Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

7/2020
období 28. února – 5. března 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Newsletter Vás upozorní na novou tiskovou zprávu ČPS věnovanou stavu ovzduší v ČR v souvislosti s přechodem na vytápění zemním plynem. V aktualitách se rovněž podíváme na historicky první evropský klimatický zákon, který představila Evropská komise, dále rozebereme neudržitelnou situaci tepláren, které uvažují o přechodu na plyn, a to z důvodu rostoucích cen emisních povolenek. Zbývající část aktualit se zabývá aktuálním tématem vodíku – konkrétně záměrem na vybudování velké výrobny vodíku v Nizozemí a nechybí ani pozvánka na březnovou konferenci Hydrogen Days. Legislativa si tentokrát vzala na mušku návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel nebo vypořádání připomínek k návrhu zásad cenové regulace na V. regulační období. Vodíkovým palivovým článkům pro pohon automobilů patří informace technické normalizace. Ať si i dnes vyberete, co Vás zajímá!

Aktuality

05. 03. 2020

Češi dýchají čistší vzduch. Pomáhá přechod na vytápění plynem

  • V aktuální topné sezoně nebyla v ČR vyhlášena jediná smogová situace
  • Pozitivně se projevuje odstavení z provozu 60 tisíc kotlů na tuhá paliva
  • Do dvou let musejí české domácnosti vyměnit zhruba 300 tisíc starých kotlů
V aktuální topné sezoně dýcháme nejčistší vzduch za posledních 10 let. Vyplývá to ze statistik Českého hydrometeorologického ústavu o počtech smogových situací v ČR. Těch bylo vloni vyhlášeno pět, zatímco letos ani jedna. Důvodem lepší kvality ovzduší jsou především příznivé klimatické podmínky a nové technologie využívané pro vytápění domácností. Právě jejich emise společně s automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou mají největší vliv na kvalitu ovzduší. Tisková zpráva zde
04. 03. 2020

Hydrogen Days 2020

Zajímá Vás pokrok ve vodíkových technologiích v Evropě a po celém světě? Chtěli byste se setkat s kolegy a mít příležitost diskutovat o svých nejnovějších výsledcích nebo najít partnery ke spolupráci? Navštivte 11. ročník konference Hydrogen Days 25.–27.3. 2020 v Praze. Více zde
04. 03. 2020

Teplárny chtějí hromadně přecházet na plyn

Teplárny v Česku čeká největší změna za posledních několik desítek let. Boj s klimatickými změnami prodražuje výrobu energie z uhlí. Situace pro ně začíná být neudržitelná, a většina tepláren proto hledá alternativy, jak tento špinavý zdroj energie nahradit. Velká část z nich pravděpodobně přejde na plyn. Největším problémem tepláren jsou rostoucí ceny emisních povolenek. Ty si větší zdroje musí kupovat za každou tunu oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší. Za poslední tři roky se jejich cena zvedla až pětinásobně. Více zde
04. 03. 2020

Nový evropský klimatický zákon představila Evropská Komise

Evropská komise dle očekávání představila ve středu 4. března historicky první evropský klimatický zákon, prostřednictvím kterého chce dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Cíl pro dosažení nulových emisí bude právně závazný. Navrhovaný zákon má formu nařízení, tudíž nebude muset být do národních legislativ nijak zvlášť transponován. Společně s návrhem nařízení otevřela Komise veřejnou konzultaci týkající se připravovaného Evropského paktu pro klima. Více zde
04. 03. 2020

Shell a Gasunie chtějí na severu Nizozemska postavit velkou výrobnu vodíku

Nizozemská ropná a plynárenská společnost Shell spolu s plynárenskou skupinou Gasunie mají v plánu postavit velkou výrobnu na vodík, která by se měla nacházet na severu Nizozemska. Dostatek energie pro výrobu vodíku má zajistit offshore větrný park s instalovaným výkonem až 10 GW. Výrobna by měla do roku 2040 dosáhnout roční produkce až 800 tisíc tun vodíku. Podle společností by tak přispěla ke snížení nizozemských CO2 emisí o 7 milionů tun ročně. Více zde

Legislativa

EU

Komise zahajuje hloubkové vyšetřování regulačního mechanismu skladování zemního plynu ve Francii. Více zde

ČR

MPO
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů. Více zde
MMR
Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel). Více zde
MMR odeslalo návrh vypořádání připomínek stavebního zákona, v červnu by mohla zákon projednat vláda. Více zde
ERÚ
Vypořádání připomínek k návrhu zásad cenové regulace na V. regulační období. Více zde

Technická normalizace

Vodíkové palivové články pro pohon automobilů

Dne 28. 2. 2020 proběhla na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, pod záštitou ústavu anorganické chemie, přednáška pana Prof. Dr. Ing. Thomase von Unwertha na téma „Palivové články pro pohon automobilů“, které se za TO ČPS zúčastnil Bc. Lukáš Lasota. Prof. Unwerth působí v současné době na Technické univerzitě v Chemnitzu ve funkci vedoucího odboru pokročilých pohonů fakulty strojního inženýrství. V minulosti pracoval, mimo jiné, jako vývojový inženýr palivových článků pro podnikový výzkum společnosti Volkswagen Group. Prof. Unwerth ve své velmi zajímavé a věcné přednášce mluvil o aktuálním vývoji v oblasti vodíkových palivových článků a také o výzvách s tím spojených. Velmi objektivně srovnal tuto technologii s ostatními typy alternativních i konvenčních pohonů a vysvětlil, proč jsou právě vodíkové palivové články vnímány odborníky jako nejpravděpodobnější možný zdroj energie pro pohon dopravních prostředků v budoucnosti. Zajímavým postřehem z přednášky je informace, že nejvyšší finanční prostředky na vývoj palivových článků a související infrastruktury jsou vynakládány v Číně, jejíž vláda si dává za cíl mít v provozu jeden milion automobilů s touto technologií do roku 2030.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

12. 03. 2020

Využití zemního plynu jako pohonu motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG / LNG – TPG 304 02, TPG 982 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 03. 2020

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků (Průřezové školení problematikou PZ)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 05. 2020

Stavební zákon

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn