Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

11/2022
období 11. – 17. března 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem se ve dnech 10. a 11. března 2022 uskutečnilo neformální zasedání hlav států a předsedů vlád a bylo přijato tzv. Versailleské prohlášení, jehož prioritou je posílení evropské suverenity a snížení strategických závislostí. Na jeho celé znění vč. kapitoly II o snížení energetické závislosti Vás přímo odkážeme v legislativě a strategii. V aktualitách se dále dozvíte, že výstavba plynovodu Baltic Pipe po 9 měsících pokračuje nebo že EU chce pětinu ruského plynu nahradit biometanem. Přineseme také informace o nově vyhlášeném programu EK pro podporu výzkumných a vývojových projektů v oblasti vodíkových technologií a nezapomeneme Vás také upozornit na revidovaná TPG 700 03, která vstoupila v platnost v březnu.

Sledujte nás i nadále!

Aktuality

12. 03. 2022

Pravidla praxe platná od března

Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 03 schválená dne 26. 7. 2017.

Změny oproti předchozím TPG

V těchto technických pravidlech byly upraveny podmínky pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech stávajících (provozovaných) vysokotlakých plynovodů a dalších plynových zařízení, byla nově definována posuzovaná plocha území, byly doplněny a upraveny definice typů staveb a jejich příklady. Stanovená minimální dovolená vzdálenost staveb (objektů) od vysokotlakých plynovodů podskupin A3, B1 a B2 kategorií I až VIII uvedená v Příloze 2 vychází z Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu a studie Stanovení minimální vzdálenosti staveb od plynovodů.

16. 03. 2022

EU chce nahradit pětinu ruského plynu biometanem

EU chce navýšit dovoz plynu a plynných energetických produktů ze zemí jiných než Rusko, navýšit cíl pro výrobu biometanu ze 170 na 350 TWh ročně a podpořit výrobu a dovoz obnovitelného vodíku. Mimo jiné plánuje také navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobit tempo nasazování tepelných čerpadel.

Evropská komise minulý týden zveřejnila plán nazvaný REPowerEU, který má pomoci Evropě diverzifikovat zdroje energie v reakci na válku na Ukrajině. Dokument, který prozatím není právně závazný, stanovuje, jakými zdroji a v jaké míře hodlá EU nahradit zemní plyn pocházející z Ruska. Velmi ambiciózní je plán pro navýšení biometanu a obnovitelného vodíku. EU jako celek má v roce 2030 vyprodukovat 350 TWh biometanu (v roce 2020 byla výroba na úrovni 32 TWh) a vyrobit či importovat 20 milionů tun vodíku (navýšení z cíle 5,6 obsaženého ve Fit for 55).

14. 03. 2022

Nově vyhlášený program Evropské komise pro podporu výzkumných a vývojových projektů v oblasti vodíkových technologií

Na základě informací od zmocněnce ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie Ing. Petra Mervarta bychom Vás rádi informovali o nově vyhlášeném programu EK pro podporu výzkumných a vývojových projektů v oblasti vodíkových technologií. Platforma Clean Hydrogen Partnership – Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU) vypisuje výzvu v celkové výši 300 milionů eur na podporu vysoce inovativního výzkumu v oblasti vodíkových technologií. Výzva pokrývá aktivity zahrnuté v dokumentu Strategic Research Agenda, jde o výzkum v těchto oblastech:

  • výroba obnovitelného vodíku,
  • skladování a distribuce vodíku,
  • vodíková mobilita,
  • vytápění a výroba energie,
  • průřezové oblasti,
  • vodíková údolí,
  • strategický výzkum.

Důležitým prvkem pro hodnocení projektů je spolupráce se zahraničními subjekty. Přihlášené projekty budou následně sdruženy do větších seskupení (flagship projects), která přispějí k co nejrychlejšímu rozvoji vodíkového hospodářství. Podávání výzev bude probíhat ve dvou kolech s uzávěrkou: 31. 5. 2022 s rozpočtem 179,5 M € a 20. 9. 2022 s rozpočtem 121 M €.

Podrobné informace o procesu podávání žádostí a hodnotící kritéria budou prezentovány během Info Day, který se bude konat on-line 15. 4. 2022. Více zde

15. 03. 2022

Výstavba plynovodu Baltic Pipe po 9 měsících pokračuje

Výstavba plynovodu Baltic Pipe spojujícího Norsko a Polsko byla po devíti měsících obnovena. K přerušení výstavby došlo v květnu 2021, kdy bylo dánskými úřady zrušeno vydané povolení. Zprovoznění plynovodu se kvůli zpoždění posouvá z října 2022 na leden 2023. Jedná se o projekt, který má diverzifikovat polské dodávky plynu do Polska a snížit jeho závislost na dodávkách ruského plynu.

Plynovod Baltic Pipe povede z norských ložisek v Severním moři přes Dánsko až do Polska. Jedná se o společný projekt dánského a polského provozovatele přepravní soustavy, Energinet a GAZ-SYSTEM. Plynovod bude mít maximální přepravní kapacitu 10 miliard m3 ročně a měl by být uveden do plného provozu 1. ledna 2023.

16. 03. 2022

Německý E.ON se odvrací od Ruska

Společnost E.ON se připojila k dalším energetickým firmám a začíná se odvracet od Ruska. Největší energetická společnost v Německu včera informovala, že přestala kupovat zemní plyn od obchodních firem ruského plynárenského gigantu Gazprom. Dodala, že její podíl v objemu 1,1 miliardy eur (27,2 miliardy Kč), který drží v plynovodu Nord Stream 1, by mohl v důsledku ruské invaze na Ukrajinu ztratit hodnotu.

Legislativa a strategie

EU

Versailleské prohlášení: posílení evropské suverenity a snížení strategických závislostí. Více zde
Evropský parlament přijal environmentální cíle EU do roku 2030 v rámci 8. akčního programu pro životní prostředí. Více zde
Komise zahajuje dialog investorů o energii. Více zde
1,5 miliardy EUR na čisté technologie: 138 projektů (z toho 25 vodíkových) se uchází o druhou výzvu Evropského inovačního fondu pro velké projekty. Více zde
Webinář CEER: Přežití 101! Nárůst cen energií a energetická tranzice – posílení postavení spotřebitelů. Více zde

ČR

Návrh poslanců Aleny Schillerové, Andreje Babiše, Karla Havlíčka a Jany Mračkové Vildumetzové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 184). Více zde
Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Více zde
Návrh změn Řádu PPS NET4GAS, s.r.o. Více zde
Pokyny k vyplnění regulačních výkazů – přeprava plynu. Více zde
Pokyny k vyplnění regulačních výkazů – distribuce plynu. Více zde
Pokyny k vyplnění regulačních výkazů – uskladňování plynu. Více zde

Technická normalizace

Plánované jednání Technické koordinační komise ČPS

Český plynárenský svaz svolává pravidelné jednání Technické koordinační komise ČPS, které se bude konat dne 13. 4. 2022 od 10:00 do 13:00 hod.

Na programu jednání bude mimo jiné rekapitulace plnění Plánu tvorby pravidel praxe v roce 2021 a Plán tvorby na rok 2022 – jeho průběžné plnění i aktualizace. Dále zde budou podány informace o projektech s účastí ČPS.

Více informací podá Kateřina Malíčková, katerina.malickova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 04. 2022

Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů podle TPG 938 01

PŘIPRAVUJEME
17.–18. 5. 2022

24. ročník GAS Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

PŘIPRAVUJEME
15. 09. 2022

Kurz Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40hodinový kurz (6 dní během 4 měsíců)

POZVÁNKA S PŘIHLÁŠKOU PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.