Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

19/2019
období 10.–16. května 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ohlédnutí za 6. ročníkem konference čistá mobilita v Loučni nebo shrnutí výsledků voleb do představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, i to Vám nabídne náš Newsletter. V aktualitách si představíme plynárenské trendy v zemích OECD v minulém roce, dotkneme se i ceny zemního plynu. V legislativě se dozvíte, že vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami, ERÚ zahájilo veřejný konzultační proces k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství nebo že zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji převýšil očekávání. Technická normalizace informuje o probíhajícím připomínkovém řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01 i o obnovení pracovní skupiny pro strategii výzkumu, vývoje a inovace v oblasti energetiky a surovin v rámci MPO. Sledujte nás i nadále, příští Newsletter bude věnován akcím plánovaným v červnu!

Aktuality

10. 05. 2019

Jaké vize přinesla konference čisté mobility v Loučni?

Na 6. ročníku konference, kterou pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve dnech 9.–10. 05. 2019 v Loučni, byla diskutována problematika budoucnosti čisté dopravy a emisí v dopravě v návaznosti na očekávaný rozvoj elektromobility, zemního plynu a pokročilého biometanu a vodíku, včetně potenciálu syntetických paliv. Vše z pohledu EU a jednotlivých rezortů zodpovědných za tuto problematiku a zástupců asociací a firem, které se čisté mobilitě v dopravě profesně věnují. Pozornost byla zaměřena rovněž na strategické cíle Národního akčního plánu čistá mobilita (NAP ČM) do roku 2030, jehož aktualizace se právě zpracovává. Zástupci jednotlivých mobilit (elektro, plyn a vodík) prezentovali představy, strategické cíle, očekávané predikce vývoje a stav rozpracovanosti svých kapitol. Za ČPS vystoupila na této akci výkonná ředitelka Lenka Kovačovská. Lze předpokládat, že aktualizovaný NAP ČM, po podzimním mezirezortním připomínkovém řízení, bude schválen vládou ČR koncem tohoto roku. Zástupci MŽP přislíbili, že všechny prezentace z této konference budou k dispozici na webových stránkách ministerstva. Více zde
11. 05. 2019

Plynárenské trendy v zemích OECD v roce 2018

Mezinárodní energetická agentura (IEA) nedávno vydala zprávu hodnotící trendy v plynárenství zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Z vyspělých zemí vévodí produkci zemního plynu USA. Významný meziroční přírůstek produkce patří USA spolu s Austrálií. Evropa naopak zaznamenala pokles produkce, především kvůli omezením v Nizozemsku. Celkově v OECD stále převažuje dovoz zemního plynu nad vývozem. Více zde
14. 05. 2019

Svaz průmyslu a dopravy ČR zvolil nové představenstvo

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 14. května 2019 na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2019 až 2023. Dosavadní prezident Svazu Jaroslav Hanák obhájil funkci se ziskem 94 procent hlasů. Z viceprezidentů, kteří na funkci letos kandidovali svůj post obhájilo všech pět kandidátů. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni Andrea Gontkovičová, Pavel Sobotka a Martin Wichterle. Zástupce ČPS Pavel Janeček, který rovněž do představenstva kandidoval, bohužel nezískal potřebnou většinu hlasů přítomných delegátů, aby mohl v řídicích orgánech SP ČR v příštím funkčním období zasednout. SP ČR připravil k této události zajímavou infografiku, podívejte se na ní zde. Oficiální tisková zpráva z voleb zde.
13. 05. 2019

Cena zemního plynu na burzách klesá

Mírná zima a rostoucí konkurence dodavatelů na evropském trhu. To jsou hlavní důvody, proč cena zemního plynu na evropských burzách v posledních měsících klesá. To je dobrá zpráva i pro české domácnosti a firemní zákazníky. Na rozdíl od elektřiny, benzinu či nafty není ke zvyšování cen plynu žádný racionální důvod. Více zde
16. 05. 2019

Flotily nákladních automobilů na LNG

Zkapalněný zemní plyn (LNG) je považován za pohon budoucnosti. Zaujímá šestsetkrát menší objem než plyn klasický, v porovnání s naftou pak produkuje o 99 procent méně pevných částic a téměř žádné oxidy dusíku a síry. Obsahuje též víc energie, než je v naftě, se svou cenou 25 korun za kilogram je rovněž levnější. Na českém trhu nabízejí tato vozidla aktuálně jen tři výrobci nákladních aut – Scania, Iveco a Volvo. Více zde
10. 05. 2019

Riziko neúspěchu vyjednávání o přepravě plynu přes Ukrajinu po roce 2019 roste

Vyjednávání o budoucí přepravě plynu přes Ukrajinu po letošním roce zatěžují politické faktory, které zvyšují riziko, že dohoda nakonec nebude uzavřena před koncem tohoto roku. Podle studie Oxford institute for energy studies pak po roce 2022 po takové přepravě ani nebude významná poptávka. Více zde

Legislativa

EU

Úřední věstník EU
Rozhodnutí 2019/708, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030. Více zde
EK
Místopředseda EK Šefčovič se připojil k americkému prezidentovi Trumpovi při otevření terminálu pro export LNG. Více zde

ČR

MŽP
Komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce: Zájem o kotlíkové dotace je obrovský, v Moravskoslezském kraji přidáme dalších 500 milionů. Více zde
Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami. Více zde
ERÚ
Česká republika loni spotřebovala rekordní množství elektřiny (vč. roční zprávy o provozu soustav). Více zde
Vypořádání připomínek k návrhu Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství. Více zde
Veřejný konzultační proces k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Více zde

Technická normalizace

Připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01

Dne 15. 05. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“. Konečný návrh je zveřejněn na webových stránkách ČPS. Více zde

Pracovní skupina č. 6 Rady vlády pro energetiku, strategii a suroviny (RVESS)

Pracovní skupina č. 6 RVESS pro strategii výzkumu, vývoje a inovace v oblasti energetiky a surovin MPO obnovila svoji činnost po více než jednoleté odmlce. Na jednání dne 13. 05. 2019, které řídil a moderoval Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie MPO, byla projednána dále uvedená témata, ke kterým proběhla diskuse. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

28. 5. 2019

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
5. 6. 2019

Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
18. 06. 2019

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
+ EXKURZE DO KOLEKTORU

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 06. 2019

Biometan v plynárenských sítích

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.