Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

6/2021
období 5.–11. února 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zájem o plynovou mobilitu v České republice v roce 2020 překonal očekávání, svědčí o tom statistika výtoče zemního plynu, kterou každoročně zpracovává ČPS. V aktualitách se zaměříme na celosvětovou poptávku po zemním plynu, Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve svém výhledu očekává její meziroční nárůst o 2,8 %. Dotkneme se také cen emisních povolenek, jenž zaznamenaly nová maxima. Evropští legislativci by měli v červnu letošního roku přijít s revizí systému EU ETS, která by měla reagovat na navržený vyšší cíl snížení emisí CO2 ze současných 40 % na 55 % do roku 2030. Legislativa odkáže na průběžné vstupy a doporučení Uhelné komise nebo na zprávu zabývající se regulací vodíkových sítí, kterou společně vydaly ACER A CEER. Technická normalizace na téma vodíku naváže informací o prvním jednání CEN/TC 234 WG 13 „PNR H2NG/H2 in NG systems“ k projektu na zpracování studie, jejímž cílem bude identifikace technických bariér, které je nutné odstranit v procesu přípravy na možný budoucí provoz plynárenské infrastruktury se směsí vodíku a zemního plynu nebo čistého vodíku. Předmětná studie má položit základy pro navazující normalizační činnosti. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

08. 02. 2021

Zájem o plynovou mobilitu v ČR v roce 2020 překonal očekávání

Snaha o ozeleňování dopravy vzbudila v loňském roce zájem prvních řidičů o zemní plyn s příměsí biosložky, tzv. BioCNG. V oblasti nákladní dopravy oslovila firmy úspornější alternativa k naftě v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Zatímco spotřeba již zavedeného stlačeného zemního plynu (CNG) vyrovnala loňský rekordní výsledek, v případě LNG vzrostla o 57 % na 1,366 mil. m3. Celková spotřeba zemního plynu v dopravě dosáhla v ČR za rok 2020 v absolutních číslech 92,952 mil. m3. Tím překonala i nejoptimističtější scénář NAP ČM o více než 10 %.
„Vysokou spotřebu zemního plynu v dopravě pomohly loni zajistit zejména městské autobusy. Pro města se CNG stává první volbou při zavádění ekologické dopravy. Pozorujeme také růst zájmu o LNG u kamionové dopravy a o BioCNG u řidičů osobních automobilů,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Počet nákladních vozů na LNG se meziročně zvýšil z pěti na třicet šest. Jasně rostoucí trend dokládají i plány firem na obnovu vozových parků v letošním roce. Ty již dnes potvrzují nákup dalších dvaceti tahačů na zkapalněný zemní plyn. Do dvou let se má rovněž zásadně rozšířit i plnicí infrastruktura LNG, a to z aktuálních dvou až na dvacet veřejných stanic.“  Tisková zpráva zde
07. 02. 2021

Celosvětová poptávka po zemním plynu letos vzroste

Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve svém výhledu očekává, že celosvětová poptávka po zemním plynu letos meziročně vzroste o 2,8 %, což v absolutní hodnotě představuje přibližně 110 miliard m3. To je například plánovaná celková roční přepravní kapacita plynovodů Nord Stream a Nord Stream II. O rostoucí poptávku se mají postarat především rozvíjející se trhy. Dalším faktorem, na který IEA upozorňuje ve svém reportu, je také vývoj cen zemního plynu. Ty se mají v letošním roce zotavit ze svých minim z roku 2020 a pohybovat se na vyšší cenové hladině. Více zde
10. 02. 2021

K dohodě s MPO o energetických úsporách se nově připojily také společnosti E.ON Energie a EG.D

Dohoda uzavřená mezi MPO a společnostmi E.ON Energie a EG.D počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. Dne 10. 2. 2021 ji podepsal vicepremiér Karel Havlíček s předsedou představenstva E.ON Energie Martinem Záklasníkem a s předsedou představenstva EG.D Zdeňkem Bauerem. Firmy plánují v rámci dohody kromě zvyšování povědomí o možnostech úspor energie zaměřit své aktivity na výměnu zdroje vytápění, zavádění energeticky úsporného osvětlení či podporu obměny vozového parku s cílem zvýšit podíl automobilů na alternativní paliva.
10. 02. 2021

GasNet a rok covidu: nárůst distribuovaného plynu o 2,2 % a 50 výjezdů denně

Český lídr distribuce plynu GasNet dodal loni odběratelům svými plynovody 6,77 mld. m3 plynu. To je o 144 mil. m3 více než v roce 2019. Plynaři se navíc potýkali se ztíženými podmínkami kvůli covidu. Pohotovostní technici museli několikrát zasahovat v biologických ochranných oděvech – celkový počet všech jejich zásahů se loni vyšplhal na 18 399. Počet žádostí o nová připojení meziročně vzrostl o 8 % a od roku 2017 GasNet vrátil do provozu více než 30 tisíc přípojek. Největší přírůstky byly ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.
05. 02. 2021

Ceny emisních povolenek zaznamenaly nová maxima

Ceny emisních povolenek zažily prudký růst, aktuálně se pohybují nad 37,5 EUR/t CO2. Jak připomněl zahraniční server Platts, evropští legislativci by měli v červnu letošního roku přijít s návrhem revize systému EU ETS, která by měla reagovat na navržený vyšší cíl snížení emisí CO2 ze současných 40 % na 55 % do roku 2030. Vyšší cíl bude mimo jiné znamenat přísnější roční limity pro celkový objem vypuštěných emisí CO2 ze zařízení zařazených v EU ETS.

Legislativa

EU

Evropská komise zahájila konzultaci pro stanovení nových pravidel k omezení úniku metanu v energetickém sektoru. Více zde
ACER a CEER společně vydaly zprávu zabývající se regulací vodíkových sítí. Více zde

ČR

HK
Průběžné vstupy a doporučení Uhelné komise. Více zde
MPO
Statistika výdajů na výzkum a vývoj v oblasti energetiky pro účely dotazníku Mezinárodní energetické agentury (IEA). Více zde
ERÚ
Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Více zde

Technická normalizace

Zahájení činnosti CEN/TC 234 WG 13 „PNR H2NG/H2 in NG systems“

Dne 20. 1. 2021 se uskutečnil kick-off meeting projektu na zpracování studie v rámci CEN/TC 234 WG 13, jejímž cílem je identifikace technických bariér, které je nutné odstranit v procesu přípravy na možný budoucí provoz plynárenské infrastruktury se směsí vodíku a zemního plynu nebo čistého vodíku. Studie se bude zabývat 8 nosnými tématy:
  • Bezpečnost
  • Kvalita plynu
  • Podzemní zásobníky
  • Výroba energie a motory
  • Průmysl
  • Ocelová potrubí
  • Vybavení infrastruktury
  • Zařízení pro konečné využití plynu
Studie má položit základy pro navazující normalizační činnosti v procesu tvorby nových a revizí stávajících technických norem a předpisů. Více informací podá Bc. Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
17. 02. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 02. 2021

Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
02. 03. 2021

Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09.–10. 03. 2021

23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka