Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

5/2021
období 29. ledna – 4. února 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes Vás pozveme na březnovou konferenci GAS 2021, která letos proběhne formou on-line webináře. Aktuality se dále zaměří na cenu CNG a aktuální počet plnicích stanic v ČR, dále také na objem LNG, který v lednu směřoval z USA do Číny, a neopomeneme ani zákonnou povinnost prokazování plnění kvalifikačních předpokladů nebo fakt, že Nizozemsko od ledna zavedlo uhlíkovou daň pro regulaci emisí z průmyslu. Legislativa odkáže na Zprávu o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR související s těžbou uhlí a technická normalizace přinese informace o stavu projektu BIM. Příjemné čtení!

Aktuality

04. 02. 2021

GAS 2021 se blíží! Letos formou on-line webináře

Tradiční konference GAS doznala řady změn, v letošním roce se z důvodu pandemie covid-19 uskuteční v on-line prostředí. Neváhejte, platformu MS Teams využíváme s úspěchem už od loňského jara, je to opravdu snadné a technická podpora z naší strany je zajištěna. Setkejte se s námi on-line ve dnech 9.–10. března 2021. Již nyní se můžete těšit na tato témata:
 • Novinky v plynárenství
 • Bezpečnost na stavbách
 • Plynovody a domovní spotřebiče
 • Problematika detekce a měření zemního plynu
 • Činnost revizního technika na PZ
Na GAS 2021 nebudou chybět ani vystavovatelé. Více zde
03. 02. 2021

Nejvíc LNG z USA v lednu směřovalo do Číny

Chladné počasí na začátku letošního roku vyhnalo spotové ceny zkapalněného zemního plynu (LNG) v jihovýchodní Asii na rekordní hodnoty, které se rovněž podepsaly na nárůstu velkoobchodních cen plynu na evropských trzích. Velké objemy plynu směřovaly především do Číny, která se tak v lednu stala již druhým měsícem v řadě hlavní destinací pro dodávky LNG ze Spojených států. Více zde
03. 02. 2021

CNG se slevou 2 Kč/kg pro firmy, nově u téměř poloviny plnicích stanic v Česku

Od února se výrazně rozrostla síť plnicích stanic, kde mohou firmy a podnikatelé využívat trvalou slevu 2 Kč na kilogram stlačeného zemního plynu (CNG). Nákupní aliance Axigon umožňuje čerpat CNG nově také v síti plnicích stanic společnosti E.ON Energie. Spolu s největší sítí innogy Energo tak jde o 95 plnicích stanic z celkového počtu 219, uvedl server hybrid.cz. Díky dvoukorunové slevě vychází odpovídající množství CNG asi o 10 korun levněji než litr benzínu.
03. 02. 2021

Nizozemsko od ledna zavedlo uhlíkovou daň pro regulaci emisí z průmyslu

Nové opatření je v souladu s nizozemským klimatickým plánem, který se mimo jiné velmi soustředí právě na emise z průmyslu. Ty se i přesto, že jsou regulovány systémem EU ETS, dlouhodobě nedaří snižovat. Dle zpravodajského serveru Carbon Market Watch je uhlíková daň nezbytná k dosažení energeticko-klimatických cílů, které si Nizozemsko stanovilo a k jejímž dosažení by samotné EU ETS nebylo postačující. Uhlíková daň bude dorovnávat cenu emisní povolenky, kterou energeticky náročný průmysl již nyní musí hradit. Pro rok 2021 byla cena nastavena na 30 eur za tunu CO2, v dalších letech poté bude cena stoupat. V roce 2030 by ocelářství, rafinérie a chemický průmysl měly za jednu tunu vypuštěných emisí skleníkových plynů hradit 125 eur. Samotná výše uhlíkové daně tak bude pokrývat rozdíl mezi předem stanovenou cenou emisí a cenou emisních povolenek v daném roce.
04. 02. 2021

Zákonná úprava prokazování plnění kvalifikačních předpokladů

Zákon prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce v pracovněprávním vztahu do 30. června 2021. Česká republika je v současné době postižena pandemií covid-19, což negativně ovlivňuje aktivitu podnikatelských subjektů, a to i ve vztahu ke schopnosti dostát platným právním předpisům v pracovněprávní oblasti. Jedná se zejména splnění kvalifikačních předpokladů a prodloužení platnosti stávajících dokumentů. Více zde
02. 02. 2021

Obliba vytápění plynem roste

Obliba vytápění plynem neustále roste. Výrazný podíl na tom mají také kotlíkové dotace, které mohou lidé čerpat již od roku 2015. Z evropských i českých fondů na ně šlo téměř 12 miliard korun, podle posledních statistik by za období do loňského roku mělo být proplaceno přes 170 tisíc žádostí. Na kotlíkové dotace bude v blízké budoucnosti spuštěn další program, ze kterého budou moci lidé získávat finanční prostředky až do roku 2027. Více zde

Legislativa

EU

Závazek EU poskytovat finance na podporu energetické účinnosti v městských oblastech pokračuje. Více zde

ČR

MPO
Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR. Více zde
Seznam poskytovatelů energetických služeb. Více zde
Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2019. Více zde
ERÚ
Výkazy a výkladové stanovisko pro vykazování statistiky ERÚ. Více zde

Technická normalizace

Informace o stavu projektu BIM

V lednu se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ČPS BIM, na kterém byla podána informace o:
 • plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR (autorem koncepce je MPO) – informace o vývoji v této oblasti jsou získávány z expertních skupin PS ČR, ve kterých je ČPS členem;
 • aktualizovaném harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR – rámcově byl procházen aktualizovaný časový horizont MPO pro zavádění opatření vyplývající z tohoto harmonogramu (07/2017 – 12/2027);
 • příručce pro aplikaci ČSN EN ISO 19650 „Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb“ – u části ČSN EN ISO 19650-1 bylo poukázáno na nutnosti interního firemního provázání informačního modelu se standardem ISO 55000 resp. ČSN ISO 55000 „Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie“.
Zástupce společnosti GasNet Služby s.r.o. Ing. Lenka Kohoutková seznámila zúčastněné s pilotním projektem BIM, do kterého je již začleněna spolupráce s externí projekční společností a zhotovitelem stavby. Prezentována byla stavba VTL RS 1200. Cíle pilotního projektu:
 • vytvoření 3D modelu (tvorba knihoven prvků, standardů modelování);
 • doplnění informací (tvorba datového standardu, systém provázání informací s modelem);
 • tvorba výkazů (klasifikace prvků, oceňování);
 • generování dokumentace přímo z modelu (tvorba šablon);
 • výběr společného datového prostředí (hledání vhodného řešení v návaznosti na IT strukturu);
 • vytvoření protokolu BEP (průběžné zapracování požadavků a poznatků).
Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
09. 02. 2021

Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 02. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 02. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 02. 2021

Od těžby ke spotřebě - základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka