Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

17/2019
období 26. dubna – 2. května 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ztráty a zisky, tak by se dal shrnout obsah hlavních aktualit, které jsme pro Vás do tohoto čísla Newsletteru vybrali. I tentokrát si neodpustíme ohlédnout se za další studií, která se zabývá rolí plynu v energetice s výhledem do r. 2050. Legislativa zaměřila svou pozornost na nařízení EU k emisním normám nových vozidel, na konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu se podíváme v rámci činnosti ERÚ. Problematice plnicích stanic a výstupům z jednání Technické koordinační komise ČPS se věnuje technická normalizace. Zde se například dozvíte, že právě probíhá revize TPG 304 02 "Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla" a ještě v letošním roce budou zahájeny práce na přípravě nových pravidel praxe k výstavbě a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku. Přejeme Vám příjemné čtení!

Aktuality

30. 04. 2019

Studie Gas for Climate

Cílem této studie je posoudit nákladově optimální možnosti, jak zcela dekarbonizovat energetický systém EU do roku 2050, a prozkoumat roli a význam plynu z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových plynů používaných ve stávající plynárenské infrastruktuře.
Tato studie je aktualizovanou verzí studie z února 2018 „Gas for Climate“, avšak s rozšířeným analytickým pohledem. Letošní verze obsahuje navíc analýzu spotřeby energie v EU, v sektorech dopravy a průmyslu. Obsahuje rovněž analýzu dodávek a nákladů u biometanu a zeleného vodíku, a to včetně výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů sloužící k následné výrobě vodíku, a analýzu výroby „elektřina → metan“. Hodnocena je i role modrého vodíku, zachycování a ukládání oxidu uhličitého a jeho využití. Konzultantská a poradenská společnost Navigant očekává, že přeprava plynu a distribuční sítě budou mít kolem roku 2050 stále svou důležitou roli, přičemž bude přepravován biometan a vodík. V obou scénářích popisovaných v této studii jsou objemy plynu v sítích nižší v roce 2050 než v roce 2019. I přesto však bude využití plynu ve stávající infrastruktuře generovat významné benefity v souvislosti s náklady na energetický systém. Více zde
30. 04. 2019

Gazprom díky rekordnímu prodeji do Evropy loni zdvojnásobil zisk

Ruský plynárenský gigant Gazprom loni zdvojnásobil čistý zisk na 1,46 bilionu rublů (518 miliard Kč). Státní firmě, která k tvorbě hrubého domácího produktu Ruska přispívá více než pěti procenty, podle jejího dnešního sdělení pomohl především rekordní prodej suroviny do Evropy. Vývoz Gazpromu do evropských zemí a Turecka dosáhl v roce 2018 rekordního objemu 202 miliard kubíků. a to navzdory výzvám Evropské komise členským státům Evropské unie, aby vzhledem k rostoucímu politickému napětí diverzifikovaly dodávky a snížily svou závislost na ruském plynu. Více zde
30. 04. 2019

Pražské plynárenské spadl zisk na polovinu

Pražská plynárenská neudržela rekordní zisky přes miliardu korun z let 2016 a 2017. Nekonsolidovaný zisk po zdanění se loni meziročně snížil na 634 milionů korun. Tržby přitom stagnovaly na úrovni 12,5 miliardy korun, objem prodeje plynu se meziročně snížil o pět procent na 12,77 miliardy kilowatthodin. Podle vyjádření předsedy představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka stály za poklesem ziskovosti dva faktory – mírná zima a rozhodnutí nezvyšovat ceny plynu pro koncové zákazníky. Více zde
30. 04. 2019

Ropná a plynárenská společnost BP plánuje ukončit dva projekty na těžbu plynu z břidlic

Ropná a plynárenská společnost BP plánuje ukončit své dva projekty na těžbu plynu z břidlic v jihozápadní čínské provincii S'‑čchuan. Důvodem jsou neuspokojivé výsledky. Společnost se tak připojí k dalším velkým světovým energetickým firmám, včetně Royal Dutch Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips a ENI, které se kvůli slabým výsledkům rozhodly zrušit své plány na těžbu v zemi. Těžba plynu z břidlic v Číně tak zůstane v rukách domácích firem. Více zde
29. 04. 2019

RWE končí s investicemi do uhlí, zaměří se na obnovitelné zdroje. Stávající uhelné elektrárny ponechá

Německý energetický koncern RWE ukončí investice do výroby elektřiny z uhlí a zaměří se na oblast obnovitelných zdrojů. Ruší tak i plánovanou výstavbu hnědouhelné elektrárny poblíž Kolína nad Rýnem, vyplývá ze sdělení RWE. Na letošek, kdy převezme aktivity v oblasti obnovitelné a jaderné energie od domácích firem E.ON a innogy o kapacitě 10 000 megawattů, společnost plánuje velkou reorganizaci. V obnovitelných zdrojích se tak RWE stane světovou pětkou. Více zde
28. 04. 2019

NET4GAS zvýšil výnosy o 11 procent

NET4GAS loni díky rostoucí přepravě ruského plynu navýšil zisk na téměř tři miliardy korun. Zájem o přepravu zemního plynu přes české území díky baltskému plynovodu Nord Stream narůstá. Českou páteřní sítí plynovodů loni proteklo 48,1 miliardy metrů krychlových, z toho 8,2 miliardy bylo spotřebováno na našem území. Zbytek směřoval dále k zákazníkům v jižním Německu, Rakousku, Slovensku a Itálii. Jak dále uvedl NET4GAS ve své výroční zprávě, oproti roku 2017 se objem přepravy zvýšil o 5,6 miliardy kubíků. Tranzit zemního plynu přes české území byl loni nejvyšší za posledních 14 let. Více zde
28. 04. 2019

Dopravní podnik města Jihlavy plánuje pořídit nové trolejbusy a autobusy na CNG

Dopravní podnik města Jihlavy plánuje s pomocí evropských fondů pořídit pro MHD deset nových trolejbusů a pět autobusů poháněných stlačeným zemním plynem. Jde o tři zakázky v celkové hodnotě přes 150 milionů korun. Vozy mají být nízkopodlažní. Podle ředitele Josefa Vilíma potřebuje dopravní podnik obnovit vozový park. „Všechna tři výběrová řízení mají předpoklad financování z fondů EU ve výši 85 procent,“ uvedl Vilím pro MF DNES.

Legislativa

EU

Energetické fórum podnikatelů EU a USA ke zvýšení obchodu s LNG. Více zde
CEER
Workshop k regulačním výzvám pro udržitelné plynárenství. Více zde
Úřední věstník EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se ruší nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011. Více zde
Prohlášení předložené sekretariátu Smlouvy o energetické chartě (ECT) podle čl. 26 odst. 3 písm. b) bodu ii) ECT, kterým se nahrazuje prohlášení učiněné dne 17. listopadu 1997 jménem Evropských společenství. Více zde

ČR

MPO
Ministrem průmyslu a obchodu jmenován Karel Havlíček. Chce prosadit jasnou hospodářskou vizi. Více zde
Jádro je třeba rozvíjet. v Praze se konalo Evropské jaderné fórum. Více zde
MF
Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích – rok 2019. Více zde
MŽP
Reakce na tvrzení aktivistů z Greenpeace, Hnutí Duha a Frank Bold k měření rtuti. Více zde
MŽP odstartovalo další fázi mezistátního posouzení EIA k rozšiřování dolu Turów. Více zde
ERÚ
Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Více zde
Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020. Více zde
Legislativa ČR
Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise ČPS

Dne 24. 4. 2019 se konalo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání byli členové TKK informováni o stavu zpracování normativních dokumentů zařazených do Plánu tvorby na r. 2019. Dále členové TKK odsouhlasili doplnění plánu o zpracování nového TPG 304 03 „Výstavba a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“ a rozšíření Změny 1 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“ o ustanovení týkající se možnosti pokládky ochranných prvků komunikační sítě v souběhu s distribučními plynovody při jejich výstavbě. Rovněž byly v průběhu jednání diskutovány náměty a doporučení pro tvorbu normativních dokumentů, zejména se jednalo o oblast obnovitelných zdrojů energie a formu sdílení získaných informací.

Připomínkové řízení k TPG 304 02

Dne 29. 4. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“. Konečný návrh je zveřejněn na webových stránkách ČPS. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

21. 5. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
22. 5. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
28. 5. 2019

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
5. 6. 2019

Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.