Informační systém GAS (ISG)


Periodikum ISG informuje plynárenskou veřejnost o aktuálních informacích z plynárenství, v menší míře se dotýká i širší energetiky. Přebírá aktuality z otevřených zdrojů, publikuje i autorské články.

ISG je registrován u Ministerstva kultury pod MK ČR E 8336. Periodikum ISG není zahrnuto ani do recenzovaných, ani impaktovaných publikací.

ISG vychází 6 ročně v lichých měsících 03, 05, 07, 09, 11 a 01 následujícího roku. V tištěné podobě ve 300 výtiscích, v rozsahu 80–100 stran, je dodáván abonentům a státním knihovnám. V elektronické podobě je přístupný cca 2.670 abonentům.

ISG informuje o vydávaných legislativních předpisech, Českých technických normách, Technických pravidlech G a dalších novinkách plynárenského oboru. V rubrice aktualit informoval o tuzemských aktualitách, tak i informacích ze zahraničních časopisů.

Z tuzemských zdrojů, mimo centrální úřady, jsou to např. portály Anopress IT a.s., TZB-info, BOZP info, O Energetice cz, PRO ENERGY Magazín, atd., se využívají i vhodné přednášky ze školení pořádaných ČPS.
Ze zahraničních zdrojů – Aktuální zprávy ze zahraničního plynárenství jsou získávány z několika hodnotných zdrojů. Kromě některých zahraničních webů, patří k nim především zahraniční plynárenské etablované odborné časopisy německé, americké a ruské provenience, z nichž lze například uvést:

 • odborný německý plynárenský časopis (měsíčník): "Erdöl Erdgas Kohle" přinášející novinky z plynárenství, ropného průmyslu a energetiky, převážně orientovaný na evropské dění
 • odborný německý plynárenský časopis "GWF Gas Erdgas" (měsíčník vydávaný německým spolkovým svazem plynárenství a vodárenství "DVGW") přinášející novinky z plynárenského odvětví (finance, technologie, potrubní systémy, částečně i legislativa, produktové novinky, služby poskytované službami v daném odvětví)
 • odborný německý plynárenský časopis "energie/wasser-praxis" (měsíčník rovněž vydávaný německým spolkovým svazem plynárenství a vodárenství "DVGW", s častější exkurzí do legislativní oblasti v daném odvětví)
 • odborný německý plynárenský časopis "3R" (měsíčník zabývající se tématikou potrubních systémů a součástí)
 • odborný ruský plynárenský časopis "Gazovaja Promyšlennosť" (měsíčník vydávaný prestižním oborovým nakladatelstvím Gazoil Press)
 • prestižní odborný americký plynárenský časopis "Pipeline & Gas Journal" s novinkami z plynárenského odvětví (finance, technologie, potrubní systémy, produktové novinky)

Další cenné informace z evropského a světového plynárenského odvětví jsou získávány ze zahraničního monitoru "EnergyCentral", který přináší denně aktualizovaný, přehledně členěný souhrn zpráv z finanční, technické, legislativní, komerční a obchodní oblasti plynárenského odvětví.


Hlavní témata jsou zaměřena na:

 • legislativu a předpisy
 • technickou normalizaci
 • plynová zařízení, bezpečnost provozu
 • BOZP
 • využití plynu
 • OZE v plynárenství
 • ekonomické pohledy na trh s plynem
 • plynárenské aktuality z domova a ze zahraničí
 • bioplyn
 • CNG a LNG
 • technické informace

Pravidelné rubriky jsou:

 • Nové předpisy a další materiály ústř. (republikových) orgánů státní správy ČR
 • Informace z oblasti technické normalizace vydání – změny
 • Informace z oblasti technické normalizace schválení evropských a mezinárodních norem k používání jako ČSN
 • Informace z oblasti technické normalizace zahájení zpracování návrhů českých technických norem
 • Informace z oblasti technické normalizace o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN
 • Informace z oblasti technické normalizace o určených normách
 • Informace z oblasti technické normalizace zrušené určené normy nebo zrušené určení platných norem
 • Informace z oblasti technické normalizace návrhy na zrušení ČSN
 • Informace z oblasti technické normalizace z oblasti metrologie
 • Informace z oblasti technické normalizace z oblasti akreditace
 • Přehled schválených a připravovaných technických pravidel TPG, TDG (TD) a TIN
 • Nové schválené předpisy ČPS
 • Dotazy a odpovědi z oblasti BOZP
 • Publikované články z různých oblastí plynárenství
 • Aktuality z domova
 • Aktuality ze zahraničí
 • Aktuality z oblasti bioplynu
 • Aktuality CNG
 • Aktuality LNG
 • Technické informace
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací