společně vyvíjí nákladní automobil na vodík. Pokud se jim to povede, půjde o jedno z prvních vodíkových vozidel tohoto typu na světě.

„Jednání o projektu jsme zahájili loni. V tomto roce se připravila dokumentace a bylo získáno financování. Vkladem Tatry do projektu je vývoj a výroba prototypového vozidla, dodá podvozek a kabinu a bude zajišťovat integraci všech komponent,“ uvedl Andrej Čírtek, mluvčí automobilky, pro HN.

Legislativa a strategie

EU

Evropská Komise předloží 27. a 28. 9. 2021 Výboru Evropského parlamentu pro Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin návrhy předpisů v odvětvích, na která se nevztahuje systém ETS (tzv. nařízení o sdílení úsilí, ESR), jakož i na snižování CO2 z osobních a lehkých užitkových automobilů, které jsou součástí balíčku opatření pro snížení emisí „Fit for 2030“. Členové Výboru budou také hlasovat a přijímat zprávu o strategii EU pro snížení emisí metanu. Více zde

ČR

Obnovitelné zdroje energie v roce 2020. Více zde

Technická normalizace

Zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení

Dne 20. září 2021 proběhlo zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení, jehož hlavním cílem bylo dosáhnout konsenzu o znění připravované revize TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“, a tím umožnit její dokončení v co možná nejkratším termínu. Revize těchto technických pravidel nově stanovuje požadavky na personální zajištění a technické vybavení dodavatelských firem. Konkrétním vymezením těchto požadavků, uvedených v příloze technických pravidel, budou nastavena jednotná pravidla certifikačního procesu. Dále tato technická pravidla, která jsou certifikačním schématem, nově zavádějí nezávislý Odborný výbor pro certifikaci, který je integračním orgánem při zajišťování vysoké odborné úrovně organizací působících v plynárenství, zajišťujícím nestrannost a důvěru v certifikaci. V průběhu jednání byla nalezena cesta k odstranění vzniklých neshod a je předpoklad, že do konce tohoto roku bude revize připravena k projednání v Technické schvalovací komisi ČPS. Více informací podá Ing. Jan Dvořák, jan.dvorak@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

05.–06. 10. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11.–12. 10. 2021

PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE – on‑line, účast zdarma po zaregistrování

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 10. 2021

Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí

PŘIPRAVUJEME
3.-4. 11. 2021

Organizace trhu se zemním plynem

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka