NEWSLETTER

9/2019
období 25. února – 3. března 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jaro se blíží a Eurogas na začátek dubna připravil výroční konferenci s názvem “Plyn - součást řešení?”. V aktualitách si vás dovolíme na tuto akci pozvat, dále upozorníme na transakci RWE a E.ON v oblasti obnovitelné a jaderné energie, kterou schválila Evropská komise. Legislativa informuje o zahájení veřejné konzultace za účelem aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR, kterou připravuje MŽP a je možné se k ní on-line vyjádřit. V části technická normalizace se dozvíte více o údajích o průměrných denních teplotách na území ČR, které poskytuje ČHMÚ a které jsou využívány plynárenskými distribučními společnostmi při fakturaci spotřeby plynu zákazníkům. A příště se můžete těšit na zajímavosti z 21. ročníku GAS v Hradci Králové. Příjemné čtení!

Aktuality

01. 03. 2019

Výroční konference EUROGAS

Letošní výroční konference EUROGAS se uskuteční 3. dubna v Bruselu a bude věnována úloze plynárenského odvětví v budoucí energetice. Zaměří se na dlouhodobou vizi Evropské komise do roku 2050 „Čistá planeta pro všechny“, připravovanou plynárenskou legislativu, provázání plynárenství s elektroenergetikou a přínos dekarbonizovaných plynů a OZE k udržitelnému energetickému mixu budoucnosti. Pozvánka zde

27. 02. 2019

Ruský plyn z TurkStream poteče do Evropy přes Bulharsko a Srbsko

Plánovaný srbský plynovod má být dlouhý 403 km, začínat na srbsko-bulharské hranici a vést až k hranici s Maďarskem. Jeho kapacita je plánovaná v objemu 11 miliard m3 zemního plynu ročně. Více zde

26. 02. 2019

Škoda představila SUV Kamiq, bude mít i ekologickou variantu s pohonem na zemní plyn

Škoda Auto představila městské SUV Kamiq, nabídne pět typů motoru. Ekologickou variantou bude pohon na zemní plyn. Premiéra vozu bude na ženevském autosalonu v březnu. Více zde

26. 02. 2019

EK povolila RWE koupit část majetku od firmy E.ON

Německá energetická společnost RWE může koupit aktivity v oblasti obnovitelné a jaderné energie od německé firmy E.ON. Transakci schválila Evropská komise. Po dokončení se RWE stane třetím největším poskytovatelem energie z obnovitelných zdrojů v Evropě. Více zde

26. 02. 2019

Nová plnicí stanice na zemní plyn v Hlučíně je již v plném provozu

Nová plnicí stanice na zemní plyn spolu s rychlonabíjecí stanicí pro elektromobily v Hlučíně je již v plném provozu. Stanici řidiči najdou v areálu společnosti Teplo Hlučín, díky moderním bezobslužným technologiím funguje čtyřiadvacet hodin denně po celý rok. Více zde

Legislativa

ČR

Vláda

Na svém zasedání dne 27. 2. 2019 přijala vláda nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu novely zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – fikce vydání souhlasného závazného stanoviska (sněmovní tisk č. 383).

MPO

Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 11. 2. 2019. Více zde

MŽP

MŽP zahájilo práce na přípravě aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR. Tento národní strategický dokument formuluje cíle v oblasti efektivní ochrany životního prostředí v ČR. MŽP očekává podněty k aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR pro roky 2020–2030 nejlépe do 31. 3. 2019, pro uplatnění připomínek lze využít kontaktní formulář. Více zde

MPSV

Ministerstvo představuje východiska k diskuzi o revizi systému nepojistných sociálních dávek. Více zde

ERÚ

Energetický regulační věstník 1/2019 – 1. Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2018, 2. Návrh rozpočtu fondu na rok 2019. Více zde

HK ČR

Materiály k připomínkování

  • Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Více zde
  • Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021–2027. Více zde

EU

Úřední věstník EU

  • Nařízení Komise (EU) 2019/318 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2400 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel. Více zde
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Více zde

EK

  • Roadmap (Prvotní plán): Alternativní paliva a infrastruktura – vyhodnocení. Více zde
  • Roadmap (Prvotní plán): Emissions trading scheme State aid guidelines – update. Více zde
  • Draft act (Návrh změny): European statistics on gas and electricity prices – Content of quality reports. Více zde

Technická normalizace

Údaje o průměrných denních teplotách na území ČR od ČHMÚ

Na webových stránkách ČPS http://tdd.cgoa.cz/ jsou zveřejňovány údaje o průměrných denních teplotách na území ČR, poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) v měsíčních intervalech. Tyto údaje jsou využívány plynárenskými distribučními společnostmi v oblasti fakturace spotřeby plynu zákazníkům, kteří mají instalováno neprůběhové měření spotřeby plynu bez přepočtu hodnot (měření typu „C“). Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB POZVÁNKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter