Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

15/2021
období 16.–22. dubna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním Newsletteru Vás upozorníme na nový YouTube kanál ČPS. V aktualitách se dále dozvíte, že Evropská komise představila první část pravidel pro „zelené“ investice, prozatím však odložila rozhodnutí, zda a za jakých podmínek označit za udržitelné investice do jaderných a plynových elektráren. IEA informuje o světové poptávce po zemním plynu, která by podle odhadů měla letos vzrůst o 3,2 %. Co jistě také stojí za povšimnutí, je tisková zpráva MPO o zpřístupnění některých technických norem veřejnosti zdarma. Legislativa odkáže na novou dokumentaci programu ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v podnikatelském sektoru, Rada a Evropský parlament dosáhly dohody v otázce Evropského právního rámce pro klima. Technická normalizace shrne, co hlavního řeší pracovní návrhy Změn 1 TPG 700 03 a TPG 702 04. Děkujeme, že nás sledujete!

Aktuality

22. 04. 2021

Startujeme nový YouTube kanál ČPS

Představujeme Vám nový YouTube kanál ČPS, jehož cílem je přiblížit naše aktivity formou videí a dát odborné veřejnosti možnost projevit svůj názor. Máte-li zájem stát se naším odběratelem, klikněte jednoduše na ODEBÍRAT v nabídce zde. Kromě YouTube jsme samozřejmě aktivní i v rámci dalších sociálních sítí – twitter, facebook a LinkedIn. Chcete-li se dozvědět více o novinkách souvisejících nejen se zemním plynem, sledujte rovněž oblíbený fb portál TOPROMNE!
22. 04. 2021

Evropská komise představila první část pravidel pro „zelené“ investice

Evropská komise představila balíček opatření, která mají pomoci navýšit objem investic do udržitelných aktivit napříč celou Evropskou unií. Součástí balíčku jsou i pravidla, která by měly projekty splnit, aby mohly být označeny za zelené, což má pomoci v rozhodování investorů, kam budou jejich finanční prostředky směřovat.

Nový soubor pravidel v rámci udržitelné taxonomie zavádí systém, který má EU pomoci stimulovat zelené investice v privátním sektoru. Pokrývá celkem 13 sektorů včetně obnovitelných zdrojů, dopravy, lesnictví, výroby či budov a dalších, které podle komise dohromady tvoří téměř 80 % emisí skleníkových plynů v EU. Komise však zatím odložila rozhodnutí, zda a za jakých podmínek označit za udržitelné investice do jaderných a plynových elektráren. V případě plynových zdrojů by podle komise mělo být jasněji s další částí kritérií, která by měla přijít během letošního roku.

Pokud se o taxonomii zajímáte, bližší informace můžete získat na školení Strategie a legislativa v plynárenství, které se koná již 27. dubna 2021. Více v programupřihlášce

20. 04. 2021

GasNet zahájil další etapu rekonstrukce plynovodu Brno-Adamov-Blansko

Společnost GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, pokračuje v rekonstrukci vysokotlakého plynovodu Brno-Adamov-Blansko. Letos odstartovala rekonstrukce tříkilometrového úseku Vranov-Olešná, který je specifický nepřístupným terénem. Náročnou etapu GasNet realizuje s využitím nových technologií, mezi které patří sklolaminátová ochrana izolace potrubí či trojrozměrné digitální modelování. Technologie zvyšují bezpečnost stavby, minimalizují její vliv na životní prostředí a umožní provést rekonstrukci bez přerušení dodávek plynu pro odběratele na Blanensku. Náklady v rámci letošní etapy činí 33 miliónů korun a plánovaný termín ukončení je září 2021.

Ukázku 3D video-animace k projektu naleznete na YouTube GasNet zde.

21. 04. 2021

Světová poptávka po zemním plynu by letos měla vzrůst o 3,2 %

Z dubnové Zprávy o trhu se zemním plynem zveřejněné IEA vyplývá, že poptávka po zemním plynu by oproti roku 2020 měla letos vzrůst o 3,2 %. Dosažení takovéhoto růstu by podle agentury znamenalo více než nahrazení poklesu poptávky v minulém roce. Za nárůstem poptávky podle IEA stojí souhra několika faktorů. V úvodu roku poptávku po zemním plynu významně ovlivnily velmi nízké venkovní teploty, zejména pak v oblasti severovýchodní Asie a v Severní Americe. Období chladného počasí během ledna spolu se sníženou dostupností dodávek LNG a logistickými omezeními přepravy LNG vedla v Číně, Jižní Koreji a Japonsku k lokálním nedostatkům paliva a bezprecedentnímu prudkému nárůstu spotových cen LNG. Během tohoto období hrála důležitou vyrovnávací roli Evropa.
19. 04. 2021

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám

MPO prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se tak dostanou do on-line databáze zdarma.

