NEWSLETTER

5/2018
období 29. října – 4. listopadu 2018
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme vás u pátého vydání Newsletteru ČPS. Co Vám dnes přinášíme? V aktualitách nemůže chybět alarmující vyjádření Hnutí Duha ke zhoršujícímu se stavu ovzduší, na které bude ČPS mimo jiné reagovat tiskovým setkáním plánovaným na 19. listopadu 2018. Toto setkání s novináři bude zaměřeno především na problematiku znečišťování ovzduší lokálními topeništi a kotlíkové dotace. Dále se v Newsletteru dozvíte, jaká technická pravidla byla 31. 10. 2018 schválena a kdy vstoupí v platnost. Legislativa se dotkne i otázky bezplatného přidělování povolenek pro teplárenství. Nejen to, ale i mnohem více, se dozvíte v tomto čísle. A příště se můžete těšit na aktuální výstupy z Podzimní plynárenské konference, která probíhá právě v těchto dnech. Buďte s námi!

Aktuality

1. 11. 2018

Lidovci chtějí nižší DPH na biopotraviny, zemní plyn pro domácnosti a teplo

Lidovci navrhují snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na biopotraviny, což by mělo podpořit ekologicky šetrné zemědělství v Česku. Chtějí snížit i DPH na zemní plyn pro domácnosti a budou jednat s dalšími stranami o možném snížení DPH na teplo. Více zde

31. 10. 2018

Prvních 100 kilometrů plynovodu Nord Stream 2 položeno, stavbu může zpozdit počasí

Stavba plynovodu Nord Stream 2, i přes odpor v některých zemích, započala v německých a finských vodách. Tři lodě položily na mořské dno již 100 kilometrů potrubí, což činí 8 procent celkové délky projektu. Pokládku ovšem může zpomalit počasí v Baltském moři, které se v posledních letech potýká s velkými vlnami. Více zde

31. 10. 2018

Vlivem prachu v ovzduší loni předčasně zemřelo 5 700 lidí, tvrdí ekologové z Hnutí Duha

Podle zprávy ministerstva životního prostředí v České republice předčasně zemřelo v roce 2017 vlivem prachu v ovzduší 5 700 lidí. Předloni to bylo 4 300. Uvedlo to v pondělní tiskové zprávě ekologické Hnutí Duha. Více zde

30. 10. 2018

Kurz Od těžby ke spotřebě, běh IX.

V hotelu Floret v Průhonicích se účastníci v rámci druhého dne IX. běhu kurzu "Základy plynárenství – od těžby ke spotřebě" dozvěděli více o složení a vlastnostech zemního plynu, plnění tlakových stanic a zkapalňování LNG, o obchodu s plynem a o technických předpisech pro obor plynových zařízení. Akci pořádal ČPS.

30. 10. 2018

MPO musí přijít s novou koncepcí české energetiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí přijít s novou koncepcí české energetiky založenou na obnovitelných zdrojích energie. Shodli se na tom ekologové a Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE). Více zde

29. 10. 2018

V Brně vyjel do ulic první autobus poháněný bioplynem z odpadní vody

První případ využití energie získané z čistění odpadní vody k pohonu hromadné dopravy v České republice. Brněnský dopravní podnik se zapojil do projektu „BioCNG pro města“. Více zde

25. 10. 2018

Plynárenská škola má více než půlstoletou tradici

V letošním roce si Střední odborné učiliště plynárenské v Pardubicích připomíná už 53 let od svého založení. Historie školy de facto kopíruje historii plynárenství ve východních Čechách. Více zde

Legislativa

Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019. Více zde

7. schůze podvýboru pro energetiku HV PS PČR se uskutečnila 25. 10. 2018. Na téma aktuální situace v teplárenství vystoupil ředitel TS ČR Ing. Martin Hájek, Ph.D., Cech topenářů a instalatérů HK ČR Ing. Václav Hrabák a náměstkyně MŽP Ing. Berenika Peštová, Ph.D. Návrh na uplatnění nižší sazby na teplo (podání pozměňovacího návrhu k zákonu 235/2004 Sb. o DPH – aktuálně ve 2. čtení v PS PČR, tj. přesun z 1. snížené 15% sazby do 2. snížené 10% sazby), návrh podporuje MPO i MŽP. Nově by bezplatné přidělování povolenek pro teplárenství mělo být pouze výměnou za změnu paliva (z uhlí na plyn nebo biomasu) nebo za výrazné zvýšení účinnosti. Další jednání na téma energetika a teplárenství má Hospodářský výbor PS PČR na programu dne 29. 11. 2018.

Technická normalizace

Překlad ČSN EN ISO 15589-1

V říjnu 2018  byla do soustavy ČSN zavedena překladem ČSN EN ISO 15589-1 „Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Katodická ochrana potrubních dopravních systémů – Část 1: Potrubí na souši“.

Uzemnění nadzemních trasových uzávěrů (TU)

Dne 25. 10. 2018 se uskutečnilo setkání expertního týmu a pracovníků Technické sekce ČPS  k problematice uzemnění a ochrany před bleskem nadzemních TU, viz TPG 935 01. Tým expertů (Ing. Pavel Veleta, Ing. Tomáš Krása, Ing. Jan Thomayer) dospěl k názoru, že rozhodnutí o uzemnění nadzemního TU by mělo vycházet ze zpracovaného protokolu o určení vnějších vlivů TU.  Technická sekce ČPS vydá k této problematice písemné odborné stanovisko, jehož obsah bude následně zapracován do plánované revize TPG 935 01. Více informací  p. Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

Nově schválená technická pravidla

Na jednání Technické schvalovací komise ČPS dne 31. 10. 2018 byla schválena následující technická pravidla:

  • Změna 5 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“,
  • Změna 1 TPG 913 01 „Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách­“,
  • TPG 925 01 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu“,
  • TPG 927 01 „Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení“.

Tato technická pravidla budou vydána s platností od 1. 1. 2019. Změna 5 TPG 905 01 nebude vydána samostatně, ale  bude vydáno konsolidované znění TPG 905 01, do kterého budou Změny 1–5 zapracovány. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

12. 11. 2018
Kongresové centrum,
innogy Česká republika a. s.,
Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice

13. řádný (volební) sjezd ČPS

VÍCE ZDE
 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

8. 11. 2018

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
15. 11. 2018

Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
26. 11. 2018

CNG, LNG, vodík využití v dopravě a plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter