Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

27/2022
období 26. srpna – 1. září 2022

Aktuality

01. 09. 2022

Brno opět přivítá plynárenské odborníky

Máte již informace o uplatnění zákona č. 250/2022 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, účinného od 1. 7. tohoto roku? Přijďte si vyslechnout zkušenosti SUIP s aplikací tohoto zákona. Znáte dobře normu ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu? Platí nejen pro obsluhu a opravy, ale také provádění kontrol a revizí. Důležité informace získáte přehledně přímo od zástupce TIČR. Souhlasíte, že opakování nedostatků při provozování plynových spotřebičů není nikdy dost? I na ně se zaměříme. Ani letos neopomeneme vodík, a to konkrétně jeho vliv na spaliny. Nahlédněte do programu setkání a registrujte se včas. Těšíme se na Vás!

30. 08. 2022

Plynárenské soustavy Polska a Slovenska propojil nový interkonektor

Propojovací plynovodní potrubí mezi Polskem a Slovenskem bylo slavnostně otevřeno. Interkonektor bude základním prvkem takzvaného severojižního koridoru evropské plynárenské infrastruktury. Plynovod umožní přepravu 4,7 miliardy metrů krychlových plynu ročně (bcm/a) směrem na Slovensko a 5,7 bcm/a v opačném směru, což dále posílí bezpečnost dodávek na domácím trhu i v regionu. Propojovací plynovod zahájí komerční provoz již letos v říjnu.

Prostřednictvím Slovenska, Maďarska a Rumunska získá Polsko mimo jiné přístup k LNG terminálům na pobřeží Středozemního moře. Polsko navíc na jaře tohoto roku dokončilo plynové propojení do Pobaltí. Evropská síť tak bude propojená od Finska až k Řecku, a to i k ložiskům plynu nacházejícím se ve Středozemním moři a na Kavkaze. Rastislav Ňukovič, generální ředitel slovenského provozovatele přepravní soustavy EUSTREAM, rovněž zdůraznil, že plynovod je velkým úspěchem pro energetickou bezpečnost střední a východní Evropy. Dodal, že jeho včasné dokončení je důležitým signálem pro nadcházející topnou sezónu, neboť otevírá nové možnosti dodávek na lokální trh.

Díky tomuto novému propojení může zemní plyn fyzicky proudit mezi terminálem LNG na ostrově Krk na jihu Evropy a terminály Świnoujście a Klaipėda na severu. Projekt přispívá k celkovému cíli EU snížit svou závislost na ruském plynu tím, že otevírá přístup k novým zdrojům dodávek ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě. Severojižní plynový koridor rovněž zvýší integraci a koordinaci regionálních trhů s plynem.

K otevření interkonektoru poblahopřála i unijní komisařka pro energetiku Kadri Simson. Plynovod o celkové délce přibližně 165 km byl zařazen na seznam projektů společného zájmu Evropské unie (PCI). Z prostředků EU získal přibližně 40 % investičních nákladů.

24. 05. 2022

EGÚ Brno pořádá 26. ročník konference Energetika 2022

Kdy: 21. – 22. září 2022
Kde: Hotel Passage, Lidická 23, 602 00, Brno

Aktuální mezinárodní situace představuje pro českou energetiku významný impuls k přehodnocení pohledu na energetickou závislost na Rusku i k hlubšímu zamyšlení, jakým způsobem a z jakých zdrojů v budoucnosti zajistit dodávky energií za dostupnou cenu. Letošní konference s podtitulem Udržitelnost bez zranitelnosti nabídne prostor pro odbornou diskuzi, své příspěvky představí 40 špičkových odborníků a top manažerů z oblasti energetiky.

Témata bloků:

  • Udržitelnost bez zranitelnosti
  • Jaká bude role plynu při výrobě elektřiny a tepla?
  • Toky energií – odkud a kam?
  • Přežije volný trh energií nynější krizi?
  • Jak zajistit dostupné dodávky energií?

Součástí konference bude opět společenský večer s ochutnávkou špičkových moravských vín. Informace o akci a přihlašování naleznete zde.

01. 09. 2022

Praha investuje do bioplynové stanice

Pražský magistrát koupil za celkem 152 mil. Kč v Chrástu u Poříčan (na východ od Prahy) starší bioplynovou stanici i s přilehlými pozemky. Stanice z roku 2010 o instalovaném výkonu 600 kWel a 529 kWte slouží nyní ke zpracování rostlinného odpadu. Město plánuje investovat dalších 150 milionů do zařízení pro čištění plynu na biometan a do rozšíření tak, aby stanice mohla zpracovávat i živočišný odpad. Magistrát naopak upustil od plánu postavit bioplynovou stanice u spalovny v Praze – Malešicích.

Stanici bude provozovat městská firma Pražské služby. Rekonstrukce bude mít podle ředitele závodu odvoz a recyklace odpadu firmy Zdeňka Pajka dvě části. První vyjde na 50 milionů korun a měla by začít příští rok. Bude spočívat v instalaci technologie čištění produkovaného bioplynu na biometan s kvalitou na úrovni běžného zemního plynu, který bude možné distribuovat ve standardní plynové soustavě.

Město plánuje také spuštění bioplynové stanice v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově, která bude při čištění vody produkovaný bioplyn upravovat na využitelný biometan.

29. 08. 2022

Rekvalifikační kurz kominík pro plynaře

Komínová asociace – APOKS realizuje výuku v rámci úplné profesní kvalifikace Kominík (kód:36-56-H/01) se specializací pro plynaře. Výuka probíhá v Kamenici u Prahy formou 1letého zkráceného studia (rekvalifikace). Studium probíhá vždy jednou za 14 dní v rámci 5ti výukových hodin. Výstupem rekvalifikace je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce v oboru 36- 56-H/01 Kominík. Absolventi tohoto kurzu, kteří úspěšně složí zkoušku mají možnost získat živnostenský list řemeslné živnosti kominictví, která mimo jiné opravňuje k montáži odkouření. Více zde

Přijímáme přihlášky na školní rok 2022/2023 – výuka září 2022 až červen 2023
Pro více informací: Ing. Walter Sodomka ml., tel. 728 964 512, E: reditel@apoks.cz

Legislativa a strategie

ČR

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů 31. 8. 2022 jako předpis 262/2022 Sb. Více zde
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů 31. 8. 2022 jako předpis 263/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Připomínkové řízení k revizi TPG 923 01

Ve dnech 18. 7. až 31. 8. 2022 proběhlo připomínkové řízení k revizi TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“, které je nyní ukončeno.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

13. 09. 2022

Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.