Plány tvorby normativních dokumentů


Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2019

(aktualizace 29. 4. 2019)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 304 02
Revize
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
předpoklad schválení: 2020
2 TPG 304 03
Nová
Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
předpoklad schválení: r. 2020
3 TPG 702 01
Změna 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2019
4 TPG 702 04
Revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
5 TPG 702 08
Revize
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 10
Revize
Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2019
7 TIN 702 12
Revize
Přivařování záplat a odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
dokončení z r. 2018
8 TDG 919 01
Revize
Revizní kniha plynových spotřebičů
předpoklad schválení: 2019
9 TPG 920 26
Revize
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
předpoklad schválení: 2019
10 TPG 921 02
Revize
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
předpoklad schválení: 2020
11 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2020
12 TPG 934 02
Nová
Měřicí stanice
předpoklad schválení: 2019
13 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2020
14 TDG 983 01
Revize
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
předpoklad schválení: 2019

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2018

(aktualizace 23. 4. 2018)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND
1 TPG 201 01
Změna 1
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
předpoklad schválení: 2018
2 TPG 700 21
Revize
Čichačky pro plynovody a přípojky
předpoklad schválení: 2018
3 TPG 702 01
Změna 1
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2018
4 TPG 702 04
Změna 2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2018
5 TPG 702 04
Revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2019
6 TIN 702 12
Revize
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
předpoklad schválení: 2018
7 TPG 800 03
Revize
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
předpoklad schválení: 2018
8 TPG 902 04
Změna 1
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
předpoklad schválení: 2018
9 TPG 905 01
Změna 5
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2018
10 TPG 913 01
Změna 1
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu
předpoklad schválení: 2018
11 TPG 920 21
Změna 1
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
předpoklad schválení: 2018
12 TPG 921 23
Zrušení
Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
předpoklad zrušení: 2018
13 TPG 922 01
Změna 1
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
předpoklad schválení: 2018
14 TPG 923 01
Revize
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení
předpoklad schválení: 2019
15 TPG 925 01
Revize
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
předpoklad schválení: 2019
16 TPG 927 01
Revize
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobi¬losti k montáži a opravám plynových zařízení
předpoklad schválení: 2018
17 TPG 935 01
Revize
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2019
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací