Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

34/2020
období 6.–12. listopadu 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnešní Newsletter si vzal na mušku hned několik mediálně významných témat, která prezentují úsilí a výsledky aktivit Českého plynárenského svazu v uplynulém období. Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu ČPS k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn v nákladní silniční dopravě, o čemž svědčí podpis memoranda o spolupráci. Pozitivní výstupy přinesla také on-line konference nazvaná Informační minimum pro přechod na zemní plyn, kterou uspořádal ČPS. Stát je připraven finančně podpořit přechod i provoz tepláren na zemní plyn, podmínkou úspěchu je samozřejmě vhodné nastavení spolupráce mezi podnikateli z plynárenského a teplárenského sektoru a intenzivní investiční podpora z národních i evropských fondů. Neméně zajímavá je rovněž problematika digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby, o níž se bude diskutovat v rámci dalšího bloku e-Sympozia koncem listopadu. Legislativa informuje o návrhu nového stavebního zákona, který prošel 1. čtením v Poslanecké sněmovně, detaily o průběhu revize EN 15001, která řeší zejména průmyslové plynovody, se dozvíte v technické normalizaci. Příjemné čtení!

Aktuality

11. 11. 2020

ŠKODA AUTO a ČPS podpoří rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě

  • Škoda Auto uzavřela memorandum o spolupráci s Českým plynárenským svazem
  • Aktivity komerčního sektoru by měl stát podpořit vytvořením podmínek pro rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě v ČR
Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí školení řidičů. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG. Více zde
10. 11. 2020

Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby

Další setkání letošního e-Sympozia, které proběhne dne 25. 11. 2020 on-line, je věnováno digitalizaci. Bude se hovořit nejen o stavebním řízení, ale také o digitální technické mapě a jejím dopadu na plynárenství a o koncepci BIM (Building Information Modeling), která má umožnit tvorbu a správu projektů pozemních a inženýrských staveb rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Připojte se k nám!
10. 11. 2020

Stát je připraven finančně podpořit přechod i provoz tepláren na zemní plyn

Odklon tuzemských tepláren od uhlí a jejich přechod na zemní plyn je zvládnutelný. Podmínkou úspěchu ale je nastavení dobré spolupráce mezi podnikateli z plynárenského a teplárenského sektoru a intenzivní investiční podpora z národních i evropských fondů. Shodli se na tom účastníci on-line konference nazvané Informační minimum pro přechod na zemní plyn, kterou uspořádal Český plynárenský svaz. „V současnosti se více než 60 % tepla v tuzemských teplárnách vyrábí z uhlí. Odklon od vytápění tímto palivem a transformace tepláren na zemní plyn považuji za jedinou cestu, jak dokážeme splnit nové emisní limity a zároveň zabráníme rozpadu teplárenských soustav”, uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že stát je připraven podpořit provozně i investičně přechod tepláren na jiné zdroje a udržet zásobování cenově dostupným teplem. Více zde
11. 11. 2020

Rusko nehodlá ubrat v těžbě fosilních paliv, naopak značně posílí zemní plyn

V současné době Rusko neplánuje omezovat těžbu fosilních paliv, naopak se ještě více soustředí na zemní plyn a bude se chtít stát vodíkovou světovou velmocí. Vloni Rusko vytěžilo zhruba 680 miliard metrů krychlových zemního plynu a cílem pro rok 2035 má být nárůst o téměř 50 %. Tím ambiciózní energetické plány Ruska nekončí, dále plánuje zvýšit vývoz LNG na čtyřnásobek současné hodnoty a dodávat 200 miliard metrů krychlových plynu do Evropy, na čemž se má podílet i kontroverzní plynovod Nord Stream 2.
06. 11. 2020

Vodík má v Česku potenciál v energetice nebo dopravě

Větší rozvoj využívání vodíku v Česku lze očekávat například v energetice nebo dopravě. Světová poptávka po tomto plynu roste, prioritou Evropské komise je takzvaný zelený vodík vyrobený z elektrolýzy vody při použití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Světová poptávka po vodíku se mezi lety 1980 a 2018 více než ztrojnásobila – v roce 2050 má pokrývat až 24 procent světové poptávky po energii. Náklady na pořízení elektrolyzéru klesly v posledních deseti letech o 60 procent a podle Evropské komise mají do roku 2030 klesnout ještě o polovinu na 450 eur za kilowatthodinu. Podle mezinárodních organizací tak v místě levné elektřiny vyjde kilogram vodíku na konci tohoto desetiletí na 1,1 až 2,4 eura. Více zde
12. 11. 2020

Nárazová odorizace plynu pomáhá odhalit poruchy rozvodů

Od pondělí 16. do pátku 20. listopadu letošního roku je pro celou Českou republiku a všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace plynu. Lidé musí v těchto dnech počítat se zvýšeným zápachem zemního plynu. Cílem této akce je lepší diagnostika poruch a netěsností v plynových rozvodech před topnou sezonou, která se provádí pravidelně a přispívá k větší bezpečnosti dodávek plynu.

Legislativa

EU

Evropská komise vyzvala ke sdílení názoru na aktualizaci evropského systému obchodování s povolenkami (EU ETS). Více zde
Evropská komise zahájila konzultace k přezkumu Národních cílů snižování emisí. Více zde

ČR

5. 11. 2020 prošel 1. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh nového stavebního zákona. Více zde

Technická normalizace

Aktuální vývoj revizí EN 15001-1 a EN 15001-2

Technická komise CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem připravuje revizi EN 15001-1 „Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení“ a EN 15001-2 „Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu“. Původní termín dokončení a vydání revize EN 15001-1 byl 4. 11. 2019. Vzhledem k tomu, že konečný návrh obsahoval značné množství závažných chyb, rozhodla CEN/TC 234 o jeho přepracování a následném předložení k novému formálnímu hlasování. V současné době práce na konečném návrhu EN 15001-1 stále probíhají, zbývá projednání s odborníky za účelem dosažení souladu s evropskou směrnicí o tlakových zařízeních. Předpoklad předání konečného návrhu revize EN 15001-1 na řídicí centrum CEN-CENELEC je konec r. 2020; v tomto případě lze očekávat další formální hlasování v březnu r. 2021. Konečný návrh revize EN 15001-2 již byl schválen, nicméně EN 15001-2 musí být z důvodu odvolávek vydána souběžně s EN 15001-1. Více informací podá Bc. Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ, ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ
18. 11. 2020

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství, 40 hodinový vzdělávací program

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 11. 2020

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24. 11. 2020

Náhradní zásobování zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
25. 11. 2020

e-SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY – Blok: Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn