NEWSLETTER

7/2019
období 11.–17. února 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

některé zprávy, které přináší Newsletter jsou radostné, jiné až tak optimistické nejsou. Každý týden se však pro vás snažíme vybrat to nejzajímavější z dění v energetice u nás i ve světě. Komentář ke snížení spotřeby zemního plynu v ČR za loňský rok najdete v aktualitách, Skotsko hlásí nové ložisko plynu a EU řeší tzv. “čisté” autobusy. Legislativa nabízí zajímavé energetické statistiky, všímá si i revize směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a upozorňuje na očekávaný plynárenský balíček prostřednictvím dokumentu Eurogas. O zavádění norem pro plnicí stanice CNG a LNG informuje technická normalizace. Ať vás čtení baví!

Aktuality

14. 02. 2019

Teplé počasí snížilo spotřebu zemního plynu

Spotřeba zemního plynu v Česku loni meziročně klesla o čtyři procenta na 8,18 miliardy metrů krychlových. Vyplývá to z dat Energetického regulačního úřadu. K dané situaci se vyjádřila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Více zde

14. 02. 2019

Tradiční konference ČPS se blíží

Konference GAS je setkáním plynárenských odborníků zaměřená na plynárenská a odběrná plynová zařízení a související otázky bezpečnosti práce a požární ochrany. V rámci letošního programu vystoupí zástupci Technické inspekce i celá řada odborníků z praxe. Tematicky je tento ročník zaměřen především na činnosti revizních techniků, pozornost bude také věnována kompetencím a novým technologiím – program zde. Poslední možnost pro přihlášení je 28. 2. 2019.

13. 02. 2019

Zástupci EU se shodli na kvótách pro "čisté" autobusy ve městech

Mezi zástupci EU bylo dosaženo prozatímní shody týkající se pravidel veřejných zakázek pro nové autobusy. Veřejné orgány budou muset do roku 2025 a 2030 koupit minimální podíl "čistých" autobusů, tedy autobusů jezdících na plyn nebo elektřinu. Více zde

12. 02. 2019

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie loni v EU přesáhl 17 %

Podíl obnovitelné energie na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii v roce 2017 vzrostl na 17,5 procenta. Více zde

11. 02. 2019

U Skotska bylo objeveno největší ložisko plynu za deset let

Nové naleziště Glengorm východně od Skotska v Severním moři by mohlo pokrýt pět procent celkové spotřeby zemního plynu Velké Británie za rok. Ložisko plynu obsahuje ekvivalent 250 milionů barelů ropy. Více zde

Legislativa

Evropské plynárenství sleduje dění v elektroenergetice a intenzivně se připravuje na očekávaný 4. plynárenský balíček, který by měla Evropská komise představit začátkem roku 2020. Přehled těch nejdůležitějších částí elektroenergetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany včetně možného překlopení do plynárenství a top témata očekávaného plynárenského balíčku naleznete v přehledu Eurogas zde.

Národní legislativa

V meziresortním připomínkovém řízení je novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Připomínky je možné uplatnit nejpozději do 1. března 2019. Více zde

Vláda

Na jednání dne 8. února 2019 zaujala vláda nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu novely zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (sněmovní tisk č. 375) – fikce závazného stanoviska.
Na programu jednání dne 18. února má vláda novelu horního zákona a harmonogram zpracování nového horního zákona.

MPO

Souhrnná energetická bilance státu v metodice Eurostatu za léta 2010–2017. Více zde
Štítkování výrobků spojených se spotřebou energie. Více zde

MŽP

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha. Více zde
Věstník MŽP (Metodický výklad odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí) + Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí). Více zde

EK, EP

Trh s plynem v EU: odsouhlasena nová pravidla, nově platná i pro plynovody vedoucí do EU. Tisková zprávavíce zde

EUROSTAT

Podíl OZE v EU, 17,5 % v roce 2017, 11 členů splnilo cíl pro rok 2020. Více zde Spotřeba energie v EU v roce 2017 vzrostla o 1 %. Více zde

Technická normalizace

Veletrh nízkoenergetických a pasivních staveb

Ve dnech 7.–9. 2. 2019 proběhl v Praze Letňanech veletrh FOR PASIV a FOR WOOD, kde jednotlivé firmy představovaly především energeticky úsporné dřevostavby, pasivní domy a s nimi související větrací systémy se zpětným ziskem tepla, rekuperací s vysokou účinností a různé systémy vytápění, včetně ohřevu teplé vody, s nízkou spotřebou energie a jednoduchou údržbou, splňující současné požadavky moderního, zdravého bydlení a úspory energií. Ve spolupráci s Komínovou asociací APOKS se veletrhu zúčastnili i zástupci ČPS. Více zde

ČSN EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“ a ČSN EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel“

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) přijala návrh českých překladů ČSN EN ISO 16923 a ČSN EN ISO 16924. Předpoklad zavedení těchto norem do soustavy ČSN překladem je duben 2019.
ČSN EN ISO 16923, resp. ČSN EN ISO 16924 specifikují požadavky na navrhování, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro plnění vozidel CNG, resp. LNG, včetně bezpečnostních zařízení a řídicích systémů. Tyto normy jsou určené pro plnicí stanice, které používají CNG, resp. LNG, a jiné plyny bohaté na metan, které vyhovují místně platným předpisům o složení plynu nebo požadavkům na jakost plynu podle EN ISO 13686. 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
19. 03. 2019

Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody – Připravujeme


28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter