Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

22/2020
období 14.–20. srpna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po letní přestávce se opět hlásíme s Newsletterem. Upozorníme Vás na připravený nový formát Sympozia a podíváme se zpětně, co zajímavého se v mezidobí v plynárenství událo. A že je toho opravdu hodně, dokumentují i vybrané tiskové zprávy. Legislativa informuje o nových strategiích EU zaměřených na vodík a integraci energetických systémů. ERÚ zahájil veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Detaily z obnovy ocelového VTL plynovodu (DN 150 Soběslav - Planá nad Lužnicí), pomocí unikátní bezvýkopové technologie pluhování, přinášíme v části technická normalizace. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

20. 08. 2020

Letošní Sympozium mění svůj formát

S ohledem na nejistotu budoucího vývoje šíření COVID-19 jsme se rozhodli Sympozium v letošním roce realizovat v podobě 8 kratších e-kurzů, které Vám nabídneme v samostatných termínech do konce tohoto roku.

Vybírat můžete z těchto bloků:
 • Připravovaná legislativní a klimaticko-energetická strategie z pohledu ČR
 • Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a České republice
 • Bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení
 • Trendy a inovace v distribuční soustavě
 • Management kvality plynu
 • Digitalizace plynárenské infrastruktury a investiční výstavby
 • Bezpečnost plynárenských zařízení, mimořádné události při jejich provozu
 • Nové trendy při provozování vysokotlakých plynovodů
Pokud ještě nejste přihlášeni nebo Vás zajímá více informací, najdete je zde.
19. 08. 2020

Studie: Cena zeleného vodíku by měla v dalších dekádách znatelně poklesnout

Vodík, velice diskutované téma poslední doby, se v průběhu letošního roku a podpoře, které se mu dostává např. ze strany EU, pomalu vyvinul v neodmyslitelnou součást budoucí energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie. Aktuálně je ovšem cena zeleného vodíku, tedy vodíku vyrobeného skrze elektrolýzu vody za pomoci energie z obnovitelných zdrojů, vysoká. Nicméně nejnovější studie ukazují, že jeho cena by měla mezi lety 2020 až 2050 znatelně poklesnout. Více zde
17. 08. 2020

Memorandum o spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství

Na tiskové konference dne 1. července 2020 bylo podepsáno Memorandum, kterým se Teplárenské sdružení ČR a Český plynárenský svaz zavazují ke spolupráci na postupné efektivní dekarbonizaci českého teplárenství. Cílem společných aktivit je:
 • přispět k naplnění mezinárodních klimatických závazků České republiky;
 • podpořit rozvoj vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla tak, aby došlo k postupnému přechodu od uhlí k čistším formám primární energie vč. zemního plynu;
 • zachovat v maximální možné míře stávající soustavy zásobování teplem všude tam, kde je to technicky i ekonomicky efektivní. Více zde
14. 08. 2020

První mobilní samoobslužná čerpací stanice na LNG v ČR

Společnost GasNet, tuzemský lídr v distribuci zemního plynu, úspěšně zprovoznila začátkem července první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na zkapalněný zemní plyn (LNG) v ČR. Čerpací stanice se nachází v Klecanech u Prahy, kousek od dálnice D8. Řidičům nákladních vozů je tato moderní a ekologická technologie k dispozici non-stop.
17. 08. 2020

Fuel report „Gas 2020” věnovaná dopadům pandemie COVID-19 na světový trh se zemním plynem

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala v červnu zprávu analyzující vliv koronavirové pandemie na globální trh se zemním plynem. Očekává se, že v roce 2020 poklesne spotřeba plynu o 4 %, a to díky nižší poptávce po vytápění v průběhu teplé zimě a zavádění prováděcích opatření na zamezení šíření koronaviru téměř ve všech částech světa. Více zde
16. 08. 2020

Nové tiskové zprávy ČPS

V průběhu léta vydal Český plynárenský svaz dvě nové tiskové zprávy týkající se problematiky vodíku a investic do plynárenské infrastruktury. Více zde

Legislativa

EU

Komise zahájila první kroky v procesu přezkumu směrnic o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti. Více zde
Komise vydala první Evropskou vodíkovou strategii. Více zde
Byla založena Evropská aliance pro čistý vodík. Více zde
Komise vydala Evropskou strategii pro integraci energetických systémů. Více zde
Byla zveřejněna zpráva o evropském trhu s plynem za první čtvrtletí roku 2020. Více zde

ČR

Vláda
27. 07. 2020 byl schválen Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Více zde
MMR
Nový stavební zákon míří do vlády, jeho projednání proběhne 24. 08. 2020. Více zde
MPO
MPO podporuje rekonstrukci veřejného osvětlení a další energeticky úsporné projekty, vypsalo první výzvy z programu EFEKT pro rok 2021. Více zde
MPO podpoří rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Více zde
Česká republika chce zlepšit klima. Uzavřena první dohoda o zvyšování energetické efektivity – mezi MPO a ČD Cargo. Více zde
ERÚ
Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Více zde

Technická normalizace

Obnova ocelového VTL plynovodu DN 150 Soběslav – Planá nad Lužnicí pluhováním

Dne 05. 08. 2020 se zúčastnili zástupci ČPS ukázky obnovy ocelového VTL plynovodu DN 150 PN 25 Soběslav – Planá nad Lužnicí, a to bezvýkopovou technologií – pluhováním. Na tuto ukázku byli pozváni představenstvem společnosti E.ON Distribuce, která je investorem stavby/obnovy tohoto plynovodu v celkové délce cca 19 km, přičemž pluhováním bude provedeno cca 13 km plynovodu. Stavba byla zahájena dne 01. 06. 2019 a má být dokončena 31. 12. 2020. Generálním dodavatelem celé stavby je společnost Moravský Plynostav, a.s., dodavatelem pluhování pak společnost IFK Gesellschaft m.b.H. Salzburg, zastoupená panem Robinem Cimrem. V ČR se jedná o první využití této technologie pro zatahování ocelového plynovodu. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2020:

ŠKOLÍME V UČEBNĚ I ON-LINE

15. 09. 2020

Bezpečný provoz plynových kotelen – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 09. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 09. 2020

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24. 09. 2020

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn