Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

33/2019
období 18.–24. října 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

hlavní aktualita Newsletteru dnes rozhodně patří dění v Rapotíně, kde byl 24. 10. 2019 slavnostně zahájen provoz první výrobny biometanu v České republice, s přímým vtláčením do plynárenské distribuční soustavy. Více informací přinášíme v tiskové zprávě a vězte, že tomuto jedinečnému projektu bude vyhrazen i dostatečný prostor v rámci druhého dne Podzimní plynárenské konference v Praze. Na PPK 2019 se ještě stále můžete přihlásit, a to až do 1. listopadu. Legislativa odkáže na 33. Madridské fórum a bude se zabývat i aktuálním čerpáním evropských fondů. Technická normalizace věnuje pozornost předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista, které byly i letos uděleny osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

24. 10. 2019

První výrobnu biometanu spustili v Rapotíně

Energy financial group (EFG) uvedla v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu jako první v ČR technologii úpravy bioplynu na biometan. A také jej jako první odpadová bioplynová stanice vtláčí přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet. Celková investice projektu výrobny biometanu v Rapotíně byla 45 mil. Kč. ECR Rapotín má roční kapacitu zpracování 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu, ze kterého se v bioplynové stanici vyrábí bioplyn. Na slavnostním zahájení nechyběli ani zástupci ČPS. Tisková zpráva zde
23. 10. 2019

Poslední volná místa na PPK 2019

„Jaká bude role zemního plynu v nových strategiích?” Na to odpoví Podzimní plynárenská konference v Praze, na níž se můžete registrovat do pátku 1. listopadu. Akce kromě zajímavého odborného programu nabídne křest publikace věnované výročí 100 let od založení ČPS nebo slavnostní společenský večer v Martinickém paláci. Více na PPK 2019
23. 10. 2019

Zájem o dotace na kotle byl enormní

Přes padesát tisíc kotlů v Česku pouští do vzduchu díky kotlíkovým dotacím mnohem méně škodlivých látek než jejich předchůdci, většinou spalující uhlí. Příspěvky na jejich pořízení se přidělovaly naposledy. S nimi dotace na ekologičtější způsoby vytápění po čtyřech letech skončí. Celkem se na ně rozdělilo a ještě rozdělí 10,5 miliardy korun, převážně z evropských peněz. Vystačí zhruba na 100 tisíc kotlů. Dalších 300 tisíc starých topenišť ale ovzduší v tuzemsku stále významně znečišťuje.
22. 10. 2019

Co přinesly Dny kogenerace 2019?

COGEN Czech pořádal ve dnech 22.–23. října již 12. ročník konference Dny kogenerace. Tradičním místem konání byl hotel Aquapalace Prague v Čestlicích u Prahy. V šesti programových blocích byly diskutovány legislativní, technické i ekonomické aspekty kombinované výroby elektřiny a tepla, potenciál a příležitosti pro další rozvoj oboru. Nechyběla ani panelová diskuze věnovaná problematice uhlíkové daně.
21. 10. 2019

Požární řešení prostupů plynu

Rozvod plynu má být navržen tak, aby co nejméně prostupoval požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělicí konstrukce. Jedná se o změny, které přinesla novela ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Více zde
18. 10. 2019

Gazprom začal plnit plynem první větev plynovodu TurkStream

Ruská plynárenská společnost Gazprom začala plnit plynem první větev nového podmořského plynovodu TurkStream, oznámil to provozovatel plynovodu. Komerční provoz první větve plynovodu má být zahájen ještě před koncem letošního roku. Více zde

Legislativa

EU

Energetická unie: EU investuje do modernizace polského terminálu na zkapalněný zemní plyn ve Świnoujści. Více zde
Nejčastější dotazy: Mezinárodní platforma pro udržitelné finance (IPSF). Více zde
Emise skleníkových plynů země / odvětví. Více zde
Snížení znečištění ovzduší v Evropě by zabránilo předčasným úmrtím, zlepšilo by produktivitu a omezilo změnu klimatu. Více zde
Dovoz energie EU roste, čísla EUROSTATU to potvrzují. Více zde
33. Madridské forum. Více zde
Komise schvaluje podporu ve výši 64 milionů EUR pro vysoce účinnou kogenerační jednotku s odpadem na energii v Polsku. Více zde
Věstník EU
Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674. Více zde

ČR

PS PČR
Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuálního čerpání EF v ČR v období 2014–2020. Více zde
ERÚ
Regulace teplárenství – Heating Regulation Workshop – Experiences across Europe. Více zde
MPO
Velkých zdrojů elektrické energie v ČR ubývá. Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové. Více zde
OTE
Měsíční zpráva OTE za září 2019. Více zde

Technická normalizace

Předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2019

Dne 17. října 2019 se konal ve Velkopřevorském paláci 18. ročník předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2019 osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Tato akce byla spojena s oslavami Světového dne technické normalizace. Cena Vladimíra Lista byla letos udělena Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) RNDr. Pavlu Duškovi, CSc. za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti korozního inženýrství a povrchové úpravy materiálů s výrazným přesahem do oblastí elektrotechniky, terminologie a dalších oborů.
Čestná uznání Vladimíra Lista byla udělena Ing. Petru Felcmanovi, Ing. Marii Birnbaumové, Ing. Milanu Houstkovi, CSc., Ing. Miroslavu Mellerovi, CSc. ČAS rovněž vyhlásila a předala ocenění Bc. Pavlu Šiškovi, Ing. Jaroslavu Kučerovi a Ing. Janu Veseckému, kteří se zúčastnili soutěže o nejlepší studentské práce s vazbou na české technické normy. V rámci 18. ročníku proběhl i křest publikace „Základy technické normalizace – učebnice pro SŠ“, která je určena především učitelům odborných předmětů na středních školách.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

6.–7. 11. 2019

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
11.–12. 11. 2019

Podzimní plynárenská konference 2019 – Praha

POZVÁNKA REGISTRACE
14. 11. 2019

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 11. 2019

Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)

PŘIPRAVUJEME
26. 11. 2019

Bezpečný provoz plynových kotelen

PŘIPRAVUJEME
3. 12. 2019

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn