Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

18/2019
období 3.–9. května 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

v dnešním Newsletteru se zaměříme na blížící se nebo právě probíhající akce. V souvislosti s oslavami výročí 100 let ČPS avizujeme, že se ve čtvrtek 20. června uskuteční „Den otevřených dveří” na mnoha místech ČR. V  aktualitách se dále dozvíte, že Evropská komise pořádá tento týden tzv. „EU Green Week” a Eurogas zve na konferenci Power-to-X do Mnichova. Legislativa přináší zajímavý infografický souhrn o volbách do Evropského parlamentu a informuje o nových náměstcích ministra Havlíčka na MPO. Technická normalizace vše doplní o způsoby podpory, kterými technický odbor ČPS přispívá k větší informovanosti zájemců o kotlíkové dotace. Ať i v tomto Newsletteru najdete to, co Vás zajímá!

Aktuality

09. 05. 2019

Den otevřených dveří na plynárenských zařízení se blíží

Další akce doprovázející oslavy výročí 100 let od založení našeho svazu se blíží. Prozradíme, že tentokrát se bude jednat o „Den otevřených dveří", který proběhne současně na mnoha místech ČR ve čtvrtek 20. června 2019. Již nyní si prosím poznamenejte toto datum do svých diářů, v příštích číslech Newsletteru přineseme k této celorepublikové akci podrobnější informace. Děkujeme všem partnerům, kteří se do oslav aktivně zapojují!
08. 05. 2019

EU Green week

Zákony pro ochranu životního prostředí mají na naše životy obrovský dopad. Zlepšují kvalitu vody a ovzduší, chrání přírodu a podporují recyklaci a správné nakládání s odpady. Aby však skutečně došlo k významným změnám, musí být tyto právní předpisy EU naplňovány v plném rozsahu. Od 13. do 17. května proto probíhá tzv. Zelený týden EU, jehož cílem je diskuze aktuálních témat. Více zde
08. 05. 2019

Svazy kritizují návrh ministerstva o domovních kotelnách

Oborové svazy kritizují návrh ministerstva financí, který počítá se zrušením osvobození od daně pro domovní plynové kotelny v bytových domech. Podle Svazu českých a moravských bytových družstev by si dotčené domácnosti musely připlatit stovky korun ročně, záměr se nelíbí ani zástupcům plynárenství nebo ekologického Hnutí Duha. Více zde
06. 05. 2019

Konference Power-to-X v Mnichově

Eurogas zve na konferenci věnovanou Power-to-X technologiím jako potenciálu do budoucna v rámci dekarbonizace energetiky EU. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny by měla být přebytečná elektřina smysluplně využita. Nabídka skladovacích možností je různorodá. Která metoda může být použita efektivně a levně, a v jaké situaci? Podívejte se do zákulisí skutečných obchodních modelů a nového technologického vývoje a získejte informace z první ruky o praktických zkušenostech. Strategickými partnery této konference je Eurogas a dvě asociace Hydrogen Europe. Více zde
04. 05. 2019

MŽP poskytne na energeticky šetrné renovace veřejných budov 2 mld. Kč

Obce a města mohou žádat o peníze z dvoumiliardové dotace na energeticky šetrné zateplení veřejných budov, systémy využívající odpadní teplo, instalace fotovoltaických systémů a výměnu zdrojů pro vytápění. Dotace se týkají renovací ve školách, nemocnicích, na úřadech, v domech s pečovatelskou na modernizace vnitřního osvětlení budov a systémy měření a regulace vytápění a větrání. O dotace je již možné žádat, a to do začátku února 2020. S příspěvkem je možné také vyměnit zdroje tepla pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody s výkonem nižším než pět megawattů využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii. Mohou být nahrazeny zdroji na biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu využívající obnovitelné zdroje či zemní plyn. Více zde
02. 05. 2019

V Rotterdamu by mohlo vyrůst největší evropské Power-to-Gas zařízení s výkonem 250 MW

Společnosti BP a Nouryon plánují v rotterdamském přístavu výstavbu 250 MW zařízení na elektrolýzu vody vyrábějící při použití elektřiny z obnovitelných zdrojů tzv. zelený vodík. Pokud by byl projekt realizován, jednalo by se o největší zařízení svého druhu v Evropě. Více zde

Legislativa

EU

Úřední věstník EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/692 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Více zde
EP
Přehlednou infografiku o procesu voleb (23.–26. května) do Evropského parlamentu a následném procesu volby předsedy EP a předsedy Evropské komise, včetně komisařů pro jednotlivá generální ředitelství zveřejnil Evropský parlament. Více zde

ČR

MPO
Novými náměstky ministra Havlíčka budou Silvana Jirotková a Jan Dejl. Více zde
ERÚ
ERÚ vydal oficiální tiskovou zprávu, v níž oznamuje, že novým předsedou Rady ERÚ se stal Jan Pokorný a pátým členem Rady byl jmenován Ladislav Havel. Více zde

Technická normalizace

Podpora ČPS pro větší informovanost zájemců o kotlíkové dotace, spolupráce s APOKS

Dne 6. 5. 2019 se uskutečnila další pracovní schůzka mezi zástupci technického odboru ČPS a komínové asociace APOKS, kde byl projednán způsob, jak vhodně doplnit webové stránky obou společností o informace související s výměnou kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel a přispět tak k větší informovanosti zájemců o státem vyhlášené tzv. kotlíkové dotace. Zástupci ČPS pro tyto účely připravili schéma, jak postupovat při instalaci plynového kondenzačního kotle, když zákazník nemá plynovou přípojku nebo je neaktivní (zákazník plyn neodebírá). Proklikem se zákazník dostane na webové stránky ČPS, kde jsou přímo kontakty na příslušné pracovníky plynárenských společností, kteří tuto problematiku řeší v konkrétní lokalitě. Aby informace byla oboustranná, bude na vhodném místě webových stránek ČPS umístěn proklik na stránky komínové asociace APOKS . Tímto způsobem získají zájemci o kotlíkové dotace ucelenou informaci o požadavcích na instalaci plynových kondenzačních kotlů, resp. jak postupovat při realizaci či oživení plynové přípojky a jakým způsobem lze řešit přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin pro tyto kotle. Dále bylo dohodnuto, že tento připravovaný oboustranný přístup a proklik na stránky APOKS a ČPS bude využit i pro poradenský web a pro individuální dotazy z obou oblastí.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

21. 5. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
22. 5. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
28. 5. 2019

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
5. 6. 2019

Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.