„Veřejnost tak může volně nahlédnout do téměř dvou stovek českých technických norem, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Uživatelé v on-line databázi tak najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov.“

Kompletní informace najdete v tiskové zprávě MPO.

20. 04. 2021

IVECO BUS získal ocenění “International Busplaner Sustainability Award 2021”

Tato cena každé dva roky vyznamenává společnosti v automobilovém průmyslu, které díky svému odhodlání v ekonomické, sociální a environmentální oblasti přispívají k udržitelnému a odpovědnému růstu. Modely autobusů Crossway a Crossway Low Entry Natural Power značky IVECO získaly nové ocenění udělované časopisem Busplaner, „International Sustainability Award 2021“, v kategorii autobusů na zemní plyn. Nezávislá expertní porota, složená ze známých osobností ze světa obchodu, asociací a médií, došla ke svému rozhodnutí na základě výkonu alternativních pohonů na zemní plyn autobusů IVECO BUS. Modely meziměstských autobusů Crossway a Crossway Low Entry Natural Power představují se svým motorem na zemní plyn, který je přátelský k životnímu prostředí a vyniká mimořádně tichým provozem, skutečné řešení udržitelné mobility.
19. 04. 2021

innogy dokončila předávání 800 notebooků znevýhodněným dětem

Společnost innogy v uplynulých třech měsících předala stovky notebooků dětským domovům, pěstounským rodinám a rodinám v azylových domech. Technika nově pomáhá s distanční výukou dětem, které neměly žádné počítačové vybavení nebo se potýkaly se zastaralou technikou. Ve spolupráci s partnerskou Nadací Naše dítě firma vybavila organizace a rodiny napříč Českou republikou.
18. 04. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista užití plynu. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail veronika.vohlidkova@cgoa.cz. Více zde

Legislativa

EU

Vodík – motor zelené revoluce. Více zde
Rada a Evropský parlament dosáhly dohody v otázce Evropského právního rámce pro klima. Více zde
Komise učinila další kroky k nasměrování investic do udržitelných hospodářských činností skrze revidované delegované akty taxonomie. Více zde

ČR

MPO
Nová programová dokumentace programu ENERG. Více zde
Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 9. 4. 2021. Více zde
Veřejnost má nově zdarma přístup k technickým normám. Více zde

Technická normalizace

Změna 1 TPG 700 03 a Změna 1 TPG 702 04

Technický odbor ČPS odeslal v současné době pracovní návrhy Změny 1 TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“ a Změny 1 TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“ k připomínkám expertům z TSO, DSO a společnosti ASPP.

Ve Změně 1 TPG 700 03 je řešeno zejména:
  • doplnění zkratek a značek,
  • upřesnění definice ochranného pásma,
  • doplnění zobrazení dalších typů technologických objektů a stanovení jejich ochranných a bezpečnostních pásem,
  • úprava článků týkajících se rozdělení staveb podle typu a umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení.
Ve Změně 1 TPG 702 04 je řešeno zejména:
  • uvedení specifikace trubek a materiálů pro trubky, podmínek svařitelnosti potrubí a ovality oblouku do souladu s revidovanou ČSN EN ISO 3183,
  • specifikace měřících přístrojů s ohledem na provádění stresstestu,
  • úprava článku týkající se zvýšených technických požadavků na plynovod,
  • upřesnění příkladů v Tabulce 4 „Přehled označení typu a charakteristik staveb“ a Tabulek 5 a 6 „Základní nejmenší dovolené vzdálenosti VTL plynovodů podskupin A3 a B1 a B2 od staveb (objektů)“ tak, aby byly v souladu s TPG 700 03,
  • upřesnění požadavků na kvalifikaci specialisty stresstestu a rozsahu (délek) jednotlivých zkoušených úseků v rámci stresstestu.
Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PROZATÍM STÁLE POUZE V ON-LINE PODOBĚ.
27. 04. 2021

Strategie a legislativa v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 05. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 05. 2021

Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů

PŘIPRAVUJEME
27. 05. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – série workshopů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka