Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

17/2023
období 9. – 22. června 2023

Aktuality

21. 06. 2023

111 dní zbývá do Podzimní plynárenské konference

Srdečně vás zveme do Tábora, kde v rámci 7 bloků Podzimní plynárenské konference promluví 38 odborníků, a to nejen z plynárenství. Pro neformální odborné diskuze bude jako platforma sloužit společenský večer, který se uskuteční v jedinečném Kotnovském sále. Detailní program konference již k dispozici na webu!

Pokud vás zajímají odpovědi na otázky, zda se vrátí obchodování s plynem do doby před energetickou krizí, zda se změnila likvidita na evropském trhu, jakou roli v ní hraje LNG nebo jaký je vývoj energetických komodit a v neposlední řadě současná role zásobníků plynu, nenechte ujít kulatý stůl „Obchod s plynem – měnící se paradigma?“ moderovaný Michalem Slabým z NET4GAS.

Jestli se orientujete spíše na legislativu, doporučujeme nezmeškat panelovou diskuzi „Výzvy plynárenské legislativy“, kde se mimo jiné více dozvíte o novelizaci energetického zákona a přípravě nového energetického zákona, o zajištění energetické bezpečnosti v plynárenství v České republice (mj. LNG), o návrhu zákona pro podporu dekarbonizace a energetické bezpečnosti České republiky, o ukotvení energetické chudoby v legislativě, o obnovitelných zdrojích v plynárenství, o implementaci nové evropské legislativy do českého právního řádu (Gas Package, reforma trhu s plynem EU atd.), o pokračování zastropování cen energií, povinnosti zajištění dodávek plynu a kompenzací (v roce 2024) nebo o další případné regulaci spojené s mimořádnou tržní situací na trhu s plynem.

Nenechte si ujít prestižní konferenci a rezervujte si ubytování včas! Více zde

19. 06. 2023

Generálním ředitelem Českého plynárenského svazu se stal Josef Kotrba

Josef Kotrba vedl v posledních letech konzultační skupinu v oblasti energetiky v rámci mezinárodní auditní a konzultační firmy Deloitte. Předtím českou pobočku Deloitte řídil jako vedoucí partner. Svou kariéru začal v Ekonomickém ústavu ČSAV, poté získal titul Ph.D. na University of Pittsburgh. Po návratu z USA se podílel na založení CERGE-EI jako společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Podle doporučení Rady Českého plynárenského svazu bude nový generální ředitel prioritně prosazovat „Gas Advocacy“ ve veřejném sektoru, na politické scéně, v médiích a veřejnosti obecně, sledovat trendy evropských záměrů a politik, legislativních změn, komunikovat se zástupci Evropské komise, reprezentovat ČPS v mezinárodních plynárenských organizacích – Eurogas, International Gas Union, dále v národních zájmových organizacích a uskupeních pro energetiku – HK ČR, SP ČR a vykonávat činnosti související s přechodem českého plynárenství do nové energetické éry – LNG/CNG, biometan, vodík, P2G.

21. 06. 2023

Letní plynárenská škola otevřela (plyn)NOVÉ obzory studentům vysokých technických škol

Český plynárenský svaz pořádal pro studenty technických vysokých škol ve dnech 19.–21. června 2023 akci, na které se účastníci seznámili s nejmodernějšími technologiemi v plynárenství, na jejichž rozvoji a využití se mohou podílet ve své budoucí kariéře. V úvodní části Letní plynárenské školy nechybělo seznámení s historií v Plynárenském muzeu v Michli, poté účastníci pokračovali na jednotlivé exkurze. Navštívili regulační stanici v Rudné u Prahy, zbrusu novou biometanovou stanici v Litomyšli, předávací stanici ve Velkých Němčicích a podzemní zásobník plynu v Dolních Dunajovicích. To vše bylo doplněno přednáškami a diskuzemi s odborníky. LPŠ představila nejen tradiční plynárenské specializace, ale i výzvy a nové směry, které plynárenství ovlivňují.

Partnery akce se staly společnosti EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s, a RWE Gas Storage CZ, s.r.o. DĚKUJEME!

21. 06. 2023

Časopis PLYN se zaměřil na nové technologie

Červnové číslo časopisu PLYN nabízí rozhovor s Martinem Schwarzem, členem představenstva CZ Biom, a to nejen o potenciálu biometanu v ČR. Ve vydání jsou zařazeny dva aktuální odborné články, které se věnují výrobě biometanu z biologicky rozložitelného odpadu a predikci lomového tlaku potrubí s trhlinou. Stěžejní část informativních článků řeší budoucnost vodíku v plynárenství, a to z pohledu kotlů, detekčních přístrojů nebo armatur. Pozornost se zaměřuje také na vliv přidávání vodíku do zemního plynu na emise ve spalinách. Nechybí ohlédnutí za dubnovou konferencí SymGas 2023 v Praze nebo detailnější informace týkající se nových biometanových stanic. Více zde

21. 06. 2023

ČEPRO otevřelo svou první vodíkovou stanici

Společnost ČEPRO otevřelo svou první vodíkovou plnicí stanici. Zařízení umístěné ve skladu Mstětice u Prahy bude sloužit nejen pro plnění všech typů vodíkových vozů, ale i pro výzkumné a testovací účely vybraným zákazníkům a zájemcům z řad komerční, odborné a akademické sféry. Stanice je vybavena dvojicí plnicích pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů a také vysokozdvižných vozíků. V rámci Operačního programu Doprava 3 je podpořena výstavba dalších šesti vodíkových stanic, které v následujícím období vzniknou v Praze, Ostravě, Brně a v Napajedlech.

16. 06. 2023

První výrobna biometanu v Praze je připojena do distribuční sítě Pražské plynárenské Distribuce

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči spustila v pátek 16. 6. 2023 pilotní projekt, v jehož rámci bude upravovat kalový bioplyn na biometan. Projekt pro Hlavní město Prahu zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi a Pražskou plynárenskou Distribucí.

Jednotka je schopna vyrobit a dodat do plynárenské distribuční sítě v Praze ročně min. 1,2 milionu m3 biometanu při hodinovém výkonu cca 160 m3. V budoucnu bude možné její kapacitu navýšit až na 12 mil. m3. Vyrobený biometan bude vtláčen do plynárenské sítě, jeho finální certifikace pro „obnovitelný zdroj energie“ probíhá.

„Jedná se o první přímo připojenou výrobnu biometanu do distribuční sítě naší společnosti,“ informuje Martin Slabý, předseda představenstva Pražské plynárenské Distribuce. Podotýká také, že v horizontu deseti let by biometan měl, jakožto nefosilní a takřka bezemisní palivo, nahradit až 15 procent spotřeby zemního plynu v Česku. „Plánujeme připojovat další jednotky, a pokud se tento projekt osvědčí, tak by v budoucnu například všechna auta městských společností mohla jezdit na plyn, který se vyrobí na Císařském ostrově,“ dodává. Více v TV reportáži

19. 06. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě opět v září

Ať jste technik či nikoli, máte opět příležitost poznat základy plynárenství, na nichž můžete stavět. Seznámíme vás s legislativním a normativním rámcem plynárenství, se složením a vlastnostmi plynů, s jejich dopravou, přepravou, distribucí, měřením, bezpečností a ochranou zdraví. Dále se dozvíte více o emisích metanu, užití plynů, jejich uskladňování a obchodu. Čeká na vás mnoho zajímavých informací od předních expertů na jednotlivé oblasti. Máte-li zájem, nahlédněte do programu a registrujte se!

22. 06. 2023

Počet zařízení na biometan oproti roku 2021 vzrostl téměř o třetinu, EU rozděluje 18 miliard eur na další rozvoj

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) se za poslední dva roky zvýšil počet nových výroben biometanu v Evropě o rekordních 30 %. Evropa má v provozu již celkem 1 322 zařízení, ke splnění podmínek taxonomie EU to však zatím nestačí. Podle EBA bude potřeba do roku 2030 vybudovat v zemích EU přibližně 12 000 nových výroben tzv. zeleného plynu. Pro EU je nyní rozvoj biometanu prioritou, na biometanové stanice rozděluje 18 miliard eur.

15. 06. 2023

Budoucí plynaři na exkurzi u distributora plynu

V polovině června navštívili budoucí učni zkráceného oboru Mechanik plynových zařízení ze Střední polytechnické školy v Kyjově hodonínský okrsek společnosti GasNet. Zúčastnili se i žáci třetího ročníku maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, neboť i oni mohou v plynárenství najít své budoucí uplatnění. Zkušení pracovníci hodonínského okrsku vybrali šest praktických ukázek činností, které umístili povětšinou na venkovní stanoviště. Účastníci tak měli šanci nejen vidět nejrůznější zařízení, ale některá si i vyzkoušet. Seznámili se s vytyčováním trasy plynovodu, kontrolou těsnosti, krizovým vozidlem (které je připraveno pro řízení prací při mimořádných událostech), s prací s velkými i malými plynoměry včetně instalace dálkových přenosů, s různými typy domovních regulátorů. Mohli si dokonce prakticky vyzkoušet jejich uvádění do provozu a seznámit se s jejich nejčastějšími závadami. Účastníci si prohlédli i různé balonovací a stoplovací soupravy z úseku speciálních prací a dále dispečink tohoto okrsku. Měli i možnost zeptat se na praktické záležitosti spojené s praxemi, které tam v příštím školním roce absolvují.

Přejme si, ať tato mladá generace rozvine plynárenství stejně odborně jako plynárenská generace stávající. Máte ve vaší společnosti také zájem o praktický kontakt s potenciálními mladými plynárníky? Kontaktujte Český plynárenský svaz, který spolupráci zaměstnavatelů a škol napomáhá.

Legislativa a strategie

ČR

Dne 21. 6. 2023 byl Vládou schválen návrh energetického zákona LEX OZE II. Více zde
Co Česku přinese komunitní energetika? Více zde

Technická normalizace

Věstník ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 6/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, je uveden zde.

Více informací podá v případě zájmu Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

14. 09. 2023

Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
20. 09. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. – 12. 10. 2023

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
28. – 29. 11. 2023

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.