Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

28/2019
období 13.–19. září 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ČPS hostil v uplynulém týdnu zasedání výboru Distribuce Mezinárodní plynárenské unie. Aktuality dále nabídnou rozhovor s předsedou Rady ČPS Martinem Slabým v novém vydání PRO-ENERGY nebo se zamyslí nad budoucností biopaliv. Samozřejmě nebude chybět ani očekávaná zpráva o jednom z největších energetických obchodů v historii, který povolila Evropská komise. V legislativě se například dozvíte, že vláda schválila Národní akční plán pro chytré sítě 2019–2030 nebo že na evropské úrovni se diskutuje o tom, že pravidla pro zdanění energií nejsou v souladu s ambicemi EU v oblasti energetiky a klimatu. Stavu revize ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ se věnuje technická normalizace. Příjemné čtení!

Aktuality

18. 09. 2019

ČPS hostil zasedání Mezinárodní plynárenské unie v Praze

Třídenní zasedání výboru Distribuce IGU bylo zahájeno 17. září 2019 v Praze. Diskutovaná problematika byla zaměřena především na tato hlavní, celosvětově vnímaná témata:
  • Make Grid Smarter (vybudujme chytřejší distribuční sítě)
  • Support Hydrogen Economy (podpořme rozvoj vodíkové ekonomiky)
  • Expand Innovation Ecosystem (rozšiřme inovativní ekosystém).
Součástí programu bylo i představení vodíkové platformy (HYTEP) a scénáře možného ozeleňování zemního plynu v České republice. V rámci programu vystoupil také předseda RADY ČPS Martin Slabý, který seznámil účastníky jednání s aktuální situací v oblasti českého plynárenství. Bylo nám ctí hostit toto prestižní zasedání IGU!
18. 09. 2019

Energetika 2019 – Revoluce nebo evoluce?

Ve dnech 18.–19. září se v Brně konala již tradiční 23. konference EGÚ Brno Energetika 2019 – Revoluce nebo evoluce?, na které vystoupili se svými příspěvky i dva vrcholní představitelé Českého plynárenského svazu. Předseda Rady ČPS Martin Slabý na konferenci zejména zdůraznil, že zemní plyn v příštích třiceti letech neztratí své místo a bude důležitou součástí bezpečného energetického mixu České republiky, včetně rostoucího podílu v teplárenství. Taktéž představil připravenost českého plynárenství podílet se na rozvojových projektech v oblasti většího využití vodíku a biometanu v plynárenské soustavě. Výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská se zúčastnila závěrečného kulatého stolu konference věnovaného diskusi o tom, co je nyní největší revoluce a jak bude vypadat svět energetiky za 30 let. Diskutovala také o tom, jestli ještě jsou nějaké neměnné hodnoty v energetice a proč jsou přes veškeré pobídky koneční zákazníci pořád pasivní. Zdůraznila, že zemní plyn je pragmatickou volbou pro ty spotřebitele, kteří chtějí snižovat emise a hluk (v dopravě) a požadují vyšší komfort za rozumnou cenu. Proto bude i do budoucna velmi důležité zachovat cenovou konkurenceschopnost zemního plynu jako paliva pro dopravu i energetiku/teplárenství.
16. 09. 2019

V plynárenství se potkává geopolitika s byznysem

Zemní plyn v příštích třiceti letech určitě neztratí své místo v energetickém mixu, je přesvědčen Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu. Více zde
18. 09. 2019

Evropská komise povolila obří obchod, E.ON může koupit část innogy

V Evropě se odehraje jeden z největších energetických obchodů v historii. Evropská komise v úterý povolila obří dohodu mezi německými společnostmi E.ON a RWE. V jejím rámci si obě firmy prohodí majetky v hodnotě až jeden bilion korun. Více zde
17. 09. 2019

Doba plynová?

V německé energetice aktuálně probíhá debata o realizaci návrhů takzvané uhelné komise. Tato komise navrhla postupnou cestu k úplnému uzavření místních uhelných elektráren do roku 2038: Do roku 2022 má instalovaná kapacita poklesnout ze současných více než 40 GW na 30 GW, do roku 2030 na 15 GW a dále na nulu. Více zde
19. 09. 2019

Nord Stream 2 už je ze tří čtvrtin hotový. Má ale problémy se stavebním povolením v Dánsku

Bouřlivě diskutovaný plynovod Nord Stream 2, který spojí Rusko s Německem po dně Baltského moře, je už z více než tří čtvrtin hotový. Každý den se navíc rozrůstá o další tři až čtyři kilometry. Už na konci roku by tak plynovod, který ostře kritizují například Spojené státy, měl být uveden do provozu. Tyto plány ale mohou vážně narušit dánské úřady, které zatím nevydaly povolení pro stavbu v dánských vodách. Více zde
19. 09. 2019

Otazníky nad budoucností biopaliv

V roce 2030 by podle evropské směrnice RED II mělo minimálně 14 procent energie v dopravě pocházet z obnovitelných zdrojů. Není však nutné, aby šlo o biopaliva z potravinářských zdrojů, navíc přimíchávaná do klasických paliv. EU preferuje tzv. pokročilá biopaliva nebo elektromobily. Česká vláda však návrh opozičních poslanců na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do motorových paliv odmítla. Bylo by možné toto opatření zrušit bez sankcí ze strany EU? A jsou biopaliva skutečně škodlivá? Více zde

Legislativa

EU

EK
Fúze: Komise schválí akvizici společnosti Innogy a E.ON s podmínkami. Více zde
EU investuje do spolehlivosti elektrizační soustavy v ČR. Více zde
Státní podpora: EK schválila belgický režim na podporu velkých spotřebitelů elektřiny. Více zde
Zdanění energie – pravidla pro zdanění energií nejsou v souladu s ambicemi EU v oblasti energetiky a klimatu. Více zde
Eurobarometr – veřejnost podporuje cíle energetické politiky EU. Více zde
Evropská unie i nadále vede světový boj proti změně klimatu. Více zde
Rozjezd elektromobility se neobejde bez podpory. Více zde
Veřejné konzultace EK
Energie – Evropské partnerství pro čistý vodík (program Horizon Europe). Více zde
Evropské partnerství pro cirkulární a bio Evropu (program Horizon Europe). Více zde
Městská mobilita v EU. Více zde

ČR

Vláda 16. 9. 2019:
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 – schváleno.
Národní akční plán pro chytré sítě 2019–2030 (Aktualizace NAP SG) – schváleno.
MPO
ADLER Czech zahajuje provoz unikátního hybridního fotovoltaického systému. Více zde
MŽP
Konference Změna klimatu v ČR – mitigace a adaptace. Více zde
Ministr Brabec jednal s rakouskou ministryní. Více zde
MŽP v pilotním režimu spustilo databázi techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva. Více zde

Technická normalizace

Revize ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“

Dne 16. 9. 2019 proběhlo další jednání k revizi ČSN 73 6005 v sídle zpracovatele revize firmy SWECO. Hlavním tématem jednání byl návrh Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zavést do ČSN 73 6005 povinnost vytváření výsadbových pásů pro uliční stromořadí a této povinnosti podřídit umístění standardních inženýrských sítí. Tento návrh byl odmítnut s ohledem na výsledek předchozího jednání na úrovni MPO, MMR, MZ a České agentury pro standardizaci (ČAS), kdy zástupci ministerstev a ČAS upřednostnili variantu bezpečného a spolehlivého vedení těchto sítí. Dalším důležitým bodem bylo projednání doplnění revize o koordinaci souběžného vedení a křížení optických kabelů s ostatními sítěmi, které zástupci ministerstev a ČAS podpořili. Požadavky a připomínky k dosavadním návrhům revize, uplatněné zástupci plynárenských společností, byly akceptovány a spolu s ostatními výstupy z tohoto jednání budou zapracovány do konečného (šestého) návrhu revize. Průběh jednání byl velmi konstruktivní, a proto lze předpokládat, že konečný návrh revize bude zástupci provozovatelů inženýrských sítí a jmenovaných ministerstev schválen a následně bude revidovaná ČSN 73 6005 vydána.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

24. 09. 2019

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
08. 10. 2019

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
15.–16. 10. 2019

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
06.–07. 11. 2019

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn